ΗΜΕΡΙΔΑ 30-06-24 ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: Ἐκκλησία καί Πολιτεία στήν ἐποχή τῆς Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης

ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ

   Estia Great Reset Afisa

ΔΩΡΕΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Σύναξη κληρικῶν καὶ μοναχῶν γιὰ τὸ θέμα τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΣ
ΚΑΙ   ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

 Επιστολή    Fylladio 1stPage

Ἱερά Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας Πάρου - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝOΜOΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΚΝΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΩN

ΑΡΧΙΜ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Omofilo IM

Ἀγαπητοί,

Ἐνημερωθήκαμε γιὰ τὸ συλλαλητήριο ποὺ ὀργανώνετε ἐναντίον τοῦ νέου νομοσχεδίου γιὰ τὸ γάμο καὶ τὴν οἰκογένεια καὶ σᾶς συγχαίρουμε θερμά!

Τὸ νέο νομοσχέδιο ποὺ μεταξὺ ἄλλων θεσμοθετεῖ τὸν πολιτικὸ γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ τὴν υἱοθεσία παιδιῶν ἀπὸ ὁμόφυλες οἰκογένειες ἀποδεχόμενο τὴ θεωρία τῶν «κοινωνικῶν φύλων» ἀντιμάχεται τὴν ὀρθόδοξη πίστι καὶ ἀνοίγει τὸ δρόμο στὴν διαστροφὴ γιὰ νὰ ἐπιβληθῇ καὶ στὴν Ἑλλάδα μας. Ἔτσι γίνεται τὸ βέλος ποὺ χτυπᾷ καίρια στὴν καρδιὰ τῆς ὀρθόδοξης πατρίδας μας, ἡ βάσις γιὰ τὸν πλήρη ἀποχριστιανισμὸ τῆς Ἑλλάδος, τὴ διάλυσι τῆς οἰκογενείας, τὴ ναρκοθέτησι τῆς φυσιολογικῆς ἐξελίξεως τῶν παιδιῶν καὶ τῶν νέων, τὴν ποινικοποίησι κάθε ἀντίθετης ἄποψης καὶ τὸ διωγμὸ τῶν χριστιανῶν.

Ἀκολουθώντας στὰ βήματα τῶν ὁσίων Ἀντωνίου, Θεοδοσίου, Σάββα, Δανιὴλ τοῦ Στυλίτου καὶ ἄλλων ποὺ ἄφησαν τὶς ἀσκητικές τους παλαῖστρες γιὰ νὰ κατέβουν στὸν κόσμο, νὰ ὁμολογήσουν τὴν πίστι καὶ νὰ ἡγηθοῦν πανδήμων συλλαλητηρίων, στὰ βήματα τοῦ Μακρυγιάννη, τοῦ ὁσίου Χριστσοφόρου Παπουλάκου, τοῦ μακαριστοῦ π. Αὐγουστίνου Καντιώτου στεκόμαστε στὸ πλάϊ σας. Γι᾽ αὐτὸ ἀντιπροσωπεία τῆς Μονῆς μας θὰ συμμετάσχῃ στὸ τωρινὸ συλλαλητήριο, ἀλλὰ καὶ ἡ ταπεινὴ προσευχή μας θὰ σᾶς συνοδεύῃ.

Ὅσοι Ἕλληνες ἂς ἀντισταθοῦμε!

Ὅσοι πιστοὶ ἂς σταθοῦμε ὄρθιοι στὴν πέτρα τῆς πίστεως!

Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας, ὥστε ὅσοι μὲν πορεύονται κατὰ τὸ θέλημά Του νὰ παραμείνουν ἀκλόνητοι καὶ ὅσοι τὸ ἀντιστρατεύονται νὰ καταλάβουν τὸ λάθος τους καὶ νὰ ἐπιστρέψουν στὴν Πηγὴ τῆς Ζωῆς.

Μετ᾽ εὐχῶν ἐν Κυρίῳ
Ὁ καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας Πάρου
ἀρχιμ. Νικόδημος καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί.

Ἀνακοίνωση τῆς Διπλῆς Ἱερᾶς Σύναξης τοῦ Ἁγίου Ὄρους, σχετικά μέ τό νομοσχέδιο γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν

Μὲ ἀφορμὴ τὴν κατάθεση τοῦ νομοσχεδίου «Ἰσότητα στὸν πολιτικὸ γάμο. Τροποποίηση τοῦ Ἀστικοῦ κώδικα καὶ ἄλλες διατάξεις» γιὰ ψήφιση ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Βουλὴ, συνῆλθαν στὶς Καρυές, σήμερα 8.2.2024, οἱ 40 Καθηγούμενοι καὶ Ἀντιπρόσωποι τῶν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ λόγῳ τῆς μείζονος καὶ ἰδιαζούσης σοβαρότητος τοῦ θέματος ἀποφάσισαν νὰ ἀπευθυνθοῦν μὲ τὴν παροῦσα ἀνακοίνωση σὲ κάθε καλοπροαίρετο ἄνθρωπο καὶ νὰ συμπαρασταθοῦν στὴν ἀγωνία καὶ τὸν ἀγώνα τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν προστασία τοῦ πυρήνα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.

Τὸ νομοθέτημα, ὅπως προβλέπει τὸ σχέδιο νόμου, ἐνῶ θέλει νὰ διασφαλίσει τὴν ἀρχὴ τῆς ἰσότητος μέσῳ τῆς σύναψης «γάμου» σὲ πρόσωπα τοῦ ἰδίου φύλου καὶ ἀκόμη τὴν προστασία ἀπὸ διακρίσεις, καταστρατηγεῖ θεμελιώδεις ἀρχὲς τῆς ἀνθρώπινης ὑπάρξεως καὶ θανατώνει τὴν δυνατότητα τῆς ζωῆς καὶ τῆς φυσιολογικῆς ἀναπτύξεως τοῦ παιδιοῦ.

ΨΗΦΙΣΜΑ ἀνοικτῆς συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στήν Πλατεία Συντάγματος 11 Φεβ 2024

(ὄπως κατατέθηκε στόν ἀξιότιμο πρόεδρο τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων)

Συναχθήκαμε σήμερα Κυριακὴ 11 Φεβρουαρίου 2024 καὶ ὥρα 3μ.μ. στὴν ἱστορικὴ πλατεῖα Συντάγματος μεγάλο πλῆθος Ἑλλήνων πολιτῶν μὲ αφορμὴ τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴ θεσμοθέτηση τοῦ «γάμου» τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ τὴν τεκνοθεσία γιὰ νὰ ὑπερασπισθοῦμε τὰ στοιχειώδη καὶ βασικὰ τῆς ἑλληνορθοδόξου παραδόσεως, τοῦ ἑλληνικοῦ συντάγματος,τῆς πανανθρώπινης κοινωνίας καὶ τῆς λογικῆς : Τὸν γάμο ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς, τὴν οἰκογένεια καὶ τὰ παιδιά.  Σύμφωνα μὲ τὴν ἁγία Γραφὴ ὁ Θεὸς «ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησε» τὸν ἄνθρωπο, καὶ ἔδωσε εὐλογία στοὺς πρωτοπλάστους «αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε».  Ἔτσι θεσπίσθηκε ὁ γάμος, δημιουργήθηκε ἡ οἰκογένεια, ὀργανώθηκαν οἱ κοινωνίες καὶ συνεχίσθηκε ἡ ζωή. Μὲ τὸ Εὐαγγέλιο ὁ θεσμὸς τοῦ γάμου ἔφθασε στὴν τελειοποίησή του. Ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ ἑνώνει τὸν ἄνδρα καὶ τὴν γυναῖκα ἀδιάρρηκτα καὶ μοναδικὰ καὶ τὰ παιδιὰ ἀναπτύσσονται ἰσορροπημένα καὶ γίνονται δημιουργικὰ ζώντας μὲ τὴν σταθερότητα τῆς πατρικῆς προστασίας  καὶ τὴν τρυφερότητα τῆς μητέρας μέσα στὴν ἑνότητα τῆς οἰκογενείας.  Ἀπὸ τὴν ἄλλη κατὰ τὸ ἑλληνικὸ Σύνταγμα ἄρθρ. 21 πργφ. 1 H oικoγένεια, ως θεμέλιo της συντήρησηςκαι πρoαγωγής τoυ Έθνoυς, καθώς και o γάμoς,η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελoύν υπό τηνπρoστασία τoυ Kράτoυς ἐνῶ στὴν πργφ. 2 οἱ πoλύτεκνες oικoγένειες… έχoυν δικαίωμα ειδικής φρoντίδας από τo Kράτoς.  Τέλος ἡ στοιχειώδης γνώση τοῦ γεννητικοῦ συστήματος τοῦ ἄνδρα καὶ τῆς γυναίκας πείθουν κάθε λογικὸ ἄνθρωπο γιὰ τὴν φυσιολογικὴ λειτουργία, τόν ρόλο καὶ τὴν συμπεριφορὰ τῶν γονέων.

Ὁμιλία Δήμου Θανάσουλα στήν ἀνοικτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στήν Πλατεία Συντάγματος 11 Φεβ 2024

ΔΗΜΟΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΚΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

Σεβαστοί πατέρες, φίλες καί φίλοι συναγωνιστές

Γιά ἄλλη μία φορά ἡ Νέα Τάξη καί οἱ ντόπιοι συνεργάτες της μᾶς ἀναγκάζουν νά κατεβοῦμε σύν Θεῷ στούς δρόμους καί τίς πλατεῖες γιά νά ἐκφράσουμε τήν ἀντίθεσή μας στά σχέδιά τους. Τούτη τή φορά γιά τήν προσπάθειά τους νά μαγαρίσουν τήν Ἱερή Ἀξία τῆς Οἰκογένειας. Τήν Οἰκογένεια πού καί τό ἴδιο τό Σύνταγμά μας στό ἄρθρο 21 ὁρίζει ὡς "θεμέλιό τῆς συντήρησης καί προαγωγῆς τοῦ Ἔθνους". Μέ πλήρη συναίσθηση τοῦ Ἱεροῦ μας καθήκοντος νά ὑπερασπιστοῦμε τήν Πίστη μας, τίς Ἀξίες καί τό Ἔθνος μας μαζευτήκαμε καί πάλι σέ τούτη τήν Πλατεία καί βροντοφωνάζουμε:

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ

ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ!

ΟΧΙ!

Ὁμιλία Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου στήν ἀνοικτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στήν Πλατεία Συντάγματος 11 Φεβ 2024

Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου,
Προηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου Ἁγίων Μετεώρων

Ὁμιλία στήν ἀνοικτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στήν Πλατεία Συντάγματος ἐνάντια στό νομοσχέδιο γιά τήν θεσμοθέτηση «γάμου» καί υἱοθεσίας ἀπό ὁμοφυλόφιλους
Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024

ΜΕΓΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ!

Δόξα τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι

Νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων! Ἀμήν.

Ἀδελφοί καί φίλοι, ὁμόψυχοι καί ὁμόφρονες συστρατιῶτες στόν καλό ἀγῶνα τῆς πίστεως καί τῆς Πατρίδος,

Ὁ Κύριος ἐγγύς! Ψηλά οἱ καρδιές μας, ἀπτόητο τό φρόνημά μας, ἀμετάθετη καί ἀκλόνητη ἡ πίστη μας καί ἡ ἐλπίδα μας!

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος «σαλπίζει» σήμερα στήν ἱερά σύναξή μας μέ τούτους τούς λόγους: «Πόσοι καί πόσοι δέν πολέμησαν τήν Ἐκκλησία; Ποῦ εἶναι τώρα ἐκεῖνοι; Τούς ἔθαψε ἡ σιωπή καί παραδόθηκαν στή λήθη. Δέν τήν κατενίκησαν τήν Ἐκκλησία! Ἐκείνη λάμπει (μέχρι σήμερα) πιό πολύ καί ἀπό τόν ἥλιο. Τά δικά τους ἔργα χάθηκαν, τά δικά της εἶναι ἀθάνατα»[1].

Τελευταῖες ἀναρτήσεις

EmvolioCovid
Menu1 2021 Menu2 2021 Menu3 2021
Menu11 2021 Menu22 2021 Menu33 2021

Ἅγιοι καί ἀσκητικές μορφές τοῦ αἰώνα μας - ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ !

 • Ἅγιος Παίσιος Ἀθωνίτης

 • Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

 • Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός

 • Ἅγιος Ἰωάννης Μαχίμοβιτς

 • Ἅγιος Φιλούμενος Ἁγιοταφίτης

 • Ἅγιος Εὐγένιος Νεομάρτυρας

 • Ἅγιος Ἰωάννης Καρασταμάτης

 • Ἅγιος Ἀνδρόνικος Ἐπίσκοπος Πέρμ

 • Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης

 • Γέρων Ἰλιέ Κλεόπα

 • Γέρων Σωφρόνιος Ζαχάρωφ

 • Γέρων Ἰουστίνος Πάρβου

 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ:
Ἐνώπιον μιᾶς ἀσύμμετρης ἀπειλῆς κατά τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨEΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Taytotites Aug22

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ προσπάθεια γιά τήν κατάργηση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου στήν τωρινή ἀλλά καί στήν ἐσχατολογική της διάσταση μέσα ἀπό τό «ἠλεκτρονικό φακέλωμα», ὅπως τό ἀπεκάλεσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, πραγματώνεται πλέον ὁλοταχῶς ἀπό τήν πολιτεία, μέ πρῶτο ὁρόσημο τή λειτουργία ἠλεκτρονικῆς ἐφαρμογῆς στό κινητό σέ προσπάθεια ἀντικατάστασης τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας καί τοῦ διπλώματος ὁδήγησης.

Διαβάστε Περισσότερα ...