ΗΜΕΡΙΔΑ 24-ΣΕΠ-2023: «Ἠλεκτρονική ταυτότητα: ἡ πιό κομβική «διευκόλυνσή» μας πρός τό ἀντίχριστο σφρά

  Estia ID poster

Ἡ Ἡμερίδα τῆς ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ γιά τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες εἶναι ἡμερίδα μόνο ἐνημερώσεως καὶ προβληματισμοῦ γιὰ τό θέμα τῶν νέων ταυτοτήτων ἀπό θεολογικῆς, νομικῆς καί ἐπιστημονικῆς πλευρᾶς καὶ δὲν προβλέπεται ἀπό τό Πρόγραμμα καμιὰ ἄλλη ἐκδήλωση.
Παρακαλοῦμε αὐτό νά γίνει σεβαστό ἀπό τούς συμμετέχοντες στὴν ἡμερίδα.

 

ΔΩΡΕΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Σύναξη κληρικῶν καὶ μοναχῶν γιὰ τὸ θέμα τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΣ
ΚΑΙ   ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

 Επιστολή    Fylladio 1stPage

Σοφιστείες «προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις» πρός παραλαβήν τῆς κάρτας τοῦ πολίτη

Ἱερομονάχου Ἀρσενίου καί Μοναχοῦ Ἡσαΐα,
Ἱερόν Κελλίον «Παναγούδας», Ἅγιον Ὄρος

Εἰσαγωγικά

Ἀπό τριακονταετίας καί πλέον εἶχαν ξεκινήσει στήν Ἑλλάδα οἱ προσπάθειες καί οἱ σχεδιασμοί διά νά νομοθετηθῆ ἡ ἔκδοσις ταυτότητος περιεχούσης τόν ἀριθμόν τοῦ Ἀντιχρίστου (666), μέ στόχον στό ἀμεσώτατον μέλλον νά ἀντικατασταθῆ αὕτη ἀπό τό προφητευόμενον στήν Ἀποκάλυψη τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου χάραγμα στό σῶμα μας (Ἀποκ., ιγ΄, 16-18). [Τήν δολίαν μεθόδευσιν τῆς μεταλλαγῆς τῆς ταυτότητος στό σωματικόν χάραγμα τήν εἶχε προΐδει καί προείπει ἅγιος Παΐσιος ἀπό τότε (πρό τριακονταετίας), ἤδη δέ τήν βλέπομε πραγματοποιουμένην σέ χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ]. Μέ τήν χάριν καί τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ καί ὕστερα ἀπό τίς ἔντονες καί συνεχεῖς ἀντιδράσεις τῆς Ἱ. Συνόδου, τοῦ Ἁγίου Ὄρους, πολλῶν Ἱ. Μητροπόλεων, Ἱ. Μονῶν καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ, οἱ προσπάθειες τοῦ Πονηροῦ καί τῶν ὀργάνων του πρός ἐπιβολήν τῆς τοιαύτης ταυτότητος, καί παρά τίς ἐπανειλημμένες νομοθετήσεις, τροποποιήσεις, προαγγελίες κ.τ.τ., παραμένουν μέχρι στιγμῆς ἀτελεσφόρητες, ἄν καί τελευταίως ἔχουν ἐνταθῆ στό κατακόρυφο. 

«Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν» Νο 13: Πνευματικές Νουθεσίες και Συμβουλές - Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος (Μέρος Β')

Χαράλαμπος Ἄνδραλης. Νομικός-Συγγραφέας, Δικηγόρος παρ’ ἈρείῳΠάγῳ

Τίτλος Ἐκπομπῆς: Πνευματικές Νουθεσίες και Συμβουλές.

Καλεσμένος: Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος, Ἡγούμενος τῆς Ι. Μ. Καρακάλλου Ἁγίου Ὅρους

Ὁ μετανθρωπισμός ἀπό φιλοσοφική ἄποψη

Klimatsakis01 Snap SubsΠαῦλος Κλιματσάκης,
Διδάκτωρ Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Βόννης

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΜΕΤΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ: ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Πολεμικό Μουσείο, ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023, 17:00

Ὁ μετανθρωπισμός ἔρχεται ἐν γένει σέ ρήξη μέ τόν κλασσικό ἀνθρωπισμό καί τόν διαφωτισμό, κατά τούς ὁποίους ὁ ἄνθρωπος ὡς ἔλλογο ὄν εἶναι στήν κορυφή τῶν ὄντων μέσα στήν φύση καί ὀφείλει νά ἀναπτύξει τόν νοῦ του μέσῳ τῆς γνώσεως καί τῆς παιδείας. Τά μετανθρωπικά ἰδεολογήματα ἀποστασιοποιοῦνται ἀπό τήν ἀντίληψη ὅτι ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά τίθεται στήν κορυφή τῆς ἱεραρχίας τῶν φυσικῶν ὄντων, μέ ἐξουσία ἀπέναντι σέ αὐτά. Κατά τήν ἄποψη τῶν μετανθρωπιστῶν, ὁ ἀνθρωπισμός ἀποτέλεσε ἀφορμή γιά τήν ἐκμετάλλευση λιγότερο ἀνεπτυγμένων κοινωνιῶν, ὅπως στήν Ἀφρική, μέσῳ τῆς ἀποικιοκρατίας, ἀλλά καί διαφόρων μειονοτήτων, π.χ. τῶν  γυναικῶν, πού δέν θεωρήθηκαν ἀρκετά ἀνεπτυγμένες ὡς πρός τήν λογική ἱκανότητα. Ἀπό μία ἄλλη πλευρά, ἡ ἐκτίμηση τοῦ ἀνθρωπισμοῦ γιά “ἀνωτερότητα” τοῦ ἀνθρώπου μέσα στό σύμπαν ἀποτέλεσε, κατά τήν ἄποψη τῶν μετανθρωπιστῶν, τήν ἀφορμή γιά βίαιη ἐκμετάλλευση τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος μέ τίς γνωστές συνέπειες τῆς ἐξάντλησης τῶν φυσικῶν πόρων καί τῆς ὑποτιθέμενης κλιματικῆς ἀλλαγῆς. Εἶναι προφανές ὅτι οἱ μετανθρωπιστές δέν ἀντιλαμβάνονται ὅτι ἡ ἀναφερθεῖσα ἐκμετάλλευση καί ὑποβάθμιση ἀνθρωπίνων ὁμάδων οὐσιαστικά ὀφείλεται στήν ἀδυναμία τοῦ κλασσικοῦ ἀνθρωπισμοῦ νά δεῖ τόν ἄνθρωπο ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ἀνεξάρτητα τῆς ἐθνικότητας καί τοῦ φύλου. 

Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Καρακάλλου Ἁγίου Ὂρους

«ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ»

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ:
ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ: ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΑΤΡΕIA

Μέρος Α'

κ. Δ.Χ.: Γέροντα εὐχαριστοῦμε πάρα πολύ πού μᾶς δεχτήκατε. Μέ τήν εὐχή σας.

Γέροντας Φιλόθεος: Χαρά μας, χαρά μας γιατί κι ἐσεῖς στόν ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου ἐργάζεστε καί προσπαθεῖτε μέ τούς ἄλλους συνεργάτες σας καί χαιρόμαστε νά ἔχουμε ἔτσι τό ἐνδιαφέρον ὅπως κι ἐσεῖς προσπαθεῖτε. Ἤρθατε καί στό Περιβόλι τῆς Παναγίας καί νά ἔρχεσθε πάντοτε γιά νά παίρνετε δύναμη καί ἐνίσχυση. Ἡ Παναγία μας ὑποδέχεται τά παιδιά της καί τά φιλοξενεῖ. Ἐκείνη τά φιλοξενεῖ καί τά ἐνισχύει. Πόσοι μᾶς λένε ὅτι αἰσθάνθησαν μία σάν κλήση καί σάν μία φωνή νά τούς λέει: Ἐλᾶτε στό Περιβόλι μου καί μέ τό πού ξεκινοῦν ἀπό τήν Οὐρανούπολη αἰσθάνονται μία χάρη, τήν παρουσία τῆς Παναγίας καί παίρνουν δύναμη ἐρχόμενοι ἐδῶ, στίς ἀκολουθίες, στίς λειτουργίες, στίς ἀγρυπνίες, ἀναγεννοῦνται καί παίρνουν δύναμη. Καί εἶναι τό Περιβόλι τῆς Παναγίας μας καί ὅλες οἱ Ἱερές Μονές πού ἐκεῖνες κρατοῦν τήν Ὀρθοδοξία, τήν γνήσια Ὀρθοδοξία γιατί ἡ ἐκκλησία μας πρέπει ἐκείνη νά εἶναι μπροστά σέ ὅλα, ἀλλά πολλές φορές ἐπηρεάζεται, δηλ. κάποιοι Ἐπίσκοποι, κάποιοι ἱερωμένοι ἐπηρεάζονται…

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΨΑΛΤΗ

Leit 36Κων/νος Μπουσδέκης, Συν-διευθυντής τοῦ Σχολείου Ψαλτικῆς,
μουσικολόγος, ὑποψήφιος διδάκτωρ βυζαντινολογίας τοῦ Freie Universität Berlin

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ:
ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ: ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΑΤΡΕIA

Ἀπό μικρῆς ἡλικίας καί ἐγώ ἀλλά καί πολλοί ἀπό τούς φίλους μου ψάλτες εἴχαμε τήν εὐλογία νά μᾶς σπρώξει ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ στό ἀναλόγιο. Μεγαλώσαμε καί ἀνδρωθήκαμε πάνω στό στασίδι. Τριάντα χρόνια ἀδιάκοπης ἐνασχόλησης μέ τήν ψαλτική καί κατ’ ἐπέκταση μέ τίς ἱερές ἀκολουθίες, ἀπό μία θέση πού τά βλέπει καί τά ζεῖ ὅλα ἀπό πολύ κοντά.

Τά χρόνια αὐτά ἀσχοληθήκαμε καί μέ τή διδασκαλία τῆς ψαλτικῆς καί μάλιστα ἐπαγγελματικά, ἱδρύοντας μέ τόν παιδικό φίλο καί συνεργάτη μου Κωνσταντῖνο Φωτόπουλο τό «Σχολεῖον Ψαλτικῆς» στό Μαρούσι.

Εἶναι πάρα πολύ συνηθισμένο τό φαινόμενο, ὅταν ἔρχονται νέοι ὑποψήφιοι μαθητές τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς καί ἀφοῦ ἀρχίζουν νά συμμετέχουν πιό τακτικά καί ἀπό πιό νωρίς στίς ἀκολουθίες, νά μᾶς ἐκμυστηρεύονται ὅτι νιώθουν σάν νά μήν ἤξεραν σχεδόν τίποτα μέχρι τότε γιά αὐτές. Τά μαθήματα τῆς μουσικῆς σέ συνδυασμό μέ τήν τακτικότερη συμμετοχή στίς διάφορες ἀκολουθίες, τούς ἀποκαλύπτουν ἕναν καινούργιο κόσμο θά μπορούσαμε νά ποῦμε. Αὐτό συνήθως τούς ἐνθουσιάζει καί ἡ συμμετοχή τους ἔκτοτε ἀποκτᾶ μεγαλύτερο καί οὐσιαστικότερο ἐνδιαφέρον. Καί μιλᾶμε γιά ἀνθρώπους πού ἤδη ἐκκλησιάζονται, πολλοί ἀπ’ αὐτούς μάλιστα γιά ἀρκετά χρόνια.

Τό δεύτερο πού συνήθως μ[ας μεταφέρουν εἶναι πράγματα καί καταστάσεις πού δέν τούς ἀρέσουν ὅταν βρίσκονται στό ναό, εἴτε αὐτά ἀφοροῦν σέ ἀνθρώπινες συμπεριφορές εἴτε σέ ἄλλα προβλήματα πού μπορεῖ νά προκύπτουν ἀπό διάφορες αἰτίες ὅπως, γιά παράδειγμα, ἡ ὑψηλή ἔνταση τῶν μικροφώνων.

Εὐχαριστήριος μαθητῆ εἰς τήν λῆξιν τῶν φιλολογικῶν καί θεολογικῶν μαθημάτων τῆς ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ. Ἔτος 2022-2023

Ἐπί τῷ Θεῷ αἰνέσω ρῆμα, ἐπί τῷ Κυρίῳ αἰνέσω λόγον. – Ψαλμός ΝΕ΄ (ΝΣΤ΄)  στίχ. 11

ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ

Σεβαστοί Πατέρες καί ἐλλογιμώτατοι ἡμῶν καθηγηταί,

Δόξα τῷ Τριαδικῷ Κυρίῳ καί Θεῷ ἡμῶν.

[ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ἡ λήξη ἐμπεριεῖχε - ἐκτός ἀπό τή συνολική ἐκτίμηση τοῦ ἔργου τῆς χρονιᾶς, τήν ἀπονομή τίτλων καί ἐνθυμίων, τίς ἐκφωνήσεις ὁμιλιῶν καί ἀποχαιρετιστηρίων, - μία ἔκπληξη, ἕνα ἐξαιρετικό μουσικό ζωντανό πρόγραμμα μέ σχετικά γιά τήν περίσταση τραγούδια, τά ὁποῖα καί ἀπαθανατίσαμε διά τῆς παρακάτω ὀπτικοακουστικῆς τεχνικῆς καλύψεως].

«Παιδεία καθάπερ εὐδαίμων χώρα πάντα τά ἀγαθά φέρει» Σωκράτης περί παιδείας κηρύττει  καί «Παιδεία τοῖς μέν νέοις σωφροσύνη, τοῖς δέ πένησι πλοῦτος, τοῖς δέ πλουσίοις κόσμος»  Διογένης ὁ κυνικός διακηρύττει.

Πορίσματα τῆς ἡμερίδος «Στόν ἀπόηχο τῆς λειτουργικῆς ἀναγέννησης : Ἀναταράξεις στή θεία Λατρεία»

Leit 20

Ἡ ἡμερίδα «Στόν ἀπόηχο τῆς λειτουργικῆς ἀναγέννησης : Ἀναταράξεις στή θεία Λατρεία» πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου στίς 11 Ἰουνίου 2023 καί ὧρες 5-9 μ.μ. μέ τή συμμετοχή ἐκλεκτῶν εἰσηγητῶν. Μετά τίς εἰσηγήσεις καί τή συζήτηση πού ἀκολούθησε έξήχθησαν τά ἀκόλουθα πορίσματα.

1. Ἡ θεία Λατρεία τό ὀρθόδοξο δόγμα καί τό εὐαγγελικό ἦθος ἀλληλοπεριχωροῦνται καί ἀλληλοεξαρτῶνται. Ὁ ἄνθρωπος πού δέν ἔχει καθαρθῆ ἀπό τά πάθη δέν μπορεῖ νά φανερώσει οὔτε γνήσιο λατρευτικό βίωμα οὔτε ἀκίβδηλο δόγμα. Ὁ θεσμός τῆς Ἐκκλησίας συγκροτεῖται ἀδιασάλευτος καί ἡ ἑνότητά της παραμένει ἀδιάρρηκτη μέ τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί διά τῆς πιστότητάς μας σέ ὅ,τι παρελάβαμε στήν Ἐκκλησία, τήν Ὀρθοδοξία, τήν ἐκκλησιαστική τάξη, τό λειτουργικό ἦθος, τήν ποιμαντική, τήν ἱεραποστολή, τή μοναχική ζωή, τούς ἱερούς κανόνες, τήν ἐκκλησιολογική εὐστάθεια καί τήν ἐκκλησιαστική εὐταξία.

Τελευταῖες ἀναρτήσεις

EmvolioCovid
Menu1 2021 Menu2 2021 Menu3 2021
Menu11 2021 Menu22 2021 Menu33 2021

Ἅγιοι καί ἀσκητικές μορφές τοῦ αἰώνα μας - ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ !

 • Ἅγιος Παίσιος Ἀθωνίτης

 • Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

 • Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός

 • Ἅγιος Ἰωάννης Μαχίμοβιτς

 • Ἅγιος Φιλούμενος Ἁγιοταφίτης

 • Ἅγιος Εὐγένιος Νεομάρτυρας

 • Ἅγιος Ἰωάννης Καρασταμάτης

 • Ἅγιος Ἀνδρόνικος Ἐπίσκοπος Πέρμ

 • Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης

 • Γέρων Ἰλιέ Κλεόπα

 • Γέρων Σωφρόνιος Ζαχάρωφ

 • Γέρων Ἰουστίνος Πάρβου

 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ:
Ἐνώπιον μιᾶς ἀσύμμετρης ἀπειλῆς κατά τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨEΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Taytotites Aug22

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ προσπάθεια γιά τήν κατάργηση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου στήν τωρινή ἀλλά καί στήν ἐσχατολογική της διάσταση μέσα ἀπό τό «ἠλεκτρονικό φακέλωμα», ὅπως τό ἀπεκάλεσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, πραγματώνεται πλέον ὁλοταχῶς ἀπό τήν πολιτεία, μέ πρῶτο ὁρόσημο τή λειτουργία ἠλεκτρονικῆς ἐφαρμογῆς στό κινητό σέ προσπάθεια ἀντικατάστασης τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας καί τοῦ διπλώματος ὁδήγησης.

Διαβάστε Περισσότερα ...