ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «EΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ» Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ.

YpoxrewtikotitaLandscape01

ΒΙΝΤΕΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ: 1922-2022 ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ - ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΟΚΤ 2022

Μαθήματα

Λήξη Α΄ Κύκλου Σεμιναρίου Δογματικῆς

SemDogm2022Τήν Τρίτη 7-6-2022 πραγματοποιήθηκε ἡ λήξη τοῦ Α΄κύκλου τοῦ Σεμιναρίου Δογματικῆς πού ὀργάνωσε ἡ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ στό ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς ( ὁδός Ἀπ. Παύλου 10, Ἁγία  Παρασκευή)  βάσει τῆς θεόπνευστης ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ  τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ.

Οἱ ὁμιλητές Παῦλος Κλιματσάκης καί Φώτης Σχοινᾶς, διδάκτορες Φιλοσοφίας, ἀφοῦ ἀναφέρθηκαν σέ μία γενική ἱστορική ἀνασκόπηση περί τῆς σχέσεως Ἀνατολῆς - Δύσης ὡς πρός τήν πίστη, ἀπένειμαν στή συνέχεια τίς σχετικές βεβαιώσεις.

Πρῶτα ὁ Θεός τό Σεμινάριο θά συνεχισθεῖ ἀπό τόν Σεπτέμβριο

Στό έρώτημα «ποιός ὁ σκοπός αὐτῶν τῶν σεμιναρίων» οἱ ἅγιοί μας ἀπαντοῦν:

Δογματική συνείδηση εἶναι ἡ πνευματική γνώση πού προκύπτει ἀπό τή βαθειά ἀφομοιωμένη πείρα τῆς θείας χάριτος. Αὐτή ὑφίσταται μόνο, ὅταν ἐνοικεῖ ἐνεργῶς μέσα μας ὁ Θεός. Ἑπομένως ὑπάρχει ὀργανική σχέση καί ἄρρηκτη ἑνότητα τῆς δογματικῆς συνειδήσεως καί τῆς ἁγιοπνευματικῆς ζωῆς. Ὅταν ἀμβλύνεται ἡ δογματική συνείδηση καί αὐτό γίνεται κατ΄ ἐξοχήν μέ τήν ἐκκοσμίκευση καί τήν ὁμογενοποίηση τῆς καθημερινῆς μας ζωῆς μέ τήν ἀντίστοιχη ζωή τῶν ἑτεροδόξων, μειώνεται καί ἡ εὐαισθησία τῶν ὀρθοδόξων σέ σχέση μέ τά θεσμοποιημένα δόγματα τῆς πίστεως καί την  Ἱερά Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας.

(Ἅγιος Σιλουανός)