ΗΜΕΡΙΔΑ 30-06-24 ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: Ἐκκλησία καί Πολιτεία στήν ἐποχή τῆς Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης

ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ

   Estia Great Reset Afisa

ΔΩΡΕΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Σύναξη κληρικῶν καὶ μοναχῶν γιὰ τὸ θέμα τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΣ
ΚΑΙ   ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

 Επιστολή    Fylladio 1stPage

Χειροτονία διακονισσῶν

(ἀειμνήστου πατρός Σαράντη Σαράντου)

Ἐπειδή καί πάλι στίς μέρες μας λυσσομανοῦν κάποιοι νά γίνονται καί οἱ γυναῖκες ἱέρειες, ἀρχίζοντας ἀπό τήν ἐπαναφορά τοῦ κατηργημένου θεσμοῦ τῶν διακονισσῶν, φέρνουμε καί πάλι στό φῶς εἰς γνῶσιν τῶν καλοπροαιρέτων πιστῶν ἕνα κείμενο τοῦ ἀειμνήστου πατρός Σαράντη Σαράντου, πού ἀπαντᾶ σέ ὅλα τά ἐπιχειρήματα πού χρησιμοποιοῦν οἱ ὀπαδοί τῆς ἐν λόγῳ καινοτομίας.

Ἀλήθεια, πόσο διαχρονικά τά κείμενά του!

Ἄλλοτε δειλά καί ἄλλοτε πιό θαρρετά ἀπό συγκεκριμένους ἐκκλησιαστικούς παράγοντες ἐπανέρχεται "ἄνωθεν" τό θέμα "τῶν διακονισσῶν" στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Κυριότερος προπαγανδιστής τῆς παραπάνω πρότασης εἶναι ὁ ὁμότιμος καθηγητής τῆς θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Εὐάγγελος Θεοδώρου, ὁ ὁποῖος ἐπί τριάντα περίπου χρόνια μέ τίς σχετικές μελέτες του προσπαθεῖ νά πείσει τούς Σεβασμιωτάτους Ἱεράρχες τῆς ἀνά τήν οἰκουμένη Ὀρθοδοξίας νά προβοῦν χωρίς ἀναστολές σέ χειροτονίες διακονισσῶν.

Ὁ Μολώχ τῆς ὁμόφυλης οἰκογένειας

GamosOmof Fylladio    Ο παρών νόμος αποσκοπεί στη διασφάλιση της αρχής της ισότητας, μέσω της επέκτασης της δυνατότητας σύναψης γάμου και σε πρόσωπα του ίδιου φύλου, και στην ενίσχυση της προστασίας από διακρίσεις, προς την κατεύθυνση της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ.

     Ο γάμος συνάπτεται μεταξύ δύο προσώπων διαφορετικού ή ίδιου φύλου.

(Ν. 5089/2024, ἄρθρα 1 & 3)


Μέ τήν ψήφιση τοῦ Νόμου περί Γάμου Ὁμοφύλων Ζευγαριῶν ἡ ἑλληνική πολιτεία στιγμάτισε τό Ἔθνος, παρεμβαίνοντας στό γονιδίωμα τῆς οἰκογένειας. Ἡ τερατογένεση τῆς «νέας ἑλληνικῆς οἰκογένειας» πραγματοποιεῖται ἀπό τούς Ἕλληνες βουλευτές πού, ὡς παρανοϊκοί ἐπιστήμονες, κάνουν τούς ἄνομους πειραματισμούς τους στά ὅρια τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης καί ἠθικῆς.

Παραλυμένη ἡ ἑλληνική κοινωνία, ἔχει μετατραπεῖ σέ μία βιομάζα τηλεθεατῶν πού ὅλο καί περισσότερο δυσκολεύεται νά ξεχωρίσει ἀλήθεια ἀπό σκηνοθεσία, καλό ἀπό κακό, ἠθικό ἀπό ἀνήθικο, παρακολουθώντας ἀπαθῶς τήν ὁρμητική ροή τῆς καθημερινότητας. Ἡ χώρα ἔχει μετατραπεῖ σέ ἕνα ἐργοτάξιο κατεδάφισης. Τά μέσα ἐνημέρωσης καί κοινωνικῆς δικτύωσης, ὡς ὑποβολεῖο νέων ἀξιῶν καί πολιτισμοῦ, ἐκβιάζουν τόν λαό νά προσοικειώνεται ἀσύμβατα ἤθη καί ἀντιλήψεις, μπροστά στήν ἀπειλή τῆς ἀπομόνωσης, τοῦ στιγματισμοῦ καί τοῦ unfollow.

