Σεμινάρια Δογματικῆς ἀπὸ τὴν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν (2021-22)

PLAYLIST ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ 2021-22
Από 1ο-15ο: ΝΕΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 13ο,14ο,15o

EpilogiPlayListΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΝΩ ΔΕΞΙΑ ΟΠΩΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΚΥΚΛΑΚΙ
(ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΧΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ)
Διδάσκοντες : Δρ. Παῦλος Κλιματσάκης καὶ Δρ. Φώτης Σχοινᾶς.

«Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν». Ἡ νὲα διαδικτυακή ἐκπομπή τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν

4η ΕΚΠΟΜΠΗ: Δημογραφικό πρόβλημα: Ἐθνική αὐτοκτονίαΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝ ΣΕ NEO PLAYLIST ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ

Θέμα: Ποτέ δέν μοιράσθηκε στά τρία ἡ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Προπαγάνδα τά περί μοιρασιᾶς της τό 1913

(τοῦ Νίκου Σταυριανίδη)

Δέν ἔχει δικαίωμα κανείς νά διαπραγματευτεῖ τή Μακεδονία

Τίς στιγμές πού διαβάζουν οἱ ἀναγνῶστες μας αὐτές τίς γραμμές, ἀρκετοί ἀπ’ αὐτούς ἔχουν πάρει τό δρόμο γιά τό συλλαλητήριο τῆς Ἀθήνας, πού ἤδη ἔχει ἀποκτήσει χαρακτηριστικά παλλαϊκοῦ καί πανεθνικοῦ ξεσηκωμοῦ. Ἐπειδή εἶχα τήν τύχη νά συνομιλῶ μέ τινές τῶν διοργανωτῶν, ἡ ἄποψη πού ἀποκόμισα εἶναι ὅτι πρόκειται γιά μία αὐθεντική πρωτοβουλία πολιτῶν, χωρίς πολιτικά, κομματικά, προσωπικά ἤ ἄλλα καπελώματα. Οἱ ἀθλιότητες πού ἐκτοξεύτηκαν ἀπό τόν ἴδιο τόν πρωθυπουργό, τούς ὑπουργούς, τά μέλη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί τά φερέφωνά τους στά προπαγανδιστικά τους μέσα, εἶναι ἄνω ποταμῶν.

Πρόκειται λοιπόν γιά ἕναν αὐθεντικό λαϊκό ξεσηκωμό, ἐναντίον τῆς κυβέρνησης πού πῆρε τήν πρωτοβουλία νά «κλείσει» ἕνα ζήτημα, μέ ὅρους ἐθνικῆς ἥττας.

Γιατί πρόκειται γιά ἐθνική ἧττα ἤ μᾶλλον γιά ἐθνική καταστροφή.

Εἶναι ἕνα τεράστιο ψέμα ὅτι ἡ Μακεδονία γεωγραφικά ἐκτείνεται στά ἐδάφη τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων. Εἶναι ἕνα τεράστιο ψέμα ὅτι στή Συνθήκη τοῦ Βουκουρεστίου μοιράστηκε ἡ Μακεδονία μέ τά ἑξῆς ποσοστά: Ἑλλάδα 51%, Σερβία 39% καί Βουλγαρία 10%. Στό κείμενο τῆς Συνθήκης πουθενά δέν ἀναφέρεται κάτι τέτοιο. Ἄρα, ἀφοῦ δέν ἦταν ποτέ γεωγραφικό τμῆμα τῆς Μακεδονίας, εἶναι πέραν λογικῆς νά γίνεται ὁποιαδήποτε διαπραγμάτευση γιά σύνθετη ὀνομασία μέ γεωγραφικό ὄρο.

Ἐπιπλέον, ὁ ὅρος Ἄνω Μακεδονία, εἶναι καί ἀνιστόρητος καί λάθος ὡς γεωγραφικός προσδιορισμός. Στήν Ἄνω Μακεδονία εἶχαν ἀναπτυχθεῖ τά βασίλεια τῆς Ἐλιμιώτιδας, τῆς Ἐορδαίας, τῆς Τυμφαίας, τῆς Ὀρεστίδας καί τῆς Λυγκηστίδας. Τά δυό πρῶτα βρίσκονταν στή σημερινή Π.Ε. Κοζάνης, τό τρίτο στήν Π.Ε. Γρεβενῶν, τό τέταρτο στήν Π.Ε. Καστοριᾶς καί τό πέμπτο στήν Π.Ε. Φλώρινας.

Μάλιστα τόν τίτλο Ὑπέρτιμος Ἔξαρχος Ἄνω Μακεδονίας ἔχουν μέχρι σήμερα οἱ μητροπολίτες Φλωρίνης καί Καστοριᾶς.

Ἡ περιοχή τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων ἀποτέλεσε τμῆμα τοῦ Βασιλείου τῆς Μακεδονίας, ὅπως ἀποτέλεσαν τά ἐδάφη μέχρι τόν Δούναβη ποταμό ἐπί Φιλίππου καί πολύ μεγάλο μέρος τοῦ τότε γνωστοῦ κόσμου, ἐπί Ἀλεξάνδρου τοῦ Μεγάλου. Ἄρα, ἀπό πουθενά δέν συνάγεται ὅτι ἔχει ἔστω καί ἕνα ἔρεισμα, μία δικαιολογία τό κράτος αὐτό νά διεκδικεῖ τό ὄνομα Μακεδονία, πολύ δέ περισσότερο τήν μακεδονική ἐθνική ταυτότητα καί τήν μακεδονική γλώσσα. Πρόκεται γιά μία διεθνῆ σκευωρία πού τήν ἐξύφανε ἡ Ρωσία μέ τή Βουλγαρία, ὡς μέρος τοῦ πανσλαβισμοῦ, ἀπό τά μέσα τοῦ 19ου αἰώνα, καί ἄρχισε νά παίρνει σάρκα καί ὀστά μέ τήν ἵδρυση τῆς Βουλγαρικῆς Ἐξαρχείας καί τή δράση τοῦ βουλγαρικοῦ κομιτάτου τίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰώνα.

Τότε ἐμφανίστηκε γιά πρώτη φορά ἡ λέξη σλαβομακεδόνας, ὄχι ὡς ἐθνική ἀλλά ὡς τοπική ταυτότητα, ὅπως λέμε τουρκοκρητικός. Δηλαδή, οἱ Βούλγαροι, γιά νά μπορέσουν νά διεκδικήσουν τήν Μακεδονία, ἀπό τήν καταρρέουσα Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία, ἔδωσαν τήν ταυτότητα αὐτή στούς κατοίκους τῆς Μακεδονίας πού κατοικοῦσαν στά σημερινά ὅρια τῆς ἑλληνικῆς περιφέρειας. Ὅμως, ἐθνικά πάντα τούς προσδιόριζαν ὡς Βουλγάρους, ὅπως ἔκαναν καί ἐκεῖνοι πού εἶχαν βουλγαρική συνείδηση.

Ἡ «μακεδονική» ἐθνική συνείδηση ἀποτελεῖ κατασκεύασμα τῆς Κομμουνιστικῆς Διεθνοῦς, ἡ ὁποία ἐφευρέθηκε γιά νά ἐξυπηρετήσει γεωπολιτικά συμφέροντα τοῦ ρωσικοῦ παράγοντα, τήν κληρονόμησε ὁ Τίτο καί στή συνέχεια οἱ διάφοροι γεωπολιτικοί παράγοντες πού τήν θέλουν ὡς ἐργαλεῖο γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν στόχων τους στά Βαλκάνια, ὅπως γίνεται καί σήμερα.

Αὐτή τήν τεχνητή ἐθνική ταυτότητα καί αὐτό τό τεχνητό κράτος, καλεῖται ἡ ἑλληνική κυβέρνηση νά ἀναγνωρίσει, δωρίζοντας τό ὄνομα Μακεδονία, μέ κάποιο προσδιορισμό καί τήν μακεδονική ἐθνική ταυτότητα καί γλώσσα. Καί λέμε ὅτι τήν δωρίζει ἡ κυβέρνηση Τσίπρα, γιατί αὐτό διαβεβαίωσε ὁ ἴδιος ὁ κ. Νίμιτς προχθές στά Σκόπια. Κανονικό δῶρο.

Ὅσον ἀφορᾶ τή διαπραγματευτική τακτική πού ἀκολουθεῖ ἡ ἑλληνική κυβέρνηση, παρατηροῦμε τό ἑξῆς τραγελαφικό. Ἡ Ἑλλάδα ἔχει τή δυνατότητα νά ἀσκήσει βέτο στήν ἔνταξη τοῦ κράτους τῶν Σκοπῖων στό ΝΑΤΟ καί τήν Ε.Ε., ποῦ φαίνεται ὅτι ἐπιθυμοῦν οἱ ΗΠΑ καί ἡ Γερμανία.

Συνήθως, ὅταν αἴρεις τό βέτο, παίρνεις κάποια ἀνταλλάγματα καί βάζεις τούς δικούς σου ὄρους.

Ἐδῶ παρατηροῦμε τό ἀνάποδο. Ἡ Ἑλλάδα ἑτοιμάζεται νά «κάψει» τό βέτο γιά τήν ἔνταξη τῶν Σκοπίων στό ΝΑΤΟ, ὑποχωρώντας αὐτή καί ὄχι τά Σκόπια. Ὅλη αὐτήν τήν κατάσταση, πού ὁδηγεῖ σέ μία ἐθνική ἧττα, μέ χαρακτηριστικά ἐθνικῆς συμφορᾶς, τήν ἔχουν ἀντιληφθεῖ οἱ ἁπλοί Ἕλληνες πολίτες καί τρέχουν στά συλλαλητήρια γιά νά τήν ἀποτρέψουν.

Τό μήνυμα εἶναι ξεκάθαρο: Κανείς δέν ἔχει τό δικαίωμα νά ξεπουλήσει κάτι πού δέν τοῦ ἀνήκει. Τό ὄνομα καί ἡ ἱστορία τῆς Μακεδονίας καί ὁποιασδήποτε ἄλλης περιοχῆς τῆς Ἑλλάδας, δέν ἀνήκει στόν κ. Τσίπρα οὔτε στόν κ. Κοτζιά γιά νά τό παζαρεύουν.

Δέν θά τούς τό ἐπιτρέψουμε ἐμεῖς οἱ πολίτες.

Ἄς μᾶς ἀκούσουν πρίν εἶναι πολύ ἀργά.

Τελευταῖες ἀναρτήσεις

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
Αίτημα προς τους αρχιερείς ενόψει της Μεγάλης Συνόδου: Kαταψηφίστε τον Oικουμενισμό Αίτημα προς τους αρχιερείς ενόψει της Μεγάλης Συνόδου: Kαταψηφίστε τον Oικουμενισμό
ΝΕΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ / ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ.
EmvolioCovid
Menu1 2021 Menu2 2021 Menu3 2021
Menu11 2021 Menu22 2021 Menu33 2021

Ἅγιοι καί ἀσκητικές μορφές τοῦ αἰώνα μας - ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ !

 • Ἅγιος Παίσιος Ἀθωνίτης

 • Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

 • Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός

 • Ἅγιος Ἰωάννης Μαχίμοβιτς

 • Ἅγιος Φιλούμενος Ἁγιοταφίτης

 • Ἅγιος Εὐγένιος Νεομάρτυρας

 • Ἅγιος Ἰωάννης Καρασταμάτης

 • Ἅγιος Ἀνδρόνικος Ἐπίσκοπος Πέρμ

 • Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης

 • Γέρων Ἰλιέ Κλεόπα

 • Γέρων Σωφρόνιος Ζαχάρωφ

 • Γέρων Ἰουστίνος Πάρβου

 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης