EmvolioCovid
Menu1 2021 Menu2 2021 Menu3 2021
Menu11 2021 Menu22 2021 Menu33 2021
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
Αίτημα προς τους αρχιερείς ενόψει της Μεγάλης Συνόδου: Kαταψηφίστε τον Oικουμενισμό Αίτημα προς τους αρχιερείς ενόψει της Μεγάλης Συνόδου: Kαταψηφίστε τον Oικουμενισμό
ΝΕΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ / ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ.

Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος: Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στά Σχολεῖα:ἀγωγή ἤ χειραγώγηση;

Εἶναι ὁλοφάνερη ἡ βιασύνη, μᾶλλον δέ ἡ μανία τοῦ νεοταξικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ γιά νά πραγματοποιήσει τό συντομότερο τά παγκοσμιοποιητικά του  σχέδια.

Ἀπό ἀρκετές δεκαετίες δέν κρύβει τά σχέδιά της ἡ Νέα Τάξη πραγμάτων γιά νά ἐπιβάλει παντοῦ ἀλλά καί στή χώρα μας ἑνιαῖες ἑνότητες στή γνώση.  Εἰσάγει τή «νέα γνώση» στά ἤθη καί ἔθιμα, στήν ἐπιστήμη, στίς κοινωνικές δομές, στά ἰδεολογικά ρεύματα.  Κατασκευάζει δικά της ἰδεολογήματα καί μέσῳ τοῦ ἰσχυροῦ Οἰκουμενισμοῦ προσπαθεῖ νά ὁμογενοποιήσει τίς χριστιανικές ὁμολογίες γιά νά ἁπλοποιηθοῦν οἱ διαδικασίες πανθρησκειακῆς ἑνοποίησης ὅλων τῶν ἀνθρώπων κάτω ἀπό μιά ἐλεγχόμενη «θρησκεία», πιστεύοντας οὐσιαστικά σέ μιά ἀνώτερη δύναμη, ἀντίχριστη βέβαια καί ἀσφαλῶς ἀπάνθρωπη.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ πού διοργανώθηκε στίς 5 τοῦ μηνός Ἰουλίου 2020 ἀπό τήν «Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν», τή «Σύναξη γιά τήν Ὀρθοδοξία» καί τό κίνημα «Μαμά, Μπαμπάς καί Παιδιά», στό κεντρικό ἀμφιθέατρο τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου Ἔρευνας Φυσικῶν Ἐπιστημῶν «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» μέ θέμα «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στά Σχολεῖα: Ἀγωγή ἤ Χειραγώγηση»;

Ζητοῦμε τήν ἄμεση ἀπόσυρση ὅλων τῶν προγραμμάτων συμπεριληπτικῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης ἀπό ὅλες τίς βαθμίδες τῆς ἐκπαίδευσης.

Ζητοῦμε ἀπό τούς γονεῖς νά ἀναλάβουν οἱ ἴδιοι τήν σεξουαλική ἀγωγή τῶν δικῶν τους παιδιῶν μέ βάση τίς οἰκογενειακές τους ἀρχές καί τῆς Ὀρθοδοξίας.

Χαιρετισμός κου ΜΠΡΑΝΓΚ ἐκ μέρους τῆς ΠΕΘ γιά τήν Ἡμερίδα: «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στά Σχολεῖα: ...» (5-7-2020)

Χαιρετισμός ἐκ μέρους τῆς ΠΕΘ γιά τήν Ἡμερίδα:
«Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στά Σχολεῖα: Ἀγωγή ἤ χειραγώγηση;»

Σεβαστοί Πατέρες, Κύριες καί Κύριοι πού βρίσκεστε ἐδῶ στήν αἴθουσα αὐτή ἤ παρακολουθεῖτε ἀπό μακριά τίς ἐργασίες αὐτῆς τῆς Ἡμερίδας

ἐκ μέρους τοῦ Προέδρου καί τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων χαιρετῶ τή σημερινή Ἡμερίδα μέ τίτλο «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στά Σχολεῖα : Ἀγωγή ἤ χειραγώγηση;».

