Βιβλιοκρισία

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «π.ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΡΟΟΥΖ, Η ΖΩΉ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ»

Γράφτηκε από τον/την Πρεσβυτέρου Βασιλείου Κοκολάκη Ενεργό .

SerRose_Z

τοῦ ἱερομ.Δαμασκηνοῦ, ἐκδ. ΜΥΡΙΟΒΙΒΛΟΣ

Ἐδῶ και λίγο καιρό ἔχει κυκλοφορήσει τό βιβλίο τοῦ Ἱερομονάχου Δαμασκηνοῦ «Ἡ ζωή καί τό ἔργο τοῦ π. Σεραφείμ Ρόουζ» ἀπό τίς ἐκδόσεις «Μυριόβιβλος».

Τό ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό αὐτοῦ τοῦ βιβλίου εἶναι ὅτι δέν ἀπευθύνεται σέ ὅλους!

Ὁ π.Σεραφείμ εἶναι Ἀμερικανός, γεννημένος τό 1934 στό Σαν Ντιέγκο τῆς Καλιφόρνιας . Μετά ἀπό μία ἔντονη πνευματική Ὀδύσσεια ἐπηρεάζεται πρός ὄφελός του ἀπό Ρώσους τῆς Διασπορᾶς.

Μέ μία πρώτη ἐξωτερική καί πρόχειρη ματιά θά τό χαρακτήριζε κάποιος πολύ χοντρό καί γεμᾶτο μέ λεπτομέρειες. Ὅμως δέν εἶναι αὐτή ἡ ἀλήθεια! Καί αὐτό διότι ὁ π. Σεραφείμ Ρόουζ δέν εἶναι ἕνας ψευτοκουλτουριάρης ἐπαναστάτης κατά τῆς ὁποιασδήποτε πίστεως ἤ ἰδεολογίας καί κατά τοῦ ὁποιουδήποτε ἀνθρωπίνου κυβερνητικοῦ συστήματος .

Ἀντιθέτως εἶναι ἕνας καλοπροαίρετος βαθύς καί εἰλικρινής ἀναζητητής τῆς Μίας καί Μοναδικῆς Ἀλήθειας πού τελικῶς τήν βρίσκει. Ἡ λεπτομερής καταγραφή τῶν συμβάντων κατά τήν περίοδο τῶν σπουδῶν του καί μετέπειτα, ἀποτελεῖ τήν κυρία αἰτία τοῦ ὄγκου τοῦ βιβλίου πού ὡστόσο δέν κουράζει. Δέν ἀποτελεῖ περιττολογία .

«ΑΓΩΝΑΣ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑΣ»

Γράφτηκε από τον/την Πρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη Ενεργό .

GerSofrwniosBalfourἐφημερίου ῾Ι. Ν. ῾Αγ. Παρασκευῆς ᾿Αττικῆς


Τὰ πρῶτα πνευματικὰ κείμενα τοῦ ἠγιασμένου Γέροντος τοῦ ῎Εσσεξ
᾿Αρχιμ. Σωφρονίου Σαχάρωφ.

«Ἡ ἀλληλογραφία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου μὲ τὸν
Δ. Μπάλφουρ»

Ὅταν διαβάζω κείμενα τοῦ Γέροντος Σωφρονίου, μένω ἔκπληκτος ἀπὸ τὸ θεολογικὸ τους βάθος  καὶ κυρίως ἀπὸ τὶς θεοεμπειρίες ποὺ ἐκφράζουν. Εἶναι κείμενα ποὺ σὲ βάζουν νὰ προβληματιστεῖς, νὰ στοχασθεῖς σὲ ὑψηλὰ πνευματικὰ θέματα, ἀλλὰ ταυτόχρονα εἶναι καὶ κείμενα ποὺ ξεπερνοῦν τὰ ὅρια τῶν συνηθισμένων θεολογικῶν μελετῶν.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ κ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θ. ΒΟΥΡΛΗ

Γράφτηκε από τον/την Εκ της συντάξεως Ενεργό .

"ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΗΘΙΚΑΙ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΨΑΛΜΩΔΙΑΣ "


3_vourlisἩ διδακτορική διατριβή τοῦ κ. Ἀθανασίου Θ. Βουρλῆ μέ τίτλο "ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΗΘΙΚΑΙ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΨΑΛΜΩΔΙΑΣ "ἀξίζει νά προβληθεῖ ὡς μία ἄξια πολυπλεύρως τεκμηριωμένη προσπάθεια ἀναδείξεως ὄχι μόνο τῆς ὀρθοδόξου ψαλμωδίας ἀλλά καί γενικότερα τοῦ θεοδότου χαρίσματος τοῦ ἀνθρωπίνου λόγου.

Διά ἱστορικῶν καί θεανθρωπίνων ἐπιχειρημάτων μεστῶν ἀπό σαφήνεια καί πληρότητα καί ὑπερεκχειλιζόντων  ἀπό ἁγιογραφικές καί ἁγιοπατερικές μαρτυρίες μᾶς ἐκθέτει τήν πορεία καί τή μοναδικότητα τῆς Βυζαντινῆς ψαλμωδίας πού μέ μανία κάποιοι γνωστικοί εἰδικοί τήν καταπολεμοῦν ὡς σκουριασμένη, δυσνόητη ,ξύλινη καί βαρετή.

“ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ” Συνολική ἀπάντηση στίς ἐνστάσεις γιά τήν βιβλιοκριτική στήν "Ασκητική τῆς Ἀγάπης" (Γαβριηλίας πρώην μοναχῆς)

Γράφτηκε από τον/την Εκ της συντάξεως Ενεργό .

“ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ”

Συνολική ἀπάντηση στίς ἐνστάσεις  γιά τήν
βιβλιοκριτική στήν "Ασκητική τῆς Ἀγάπης" (Γαβριηλίας πρώην μοναχῆς)

Ἐπειδή πολλοί εἶναι αὐτοί πού ἔκαναν τόν κόπο νά διαβάσουν τή βιβλιοκριτική μας περί τῆς "Ἀσκητικῆς τῆς Ἀγάπης" ἀλλά καί νά τοποθετηθοῦν  εἴτε θετικά, ἐπιδοκιμάζοντας τίς θέσεις μας, εἴτε ἀρνητικά, ἀποδοκιμάζοντας τή στάση μας, ὀφείλουμε νά κάνουμε κάποιες ἀπαραίτητες ἐπεξηγήσεις.

Γερόντισσα Γαβριηλία: Κρίσεις καί Σχόλια στό περιεχόμενο τοῦ βιβλίου: “Ἀσκητική τῆς Ἁγάπης” Γαβριηλίας μοναχῆς

Γράφτηκε από τον/την Ἱεροδιακόνου Βασιλείου Σπηλιοπούλου Ενεργό .

βλ. κ Συνολική ἀπάντηση στίς ἐνστάσεις της παρούσης


gavrmon

Ἱεροδιακόνου Βασιλείου Σπηλιοπούλου
(Προλεγόμενα Ἀρχιμ. Σαράντου Σαράντου)


Γερόντισσα Γαβριηλία
Κρίσεις καί Σχόλια στό περιεχόμενο τοῦ βιβλίου:
“Ἀσκητική τῆς Ἁγάπης”
Γαβριηλίας μοναχῆς
Ἀθῆναι 2003

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
(π. Σαράντου Σαράντου)

 

Στό βιβλίο πού εὐρέως ἐκυκλοφόρησε, “Ἡ Ἀσκητική τῆς Ἀγάπης”, τῆς Γαβριηλίας μοναχῆς, ἀναφέρεται τό ὄνομά μου ὡς ἕνας ἀπό ἐκείνους πού γνώρισαν τή μοναχή. Πράγματι, εἴχαμε συναντηθεῖ μία φορά καί ἀνταλλάξαμε γιά λίγο κάποιες ἀπόψεις. Τό γεγονός αὐτό δέν μπορεῖ νά ἀποτελέσει δική μου “ἐγγύηση” γιά τό βιβλίο, πού μεταγενέστερα συνεγράφη ἀπό τήν ὁμώνυμη συγγραφέα.