Βιβλιοκρισία

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ κ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θ. ΒΟΥΡΛΗ

"ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΗΘΙΚΑΙ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΨΑΛΜΩΔΙΑΣ "


3_vourlisἩ διδακτορική διατριβή τοῦ κ. Ἀθανασίου Θ. Βουρλῆ μέ τίτλο "ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΗΘΙΚΑΙ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΨΑΛΜΩΔΙΑΣ "ἀξίζει νά προβληθεῖ ὡς μία ἄξια πολυπλεύρως τεκμηριωμένη προσπάθεια ἀναδείξεως ὄχι μόνο τῆς ὀρθοδόξου ψαλμωδίας ἀλλά καί γενικότερα τοῦ θεοδότου χαρίσματος τοῦ ἀνθρωπίνου λόγου.

Διά ἱστορικῶν καί θεανθρωπίνων ἐπιχειρημάτων μεστῶν ἀπό σαφήνεια καί πληρότητα καί ὑπερεκχειλιζόντων  ἀπό ἁγιογραφικές καί ἁγιοπατερικές μαρτυρίες μᾶς ἐκθέτει τήν πορεία καί τή μοναδικότητα τῆς Βυζαντινῆς ψαλμωδίας πού μέ μανία κάποιοι γνωστικοί εἰδικοί τήν καταπολεμοῦν ὡς σκουριασμένη, δυσνόητη ,ξύλινη καί βαρετή.

“ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ” Συνολική ἀπάντηση στίς ἐνστάσεις γιά τήν βιβλιοκριτική στήν "Ασκητική τῆς Ἀγάπης" (Γαβριηλίας πρώην μοναχῆς)

“ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ”

Συνολική ἀπάντηση στίς ἐνστάσεις  γιά τήν
βιβλιοκριτική στήν "Ασκητική τῆς Ἀγάπης" (Γαβριηλίας πρώην μοναχῆς)

Ἐπειδή πολλοί εἶναι αὐτοί πού ἔκαναν τόν κόπο νά διαβάσουν τή βιβλιοκριτική μας περί τῆς "Ἀσκητικῆς τῆς Ἀγάπης" ἀλλά καί νά τοποθετηθοῦν  εἴτε θετικά, ἐπιδοκιμάζοντας τίς θέσεις μας, εἴτε ἀρνητικά, ἀποδοκιμάζοντας τή στάση μας, ὀφείλουμε νά κάνουμε κάποιες ἀπαραίτητες ἐπεξηγήσεις.

Γερόντισσα Γαβριηλία: Κρίσεις καί Σχόλια στό περιεχόμενο τοῦ βιβλίου: “Ἀσκητική τῆς Ἁγάπης” Γαβριηλίας μοναχῆς

βλ. κ Συνολική ἀπάντηση στίς ἐνστάσεις της παρούσης


gavrmon

Ἱεροδιακόνου Βασιλείου Σπηλιοπούλου
(Προλεγόμενα Ἀρχιμ. Σαράντου Σαράντου)


Γερόντισσα Γαβριηλία
Κρίσεις καί Σχόλια στό περιεχόμενο τοῦ βιβλίου:
“Ἀσκητική τῆς Ἁγάπης”
Γαβριηλίας μοναχῆς
Ἀθῆναι 2003

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
(π. Σαράντου Σαράντου)

 

Στό βιβλίο πού εὐρέως ἐκυκλοφόρησε, “Ἡ Ἀσκητική τῆς Ἀγάπης”, τῆς Γαβριηλίας μοναχῆς, ἀναφέρεται τό ὄνομά μου ὡς ἕνας ἀπό ἐκείνους πού γνώρισαν τή μοναχή. Πράγματι, εἴχαμε συναντηθεῖ μία φορά καί ἀνταλλάξαμε γιά λίγο κάποιες ἀπόψεις. Τό γεγονός αὐτό δέν μπορεῖ νά ἀποτελέσει δική μου “ἐγγύηση” γιά τό βιβλίο, πού μεταγενέστερα συνεγράφη ἀπό τήν ὁμώνυμη συγγραφέα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ – ΘΑΝΑΤΟΣ: Η ΜΑΓΕΙΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ

Χρυσάνθης Μιχαλοπούλου
ἐκπαιδευτικοῦ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ – ΘΑΝΑΤΟΣ:
Η ΜΑΓΕΙΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ
Μέ ἀφορμή ἕνα βιβλίο πού διδάσκει τή Μαγεία στά παιδιά

Βρέθηκε  στα χέρια μας πρό ἡμερῶν ἕνας πολυτελής τόμος τῶν ἐκδόσεων «Πατάκη».

Οἱ ἐν λόγῳ ἐκδόσεις ἔχουν συνδέσει τό ὄνομά τους κυρίως μέ βιβλία ἐκπαιδευτικοῦ περιεχομένου, γι’αὐτό καί μέ ἔκπληξη εἴδαμε τό νέο τους ἀπόκτημα. Πρόκειται γιά τό βιβλίο «ΜΑΓΟΛΟΓΙΑ» (μετάφραση ἀπό τά ἀγγλικά τοῦ βιβλίου «Wizardology»),τό ὁποῖο μάλιστα συμπληρώνει μιά τριλογία πού ἀποτελεῖται καί ἀπό ἄλλους δύο ἐπίσης μεταφρασμένους πολυτελεῖς τόμους παρομοίου περιεχομένου μέ τούς πολύ ἑλκυστικούς τίτλους: «ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑ»καί «ΔΡΑΚΟΛΟΓΙΑ» (!)

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ : "ΝΑΙ Ή ΟΧΙ ΣΤΟ ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ";

haripoter ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ :
"ΝΑΙ Ή ΟΧΙ ΣΤΟ ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ";

Πρεσβυτέρου Βασιλείου Κοκολάκη

Ἡ αὐξημένη συμμετοχή μικρῶν παιδιῶν σέ μαγικές τελετές ἀλλά καί οἱ αὐξημένες ψυχικές διαταραχές τους μετά τήν μελέτη τῶν 4 βιβλίων τοῦ Χ. Πότερ, ὁδήγησε στήν πρόσφατη κυκλοφορία τοῦ ὡς ἄνω βιβλίου τοῦ Ἰωάννη Μηλιώνη ἀπό τήν Πανελλήνια Ἕ νωση Γονέων.