Ἐναλλακτικές Θεραπεῖες

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ «Σχετικῶς μέ τή θεσμοθέτηση τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

«Σχετικῶς μέ τή θεσμοθέτηση τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς»

Ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Κεντρικοῦ Συμβουλίου Ὑγείας κατά τή 266η Συνεδρίασή της στίς 15.12.2017, ὄφου ἔλαβε ὑπ'ὄψιν:

Τό ἀπό 27-10-2016 Ὑπηρεσιακό Σημείωμα τῆς Δ/νσης Ἐπαγγελματιῶν Ὑγείας-Τμῆμα Β' τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, μέ τό ὁποῖο διαβιβάζονται στό Κεντρικό Συμβούλιο Ὑγείας οἱ εἰσηγήσεις τοῦ Πανελλήνιου Ἰατρικοῦ Συλλόγου καί τῆς Ἑλληνικῆς Ὀδοντιατρικῆς Ὁμοσπονδίας καί ζητεῖται ἡ γνωμοδότηση τοῦ ΚΕ.Σ.Υ. σχετικά μέ τά ἀκόλουθα: ποιοί θά ἔχουν τό δικαίωμα τῆς ἄσκησης τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς Θεραπευτικῆς ὡς μεθοδολογία καί πρακτική, πῶς θά πιστοποιεῖται ἡ ἐκπαίδευσή τους καί ποιός θά εἶναι ὁ ἁρμόδιος φορέας πιστοποίησής τους, ποιό θά εἶναι τό πρόγραμμα ἐκπαίδευσης, τό χρονικό διάστημα πού θά πραγματοποιεῖται καί ποιοί ἀπό τούς ἤδη ἀσκοῦντες τήν Ὁμοιοπαθητική καί μέ ποιές προϋποθέσεις θά ἀποκτήοουν τήν πιστοποίηση τῆς ἐκπαίδευσής τους, ἔτσι ὥστε νομίμως νά ἀσκοῦν τήν Ὁμοιοπαθητική, χωρίς περαιτέρω ἐκπαίδευση καί χωρίς συμμετοχή σέ τυχόν ἀπαιτούμενες ἐξετάσεις.

Ἡ Βρετανία «κόβει» τήν ὁμοιοπαθητική !

Omoiop1Τό Ἐθνικό Σύστημα Ὑγείας τῆς Βρετανίας (NHS) καταργεῖ τίς ὁμοιοπαθητικές θεραπεῖες καί τή συνταγογράφηση τῶν σκευασμάτων τους. Οἱ λόγοι ἀφοροῦν τή χαμηλή ἀποτελεσματικότητά τους, τή δυσανάλογη σχέση κόστους - ἀποτελεσματικότητας καί τήν προσπάθεια νά ἐξοικονομηθοῦν γιά τή δημόσια ὑγεία περί τά 190 ἑκατ. λίρες τόν χρόνο. Τελικά, ὑπάρχουν ἐπιστημονικές ἀποδείξεις γιά τήν ὁμοιοπαθητική;

Σύμφωνα μέ πρόσφατα στοιχεῖα, οἱ συνταγές γιά ὁμοιοπαθητικές θεραπεῖες κόστισαν στό βρετανικό ἐθνικό σύστημα ὑγείας 92.412 λίρες (τό 2016) καί τουλάχιστον 578.000 λίρες τά τελευταῖα πέντε χρόνια.

Ὅπως δήλωσε ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ NHS, Σάιμον Στίβενς, ἡ ὁμοιοπαθητική «στήν καλύτερη περίπτωση εἶναι placebo καί κατάχρηση τῶν περιορισμένων πόρων τοῦ Ἐθνικοῦ Συστήματος Ὑγείας».

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ, ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ;

omoipathitiki1Τὸ τριήμερο 18 - 20 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στὸ Ἵδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης» τὸ 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ὁμοιοπαθητικῆς Ἰατρικῆς. Τὸ Συνέδριο διοργανώθηκε ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Ὁμοιοπαθητικῆς Ἰατρικῆς (Ε.Ε.Ο.Ι) ὑπὸ τὸν τίτλο «Ὑποστηρίζουμε τὴν Ὑγεία, στηρίζουμε τὸν ἄνθρωπο» καὶ ἔφερε τὴν σφραγίδα τῆς αἰγίδας τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας καὶ τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν.

