Κείμενα

Εμφάνιση #
Τίτλος
Η ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΣ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΠΟ ΑΠΟΨΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ἤ ῾Η “Ρωμαίϊκη Δημοκρατία τῆς ᾿Αχρίδος”
Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ (ΣΕΚΤΩΝ) “VIVE LA FRANCE RΟΜΑΙΝE!” ἤ “ΖΗΤΩ Η ΡΩΜΑΙΪΚΗ ΓΑΛΛΙΑ!”;
Εγκύκλιος πρός τούς κατά περιοχήν Νομάρχες τῆς ῾Υπουργοῦ Νεότητας καί ᾿Αθλητισμοῦ τῆς Γαλλίας
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ (ΤΗΣ 29-2-1996) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ (“ΣΕΚΤΕΣ”) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ τοῦ π. ᾿Αντώνιου ᾿Αλεβιζόπουλου δοθεῖσα εἰς αἴθουσα τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, τήν 30-10-1995
ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ (Α) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟ (Β') “ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ” ῎Η ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ;
ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ¨(Γ.) ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ-ΕΞΑΡΤΗΜΑ
«Πολυπολιτισμικότητα καί ἐκπαίδευση Πολυπολιτισμικότητα καί Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα.»