Σχόλια

Ἀνάσταση μέ ἄγχος ἤ ἄγχος γιά τίς καινοτομίες; Κώστα Ναυπλιώτη

Μερικές σκέψεις γιά τό ἄρθρο τοῦ π.Β.Θερμοῦ μέ τίτλο: «Ἀνάσταση μέ ἄγχος;» ποῦ δημοσιεύθηκε στό "ΕΦΗΜΕΡΙΟ".

Anastastis Icon

Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ εὔσπλαγχνος,
ταφήν κατεδέξω τριήμερον,
ἴνα ἠμᾶς ἐλευθερώσης τῶν παθῶν.
Ἡ ζωή καί ἡ ἀνάστασις ἠμῶν, Κύριε, δόξα σοί.
(Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσεως)

Χωρίς νά ἐκπλαγοῦμε διαβάσαμε στόν ΕΦΗΜΕΡΙΟ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2011) ἄρθρο τοῦ π.Βασιλείου Θερμοῦ στό ὁποῖο μας προτείνει νά γιορτάζουμε τήν Ἀνάσταση τό Σάββατο καί ὄχι τήν Κυριακή. Παρακαλῶ διαβάστε ἀποσπάσματα ἀπό τό ἄρθρο του (οἱ ὑπογραμμίσεις καί οἱ τονισμοί τοῦ κειμένου εἶναι δικοί μας):

«ΣΤΕΝΗ» ΚΑΙ «ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΗ» ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΑ΄ ΑΙΩΝΑ

Τοῦ Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ.

Ἀστακομακαροναδονηστεύουμε,
Χριστέ μου,
ἀραχτοξαπλοπροσευχόμαστε.
ἀργοτεχνοθαυμάζουμε τό κάλλος
τῆς εἰκόνος Σου,
τουριστομοναστηροπροσκυνοῦμε,
ἀνοιχτοσφιξοχέρικα πενταροδεκαροελεουμε,
τσιγαροφραπεδοθεολογοῦμε,
πονηροματοκλεινοηθικολογοῦμε,
μεταξορασοασκητεύουμε,
σοουμπιζιερατεύουμε,
σατραποπασαδαρχιερατεύουμε,
ἱεροεξεταστικοκηρύττουμε,
κινητοτηλεφωνοδιαποιμαίνουμε,
ἐν διαδικτύῳ θαλαττεύομε,
ἐν τηλοψίᾳ ἄρρητα κάλλη
μυδριοφθάλμως ἐξετάζοντες
τόν νοῦν μας νεονηπτικώτατα τηροῦμε!
ὅλα, ὅλα τά κάνουμε d' accord,
μεταπατερικως, κατά πώς πρέπει!
Γιατί καθυστερεῖς, λοιπόν,
τόν ὑποκείμενον τῆς δόξης στέφανον,
τόν ἁμαράντινον,
σ' ἐμᾶς τούς στενοδίτας Σου
ἀγωνιστάς νά ἀποδώσεις;;;
Pourquoi ???

[ΠΗΓΗ: http://agioros.blogspot.gr/2010/12/blog-post.html]

«Ἐκκλησία καί Ἀριστερά»: Σκέψεις καί ἐκτιμήσεις, Πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση.

Εἰσαγωγή – Σχόλιο «ΟΡΘΡΟΥ».

Τό τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σέ συνεργασία μέ τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὀργάνωσε συνέδριο μέ θέμα «Ἐκκλησία καί Ἀριστερά». Λόγῳ τοῦ ὅτι ἡ Ἰστοσελίδα τοῦ «ΟΡΘΡΟΥ» εἶχε δεχθεῖ κακόβουλη ἐπίθεση ἐκείνη τήν ἐποχή δέν καταφέραμε νά σχολιάσουμε τότε τό τόσο σημαντικό αὐτό γεγονός.

Ἡ προσπάθεια νά φέρει κανείς κοντά δυό ἀπολύτως ἀσύμβατες ἔννοιες ὄπως αὐτῶν τῆς «Ἀριστερᾶς» καί τῆς «Ἐκκλησίας» εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ ἀτυχῆς, ἑπομένως τί ἐπεδίωκε τελικῶς μία τέτοια ἡμερίδα; Τήν θεωρητική φιλοσοφία χωρίς σύνορα (μᾶλλον ἀμπελοφιλοσοφία) ἤ τήν ὁποιαδήποτε ἀνίερη σκοπιμότητα; 'Οπως ἀνέφερε καί ὁ π. Σαράντης Σαράντος στήν σχετική ἐκπομπή τῆς κας Μιχαλονάκου «Στήν πόλη τῶν παραισθήσεων» (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) γιά τήν ἐν λόγῳ ἡμερίδα, ἐν μέσῳ κρίσεως ὅπου ἑκατοντάδες Ἕλληνες ἀναζητοῦν μία μερίδα φαγητό στίς ἐνορίες τους κατά πόσο ἔχουν χρόνο νά «φιλοσοφήσουν» κατ' αὐτόν τόν τρόπον;