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΥΧΕΣ ΕΣΤΙΑΣ

PasxalineEuxes2024ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

“ …ἐὰν ἡ πίστη τοῦ ἀνθρώπου δὲν εἶναι ἀγώνας γιὰ τὴν ἀθανασία καὶ τὴν αἰωνιότητα, τότε τί εἶναι; Ἐὰν μὲ τὴν πίστη στὸ Χριστὸ δὲν φθάνει κανεὶς στὴν ἀθανασία καὶ τὴν ἐπὶ τοῦ θανάτου νίκη, τότε πρὸς τί ἡ πίστη μας; Ἐὰν ὁ Χριστὸς δὲν ἀναστήθηκε, τοῦτο σημαίνει ὅτι ἡ ἁμαρτία καὶ ὁ θάνατος δὲν ἔχουν νικηθεῖ. Ἐὰν δὲ δὲν ἔχουν αὐτὰ τὰ δύο νικηθεῖ, τότε γιατί νὰ πιστεύει κανεὶς στὸ Χριστό; …

Χωρὶς τὴν ἀνάσταση δὲν ὑπάρχεi τίποτε πιὸ παράλογο ἀπὸ τὸν κόσμο αὐτὸ, οὔτε μεγαλύτερη ἀπελπισία ἀπὸ τὴ ζωὴ αὐτή…

Σ’ ὅλους τοὺς κόσμους δὲν ὑπάρχει περισσότερο δυστυχισμένη ὕπαρξη ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, ποὺ δὲν πιστεύει στὴν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν.

Γι’ αὐτό, ὁ Ἀναστημένος Κύριος εἶναι ὅλη ἡ Ἀγάπη μας, ὅλη ἡ Ἀλήθειά μας, ὅλη ἡ Χαρά μας, ὅλο τὸ Ἀγαθό μας, ὅλη ἡ Ζωή μας, ἡ Αἰωνία Ζωὴ σὲ ὅλες τὶς αἰωνιότητες καὶ ἀπεραντοσύνες” .

Ἀγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς

Μνημόνιο ΛΟΑΤΚΙ τουρισμοῦ: Ἀκόμη ἕνα βῆμα πρός τή σοδομοποίηση τῆς Ἑλλάδας

 «Φεῦγε ἐμπρησμὸν ὦ ψυχή, φεῦγε Σοδόμων καῦσιν»[1]

Ἡ ὄρεξη στούς ὁμομανεῖς πολιτικούς ἔχει ἀνοίξει καί φαίνεται ὅτι δέν θά ἀφήσουν καμία πτυχή τῆς κοινωνικῆς ζωῆς χωρίς τό πολύχρωμο τόξο τους. Ἑπόμενο πεδίο δράσης, ὁ τουρισμός. Στά πλαίσια τῆς κυβερνητικῆς ὁμολατρείας, ἡ ὑπουργός τουρισμοῦ ὑπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας μέ τόν ὀργανισμό Queer Destinations. «Πρόκειται γιά ἕναν ὀργανισμό μέ παρουσία ἤδη σέ 14 χῶρες, μέ σκοπό νά συνδέει κυβερνήσεις, ἐπιχειρήσεις καί προορισμούς μέ τήν κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+».[2]

Στήν ἱστοσελίδα τῆς ὀργάνωσης διαβάζουμε: «Τό πρόγραμμα καλύπτει τά πάντα, ἀπό τήν ἱστορία τῆς κοινότητας LGBTQ+ μέχρι πραγματικές περιπτωσιολογικές μελέτες καί βέλτιστες πρακτικές γιά τήν παροχή τῶν καλύτερων δυνατῶν ἐμπειριῶν σέ queer ταξιδιῶτες καί ἐργαζόμενους »[3].

Στή σχετική συνέντευξη τύπου, ἀναφέρθηκε ὅτι ἡ προσέλκυση ἐπισκεπτῶν ἀπό τήν κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ συμπεριλαμβάνεται στή στρατηγική τοῦ ὑπουργείου τουρισμοῦ γιά τήν ἄνοδο τῶν ἐσόδων. Νά πλουτίσουμε δηλαδή ὑλικά καί νά πτωχεύσουμε πνευματικά .[4]

Ἐπιμνημόσυνος ὁμιλία πρωτ. Ἀντωνίου Μπουσδέκη κατά τό τριετές μνημόσυνο τοῦ πατρός Σαράντη Σαράντου

Στήν Ἱ. Μονή Ὁσίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχη
(ἅγιο Στέφανο Ἀττικῆς).
(Τρία χρόνια μετά την κοίμησή του στις 6/4/2024)

Σεβαστοί πατέρες, ὁσιωτάτη γερόντισσα, ἀγαπητοί ἀδελφοί·

Μαζευτήκαμε σήμερα ἐδῶ γιά νά λειτουργήσουμε καί νά τελέσουμε τό τριετές μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ μας πατέρα, τοῦ πατρός Σαράντη.

