Άρθρα

Κραταιά Προστασία.

Γράφτηκε από τον/την Ἀρχιμανδρίτης Σαράντης Σαράντος. Ενεργό .

FoveriProstasiaΠρόσφατα πανηγυρίσαμε τήν ἐθνική μας ἑορτή, τήν 28η Ὀκτωβρίου, παράλληλα μέ τήν ὁποία ἔχει καθιερωθεῖ νά τιμοῦμε καί νά θυμόμαστε τήν Ἁγία Σκέπη τῆς Παναγίας μας.  Πράγματι ἡ Παναγία μας ὡς φωτοφόρος νεφέλη, ἀνέκαθεν σκέπαζε καί ἐξακολουθεῖ νά σκεπάζει τό «εὐσεβές»Ἔθνος μας.  Ἁπλοῖ ἄνθρωποι τοῦ λαοῦ μας, κυρίως ὅμως νέοι πολεμιστές στίς μάχες τοῦ Ἀλβανικοῦ μετώπου, ἔβλεπαν τή Μορφή της καί στήν πράξη διαπίστωναν τήν Κραταιά Προστασία Της.

Ἔχει παγιωθεῖ πλέον καί ἔχει ἀποκρυσταλλωθεῖ ὄχι μόνο γενικῶς στίς συνειδήσεις τῶν Ἑλλήνων ἡ Σκέπη τῆς Παναγίας μας, ἀλλά ἔχει ἐκφρασθεῖ ὡς θεία βεβαιότητα μέσα στόν ἱερό χῶρο τῆς θεόπνευστης ὀρθοδόξου λατρείας μας.  Στόν Ἑσπερινό καί στόν Ὄρθρο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, κάθε χρόνο ἀκοῦμε τά καταπληκτικά τροπάρια  πού σταλάζουν τήν παρηγοριά καί τήν ἐλπίδα ὅτι ὅπως τότε, τό 1940, ἔτσι καί σήμερα ἡ Παναγία μας θά βοηθήσει τόν πανταχόθεν χειμαζόμενο καί σφοδρῶς πολεμούμενο λαό μας.

Γέροντας Παΐσιος : ἡ δίστομος ρομφαία, στρεφομένη καί φυλάττουσα τόν ὀρθόδοξο λαό.

Γράφτηκε από τον/την 'Eπισκόπου Ἀνδίδων κ. Χριστοφόρου Ενεργό .

[Συνέχεια Μέρος Β' - ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ]

(ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Πρωτοπρ. π. Ἰωάννου Φωτοπούλου). 

GPaisios2Πανικός ἔχει καταλάβει τά ἀντίχριστα, νεοταξικά κέντρα!

Μέ στόχο τόν ἀφανισμό τοῦ Ρωμαίϊκου οἱ δωσίλογοι καί προδότες ὅλων τῶν ἀποχρώσεων, ἀπό τήν ἄκρα δεξιά ὡς τήν ἄκρα ἀριστερά τῶν ἀριστεριστῶν καί ἀναρχικῶν, δυναστεύουν καί ἀπελπίζουν τόν ἑλληνικό λαό μέ πολυποίκιλα οἰκονομικά μέτρα, μέ τή βάρβαρη ἀστυνόμευση τῶν διαδηλώσεων, μέ τόν ἐξευτελισμό τῆς ἱστορικῆς μας μνήμης, μέ τήν ἀλλοίωση τῆς συνθέσεως τοῦ πληθυσμοῦ, μέ τήν ἐγκατάλειψη τῆς Θράκης, μέ τό ρόλο μπαμπούλα πού δίνει στή «Χρυσή Αὐγή» κλπ., κλπ.-καθένας ἔχει τό ρόλο του. 

ΟΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΟΚ – Ε.Ε. ΚΑΙ Η ΑΦΡΟΝΗ ΡΑΘΥΜΙΑ ΜΑΣ

Γράφτηκε από τον/την Νέστορος Νικηφορίδη Ενεργό .

