Οἰκουμενισμός-Ἐκκοσμίκευση-Διαθρησκειακά

Ἐκκοσμίκευση καί θεία Λατρεία

Τό κείμενο πού ἀκολουθεῖ ἀπετέλεσε εἰσήγηση τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Σαράντη Σαράντου στό Λειτουργικό Συμπόσιο πού πραγματοποιήθηκε στό Βόλο 22-25 Ὀκτώβριου 2000 μέ τό γενικό τίτλο: “Λατρεύσωμεν τῷ Θεῷ εὐαρέστως”. Δημοσιεύθηκε στόν “Ὀρθόδοξο Τύπο”τό Σεπτέμβριο τοῦ 2001 σέ τρεῖς συνέχειες. Εδῶ ἐκδίδεται στήν πλήρη του μορφή μέ ὑποσημειώσεις καί συνοδευτικά Πατερικά κείμενα, πού τεκμηριώνουν τίς θέσεις τοῦ εἰσηγητοῦ.

 

Ἀρχιμανδρίτου Σαράντη Σαράντου

ἐφημερίου τοῦ Ι. Ν.  Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου

 

Ἐκκοσμίκευση καί θεία Λατρεία

Οἱκουμενιστική Καταιγίδα

Οἱκουμενιστική Καταιγίδα

Μορφή καταιγίδος ἔχουν πάρει τόν τελευταῖο καιρό, ἰδιαιτέρως δέ μετά τήν ἐπίσκεψη τοῦ πάπα στή χώρα μας, οἱ διάφορες ἐνέργειες μέ καθαρά συγκριτηστικό περιεχόμενο καί μάλιστα ἀπό πρόσωπα ἐπίσημα καί θεσμικά διατεταγμένα νά καθοδηγοῦν τό ὀρθόδοξο ποίμνιο καί νά τό προστατεύουν ἀπό τήν πλάνη καί τήν αἵρεση.