Ζοῦμε, ὅπως ὅλοι μας γνωρίζουμε καλά, σέ μία ἐποχή σαρκολατρίας καί πανσεξουαλισμοῦ. Μέσα στό πλαίσιο αὐτό λειτουργεῖ καί ἡ παιδεία μας. Ἀντί νά ὑπηρετήσει τή βασική ἀποστολή τοῦ ἑλληνικοῦ σχολείου, πού ἀνέκαθεν ἦταν ἡ διαμόρφωση τοῦ ἤθους καί τοῦ χαρακτήρα τῶν μαθητῶν, μέ παράλληλη χορήγηση τῆς ἀπαραίτητης γνώσης, σήμερα ὑπηρετεῖ τόν στόχο τῆς δημιουργίας ἀμοραλιστῶν πολιτῶν, «πολιτῶν τοῦ κόσμου», χωρίς ἐθνική καί Ὀρθόδοξη θρησκευτική συνείδηση, πολιτῶν πρόθυμων νά ὑπηρετοῦν πιστά τήν ἑκάστοτε «πολιτική ὀρθότητα».

Καί μόνο τό γεγονός, ὅτι ἡ πολυσυζητημένη Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση κρύφτηκε στό Νόμο 4692/2020 πού φέρει τόν τίτλο: «Ἀναβάθμιση τοῦ Σχολείου καί ἄλλες διατάξεις» κάτω ἀπό τό ὄνομα «Ἐργαστήριο Δεξιοτήτων» πού ὁρίζονται στή συνέχεια ὡς ἤπιες δεξιότητες, δεξιότητες ζωῆς καί δεξιότητες τεχνολογίας καί ἐπιστήμης τά λέει ὅλα.

Θά θέλαμε ὅμως νά ἐπισημάνουμε καί κάτι γιά τήν περίφημη ταυτότητα φύλου πού ἀσφαλῶς θά ἀποτελεῖ βασικό περιεχόμενο τῆς Σεξουαλικῆς Διαπαιδαγώγησης. Γιά νά μήν καταλήξουμε σέ μία θεωρητική προσέγγιση ἄς δοῦμε τήν ὄντως συγκλονιστική ἐμπειρία καί μαρτυρία τοῦ Michael Glatze, τοῦ ἱδρυτῆ καί πρώην γενικοῦ συντάκτη τοῦ περιοδικοῦ Young Gay America:

