20 Ἰανουαρίου, Μετακομιδὴ λειψάνου Ἁγίου Πέτρου Ἐπισκόπου Ἄργους τοῦ θαυματουργοῦ.

 agios-petros-eikona-1958Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπέτειο μετακομιδῆς τοῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Πέτρου, Ἐπισκόπου Ἄργους τοῦ Θαυματουργοῦ (20 Ἰανουαρίου), παραθέτουμε ἐδῶ βιογραφικὰ στοιχεῖα τοῦ Ἁγίου καθὼς καὶ σύντομη ἀναδρομὴ ἀπὸ τὴν «ἀπώλεια» τοῦ σεπτοῦ λειψάνου του μέχρι τῆς ἐπιστροφῆς του ἀπὸ τὸ Βατικανό.


Ὁ Ἅγιος Πέτρος ὁ θαυματουργὸς (852 - 922 μ.Χ) Ἐπίσκοπος καὶ πολιοῦχος Ἄργους, ἡ μνήμη τοῦ ὁποίου τιμᾶται στὶς 3 Μαΐου.

Γεννήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη ἀπὸ εὔπορη οἰκογένεια, ἡ ὁποία διακρινόταν γιὰ τὴν εὐσέβεια καὶ φιλανθρωπία της. Ἐλεοῦσαν τοὺς πτωχοὺς καὶ δέχονταν στὸ τραπέζι τοὺς πεινασμένους. Τὰ παιδιὰ τῆς οἰκογένειας, τέσσερα ἀγόρια καὶ ἕνα κορίτσι, μεγάλωσαν μὲ τὸ λόγο τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ἔγιναν καλοὶ χριστιανοί. Ἀξίζει νὰ μνημονεύσουμε τὸ γεγονὸς ὅτι καὶ οἱ πέντε ἀσπάστηκαν τὸ μοναστικὸ βίο, καθὼς ἐπίσης καὶ οἱ ἴδιοι οἱ γονεῖς τους.

Ὁ Ἅγιος Πέτρος εἶχε ἀδαμάντινο χαρακτήρα καὶ διακρινόταν γιὰ τὴ μόρφωση καὶ τὴν εὐγλωττία του, καθώς καὶ γιὰ τὰ φιλάνθρωπα αἰσθήματά του. Γί΄ αὐτό, ὁ τότε πατριάρχης Νικόλαος Μυστικός, ἐκτιμώντας τὰ προσόντα καὶ τὴν ἀρετὴ τοῦ μοναχοῦ Πέτρου, θέλησε νὰ τὸν χειροτονήσει ἐπίσκοπο Κορίνθου.

Ὁ Πέτρος ἀπὸ ταπεινότητα ἀρνήθηκε καὶ ὁ θρόνος δόθηκε στὸν ἀδελφό του Παῦλο. Μόνασε στὴν ἐπαρχία τοῦ ἀδελφοῦ του, καὶ ὄταν χήρεψε ὂ ἐπισκοπικὸς θρόνος Ἄργους, οἱ Ἀργεῖοι τὸν θερμοπαρακάλεσαν καὶ μπροστὰ στὴ ἐπιμονὴ τοὺς ὁ Πέτρος ὑποχώρησε καὶ δέχτηκε νὰ ὑπηρετήσει τὸν ἐπισκοπικὸ θρόνο. Ἔκτοτε ἀφοσιώθηκε στὸ λειτούργημά του καὶ τίμησε τὸν ἐπισκοπικὸ θρόνο ὑποδειγματικά. Ἡ ποιμαντορία τοῦ ἦταν πλήρης ἀγαθοεργιῶν καὶ χριστιανικῶν πράξεων.

Τὸ 920 μ.χ. μετέβη στὴν Κωνσταντινούπολη, γιὰ νὰ λάβει μέρος σὲ σύνοδο ποὺ εἶχε συγκαλέσει ὁ Νικόλαος Μυστικὸς ἐπὶ αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου.

Ὁ βιογράφος τοῦ Ἁγίου μας πληροφορεῖ ὅτι ὅσο ποίμαινε στὸ Ἄργος, ἔκανε διάφορα θαύματα - διάσωση τοῦ λαοῦ ἀπὸ λιμό, λύτρωση αἰχμαλώτων ἀπὸ τοὺς πειρατές, διάσωση κόρης διωκόμενης ἀπὸ κάποιο στρατηγό, θεραπεία δαιμονιζόμενης γυναίκας κ.ἅ. - καὶ γι' αὐτὸ ἔλαβε τὴν προσωνυμία τοῦ θαυματουργοῦ.

Κοιμήθηκε στὸ Ἄργος 70 ἐτῶν καὶ τάφηκε στὸ Ἱερὸ Ναὸ της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ὅμως, ὁ Λατίνος Ἐπίσκοπος Σιγοῦντο Νάνι πῆρε τὸ ἱερὸ λείψανο τοῦ Ἁγίου τὸ 1421 καὶ τὸ μετέφερε ἀρχικὰ στὸ Ναύπλιο καὶ ἀργότερα στὸ ἐξωτερικό.

