ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
Αίτημα προς τους αρχιερείς ενόψει της Μεγάλης Συνόδου: Kαταψηφίστε τον Oικουμενισμό Αίτημα προς τους αρχιερείς ενόψει της Μεγάλης Συνόδου: Kαταψηφίστε τον Oικουμενισμό

Ὁμιλία Τοῦ Ἡρακλῆ Ρεράκη στό Συλλαλητήριο γιά τά Νέα Θρησκευτικά στά Προπύλαια (4 Μαρτίου 2018).

Γράφτηκε από τον/την Dimitrios Ενεργό .

Ὁμιλία Τοῦ Ἡρακλῆ Ρεράκη, Καθηγητῆ Παιδαγωγικῆς – Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς στή Θεολογική Σχολή τοῦ ΑΠΘ καί Προέδρου τῆς Πανελλήνιας Ἑνώσεως Θεολόγων στό Συλλαλητήριο τῶν Ὀρθοδόξων Σωματείων γιά τά Νέα Θρησκευτικά στά Προπύλαια (4 Μαρτίου 2018) μέ θέμα: «Ἡ Χριστομαχία στά νέα Θρησκευτικά καί οἱ συνέπειές της στήν ἀγωγή τῶν νέων μας»

Σεβασμιώτατοι, σεβαστοί πατέρες, κύριοι ἐκπρόσωποι τῶν ἀρχῶν τοῦ τόπου, ἀγαπητοί συνάδελφοι ὅλων τῶν βαθμίδων Ἐκπαίδευσης, ἀγαπητοί μαθητές καί φοιτητές, ἀγαπητοί φίλοι.

Σήμερα Κυριακή, ἡμέρα πού ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τόν μεγάλο ἀγωνιστή καί ὑπερασπιστή τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπό τίς αἱρέσεις καί τίς κακοδοξίες, τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμά, συγκεντρωθήκαμε ἐδῶ γιά νά διαδηλώσουμε τήν ἀντίθεσή μας στήν συστηματική ἀποδόμηση τῆς πίστεώς μας, πού διενεργεῖται, δυστυχῶς πλέον, μέσα στά σχολεῖα μας, ἀπό τό ἴδιο τό Ὑπουργεῖο Παιδείας Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων.

Kείμενα περί Μ. Ἁσίας καί ἐπαναστάσεως 1821, Νεότουρκοι καί γενοκτονία Ἑλλήνων.

Γράφτηκε από τον/την Dimitrios Ενεργό .

τῆς Ἀρχοντίας Παπαδοπούλου,
Ἱστορικοῦ.


1.Μ. ΑΣΙΑ  ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ   ΤΟΥ 1821
2.ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
3.ΟΙ ΝΕΟΤΟΥΡΚΟΙ
4.ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


1.  Μ. ΑΣΙΑ  ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ   ΤΟΥ 1821

Τήν Τρίτη 29 Μαΐου 1453 μέ τήν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως καταλύεται τό Κράτος. Σφαγές, λεηλασίες, αἰχμαλωσίες ἐρημώνουν τόν Μικρασιατικό χῶρο καί διαπιστώνεται ἔξοδος μορφωμένων, πλουσίων, ἀριστοκρατῶν πρός τήν Δύση, πού συντελοῦν στήν Ἀναγέννηση ( ἡ φυγή πρός τήν Δύση εἶχε ἀρχίσει καί πρίν τήν Ἅλωση). Ὁ Πατριάρχης καθίσταται Ἐθνάρχης τῶν Ἑλλήνων μέ θρησκευτικά, πνευματικά, κοινωνικά καί ἐκπαιδευτικά καθήκοντα.

Οἱ Ἕλληνες μένουν ἐκτός τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀνάπτυξης. Ἐξισλαμισμοί, φόροι αἵματος, ναυτολογήσεις στόν τουρκικό στόλο, ἁρπαγές γῆς, παραβιάσεις φιρμανιῶν γιά θρησκεία – σχολεῖα, ἀποτελοῦν πλέον τούς φόρους αἵματος γιά τούς Ἕλληνες ραγιάδες. 

ΕΟΡΤΗ ΕΣΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ 7 ΕΤΗ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ: «Ὀρθόδοξη θεολογία καί ἑλληνική φιλοσοφία σύμφωνα μέ τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο».

Γράφτηκε από τον/την Dimitrios Ενεργό .

Γιορτάζοντας ἡ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ τά 7 ἔτη ἀπό ἱδρύσεώς της (25-1-2011), ἐκτός ἀπό τήν Ἱερά Ἀγρυπνία πού ἔχει καθιερώσει τήν παραμονή τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, τοῦ ἱδρυτῆ της, πραγματοποίησε σχετική ἐκδήλωση στό Δημαρχεῖο Ἀμαρουσίου τήν Κυριακή 21 Ἰανουαρίου 2018 μέ προσκεκλημένο τόν  πρωτοπρ. Γεώργιο Μεταλληνό, διδάκτορα θεολογίας καί φιλοσοφίας, ὁμότιμο καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. Τό θέμα πού ἀνέπτυξε ἦταν:

«Ὀρθόδοξη θεολογία καί ἑλληνική φιλοσοφία σύμφωνα μέ τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο».

