Πρὸς ἀφαίρεσιν τῶν ἀντιεβραϊκῶν ἐδαφίων ἐκ τῆς Καινῆς Διαθήκης;

EvaggelioΣΧΟΛΙΟ "ΟΡΘΡΟΥ": ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΩΗΝ ΑΡΧΙ-ΡΑΒΙΝΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΩΣ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΕΣ, ΤΟΥΝΑΝΤΙΟΝ ΤΙΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑ !
[Παῦλος Φωτίου - τέως ραβίνος τῆς Ἰσραηλινῆς κοινότητας Ἄρτας: Ἐπίστρεψόν μας Κύριε καί νά ἐπιστρέψωμεν. Ἀνανέωσον τάς ἡμέρας μας ὣς πρότερον. - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ]

Ὁ δημοσιογράφος κ. Τάκης Χατζῆς, ὁ ὁποῖος διετέλεσε διευθυντικὸν στέλεχος τῆς Κρατικῆς τηλεοράσεως ἐπὶ διακυβερνήσεως τῆς Χώρας ὑπὸ τοῦ κ. Κων. Καραμανλῆ, ἔφερεν εἰς τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος εἰς τὸ ἀποκαλυπτικὸν δελτίον εἰδήσεων τοῦ κ. Νικ. Εὐαγγελάτου (εἰς τὴν τηλεόρασιν τοῦ «Σκάϊ») ὅτι μεθοδεύεται ὑπὸ ξένων κέντρων ἀποφάσεων, ἡ ἀφαίρεσις ἐδαφίων ἐκ τῆς Καινῆς Διαθήκης, τὰ ὁποῖα περιγράφουν τοὺς ἐξευτελισμοὺς καὶ τὰ μαρτύρια τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους.

Ὁ κ. Χατζῆς προέβη εἰς τὴν ἀνωτέρω ἀποκάλυψιν μίαν ἡμέραν μετὰ τὴν μεγάλην ἐπίθεσιν, τὴν ὁποίαν ἔκαμνεν ἀπὸ τὴν ἰδίαν ἐκπομπὴν ἐναντίον τῆς κ. Ρεπούση (Βουλευτοῦ τῆς ΔΗΜΑΡ) διὰ τὰς ἐξωπραγματικὰς θεωρίας της ἐναντίον τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας.

Ὀφείλομεν νὰ ὑπογραμμίσωμεν ὅτι ἀπὸ τὰ ἐγκώμια τοῦ ἐπιταφίου ἔχουν ἀφαιρεθῆ καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν ψάλλονται τὰ ἐδάφια ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα εἶναι ἐνοχλητικὰ διὰ τοὺς Ἑβραίους.

[ΠΗΓΗ Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 1978 7 Ἰουνίου 2013].