«Ὄντως ὑπό τήν ἐπίδραση τῆς ὁμοφυλοφιλίας πιστεύουμε, ὅτι ἡ ἡδονή δέν εἶναι ἁπλῶς ἀποδεκτή ἀλλά εἶναι ἀρετή. Δέν ὑπάρχει ὁμοφυλόφιλη «ἐπιθυμία» χωρίς ἡδονή. … Συμμετεῖχα σέ διάφορες σήμερα συνηθισμένες δράσεις μέ στόχο νά ἄρουμε τήν εὐθύνη ἀπό τόν ἄνθρωπο, ὅταν καλεῖται νά ἀντιμετωπίζει τούς πειρασμούς ἀπό τήν ἡδονή καί ἄλλα. Βλέποντας τόν πολιτισμό μας καί διεθνεῖς ἡγέτες, ἤμουν πεπεισμένος, ὅτι κάνω τό σωστό. … Οἱ δράσεις ὑπέρ τῆς ὁμοφυλοφιλίας ἔχουν στόχο νά ἀποτρέψουν ἀκόμα καί τή σκέψη, ὅτι ἡ ἀλλαγή θά μποροῦσε νά εἶναι μία λύση. Οὔτε πρέπει νά τεθεῖ τό ἐρώτημα, ἐάν θεραπεῖες εἶναι ἀποτελεσματικές ἤ ὄχι. … Σύμφωνα μέ τή δική μου ἐμπειρία μπορῶ νά πῶ ὅτι ἡ ἀπελευθέρωση ἀπό τήν ἐπίδραση τῆς ὁμοφυλόφιλης νοοτροπίας ἦταν τό πιό ἀπελευθερωτικό, τό πιό ὡραῖο καί τό πιό θαυμαστό πού ἔχω ζήσει ποτέ στή ζωή μου. … Ὁ Θεός μέ ἐπισκέφτηκε, ὅταν ἤμουν μπερδεμένος καί χαμένος, μόνος, φοβισμένος καί ταραγμένος. Μέσῳ τῆς προσευχῆς μοῦ ἔδωσε νά καταλάβω, ὅτι δέν ὑπάρχει ἀπολύτως τίποτα πού θά ἔπρεπε νά φοβηθῶ – καί ὅτι εἶμαι στό σπίτι μου. Μόνο ἕνα μικρό συγύρισμα τοῦ σπιτιοῦ ἦταν ἀκόμα ἀπαραίτητο. … Ἡ ὁμοφυλοφιλία μοῦ στέρησε σχεδόν 16 χρόνια της ζωῆς μου … Ὡς ἕνας ἀπό τούς ἡγέτες τοῦ κινήματος γιά τά δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων πολλές φορές μοῦ δόθηκε ἡ εὐκαιρία, νά ἀπευθύνομαι στήν κοινή γνώμη. Ἐάν μποροῦσα σήμερα κάποια ἀπό αὐτά πού εἶπα νά τά πάρω πίσω, θά τό ἔκανα. Γνωρίζω τώρα ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι ταυτόχρονα ἀκόρεστη ἐπιθυμία καί πορνογραφία. Κανένας δέν μπορεῖ νά μέ πείσει γιά τό ἀντίθετο, ὅσο ἐπιτηδευμένα καί νά μοῦ μιλάει ἤ ὅσο λυπηρή καί νά εἶναι ἡ προσωπική ἱστορία ἑνός πάσχοντα. Διότι ἤμουν ἐκεῖ καί γνωρίζω τήν ἀλήθεια» .

Εὐχόμαστε Καλή Ἐπιτυχία καί Εὐόδωση τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἡμερίδας.

Δημήτριος Νατσιός: «Σχολεῖο: θεματοφύλακας ἤ καταστροφέας τῆς ἑλληνικῆς οἰκογένειας;»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ TOY ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ μέ θέμα:
«Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στά Σχολεῖα: Ἀγωγή ἤ χειραγώγηση;» (5-7-2020)

Ἕνα ἀπέραντο «Ἐθνικό Νεκροταφεῖο», πού κρύβει στά σπλάγχνα του τά κορμιά χιλιάδων παλληκαριῶν, εἶναι ὁ τόπος μας. Καί πάνω στά κορμιά αὐτά στήθηκαν τά θεμέλια αὐτῆς τῆς πόλης. Καί τό σιτάρι πού φτιάχνει τό ψωμί μας, θεριεύει καί μεστώνει ρουφώντας ἀπό τή γῆ αἷμα ἀντί γιά νερό. Κάθε λόφος γύρω μας κι ἕνας «κρανίου τόπος». Κάθε χωράφι κι ἕνας «ἀγρός αἵματος»…

Τά πρῶτα χρόνια, τ΄ ἀλέτρια πού ὄργωναν τή γῆ, ἔφερναν στήν ἐπιφάνεια λευκά κόκκαλα "κόκκαλα Ἑλλήνων ἱερά", ἀντάμα μέ σκουριασμένες ξιφολόγχες καί δερμάτινες παλάσκες, περασμένες σέ ζωστῆρες πού ἔζωναν κάποτε λυγερά σώματα παλληκαριῶν. Κι’ ὅλοι μας λίγο – πολύ, ἔχουμε νά θυμόμαστε πώς κάποτε, σκάβοντας τίς αὐλές τῶν σπιτιῶν μας εἴχαμε βρεῖ σκουριασμένα ὅπλα κι’ ἀνθρώπινα κρανία…

Σχολικά Προγράμματα Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης. Επίθεση στα παιδιά και την οικογένεια.