Μετὰ ἀπὸ ἄοκνες προσπάθειες ὅλων τῶν Ἀρχιερέων τῆς Μητροπόλεως Ἀργολίδος, o Θεὸς ἀξίωσε ἐπὶ Ἀρχιερατείας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Ἰακώβου Β! τὰ Ἅγια Λείψανα τοῦ Ἁγίου, νὰ ἐπιστρέψουν στὴν πόλη τοῦ Ἄργους.

Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου γιορτάζεται κάθε χρόνο στὶς 3 Μαΐου μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα.

Σύντομο χρονικὸ περὶ τῆς ἐπανόδου τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Πέτρου.

Ὑπὸ Ἀρχιμ. Καλλινίκου Δ. ΚορομπόκηἹεροκήρυκος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀργολίδος.

Ὁ Ἅγιος Πέτρος ἐπίσκοπος Ἄργους, καταγόταν ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη. Οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς του καὶ τὰ πέντε παιδιὰ τοὺς ἀσπάζονται τὸν μοναχικὸ βίο. Μετὰ ἀπὸ ἐπίμονες παρακλήσεις τῶν Ἀργείων χειροτονεῖται ἐπίσκοπος Ἄργους καὶ ἀναδεικνύεται προστάτης τῶν πτωχῶν καὶ ἀδυνάτων. Ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνῃ τὸ 925 μ.Χ. περίπου καὶ ἐπιτελεῖ πολλὰ θαύματα. Τὰ Ἱερὰ Λείψανα τοῦ Ἁγίου Πέτρου εἶχαν ἀφαιρεθεῖ ἀπὸ τὸ Ἄργος τὴν 21η Ἰανουαρίου 1421 ἀπὸ τὸν Λατίνο ἐπίσκοπο Secuntus Nani, σύμφωνα μὲ τὸν ἀνώνυμο συγγραφέα τοῦ «Συντόμου Χρονικοῦ» του συνημμένου εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ Δούκα (Βλ. Πατρολογία Migne, τόμ. 157, σέλ. 1167).

AgiosPetrosLeipsano

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀργολίδος κ.κ. Ἰάκωβος, ἀπὸ τὸ 1985, ὅταν ἀνέλαβε τὰ ἐπισκοπικά του καθήκοντα, ἔθεσε ὡς πρωταρχικό του μέλημα τὴν ἐκπλήρωση τοῦ πόθου καὶ τῶν προσπαθειῶν ὅλων τῶν προκατόχων του, νὰ ἐπανέλθουν δηλαδὴ εἰς τὴν πόλη τοῦ Ἄργους τὰ σεπτὰ Λείψανα τοῦ Ἁγίου Πέτρου. Ο Θεὸς εὐλόγησε τὶς συνεχεῖς προσπάθειες τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ μὲ τὴν συνδρομὴ εἰδικῶν ἐπιστημόνων τὰ Ἱερὰ Λείψανα περὶ τὸν μήνα Αὔγουστο τοῦ 2008 ἐντοπίστηκαν εἰς τὴν Ρωμαιοκαθολικὴ Μονὴ τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς, εἰς τὴν Ρώμη.

Μὲ τὴν ἀρωγὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, δωρίζονται ἀπὸ τὴν Ρωμαιοκαθολικὴ Μονὴ στὸν Μητροπολίτη Ἀργολίδος καὶ ἔτσι ἐξασφαλίζεται ἡ ἐπιστροφὴ τῶν Ἱερῶν Λειψάνων ἀπὸ τὴν Ρώμη εἰς τὸ Ἄργος. Πράγματι, τὸ Σάββατο 19 Ἰανουαρίου 2008 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀργολίδος μὲ μία μικρὴ συνοδεία ὑποδέχεται τὰ Ἱερὰ Λείψανα στὰ ὅρια τοῦ νομοῦ Ἀργολίδος καὶ περὶ ὤραν 4ην ἀπογευματινήν, τὸ Ἄργος μέσα σὲ κλίμα βαθυτάτης συγκινήσεως καὶ ἐκκλησιαστικῆς κατανύξεως ὑποδέχεται μετὰ ἀπὸ ἕξι περίπου αἰῶνες τὴν σεπτὴ σορὸ τοῦ ἐπισκόπου Ἄργους Ἁγίου Πέτρου εἰς τὴν εἴσοδο τῆς πόλεως ἔξω ἀπὸ τὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Μετὰ ἀπὸ μία σύντομη δέηση οἱ Μητροπολίτες Σπάρτης, Μαντινείας, Ἄρτης, Αὐλῶνος, Μεσογαίας, Κορίνθου καὶ Ἀργολίδος μαζὶ μὲ τὸν Ἱερὸ Κλῆρο, τοὺς ἐκπροσώπους τῶν Ἀρχῶν καὶ τὸν πιστὸ λαὸ τῆς Ἀργολίδος λιτανεύουν ἐν μέσῳ ἱεροῦ ἐνθουσιασμοῦ τὰ Τίμια Λείψανα εἰς τὴν ὁδὸ Κορίνθου καὶ φτάνουν εἰς τὴν πλατεία τοῦ Ἁγίου Πέτρου ὅπου ἔχει ἑτοιμασθεῖ μεγάλη ἐξέδρα, εἰς τὴν ὁποία ἀνέρχεται ἡ Λειψανοθήκη καὶ οἱ ἐπίσημοι καὶ ἐκφωνοῦνται πανηγυρικοὶ λόγοι ἀπὸ τὸν Δήμαρχο Ἄργους, ἀπὸ τὸν Προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Πέτρου, ἀπὸ τὴν ἐκ Ρώμης Ρωμαιοκαθολικὴ ἀντιπροσωπεία καὶ βέβαια ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Ἀργολίδος κ.κ. Ἰάκωβο.

