Σχόλια

'Ο ὑπό σχεδιασμόν ὀ ρ θ ό δ ο ξ ο ς (;) καθεδρικός ναός τῶν Τιράνων

 Sx_AlbaniaNaosΠροτεσταντική ἐκκλησία ;

 Τέμενος ; 

 Κτίρια κάποιας σύγχρονης αἱρέσεως;

 Κι ὅμως !!! Πρόκειται γιά τόν ὑπό σχεδιασμό  ὀ ρ θ ό δ ο ξ ο καθεδρικό ναό τῶν Τιράνων (βλ.φωτογραφία στήν "Καθημερινή" , 5 Ἰαν. 2003).

Γιά νά μποροῦν ἴσως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, σ' ὅποια πίστη κι ἄν ἀνήκουν , νά νιώθουν τό χῶρο οἰκεῖο.

Σέ αὐτό συντελεῖ ἐξάλλου καί τό ἁπαλό ρόζ χρῶμα.

Ὅσο γιά τό μικρό ἐκκλησάκι στήν εἴσοδο , εἶναι φαίνεται , γιά τούς λίγους "φονταμενταλιστές"  πού - παρά τίς διαθρησκειακές - ἐπιμένουν ὀρθόδοξα...

[ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΧΟΛΙΟ]

Αρχικό Σχόλιο

Με τή βοήθεια τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ταπεινά ἀνατέλλει στό χῶρο τοῦ Διαδικτύου ὁ “Ὄρθρος” μιά ἰστοσελίδα ὀρθοδόξου οἰκοδομῆς, ἐκκλησιαστικῆς ἐνημερώσεως, πνευματικῆς παραμυθίας τῶν χριστιανῶν.  Ἄς μή ψάξει κανείς νά βρεῖ σκοπιμότητες, στόχους καί ἰδέες πού δέν ταιριάζουν στό ὀρθόδοξο ἦθος καί φρόνημα.  Πρόκειται γιά μιά εἰλικρινῆ προσπάθεια ἐκ μέρους πιστῶν χριστιανῶν, κληρικῶν καί λαϊκῶν, στοιχήσεως στή διδασκαλία τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ὀρθοδοξου Ἐκκλησίας.