1980. Ὑπογραφές στό Ζάππειο. Κόκκινα χαλιά καί λιμουζίνες.  Εἴσοδος τῆς Ἑλλάδος στήν Εὐρωπαϊκή Οἰκονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) από 1-1-1981. Τάχατες, ἡ  Ἑλλάδα εὕρισκε ἐπί τέλους τήν θέση της μεταξύ τῶν "πολιτισμένων ἐθνῶν" τῆς Εὐρώπης.  Τάχατες ἡ Δημοκρατία μας θά ἦταν  πλέον ἐξασφαλισμένη ἔναντι  πάσης ἐκτροπῆς.  Τάχατες θα ἀνήκαμε πλέον καί ἐμεῖς  ὡς ἄτομα σέ μία εὑρύτερη πανευρωπαϊκή κοινωνία, μέ δυνατότητες ἀναπτύξεως τῶν ὅποιων προσωπικῶν ἀρετῶν μας.  Ἐπρόκειτο νά ἑνωθοῦμε ὅλοι οἱ Εὐρωπαϊκοί λαοί σέ ἕνα ἑνιαῖο  ἔθνος!  Χωρίς πολέμους πλέον στήν "γηραιά Ἤπειρό", χωρίς πλέον ἀποικιοκρατίες, μία Εὐρώπη ὡς παράγων παγκόσμιας σταθερότητας καί ἐλπίδας!  Μάλιστα, τάχατες ἐπέκειτοἡ ἀληθινή, ἡ πολιτική ἕνωσις τῆς Εὐρώπης,  ἡ ὁποία θά ἐξασφάλιζε ἀπό μόνη τήν ὕπαρξή της  τά ἀνατολικά σύνορά μας ἔναντι τῆς ἐπιθετικότητος τῆς Τουρκίας  πού εἴτε θά ἐξευρωπαϊζόταν σταδιακῶς, εἴτε  θά ἔμενε στό στάδιο τῆς οἰκονομικῆς συνεργασίας μέ τήν Εὐρώπη. Τά βόρεια σύνορά μας ἤδη  τά ἐξασφάλιζε το ΝΑΤΟ, ἡ συμφωνία τῆς Γιάλτας  καί ἡ παγκόσμια ἰσορροπία –"τοῦ τρόμου".

Αἰσώπεια μαθήματα καί ... παθήματα τοῦ γαϊδαρου.

Γράφτηκε από τον/την Νικων ο Μετανοείτε Ενεργό .

Σκέψεις νομικές καί ἱστορικοπολιτικές γιά τίς ἀπολύσεις καί τίς ἐφεδρεῖες. Λογαριάζουν χωρίς τόν ξενοδόχο!

'Αγαπητέ Σ...,

Εἶναι δυστυχῶς ἀδύνατο νά γίνουν ἀπολύσεις ὑπαλλήλων ἤ θέση τους σέ ἐφεδρεία μέ ἀξιοκρατικά ἤ ἔστω ἀντικειμενικά κριτήρια. Τό ζήτημα εἶναι πολιτικό. Καί νομικό ἀπό τήν ἄποψη ὅτι ὁ δικαστικός ἔλεγχος τῆς συνδρομῆς ἤ μή τοῦ δημοσίου συμφέροντος γιά κάθε μία ἀπόλυσh ἤ θέση σέ ἐφεδρεία εἶναι ἀπό δυσχερής καί δύσκολος ἀντικειμενικῶς, ἔως σφόδρα ἀνεπιθύμητος πολιτικῶς.

ΑΝΤΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ-ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΕΙΣ- ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ ΤΟΥ π. Β. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ

Γράφτηκε από τον/την Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Φωτοπούλου Ενεργό .

24 Ἁγιορεῖτες Ἱερομόναχοι καί μοναχοί ἀπάντησαν στίς ἐσφαλμένες θέσεις τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Βολουδάκη σχετικῶς μέ τή σημασία τοῦ δυσωνύμου ἀριθμοῦ 666 καί τίς θέσεις πού ἔλαβε ὁ Γέρων Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ἄλλοι κληρικοί καί μοναχοί καθώς καί ἡ ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τό 1997-98.  Τά κείμενα αὐτά καί τοῦ π. Βασιλείου καί τῶν Ἁγιορειτῶν  ἔχουν δημοσιευθεῖ στήν ἐφημερίδα «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ».  Ἐπειδή ὁ π. Βασίλειος Β. ἐπανῆλθε μέ ἄλλη ἐπιστολή οἱ Ἁγιορεῖτες ἀνταπαντοῦν μέ τήν κατωτέρω ἐπιστολή τους: