Συναξάρι

21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Εὐγένιος, Οὐαλεριανός, Κάνδιδος καὶ Ἀκύλας

agios-evgenios-o-trapezountios-17Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Εὐγένιος, Οὐαλεριανός, Κάνδιδος καὶ Ἀκύλας μαρτύρησαν κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.) καὶ Μαξιμιανοὺ (285 – 305 μ.Χ.), στὰ τέλη τοῦ 3ου αἰώνα μ.Χ. Ὁ Εὐγένιος καταγόταν ἀπὸ τὴν Τραπεζούντα, ὁ Οὐαλεριανὸς ἀπὸ τὴν Ἐδίσκη, ὁ Κάνδιδος ἀπὸ τὴ Σολωχαίνη καὶ ὁ Ἀκύλας ἀπὸ τὴ Γορδαίνη.

Αὐτοὶ λοιπὸν οἱ Ἅγιοι, ὅταν ξέσπασε ὁ διωγμὸς κατὰ τῶν Χριστιανῶν, κρύβονταν στὰ ὄρη τῆς Τραπεζοῦντος. Ἕνα βράδυ, μετὰ ἀπὸ προσευχὴ καὶ ἐπικαλούμενοι τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, πῆγαν στὸ ναὸ τῶν Ἐθνικῶν καὶ κατέστρεψαν τὸ εἴδωλο τοῦ ψεύτικου θεοῦ Μίθρα. Ὁ ἔπαρχος Σατάλων Λυσίας, τοὺς καταδίωξε καὶ κατόρθωσε νὰ συλλάβει τοὺς τρεῖς, τὸν Οὐαλεριανό, τὸν Κάνδιδο καὶ τὸν Ἀκύλα. Μετὰ τὴ σύλληψη, τοὺς διέταξε νὰ ἀρνηθοῦν τὸν Χριστό. Ἐκεῖνοι ὅμως ἔμειναν ἀκλόνητοι στὴν πίστη τους καὶ μὲ παρρησία δήλωσαν τὴν ἀφοσίωσή τους στὸν Κύριο.

20 Ἰανουαρίου, Μετακομιδὴ λειψάνου Ἁγίου Πέτρου Ἐπισκόπου Ἄργους τοῦ θαυματουργοῦ.

 agios-petros-eikona-1958Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπέτειο μετακομιδῆς τοῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Πέτρου, Ἐπισκόπου Ἄργους τοῦ Θαυματουργοῦ (20 Ἰανουαρίου), παραθέτουμε ἐδῶ βιογραφικὰ στοιχεῖα τοῦ Ἁγίου καθὼς καὶ σύντομη ἀναδρομὴ ἀπὸ τὴν «ἀπώλεια» τοῦ σεπτοῦ λειψάνου του μέχρι τῆς ἐπιστροφῆς του ἀπὸ τὸ Βατικανό.


Ὁ Ἅγιος Πέτρος ὁ θαυματουργὸς (852 - 922 μ.Χ) Ἐπίσκοπος καὶ πολιοῦχος Ἄργους, ἡ μνήμη τοῦ ὁποίου τιμᾶται στὶς 3 Μαΐου.

Γεννήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη ἀπὸ εὔπορη οἰκογένεια, ἡ ὁποία διακρινόταν γιὰ τὴν εὐσέβεια καὶ φιλανθρωπία της. Ἐλεοῦσαν τοὺς πτωχοὺς καὶ δέχονταν στὸ τραπέζι τοὺς πεινασμένους. Τὰ παιδιὰ τῆς οἰκογένειας, τέσσερα ἀγόρια καὶ ἕνα κορίτσι, μεγάλωσαν μὲ τὸ λόγο τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ἔγιναν καλοὶ χριστιανοί. Ἀξίζει νὰ μνημονεύσουμε τὸ γεγονὸς ὅτι καὶ οἱ πέντε ἀσπάστηκαν τὸ μοναστικὸ βίο, καθὼς ἐπίσης καὶ οἱ ἴδιοι οἱ γονεῖς τους.

Ὁ Ἅγιος Φίλιππος ὁ Ἀπόστολος.

Ὑπῆρξε ἕνας ἀπὸ τοὺς δώδεκα. Καὶ μάλιστα ἐπίλεκτο μέλος τῆς ἁγίας αὐτῆς ὁμάδος.

Τὴν πρώτη γνωριμία του μὲ τὸν Χριστό μᾶς τὴν παρουσιάζει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης μὲ τοῦτα τὰ λόγια: «Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι» (Ἰωαν. α' 44).

AgiosFillipos

Βρισκόταν στὴν Ἰουδαία ὁ Κύριος. Ὕστερα ἀπὸ τὸ βάπτισμά Του καὶ τὴν τεσσαρακονθήμερη νηστεία Του στὴν ἔρημο καὶ τοὺς πειρασμούς Του ἀπὸ τὸν διάβολο, νικητὴς ἀποφασίζει νὰ ἀναχωρήσει ἀπὸ τὴν Ἰουδαία στὴν Γαλιλαία γιὰ τὴν ἔναρξη τοῦ ἔργου του.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως.

AgIoannisXrysostomos

Ὁ μεγάλος αὐτὸς πατέρας καὶ διδάσκαλος τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας γεννήθηκε στὴν Ἀντιόχεια τὸ 347 μ.Χ. Πατέρας του ἦταν ὁ στρατηγὸς Σεκοῦνδος καὶ μητέρα του ἡ Ἀνθοῦσα. Γρήγορα ἔμεινε ὀρφανὸς ἀπὸ πατέρα, καὶ ἡ μητέρα του – χήρα τότε 20 ἐτῶν – τὸν ἀνέθρεψε καὶ τὸν μόρφωσε κατὰ τὸν καλύτερο χριστιανικὸ τρόπο.