ΣΧΟΛΙΟ ΣΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΝΟΜΙΜΑ !

Γράφτηκε από τον/την Dimitrios Ενεργό .

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

Ἐν Πειραιεῖ τῇ12ῃ Μαρτίου 2018.

ΣΧΟΛΙΟ ΣΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΝΟΜΙΜΑ!

Ἡ βλασφημία, ἡ προσβολή κατά τοῦ Θεοῦ, εἶναι προφανῶς μία ἀπό τίς ἔσχατες μορφές κατάπτωσης τοῦ ἀνθρώπου. Μία ἀκραία μορφή ἐναντιώσεως καί ἀνταρσίας κατά τοῦ Δημιουργοῦ του. Μία παράλογη διάθεση καί ἐνέργεια, μέσω τῆς ὁποίας ὁ ὑβριστής νομίζει ὅτι μπορεῖ νά πλήξει, ἤ νά ἀπαξιώσει τόν ἀπόλυτα ἀπαθῆ Θεό. Ὁ μεταπτωτικός ἄνθρωπος ἀφότου ἔπαυσε νά βρίσκεται σέ κοινωνία μέ τό Θεό, ἔφθασε σέ κατάσταση πνευματικοῦ σκοτισμοῦ. Στήν κατάσταση αὐτή εὑρισκόμενος, ἄρχισε νά πιστεύει ὅτι ὑπεύθυνος γιά τίς ποικίλες θλίψεις, τή φθορά καί τόν θάνατο, τά ὁποῖα ὑπομένει στήν παροῦσα ζωή, εἶναι ὁ Θεός. Τήν δική του ἀποκλειστική εὐθύνη γιά τήν τραγωδία του τήν ἀπέδωσε στόν Δημιουργό του. Ἀδυνατεῖ πλέον νά διακρίνει ὅτι ὁ μόνος ὑπεύθυνος γιά τά θλιβερά ἐπακόλουθά τῆς πτώσεώς του εἶναι αὐτός ὁ ἴδιος καί κανένας ἄλλος. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν νά δημιουργήσει σιγά - σιγά ἔχθρα πρός Αὐτόν, ὥστε νά φθάσει τελικά στό σημεῖο νά βλασφημεῖ τό Θεό. Στήν ἐποχή μας, ἐποχή ἐσχάτης ἀποστασίας, ἡ βλασφημία ἔχει φθάσει στό ἀποκορύφωμά της. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος σήμερα ζητάει, ὄχι ἁπλά νά βλασφημεῖ τό Θεό καί κάθε ἱερό πρόσωπο καί πράγμα, ἀλλά νά τό κάνει καί νόμιμα, μέ τή σφραγίδα καί τήν προστασία τοῦ κράτους!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συλλαλητήριο 4 Μαρτίου 2018

Γράφτηκε από τον/την Dimitrios Ενεργό .

Τήν Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε στά Προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί ὁλοκληρώθηκε μέ εἰρηνική πορεία καί κατάθεση ψηφίσματος στή Βουλή τῶν Ἑλλήνων, μέ μεγάλη ἐπιτυχία ἀπό τά ὑπογράφοντα τό παρόν Δελτίο Σωματεῖα, Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας γιά τήν ἐφαρμογή τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν, ἀπό τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2016 καί τῶν ἀντίστοιχων βιβλίων – Φακέλων τῶν Θρησκευτικῶν στά σχολεῖα τῆς Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης. Μέ τήν παλλαϊκή συμμετοχή κληρικῶν ὅλων τῶν βαθμῶν, μοναχῶν, ἐκπαιδευτικῶν, γονέων καί μαθητῶν διατρανώθηκε γιά ἀκόμη μία φορά καί μέ αὐτόν τόν ἀποφασιστικό τρόπο ἡ σθεναρή ἀντίδραση στή μεθοδευμένη ἀλλοίωση τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς ταυτότητας τῶν Ἑλλήνων ὀρθοδόξων μαθητῶν, ἡ ὁποία ἐπιχειρεῖται μέσῳ τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν τῶν Θρησκευτικῶν καί τῶν βιβλίων τους.

Τελευταῖες ἀναρτήσεις

Ἅγιοι καί ἀσκητικές μορφές τοῦ αἰώνα μας - ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ !

 • Ἅγιος Παίσιος Ἀθωνίτης

 • Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

 • Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός

 • Ἅγιος Ἰωάννης Μαχίμοβιτς

 • Ἅγιος Φιλούμενος Ἁγιοταφίτης

 • Ἅγιος Εὐγένιος Νεομάρτυρας

 • Ἅγιος Ἰωάννης Καρασταμάτης

 • Ἅγιος Ἀνδρόνικος Ἐπίσκοπος Πέρμ

 • Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης

 • Γέρων Ἰλιέ Κλεόπα

 • Γέρων Σωφρόνιος Ζαχάρωφ

 • Γέρων Ἰουστίνος Πάρβου

 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης