Σχόλια

«ΣΤΕΝΗ» ΚΑΙ «ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΗ» ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΑ΄ ΑΙΩΝΑ

Τοῦ Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ.

Ἀστακομακαροναδονηστεύουμε,
Χριστέ μου,
ἀραχτοξαπλοπροσευχόμαστε.
ἀργοτεχνοθαυμάζουμε τό κάλλος
τῆς εἰκόνος Σου,
τουριστομοναστηροπροσκυνοῦμε,
ἀνοιχτοσφιξοχέρικα πενταροδεκαροελεουμε,
τσιγαροφραπεδοθεολογοῦμε,
πονηροματοκλεινοηθικολογοῦμε,
μεταξορασοασκητεύουμε,
σοουμπιζιερατεύουμε,
σατραποπασαδαρχιερατεύουμε,
ἱεροεξεταστικοκηρύττουμε,
κινητοτηλεφωνοδιαποιμαίνουμε,
ἐν διαδικτύῳ θαλαττεύομε,
ἐν τηλοψίᾳ ἄρρητα κάλλη
μυδριοφθάλμως ἐξετάζοντες
τόν νοῦν μας νεονηπτικώτατα τηροῦμε!
ὅλα, ὅλα τά κάνουμε d' accord,
μεταπατερικως, κατά πώς πρέπει!
Γιατί καθυστερεῖς, λοιπόν,
τόν ὑποκείμενον τῆς δόξης στέφανον,
τόν ἁμαράντινον,
σ' ἐμᾶς τούς στενοδίτας Σου
ἀγωνιστάς νά ἀποδώσεις;;;
Pourquoi ???

[ΠΗΓΗ: http://agioros.blogspot.gr/2010/12/blog-post.html]

«Ἐκκλησία καί Ἀριστερά»: Σκέψεις καί ἐκτιμήσεις, Πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση.

Εἰσαγωγή – Σχόλιο «ΟΡΘΡΟΥ».

Τό τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σέ συνεργασία μέ τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὀργάνωσε συνέδριο μέ θέμα «Ἐκκλησία καί Ἀριστερά». Λόγῳ τοῦ ὅτι ἡ Ἰστοσελίδα τοῦ «ΟΡΘΡΟΥ» εἶχε δεχθεῖ κακόβουλη ἐπίθεση ἐκείνη τήν ἐποχή δέν καταφέραμε νά σχολιάσουμε τότε τό τόσο σημαντικό αὐτό γεγονός.

Ἡ προσπάθεια νά φέρει κανείς κοντά δυό ἀπολύτως ἀσύμβατες ἔννοιες ὄπως αὐτῶν τῆς «Ἀριστερᾶς» καί τῆς «Ἐκκλησίας» εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ ἀτυχῆς, ἑπομένως τί ἐπεδίωκε τελικῶς μία τέτοια ἡμερίδα; Τήν θεωρητική φιλοσοφία χωρίς σύνορα (μᾶλλον ἀμπελοφιλοσοφία) ἤ τήν ὁποιαδήποτε ἀνίερη σκοπιμότητα; 'Οπως ἀνέφερε καί ὁ π. Σαράντης Σαράντος στήν σχετική ἐκπομπή τῆς κας Μιχαλονάκου «Στήν πόλη τῶν παραισθήσεων» (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) γιά τήν ἐν λόγῳ ἡμερίδα, ἐν μέσῳ κρίσεως ὅπου ἑκατοντάδες Ἕλληνες ἀναζητοῦν μία μερίδα φαγητό στίς ἐνορίες τους κατά πόσο ἔχουν χρόνο νά «φιλοσοφήσουν» κατ' αὐτόν τόν τρόπον;

Να'τανε τό '21 !

PalaiwnPatrwnGermEyaggelismos1Τό ἑλληνικό ἔθνος πάντοτε στίς δύσκολες στιγμές του εἶχε τήν συμπαράσταση τῆς Παναγίας καί οἱ πιστοί ἔτρεχαν πρός βοήθεια σέ Αὐτήν. Ἔτσι καί στόν ἀπελευθερωτικό ἀγώνα κατά τοῦ Τουρκικοῦ ζυγοῦ, ναί μέν ὑπῆρξαν διάφοροι πυρῆνες πού μέ τήν ἀντίδρασή τους καί τόν κλεφτοπόλεμο εἶχαν ἀρχίσει ἤδη κατά κάποιο τρόπο τήν ἐπανάσταση, ἡ εὐλογία τῆς Παναγίας κατά τήν ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς 25ης Μαρτίου τοῦ 1821, ἐπισφράγησε μέ τήν ὑπόσχεσή της διά στόματος καί χειρῶν τοῦ Παλαιῶν Πατρών Γερμανοῦ τοῦ Γ'τήν ἐλευθερία τοῦ γένους.

"ΠΑΜΕ" ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΤΟ 1821

Κωνσταντῖνος Χολέβας - Πολιτικός Ἐπιστήμων.

KwnCholevasΠΑΜΕ σάν ἄλλοτε! Τό ΚΚΕ, ἀντί νά ζητήσει συγγνώμην γιά τήν ἄθλια θέση πού κράτησε ἀπό τό 1924 ἔως τό 1949 ὑπέρ τῆς ἀποσχίσεως τῆς Μακεδονίας καί τῆς Θράκης ἀπό τήν Ἑλλάδα, ἔβαλε τούς συνδικαλιστές τοῦ ΠΑΜΕ νά ξαναγράψουν τήν ἱστορία τοῦ 1821 μέ μαρξισμό καί θράσος. Σέ μία ἐποχή πού ἡ οἰκονομική κρίση καθιστά ἀπαραίτητη τήν ἐθνική ὁμοψυχία, οἱ νοσταλγοί τοῦ Στάλιν ἑνώνουν τίς δυνάμεις τους μέ τούς ἐθνοαποδομητές ἄλλων ἰδεολογιῶν καί συμπλέουν μέ τούς διεθνεῖς κερδοσκόπους-χρηματιστές, οἱ ὁποῖοι θέλουν νά ξαναγράψουν τήν ἱστορία τῶν Βαλκανίων εἷς βάρος τῶν ἐθνικῶν μας δικαίων.