Νεοποχίτικα

Ἀπίστευτο! Τό Παν/μιο Ἀθηνῶν ζητᾶ νά προσλάβει πτυχιοῦχο τoῦ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ γιά ἀπασχόληση σέ πρόγραμμα Προϋπολογισμοῦ ... 636.265,98 € !!!

Τό ΕΚΠΑ (Ἐθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν) ζητάει ἄτομο:

«γιά τίς ἀνάγκες τῆς Πράξης τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν μέ τίτλο: "Παρεμβατικό πρόγραμμα μή φαρμακευτικῆς ἀντιμετώπισης τῆς ὑπέρτασης μέ μεθόδους διαχείρισης τοῦ στρές γιά ἀλλαγή τοῦ τρόπου ζωῆς καί υἱοθέτηση ὑγιεινῶν συμπεριφορῶν, σέ ὑπερτασικά ἄτομα στήν κοινότητα..'' πού ἐντάσσεται στόν Ἄξονα Προτεραιότητας 14 "Ἑδραίωση τῆς μεταρρύθμισης στόν Τομέα τῆς Ψυχικῆς Ὑγείας. Ἀνάπτυξη τῆς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ὑγείας, καί προάσπιση τῆς Δημόσιας Ὑγείας τοῦ πληθυσμοῦ στίς 3 Περιφέρειες Σταδιακῆς ἐξόδου'', μέ Ἐπιστημονικό Ὑπεύθυνο τόν κ.Χροῦσο Γεώργιο, Καθηγητή Παιδιατρικῆς...».

ApisteutoYpervLog

ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Η ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Bugarah1Ἡ Εἰρήνη ἦταν ὀπαδός μίας ἐσχατολογικῆς σέχτας, ὄχι μακριά ἀπό τή φημισμένη πλέον κορυφή τοῦ ὅρους Bugarach. Ἔχοντας ζήσει ἔγκλειστη σέ μία πνευματική φυλακή γιά 30 χρόνια, ἐκτιμᾶ ὅτι τό λιγότερο πού μπορεῖ νά κάνει, εἶναι νά ἀποκαλύψει τήν ἐμπειρία της, ἔτσι ὥστε νά μήν βρεθοῦν κι ἄλλοι ἀντιμέτωποι μέ αὐτή τήν κόλαση.

Δημοσιεύουμε ἐδῶ πέρα ἀποσπάσματα ἀπό τήν παρέμβασή της, κατά τή διάρκεια τοῦ συνεδρίου πού ὀργανώθηκε ἀπό τή FECRIS (Εὐρωπαϊκή Ὁμοσπονδία κέντρων ἐρευνῶν καί πληροφοριῶν περί τῶν αἱρέσεων), στή πόλη Perpignan στίς 15 Ὀκτωβρίου 2012. Ἀποσπάσματα, συμπληρωμένα ἀπό κάποιες ἐπισημάνσεις πού ἔκανε στόν τοπικό τύπο.

Μασονία καί Ἱππότες Ναΐτες (Knights Templars) Ἡ Μασονική βιογραφία ἐπιβεβαιώνει τήν σχέση τους.

Εἰσαγωγὴ.

Naites Maltese Cross

Ἡ σχέση τοῦ Ἐλευθεροτεκτονισμοῦ μὲ τοὺς Ἱππότες Ναΐτες, σαφῶς δὲν ἀποτελεῖ θέμα μόνον ἱστορικοῦ ἀκαδημαϊκοῦ ἐνδιαφέροντος, ἀλλὰ θέμα αἰωνίου σωτηρίας. Διότι, ἐὰν ὁ εἰσερχόμενος στὴ Μασονία ἐξέρχεται αὐτομάτως τῆς Ἐκκλησίας - ὅπως ἔχει λεχθεῖ ὀρθῶς - καθὼς ἐντάσσεται σὲ μιὰ ἐντελῶς ἀλλότρια τῆς Ἐκκλησίας μυστικὴ θρησκεία, ἡ ὁποία διεκδικεῖ μόνη της τὴ δυνατότητα νὰ σώζει καὶ φωτίζει τοὺς «βεβήλους» μὴ Μασόνους, τότε καὶ ὁ Ναϊτισμὸς στὸ βαθμὸ τῆς ὁμοιώσεως καὶ ἀλληλοπεριχωρήσεώς του μὲ τὴ Μασονία, ἀπομακρύνει ὄχι μόνο θεολογικῶς, ἀλλὰ καὶ ἐμπειρικῶς τὰ μέλη του ἀπὸ τὸ Σῶμα Χριστοῦ, τὴν Ἐκκλησία.