Πολλὰ ἐρωτηματικὰ ἐγείρονται ἀπὸ αὐτὴν τὴν συνεργασία.

1. Οἱ ὅροι τοῦ Ὑπουργείου.

Μὲ τὸ ἀπὸ 26/1/2016 ἔγγραφο[1] τῆς Γενικῆς Διεύθυνσης Δημόσιας Ὑγείας πρὸς τὴν ΕΕΟΙ ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι ἂν καὶ τὸ Ὑπουργεῖο ἐκπροσωπεῖ τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος, δὲν φαίνεται νὰ προβληματίζεται ἰδιαίτερα ἂν θὰ συναινέσει σὲ θεραπευτικὲς μεθόδους ἐπιστημονικῶς μετέωρες καὶ ὑπὸ σφοδρὴ ἀμφισβήτηση ἀπὸ τὸ πλεῖστον τῆς ἀκαδημαϊκῆς κοινότητας. Ἀντίθετα ἡ συνεργασία περιορίστηκε στὴν δέσμευση τήρησης ἀπὸ τὴν διοργανώτρια ἥσσονος σημασίας ὅρων, ὅπως λ.χ. ἡ ἐξεύρεση χορηγῶν ποὺ προάγουν ὑγιεινὲς συνήθειες καὶ συμπεριφορὲς διατροφῆς στὸ «πλαίσιο ἀνάπτυξης καὶ προώθησης Ἐθνικῶν Πολιτικῶν»[2].

Ἔρευνα: Μηδενικά τά ἀποτελέσματα τῆς ὁμοιοπαθητικῆς.

OmoipathitikiΔιαβάζουμε στό "alfavita.gr":

Βαρύ πλῆγμα συνιστᾶ γιά τήν ὁμοιοπαθητική θεραπεία μία νέα ἔρευνα, ἡ ὁποία καταδεικνύει ὅτι τά ἀποτελέσματά της, οὕτως ἤ ἄλλως, ἀμφιλεγόμενης παραϊατρικῆς μεθόδου εἶναι... μηδενικά.

Σύμφωνα μέ τόν Independent, ἐπιστήμονες τοῦ Πανεπιστημίου Bond τῆς Αὐστραλίας, μέ ἐπικεφαλῆς τόν καθηγητή-ἐρευνητή Paul Glasziou, ἀνακάλυψαν σέ μελέτη τους, γιά λογαριασμό τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ὑγείας καί Ἰατρικῆς της χώρας, ὅτι ἡ ὁμοιοπαθητική δέν προσφέρει κάτι παραπάνω ἀπό ἕνα κοινό φάρμακο "placebo".

Πρός τήν Ἑλληνική Ἑταιρεία Ὁμοιοπαθητικῆς Ἰατρικῆς (Ε.Ε.Ο.Ι)

EPMLogo

Ἀμαρούσιον 30-06-2014

Πρός τήν Ἑλληνική Ἑταιρεία Ὁμοιοπαθητικῆς Ἰατρικῆς (Ε.Ε.Ο.Ι)

Πήραμε στά χέρια μας, τήν 5η Ἰουνίου τοῦ 2014, τήν ἀνυπόγραφη «Ἐπιστολή διαμαρτυρίας γιά τήν σκευωρία ἐναντίον τῆς ὁμοιοπαθητικῆς» πού στείλατε στήν Ἱ. Μητρόπολη Πειραιῶς ὡς «Ἑλληνική Ἑταιρεία Ὁμοιοπαθητικῆς».

Ἐπιθυμοῦμε, ὡς Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν πού διοργανώσαμε στίς 17-5-2014 Ἡμερίδα γιά τίς ἐναλλακτικές «θεραπεῖες» στό Πολεμικό Μουσεῖο, νά σᾶς δώσουμε κάποιες ἐξηγήσεις:

  1. Στήν ἡμερίδα δέν ἀναφέρθηκαν, οὔτε ζωγραφίστηκαν συγκεκριμένα ἰατρεῖα, ὀνόματα ἰατρῶν ἤ ἡ Ἑλληνική Ἑταιρεία Ὁμοιοπαθητικῆς.  Σκοπός μας δέν ἦταν νά δυσφημισθεῖ τό ὄνομα κανενός.  Δέν πρόκειται περί σκευωρίας.
  2. Οἱ ὁμιλητές κατέθεσαν τίς ἀπόψεις τους γιά τόν τρόπο καί τά μέσα θεραπείας γενικῶς τῶν ὁμοιοπαθητικῶν μέ ἀντίστοιχα ἐπιστημονικά δεδομένα.  Ἐντόπισαν ὡς ἐπί τό πλεῖστον τό θέμα τους γύρω ἀπό τό εἶδος καί τό ποιόν τῆς «ἐνέργειας» πού ἐπικαλοῦνται οἱ ὁμοιοπαθητικοί.  Ἀνεφέρθη ἀπό τούς ὁμιλητές, ὅτι δόθηκε ἡ εὐκαιρία νά συζητήσουν μέ χριστιανούς ὁμοιοπαθητικούς  θεραπευτές καί νά ρωτήσουν ποιά ἐνέργεια χρησιμοποιοῦν στή θεραπεία τους καί ποιά τά συστατικά τῶν φαρμάκων.  Δέν πῆραν ὅμως σαφεῖς ἀπαντήσεις ἐπ’ αὐτῶν.
  3. Παραθέτετε ὀνόματα Ρώσων Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας πού ἀσχολήθηκαν ἤ πού ἐνέκριναν τήν ὁμοιοπαθητική.  Ἀσφαλῶς καί δέν θά εἴχαμε κανένα φόβο καί καμιά ἀναστολή ἀπέναντι στούς χριστιανούς ὁμοιοπαθητικούς, ἄν γνωρίζαμε, ὅτι ὄντως οἱ ὁμοιοπαθητικοί χριστιανοί ἰατροί θεράπευαν μέ εὐχές τῶν ἀναφερομένων Ἁγίων καί χωρίς τή χρήση κάποιου μή γνωστοῦ θεραπευτικοῦ μέσου ἤ φαρμάκου πού νά εἶναι ἔνοχο ἄλλης, ἀλλότριας ἐνέργειας.  Γιατί ὅμως ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἔχει θεωρήσει τήν ὁμοιοπαθητική ὡς ἀσυμβίβαστη μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη; Ὅσοι ἐκ τῶν Ἁγίων τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀσκοῦσαν τήν ὁμοιοπαθητική, πῶς τήν ἐξασκοῦσαν, ὡς ἰατροί; Ἄν ἦσαν ἰατροί, ποιά μέθοδο θεραπείας χρησιμοποιοῦσαν καί ποιά φάρμακα; Ἄν ἦσαν θεραπευτές μέσῳ τῆς προσευχῆς καί τῆς θείας Χάριτος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τότε τί νόημα ἔχει νά μιλᾶμε γιά ὁμοιοπαθητική ἰατρική;
  4. Στό ἐπιχείρημά σας αὐτό ἀπαντᾶ ἀναλυτικότερα ὁ καθηγητής Κων. Καρακατσάνης στήν ἐπισυναπτόμενη ἀπάντησή του.
  5. Τό θέμα τῆς ὁμοιοπαθητικῆς θεραπείας προσπαθεῖτε νά τό θεμελιώσετε καί θεολογικῶς.  Ἰσχυρίζεσθε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί πρῶτος ὁ Χριστός συμπεριφέρθηκε, λειτούργησε καί θεράπευσε τό ἀνθρώπινο γένος ὡς ὅμοιος πρός ὅμοιον, δηλαδή ὁμοιοπαθητικῶς.  Ὅμως στήν περίπτωση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ χρησιμοποιήθηκε ὄχι κάποια ἄλλη κτιστή ἤ ἀλλότρια ἐνέργεια, ἀλλά ἡ θεία ἄκτιστη Ἐνέργεια, ἡ Θεία Χάρις θαυματουργοῦσα.  Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός καταδέχτηκε νά ὁμοιωθεῖ πρός τό πλάσμα Του, τόν ἄνθρωπο.  Ἔγινε ὅμοιος μέ μᾶς γιά νά θεραπεύσει τό ὅμοιο κατά τήν ἀνθρώπινη φύση Του ἀνθρώπινο πλάσμα Του.  Θεράπευε ὅμως ἡ Θεία φύση τοῦ Κυρίου μας πού ἦταν παντελῶς ἀνόμοια μέ ἄνθρωπο.  Ἡ Θεία, ἡ πρώην ἄσαρκη φύση τοῦ Χριστοῦ μας, ἀφοῦ προσέλαβε καί ὑποστατικά ἑνώθηκε μέ τήν ἀνθρώπινη φύση, αὐτή θαυματουργοῦσε στόν ἄνθρωπο.  Μόνο ἔτσι μπορεῖ νά ἑρμηνευθεῖ ἡ θεραπευτική τοῦ Κυρίου μας. Ὁ Χριστός μας ὡς θεάνθρωπος ἐκτός τῶν ἄλλων δωρεῶν, θαυματούργησε στήν ἀνθρώπινη φύση καί τή θεράπευσε καί πνευματικῶς καί σωματικῶς κατά  τό θεῖο Του θέλημα, ἀπόλυτα σύμφωνο μέ τόν Πατέρα Του καί τόν Παράκλητο, τό Πανάγιο Πνεῦμα. Ὄχι μόνο ἐπανέφερε ὅλον τόν πεπτωκότα ἄνθρωπο στό ἀρχαῖο κάλλος τοῦ Παραδείσου ἀλλά τόν Χριστοποίησε καί τόν ἐγκατέστησε στόν ἀκόμα ἀνώτερο Παράδεισο τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, μετά τῆς θεομήτορος Παναγίας μας σύν πᾶσι τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ.  Αὐτή ἡ θεραπευτική τοῦ Κυρίου ἔχει σχέση μέ τή δική σας;
  6. Τό κομβικό σημεῖο, τό κρίσιμο σημεῖο πού πραγματεύτηκε ἡ ἡμερίδα τῆς Ε.Π.Μ. ἦταν, ἄν ὅλες οἱ ἐναλλακτικές θεραπεῖες χρησιμοποιοῦν ὡς θεραπευτικό μέσο τίς ἰατρικές ἐπιστημονικά ἀποδεκτές μεθόδους ἤ τή λεγόμενη «συμπαντική ἐνέργεια», ἤ ἀποκρυφιστική ἐνέργεια ἤ κάτι ἄλλο πού δέν λέγεται.  Στήν ἰατρική ἐπιστήμη ὅμως δέν μπορεῖ νά ὑπάρχουν μυστικά ἑπτασφράγιστα.  Ἔτσι ὅλα τά μυστικά τῶν ἐναλλακτικῶν παραπέμπουν, ὅπως ὑπονοεῖται, στίς ἐνέργειες τοῦ ἀποκρυφισμοῦ.
  7. Ταπεινῶς φρονοῦμε, ὅτι ἀπό τήν προσεκτική παρατήρηση ὅλων τῶν δεδομένων τῆς ἡμερίδας μας, δέν προκύπτει οὔτε ἡ ἐκ μέρους τῆς Ε.Π.Μ. τυφλή ἀποδοχή ὅλων τῶν ἀνθρωπίνων ἰατρικῶν μεθόδων πού δέν μποροῦν νἀ ἀποφύγουν τά λάθη οὔτε ἡ συγκάλυψη τοῦ σκληροῦ ἀνταγωνιστικοῦ μάρκετινκ τῶν φαρμακοβιομηχανιῶν.
  8. Παρακαλοῦμε μή μᾶς κατατάσσετε στούς σκευωροῦντες ἐναντίον σας, καθόσον, ὅπως ἀκούστηκε εὐκρινέστατα στήν ἡμερίδα τῆς Ε.Π.Μ. τό μόνο πού μᾶς ἐνδιέφερε καί μᾶς ἐνδιαφέρει, εἶναι ἡ κατά Τριαδικόν Θεόν ἀλήθεια καί ἡ ὀρθή μέριμνα γιά τήν ὑγεία τῶν ἀσθενῶν προσφερομένη ἀκεραία στούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς, μή ἀναμεμιγμένη μέ κανένα ἀλλότριο ἐκ τοῦ πονηροῦ στοιχεῖο. 
  9. Τέλος ἐπισυνάπτουμε τήν ἐξαιρετική ἐπιστημονική ἀπάντηση τοῦ ὁμοτίμου καθηγητοῦ τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Κωνσταντίνου Καρακατσάνη, ἑνός ἐκ τῶν ὁμιλητῶν τῆς Ἡμερίδος μας.

Διά τήν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν
ἐλάχιστος ἐν πρεσβυτέροις
ἀρχιμ.  Σαράντης Σαράντος
ἐφημέριος Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου

Koινοποίησις: Ἱ.Μ.Πειραιῶς
Ἀντιαιρετικό τμῆμα Ἱ.Μ.Πειραιῶς
Ἱ.Μ.Γλυφάδας