Οἰκουμενισμός-Ἐκκοσμίκευση-Διαθρησκειακά

Ἐπιστολή τοῦ Σεβασμιωτάτου Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου πρός τήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαῖο.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ, ΕΥΛΑΒΙΚΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ...
ΟΤΑΝ ΕΡΧΕΣΘΕ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ...
... ΜΗΝ ΠΑΡΑΚΩΛΥΕΤΕ   ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ
Καὶ  ΜΗΝ  ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΘΕΛΑ ΣΑΣ,
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ!

Ἀνακοίνωση ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ σχετικά μέ τήν συνέλευση τῶν καλουμένων «Χριστιανῶν» μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά μέ θέμα τήν Ἀλήθεια.

IexovadesAnakoin

Ἡ ἑταιρεία «Σκοπιά» (ὀργάνωση τῶν ἐπονομαζομένων "χριστιανῶν" μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ), πού δραστηριοποιεῖται καί ἐντός τῶν ὁρίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τίς τελευταῖες ἡμέρες ἀπευθύνει πρόσκληση ἀπευθυνόμενη καί στό χριστεπώνυμο ἐκκλησίασμα τῆς Ι.Μητροπόλεώς μας νά συμμετάσχει σέ ἐκδήλωση ποῦ θά γίνει στίς 21/06/13, μέ θέμα «Ἀλήθεια : Ποῦ μπορεῖτε νά τή βρεῖτε; Πῶς θά ὠφελήσει ἐσᾶς καί τήν οἰκογένειά σας»;

Η "ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ" ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΙΣ, Ἀρχιμ. Δοσιθέου Κανέλλου - Καθηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Τατάρνης.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό κείμενο τοῦ π. Δοσιθέου «Ἡ "ἐντός τῶν τειχῶν" ἐκκοσμίκευσις» πού δημοσιεύεται στό βιβλίο «Ἐκκλησία καί ἐκκοσμίκευση», ἐκδόσεις Μυριόβιβλος, 2003.

"...Περικοπές ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ἐκκοσμίκευσις τοῦ Τυπικοῦ, εἰσαγωγή νέων ὕμνων (τοῦ τύπου "Ἁγνή Παρθένε...") εἶναι πλέον κάτι σύνηθες. Ἀκούονται διαταγές ἡγουμένης σάν αὐτή: "Ἀπόψε θά κάνουμε δυό (!) χαιρετισμούς, ἕναν στίς τέσσερις καί ἕναν στίς ἕξι, γιατί θά ἔλθουν τέσσερα πούλμαν"...

Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφείμ: Οἱ σχέσεις τοῦ Πάπα μέ τήν Δικτατορία τῆς Ἀργεντινῆς.

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 22ᾳ Μαρτίου 2013.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ.

PapasFragiskosὉ ὅρος Ἰησουίτης πού κατά Μπαμπινιώτη εἶναι συνώνυμο τοῦ «ὑποκριτής καί ταρτοῦφος» διά τά μέλη τῆς Ἀδιαιρέτου καί ἀκαινοτομήτου Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἀφορᾶ στά μέλη τοῦ μοναστικοῦ τάγματος τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ, τό ὁποῖον ἵδρυσαν τό 1534 ὁ Ἰσπανός Ἰγνάτιος Λογιόλα καί ὁ Βάσκος Φραγκίσκος Ξαβιέ γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς Μεταρρυθμίσεως καί τῆς ἐπαναστάσεως τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης κατά τῆς ἐκτροπῆς τοῦ παποκαισαρισμοῦ.

Βαρύνεται δέ μέ τήν ἄγρια πολεμική καί τίς ὕπουλες ἐνέργειες εἰς βάρος τοῦ μαρτυρικοῦ καί Ἁγίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Κυρίλλου Λουκάρεως πού δολοφονήθηκε τελικά μέ φρικώδη τρόπο τό 1638. Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Λούκαρις ἦτο ἱκανότατος καί μεμορφωμένος καί ἀγωνίστηκε ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Γένους, τοῦ ὁποίου τήν ἱστορική συνέχεια ἔβλεπε συνυφασμένη μέ τήν ἀδιαίρετη Ὀρθόδοξη πίστη.

Ἡ προσφώνηση τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου πρός τόν Πάπα Φραγκίσκο, καί τό χειροφίλημα τοῦ Περγάμου Ζηζιούλα στόν πάπα.

[ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 22/3/2013 12:26]
Κατά τήν ἐνθρόνιση τοῦ νέου πάπα Φραγκίσκου, ὄπως δυστυχῶς ἦταν μᾶλλον ἀναμενόμενο ἄν ἀναλογισθοῦμε τά πάλιν καί πολλάκις γενόμενα τῶν τελευταίων δεκαετιῶν «προσεγγίζοντας» ἰδιορρύθμως τήν Δύση, ὑπῆρξαν καί οἱ συνήθεις ἐκπλήξεις. Ξεχωρίζουν ἡ προσφώνηση τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου πρός τόν Πάπα Φραγκίσκο, καί τό χειροφίλημα τοῦ Περγάμου Ζηζιούλα (στόν πάπα).

BartholFrag

Θά ἀναφερθοῦμε ἐδῶ στά κυριότερα σημεῖα πού προβληματίζουν.