Βιβλιοκρισία

Τό κατά Γιανναρᾶ εὐαγγέλιον Κριτική στό βιβλίο του: «᾿Ενάντια στή θρησκεία»

 ἐφημερίου ῾Ιεροῦ Ναοῦ῾Αγ. Παρασκευῆς ᾿Αττικῆς

 (Τό κείμενο πού ἀκολουθεῖ δημοσιεύθηκε στήν ἐφημερίδα «᾿Ορθόδοξος Τύπος» ἀπό 6-4-07  ἕως 4- 5-07)

 ῎Εκπληξη καί θλίψη ἔνιωσα καθώς διάβαζα τό τελευταῖο βιβλίο  τοῦ κ. Χρήστου Γιανναρᾶ «᾿Ενάντια στή θρησκεία» (ἐκδ. ῎Ικαρος, Δεκέμβριος 2006). ῾Ο κ. Χρῆστος Γιανναρᾶς (ἀπό ἐδῶ καί στό ἑξῆς κ. Γ.) εἶναι γνωστός ἀπό τό παρελθόν γιά τίς θέσεις του περί προγαμιαίων σχέσεων -θέσεις ἀντίθετες μέ τή διδασκαλία τῆς ᾿Εκκλησίας μας-, καθώς καί μέ τίς μειωτικές θέσεις του γιά τό πρόσωπο καί τό ἔργο τοῦ ἁγ. Νικοδήμου τοῦ ῾Αγιορείτου, θέσεις οἱ ὁποῖες ἔχουν ἀντικρουσθεῖ δημοσίως ἀπό ἔγκριτα πρόσωπα.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «π.ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΡΟΟΥΖ, Η ΖΩΉ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ»

SerRose_Z

τοῦ ἱερομ.Δαμασκηνοῦ, ἐκδ. ΜΥΡΙΟΒΙΒΛΟΣ

Ἐδῶ και λίγο καιρό ἔχει κυκλοφορήσει τό βιβλίο τοῦ Ἱερομονάχου Δαμασκηνοῦ «Ἡ ζωή καί τό ἔργο τοῦ π. Σεραφείμ Ρόουζ» ἀπό τίς ἐκδόσεις «Μυριόβιβλος».

Τό ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό αὐτοῦ τοῦ βιβλίου εἶναι ὅτι δέν ἀπευθύνεται σέ ὅλους!

Ὁ π.Σεραφείμ εἶναι Ἀμερικανός, γεννημένος τό 1934 στό Σαν Ντιέγκο τῆς Καλιφόρνιας . Μετά ἀπό μία ἔντονη πνευματική Ὀδύσσεια ἐπηρεάζεται πρός ὄφελός του ἀπό Ρώσους τῆς Διασπορᾶς.

Μέ μία πρώτη ἐξωτερική καί πρόχειρη ματιά θά τό χαρακτήριζε κάποιος πολύ χοντρό καί γεμᾶτο μέ λεπτομέρειες. Ὅμως δέν εἶναι αὐτή ἡ ἀλήθεια! Καί αὐτό διότι ὁ π. Σεραφείμ Ρόουζ δέν εἶναι ἕνας ψευτοκουλτουριάρης ἐπαναστάτης κατά τῆς ὁποιασδήποτε πίστεως ἤ ἰδεολογίας καί κατά τοῦ ὁποιουδήποτε ἀνθρωπίνου κυβερνητικοῦ συστήματος .

Ἀντιθέτως εἶναι ἕνας καλοπροαίρετος βαθύς καί εἰλικρινής ἀναζητητής τῆς Μίας καί Μοναδικῆς Ἀλήθειας πού τελικῶς τήν βρίσκει. Ἡ λεπτομερής καταγραφή τῶν συμβάντων κατά τήν περίοδο τῶν σπουδῶν του καί μετέπειτα, ἀποτελεῖ τήν κυρία αἰτία τοῦ ὄγκου τοῦ βιβλίου πού ὡστόσο δέν κουράζει. Δέν ἀποτελεῖ περιττολογία .

«ΑΓΩΝΑΣ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑΣ»

GerSofrwniosBalfourἐφημερίου ῾Ι. Ν. ῾Αγ. Παρασκευῆς ᾿Αττικῆς


Τὰ πρῶτα πνευματικὰ κείμενα τοῦ ἠγιασμένου Γέροντος τοῦ ῎Εσσεξ
᾿Αρχιμ. Σωφρονίου Σαχάρωφ.

«Ἡ ἀλληλογραφία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου μὲ τὸν
Δ. Μπάλφουρ»

Ὅταν διαβάζω κείμενα τοῦ Γέροντος Σωφρονίου, μένω ἔκπληκτος ἀπὸ τὸ θεολογικὸ τους βάθος  καὶ κυρίως ἀπὸ τὶς θεοεμπειρίες ποὺ ἐκφράζουν. Εἶναι κείμενα ποὺ σὲ βάζουν νὰ προβληματιστεῖς, νὰ στοχασθεῖς σὲ ὑψηλὰ πνευματικὰ θέματα, ἀλλὰ ταυτόχρονα εἶναι καὶ κείμενα ποὺ ξεπερνοῦν τὰ ὅρια τῶν συνηθισμένων θεολογικῶν μελετῶν.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ κ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θ. ΒΟΥΡΛΗ

"ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΗΘΙΚΑΙ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΨΑΛΜΩΔΙΑΣ "


3_vourlisἩ διδακτορική διατριβή τοῦ κ. Ἀθανασίου Θ. Βουρλῆ μέ τίτλο "ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΗΘΙΚΑΙ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΨΑΛΜΩΔΙΑΣ "ἀξίζει νά προβληθεῖ ὡς μία ἄξια πολυπλεύρως τεκμηριωμένη προσπάθεια ἀναδείξεως ὄχι μόνο τῆς ὀρθοδόξου ψαλμωδίας ἀλλά καί γενικότερα τοῦ θεοδότου χαρίσματος τοῦ ἀνθρωπίνου λόγου.

Διά ἱστορικῶν καί θεανθρωπίνων ἐπιχειρημάτων μεστῶν ἀπό σαφήνεια καί πληρότητα καί ὑπερεκχειλιζόντων  ἀπό ἁγιογραφικές καί ἁγιοπατερικές μαρτυρίες μᾶς ἐκθέτει τήν πορεία καί τή μοναδικότητα τῆς Βυζαντινῆς ψαλμωδίας πού μέ μανία κάποιοι γνωστικοί εἰδικοί τήν καταπολεμοῦν ὡς σκουριασμένη, δυσνόητη ,ξύλινη καί βαρετή.

“ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ” Συνολική ἀπάντηση στίς ἐνστάσεις γιά τήν βιβλιοκριτική στήν "Ασκητική τῆς Ἀγάπης" (Γαβριηλίας πρώην μοναχῆς)

“ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ”

Συνολική ἀπάντηση στίς ἐνστάσεις  γιά τήν
βιβλιοκριτική στήν "Ασκητική τῆς Ἀγάπης" (Γαβριηλίας πρώην μοναχῆς)

Ἐπειδή πολλοί εἶναι αὐτοί πού ἔκαναν τόν κόπο νά διαβάσουν τή βιβλιοκριτική μας περί τῆς "Ἀσκητικῆς τῆς Ἀγάπης" ἀλλά καί νά τοποθετηθοῦν  εἴτε θετικά, ἐπιδοκιμάζοντας τίς θέσεις μας, εἴτε ἀρνητικά, ἀποδοκιμάζοντας τή στάση μας, ὀφείλουμε νά κάνουμε κάποιες ἀπαραίτητες ἐπεξηγήσεις.