Θέλοντας καθ’ ὑπακοήν νά πῶ δυό λόγια στήν ἀγάπη σας θά βασιστῶ στήν ὁμιλία τοῦ ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, τόν ὁποῖον ὅπως γνωρίζετε ὑπεραγαποῦσε ὁ πατήρ καί μάλιστα ἐπί σειρά ἐτῶν ἀνέλυε τά κείμενά του στήν Πειραϊκή Ἐκκλησία.  Μιλώντας λοιπόν ὁ ἅγιος γιά τόν πνευματικό του πατέρα, τόν ἅγιο Συμεών τόν Εὐλαβῆ, ἀναφέρει:

… ὥσπερ δεξαμενή τις ἀπορρέοντος ὕδατος, οὕτως ὁ ἅγιος πατήρ ἡμῶν ἐκ τοῦ πληρώματος μετέλαβε τοῦ Δεσπότου ἡμῶν Χριστοῦ καί ἐπλήσθη τῆς χάριτος τοῦ Πνεύματος αὐτοῦ, ὅπερ ἐστίν ὕδωρ ζῶν· ὥσπερ δέ πάλιν ἀπό τῆς δεξαμενῆς τό ὑπερπλεονάσαν καί ἔξωθεν ὑπερεκχυνόμενον ὕδωρ λαμβάνει τις εἰς κόρον, οὕτω καί ἡμεῖς ἐκ τοῦ πατρός ἡμῶν τοῦ ἁγίου τήν ὑπερπλεονάσασαν καί ὑπερεκχυνομένην ἀεί ἐξ αὐτοῦ χάριν εἴδομεν καί ἐλάβομεν καί ἐπίομεν καί τάς ὄψεις ἐξ αὐτοῦ ἐνιψάμεθα, τάς χεῖρας καί τούς πόδας αὐτούς, εἶτα καί ὅλοι ὅλῳ τῷ σώματι ἐλουσάμεθα καί αὐτήν τήν ψυχήν μετά τοῦ ἀθανάτου ὕδατος ἐκείνου. Ὤ μυστηρίου ξένου καί θαυμαστοῦ, ἀδελφοί (ΕΠΕ Φιλοκαλία τ. 19Γ σελ. 504).

Τελευταῖες ἀναρτήσεις

EmvolioCovid
Menu1 2021 Menu2 2021 Menu3 2021
Menu11 2021 Menu22 2021 Menu33 2021

Ἅγιοι καί ἀσκητικές μορφές τοῦ αἰώνα μας - ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ !

 • Ἅγιος Παίσιος Ἀθωνίτης

 • Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

 • Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός

 • Ἅγιος Ἰωάννης Μαχίμοβιτς

 • Ἅγιος Φιλούμενος Ἁγιοταφίτης

 • Ἅγιος Εὐγένιος Νεομάρτυρας

 • Ἅγιος Ἰωάννης Καρασταμάτης

 • Ἅγιος Ἀνδρόνικος Ἐπίσκοπος Πέρμ

 • Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης

 • Γέρων Ἰλιέ Κλεόπα

 • Γέρων Σωφρόνιος Ζαχάρωφ

 • Γέρων Ἰουστίνος Πάρβου

 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ:
Ἐνώπιον μιᾶς ἀσύμμετρης ἀπειλῆς κατά τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨEΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Taytotites Aug22

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ προσπάθεια γιά τήν κατάργηση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου στήν τωρινή ἀλλά καί στήν ἐσχατολογική της διάσταση μέσα ἀπό τό «ἠλεκτρονικό φακέλωμα», ὅπως τό ἀπεκάλεσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, πραγματώνεται πλέον ὁλοταχῶς ἀπό τήν πολιτεία, μέ πρῶτο ὁρόσημο τή λειτουργία ἠλεκτρονικῆς ἐφαρμογῆς στό κινητό σέ προσπάθεια ἀντικατάστασης τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας καί τοῦ διπλώματος ὁδήγησης.

Διαβάστε Περισσότερα ...