Νεοσατανισμός και Ναζιστική ἰδεολογία Πρωτ. Βασιλείου Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

AntonLaveiΕἶναι γνωστό γιά κάθε χριστιανό καί γιά κάθε λογικό ἄνθρωπο, ὅτι ἡ ναζιστική ἰδεολογία ὑπῆρξε μία ἀπό τίς πλέον ἐγκληματικές καί εἰδεχθεῖς ἰδεολογίες, πού γνώρισε ἡ παγκόσμια ἱστορία. Τόν ἴδιο ὅμως ἐγκληματικό καί ἀπαίσιο χαρακτήρα ἔχει καί ὁ νεοσατανισμός, πού ἀποτελεῖ τήν πλέον φρικτή, ἀποκρουστική και ἐπικίνδυνη ἔκφραση καταστροφικῆς λατρείας (destructive cults).

Εἶναι γνωστή στήν ἔρευνα ἡ σχέση τοῦ Χίτλερ καί ἄλλων στελεχῶν τοῦ Ναζιστικοῦ καθεστῶτος μέ διάφορους ἀποκρυφιστικούς χώρους καί πρακτικές. Δυστυχῶς ἡ ἴδια σχέση μεταλλαγμένη συνεχίζεται καί μετά τό τέλος τοῦ ἐγκληματικοῦ καί αἱμοσταγοῦς ναζιστικοῦ μορφώματος μέχρι τίς ἡμέρες μας, καθώς πολλά στοιχεῖα τῆς ναζιστικῆς ὑποκουλτούρας ἔχουν υἱοθετηθεῖ ἀπό διάφορες νεοσατανιστικές ὀργανώσεις.

Πρὸς ἀφαίρεσιν τῶν ἀντιεβραϊκῶν ἐδαφίων ἐκ τῆς Καινῆς Διαθήκης;

EvaggelioΣΧΟΛΙΟ "ΟΡΘΡΟΥ": ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΩΗΝ ΑΡΧΙ-ΡΑΒΙΝΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΩΣ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΕΣ, ΤΟΥΝΑΝΤΙΟΝ ΤΙΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑ !
[Παῦλος Φωτίου - τέως ραβίνος τῆς Ἰσραηλινῆς κοινότητας Ἄρτας: Ἐπίστρεψόν μας Κύριε καί νά ἐπιστρέψωμεν. Ἀνανέωσον τάς ἡμέρας μας ὣς πρότερον. - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ]

Ὁ δημοσιογράφος κ. Τάκης Χατζῆς, ὁ ὁποῖος διετέλεσε διευθυντικὸν στέλεχος τῆς Κρατικῆς τηλεοράσεως ἐπὶ διακυβερνήσεως τῆς Χώρας ὑπὸ τοῦ κ. Κων. Καραμανλῆ, ἔφερεν εἰς τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος εἰς τὸ ἀποκαλυπτικὸν δελτίον εἰδήσεων τοῦ κ. Νικ. Εὐαγγελάτου (εἰς τὴν τηλεόρασιν τοῦ «Σκάϊ») ὅτι μεθοδεύεται ὑπὸ ξένων κέντρων ἀποφάσεων, ἡ ἀφαίρεσις ἐδαφίων ἐκ τῆς Καινῆς Διαθήκης, τὰ ὁποῖα περιγράφουν τοὺς ἐξευτελισμοὺς καὶ τὰ μαρτύρια τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους.