Σχόλια

Ἑλλάδα, Μασονία καί Καποδίστριας

Στήν Ἑλλάδα τέκτονες ἐμφανίζονται γιά πρώτη φορά στήν Κων/πολη τόν 17ο αἰ., ἐνῶ ἡ πρώτη μασονική στοά ἐντοπίζεται στή Σμύρνη τόν 18ο αἰ. μ. Χ. ἔχοντας μέλη Ἕλληνες καί Τούρκους. Στή συνέχεια τό 1812 συνεστήθη ἡ μεγάλη Ἐθνική Στοά τῆς Ἑλλάδος στήν Κέρκυρα ἀπό τόν κόμητα Διονύσιο Ρώμα. Ἡ στοά παρεῖχε τή συμβολή της στούς ἀγῶνες τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Ἑλλάδος μαζί μέ τή Φιλική Ἑταιρεία, τῆς ὁποίας τά ἱδρυτικά μέλη ἦταν τέκτονες.

Ἡ ψυχολογική ἀξιολόγηση τῶν κληρικῶν

Τοῦ ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου,
ἐφημερίου Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου.

Τετρακόσια χρόνια τουρκικῆς σκλαβιᾶς δέν μᾶς ἐξαφάνισαν ἀπό προσώπου γῆς.  Οἱ σιδηρόφρακτες δυνάμεις τοῦ Ἄξονα τό 1940 δέν κατάφεραν νά συντρίψουν τό ἔκπαλαι αἱματοβαμμένο ἔθνος μας.  Πολύ πιό παλιά οἱ ὀγκωδέστατες Περσικές δυνάμεις δέν ἔλυωσαν τούς ὀλιγοστούς ἀτσαλόψυχους ἀρχαίους προγόνους μας.  Πάντοτε, ἀπό τήν ἀρχαιότητα μέχρι καί τούς δύο ὁριακούς  σταθμούς Τουρκοκρατίας καί γερμανικῆς κατοχῆς, ἑνωμένοι, ἄρχοντες καί λαός μαζί, δώσαμε τίς μάχες μας καί νικήσαμε, μή προσφέροντας σέ κανένα γῆν καί ὕδωρ.

Γιά ὅσους φοβοῦνται νά κοινωνήσουν γιά νά μήν κολλήσουν μικρόβια–Ἀληθινό περιστατικό!

thiakoinonia

Τά κουταλάκια καί ἡ λαβίδα!

Ὑπάρχουν χριστιανοί πού φοβοῦνται νά μεταλάβουν γιά νά μήν κολλήσουν μικρόβια!

Ἄν ἦταν ἔτσι, δέν θά ζοῦσε κανένας ἀπό τούς ἱερεῖς, ἐπειδή στό τέλος καταλύουν τό περιεχόμενο τοῦ Ἁγίου Ποτηρίου, ἀπό τό ὁποῖο κοινωνοῦν συχνά ἑκατοντάδες πιστοί μέ ποικίλες ἀρρώστιες. Κι ὅμως, κανένας ἱερέας δέν ἔπαθε ποτέ τίποτα. Τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου εἶναι "πῦρ καταναλίσκον".

Ἡ Δαιμονοπληξία τοῦ Καζαντζάκη.

Ἰωάννου Δ. Κορδορούμπα.


Kazantzakis

ΣΧΟΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ:

Ἀπό τά ἐξευρωπαϊσμένα, προοδευτικά καί ψευτοκουλτουριάρικα πολυπολιτισμικά σχολεῖα μας, γιά νά μήν ἔχουν κόμπλεξ καί ἐνοχές,  ἔχουν ἀφαιρέσει ἀπό τά σχολικά ἐγχειρίδια τούς παλιούς καλούς λογοτέχνες  καί ποιητές. (Παπαδιαμάντη, Κόντογλου...)

Ὁ Καζαντζάκης ὅμως ἀκόμη καλά κρατεῖ!! Γιατί ἄραγε;

Οἱ μαθητές μαθαίνουν κείμενά του στά ὁποῖα καί διαγωνίζονται. Εἶναι συγκλονιστικό τό κείμενο πού ὁ ἴδιος τό εἶχε καταγράψει. Δέν εἶναι δικές μας καχύποπτες σκέψεις.

Τραγικότητα… ἐν Χριστῷ ἐλπίδες …

Ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου ἐφημέριου Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου.

στία Πατερικῶν Μελετῶν χωρίς φόβο καί πάθος προσπαθεῖ νά διατυπώνει τήν ὀρθόδοξη θεανθρώπινη ἄποψη γιά τήν παροῦσα ζωή καί νά ὁριοθετεῖ τίς ἐν Χριστῷ ἐλπίδες της γιά τή Μέλλουσα.

Μέ ὁποιοδήποτε κόστος ἐπιθυμεῖ νά καταθέτει στόν πονεμένο καί τραυματισμένο λαό μας τήν ἀλήθεια καί μόνο τήν Ἀλήθεια, τό Χριστό, πού εἶναι ἡ πρώτη προϋπόθεση γιά τήν ἀπόκτηση τῆς ἀληθινῆς ἐλευθερίας. «Ἐγώ εἰμι ἡ ἀλήθεια» λέγει ὁ Χριστός.  «Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν. η΄ 32).