Άρθρα

Ἱεραποδημία στήν Ἀμερική

ArizonaΞαναγράφουμε ἀπό τήν πολύ μακρινή Ἀριζόνα γιά τήν Ἀριζόνα, μολονότι μικρή παρέα Ἑλλήνων νέων θεολόγων μᾶς εἰρωνεύτηκαν, ὅταν μετά ἀπό προηγούμενή μας ἐπίσκεψη, γράφαμε μέ ἐνθουσιασμό τίς λαμπρές ἐντυπώσεις μας. Ὑποθέτω ὅτι, ἐπειδή εἶναι σύγχρονοι νέοι, ἐν τῷ μεταξύ θά πληροφορήθηκαν ὅτι ἡ Ἀρι­ζόνα, δηλαδή τό μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, τοῦ Γέροντος Ἐφραίμ, εἶναι τό δεύτερο μέρος τῆς Ἀμερικῆς σέ ἐπισκεψιμότητα μετά τό ξακουστό φαράγγι Grand Canyon (ἕνα ἀπό τά θαύματα τῆς Ἀμερικανικῆς φύσης).

 

Οἱ hackers μέχρι τὸ 2014 θὰ μποροῦν νὰ προκαλέσουν σωματικὲς βλάβες.

Διαβάζουμε στὸ http://id-ont.blogspot.gr:

Μία νέα ἔκθεση ἀπὸ τὴν ἐταιρία ἀσφαλείας Internet Identity (IID) ἀναφέρει ὅτι μέχρι τὸ 2014 οἱ κυβερνο-ἐγκληματίες θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ προκαλέσουν σωματικὲς βλάβες μέσω ἐπιθέσεων hacking σὲ συνδεδεμένες στὸ internet συσκευές!

Ἡ Περιτομὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ζωή του ἀπὸ τὰ 12 ἕως τὰ 30 χρόνια.

Πρωτοπρεσβ. π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος ἐφημέριος Ἱεροῦ Παρεκκλησίου Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Χατζηκυριακείου Ἱδρύματος Πειραιῶς

Ἐν Πειραιεῖ 1-1-2013

Σύμφωνα μὲ τὸν Συναξαριστή, τὴν 1η Ἰανουαρίου ἑορτάζουμε τὴν Δεσποτικὴ ἑορτὴ τῆς κατὰ σάρκα Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Περιτομὴ εἶναι ἡ ἐκτομή, τὸ κόψιμο τοῦ τμήματος τοῦ δέρματος, ποὺ περιβάλλει τὴ βάλανο τοῦ ἀρσενικοῦ γεννητικοῦ ὀργάνου.

Κραταιά Προστασία.

FoveriProstasiaΠρόσφατα πανηγυρίσαμε τήν ἐθνική μας ἑορτή, τήν 28η Ὀκτωβρίου, παράλληλα μέ τήν ὁποία ἔχει καθιερωθεῖ νά τιμοῦμε καί νά θυμόμαστε τήν Ἁγία Σκέπη τῆς Παναγίας μας.  Πράγματι ἡ Παναγία μας ὡς φωτοφόρος νεφέλη, ἀνέκαθεν σκέπαζε καί ἐξακολουθεῖ νά σκεπάζει τό «εὐσεβές»Ἔθνος μας.  Ἁπλοῖ ἄνθρωποι τοῦ λαοῦ μας, κυρίως ὅμως νέοι πολεμιστές στίς μάχες τοῦ Ἀλβανικοῦ μετώπου, ἔβλεπαν τή Μορφή της καί στήν πράξη διαπίστωναν τήν Κραταιά Προστασία Της.

Ἔχει παγιωθεῖ πλέον καί ἔχει ἀποκρυσταλλωθεῖ ὄχι μόνο γενικῶς στίς συνειδήσεις τῶν Ἑλλήνων ἡ Σκέπη τῆς Παναγίας μας, ἀλλά ἔχει ἐκφρασθεῖ ὡς θεία βεβαιότητα μέσα στόν ἱερό χῶρο τῆς θεόπνευστης ὀρθοδόξου λατρείας μας.  Στόν Ἑσπερινό καί στόν Ὄρθρο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, κάθε χρόνο ἀκοῦμε τά καταπληκτικά τροπάρια  πού σταλάζουν τήν παρηγοριά καί τήν ἐλπίδα ὅτι ὅπως τότε, τό 1940, ἔτσι καί σήμερα ἡ Παναγία μας θά βοηθήσει τόν πανταχόθεν χειμαζόμενο καί σφοδρῶς πολεμούμενο λαό μας.

Γέροντας Παΐσιος : ἡ δίστομος ρομφαία, στρεφομένη καί φυλάττουσα τόν ὀρθόδοξο λαό.

[Συνέχεια Μέρος Β' - ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ]

(ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Πρωτοπρ. π. Ἰωάννου Φωτοπούλου). 

GPaisios2Πανικός ἔχει καταλάβει τά ἀντίχριστα, νεοταξικά κέντρα!

Μέ στόχο τόν ἀφανισμό τοῦ Ρωμαίϊκου οἱ δωσίλογοι καί προδότες ὅλων τῶν ἀποχρώσεων, ἀπό τήν ἄκρα δεξιά ὡς τήν ἄκρα ἀριστερά τῶν ἀριστεριστῶν καί ἀναρχικῶν, δυναστεύουν καί ἀπελπίζουν τόν ἑλληνικό λαό μέ πολυποίκιλα οἰκονομικά μέτρα, μέ τή βάρβαρη ἀστυνόμευση τῶν διαδηλώσεων, μέ τόν ἐξευτελισμό τῆς ἱστορικῆς μας μνήμης, μέ τήν ἀλλοίωση τῆς συνθέσεως τοῦ πληθυσμοῦ, μέ τήν ἐγκατάλειψη τῆς Θράκης, μέ τό ρόλο μπαμπούλα πού δίνει στή «Χρυσή Αὐγή» κλπ., κλπ.-καθένας ἔχει τό ρόλο του.