 

Μετὰ τὸ τέλος τῶν ὁμιλιῶν ἡ πομπὴ εἰσέρχεται εἰς τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Πέτρου καὶ ἡ Λειψανοθήκη ἐναποτίθεται ἀρχικὰ γιὰ συμβολικοὺς λόγους εἰς τὸν ἐπισκοπικὸ Θρόνο. Μετὰ ἀπὸ μία σύντομη δέηση ἡ Θήκη τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοποθετεῖται στὸ κέντρο τοῦ Ναοῦ καὶ ἐνῶ ἀναρίθμητα πλήθη κόσμου διαρκῶς θὰ περνοῦν γιὰ νὰ προσκυνήσουν, ἀρχίζει ὁ πολυαρχιερατικὸς Ἑσπερινός. Στὶς 10 τὸ βράδυ τῆς ἴδιας ἡμέρας, τελεῖται ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Αὐλῶνος καὶ ψάλλουν Μοναχὲς ἀπὸ τὶς Ἱερὲς Μονὲς τῆς Μητροπόλεως Ἀργολίδος.

Metakomidi

Στὶς 7 τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς 20ης Ἰανουαρίου 2008, ἀρχίζει ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ στὴ συνέχεια Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Ἀργολίδος συλλειτουργούντων τῶν Μητροπολιτῶν Ἄρτης καὶ Κορίνθου. Τὸ βράδυ τῆς Κυριακῆς ἀποσφραγίζεται ἡ Λειψανοθήκη, γίνεται καταμέτρηση τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τὰ ὁποία εἶναι δεκαοκτὼ καὶ συντάσσεται Πρακτικό, τὸ ὁποῖο ὑπογράφεται ἀπὸ ὅλους τους, ἐντοπίους καὶ ἐκ Ρώμης, ἐπισήμους οἱ ὁποῖοι παρευρέθηκαν εἰς τὴν καταμέτρηση. Ενώ καθ' ὅλη τὴν ἑβδομάδα κόσμος συρρέει καθημερινὰ ἀπὸ διάφορα μέρη, προκειμένου νὰ προσκυνήσει τὰ Σεπτὰ Λείψανα τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς 27ης Ἰανουαρίου 2008, στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἄργους τελεῖται Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἀργολίδος κ.κ. Ἰάκωβο, ὁ ὁποῖος πρὸ τῆς λήξεως τῆς Θείας Λειτουργίας, σὲ εἰδικὴ τελετή, ὑπογράφει δημοσίως καὶ κάτω ἀπὸ τὶς ἐπευφημίες τοῦ ἐκκλησιάσματος Δωρητήριο ἔγγραφο, μὲ τὸ ὁποῖο δωρίζει τὰ Λείψανα εἰς τὴν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Πέτρου, ὑπὸ τὸν ὄρο νὰ μὴν ἀνοιχθεῖ ποτὲ ἡ Λειψανοθήκη καὶ τὰ Λείψανα νὰ παραμένουν ἐσαεὶ εἰς τὴν πόλη τοῦ Ἄργους.

Ἔτσι τὸ Ἄργος μὲ τὴν χάρη τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Πέτρου τοῦ Θαυματουργοῦ, πορεύεται ἰσχυρότερο πνευματικὰ εἰς τὸν 21ο αἰώνα. Ὁ Θεὸς τὴν εὐλόγησε αὐτὴν τὴν πόλη, ὁ Πολιοῦχος Ἅγιος Πέτρος τὴν τίμησε μὲ τὴν παρουσία τῶν Λειψάνων του, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀργολίδος κ.κ. Ἰάκωβος τὴν εὐεργέτησε καὶ οἱ Ἀργεῖοι συναισθανόμενοι τὰ πνευματικὰ τοὺς προνόμια, θὰ ἀγωνισθοῦν νὰ σταθοῦν ἀντάξια τέκνα τέτοιων πνευματικῶν Πατέρων.

[ΠΗΓΗ: http://www.agiospetrosargos.gr]