Παναγιώτα Χατζηγιαννάκη


ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ μέ θέμα:
«Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στά Σχολεῖα: Ἀγωγή ἤ χειραγώγηση;» (5-7-2020)

Δημόκριτος, 5 Ἰουλίου 2020

Δήλωση: Τό «Μαμά, Μπαμπάς καί Παιδιά» θεωρεῖ πώς ἡ σεξουαλική διαπαιδαγώγηση εἶναι χρήσιμη. Γιά τό συμφέρον τοῦ παιδιοῦ πρέπει νά ἔχει στόχο τήν ἐγκράτεια καί τά καταλληλότερα ἄτομα γιά νά τήν προσφέρουν εἶναι οἱ γονεῖς.

Τό «Μαμά, Μπαμπάς καί Παιδιά» εἶναι ἐναντίον ὁποιασδήποτε μορφῆς περιθωριοποίησης ἤ προσβολῆς κάποιου ἀτόμου»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ Ἡμερίδας μέ θέμα: «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στά Σχολεῖα: Ἀγωγή ἤ χειραγώγηση;»

ESTIA AFISA SD v3Ἡμερίδα μέ θέμα: «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στά Σχολεῖα: Ἀγωγή ἤ χειραγώγηση;» (5-7-2020)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ἡ «Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν», ἡ «Σύναξη γιά τήν Ὀρθοδοξία» καί τό κίνημα ὑπέρ τῆς παραδοσιακῆς οἰκογένειας «Μαμά, Μπαμπάς καί Παιδιά» πραγματοποίησαν τήν 5η Ἰουλίου 2020 στό  κεντρικό ἀμφιθέατρο τοῦ Συνεδριακοῦ κέντρου τοῦ ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ἡμερίδα μέ θέμα: «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στά Σχολεῖα: Ἀγωγή ἤ χειραγώγηση;».

Στήν ἐκδήλωση προήδρευσε ὁ Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος, μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν.

Μίλησαν ἐκ μέρους τοῦ «Μαμά, Μπαμπάς κ΄ Παιδιά» ἡ ἰατρός Παναγιώτα Χατζηγιαννάκη, μέ θέμα  «Σχολικά Προγράμματα Σεξουαλικῆς Διαπαιδαγώγησης, Ἐπίθεση στά παιδιά καί τήν οἰκογένεια», ὁ κ. Νικόλαος Θεοτοκάτος, Νομικός - Καθηγητής Β΄θμιας Ἐκπ/σεως μέ θέμα «Νομική διάσταση τοῦ μαθήματος τῆς Σεξουαλικῆς Διαπαιδαγώγησης στήν Εὐρώπη» καί ὁ κ. Δημήτριος Νατσιός, Δάσκαλος-Θεολόγος μέ θέμα: «Σχολεῖο: θεματοφύλακας ἤ καταστροφέας τῆς ἑλληνικῆς οἰκογένειας» ;

Τελευταῖες ἀναρτήσεις

Ἅγιοι καί ἀσκητικές μορφές τοῦ αἰώνα μας - ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ !

 • Ἅγιος Παίσιος Ἀθωνίτης

 • Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

 • Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός

 • Ἅγιος Ἰωάννης Μαχίμοβιτς

 • Ἅγιος Φιλούμενος Ἁγιοταφίτης

 • Ἅγιος Εὐγένιος Νεομάρτυρας

 • Ἅγιος Ἰωάννης Καρασταμάτης

 • Ἅγιος Ἀνδρόνικος Ἐπίσκοπος Πέρμ

 • Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης

 • Γέρων Ἰλιέ Κλεόπα

 • Γέρων Σωφρόνιος Ζαχάρωφ

 • Γέρων Ἰουστίνος Πάρβου

 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης