Κείμενα

Εμφάνιση #
Τίτλος
Τοποθετήσεις επισημάνσεις καί παρατηρήσεις ἐπί τῶν προτεινομένων ἀπαραδέκτων νεωτερισμῶν τῆς εἰσηγήσεως τοῦ π. Βασιλείου Χαβάτζα.
Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΝΩΝ ΤΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἡ τυρρανία τοῦ Πάπα
Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση
O «MIKPOAΣTOΣ» (Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ)
Ἡ ἀνομία τῶν λειτουργικῶν μεταφράσεων καί ἡ διαστροφή τῆς ὀρθοδόξου Λατρείας.
Οἱ “βυζαντινολιγούρηδες„ καί ὁ μηδενισμός τοῦ π. Βασιλείου Θερμοῦ
Μεγάλο Ἀπόδειπνο καί δάκρυα μετανοίας
Τά ὄνειρα τῶν μεταρρυθμιστῶν τῆς Λατρείας μας : Ἀποδόμηση καί μαζικότητα
Ἐπιστολὴ πρὸς Ἐξοχώτατον Ὑπουργὸν Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων περὶ τοῦ μαθήματος τῆς «σεξουαλικῆς διαπαιδαγωγήσεως».
ΠΙΣΩ ΑΠ ΤΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΕΝΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
Μιά σπάνια, θαρραλέα ὀρθόδοξη Ὁμολογία.
Μέ ποιά λογική προαιρετικό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν;
Πλανᾶσθε πλάνην οἰκτράν
Νά καταργηθεῖ τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν; (᾿Οφειλομένη ἀπάντηση στόν κ. Χρῆστο Γιανναρᾶ)