ΗΜΕΡΙΔΑ 24-ΣΕΠ-2023: «Ἠλεκτρονική ταυτότητα: ἡ πιό κομβική «διευκόλυνσή» μας πρός τό ἀντίχριστο σφρά

  Estia ID poster

Ἡ Ἡμερίδα τῆς ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ γιά τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες εἶναι ἡμερίδα μόνο ἐνημερώσεως καὶ προβληματισμοῦ γιὰ τό θέμα τῶν νέων ταυτοτήτων ἀπό θεολογικῆς, νομικῆς καί ἐπιστημονικῆς πλευρᾶς καὶ δὲν προβλέπεται ἀπό τό Πρόγραμμα καμιὰ ἄλλη ἐκδήλωση.
Παρακαλοῦμε αὐτό νά γίνει σεβαστό ἀπό τούς συμμετέχοντες στὴν ἡμερίδα.

 

ΔΩΡΕΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Σύναξη κληρικῶν καὶ μοναχῶν γιὰ τὸ θέμα τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΣ
ΚΑΙ   ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

 Επιστολή    Fylladio 1stPage

ΚΙΝΔΥΝΟΣ – ΘΑΝΑΤΟΣ: Η ΜΑΓΕΙΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ

Χρυσάνθης Μιχαλοπούλου
ἐκπαιδευτικοῦ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ – ΘΑΝΑΤΟΣ:
Η ΜΑΓΕΙΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ
Μέ ἀφορμή ἕνα βιβλίο πού διδάσκει τή Μαγεία στά παιδιά

Βρέθηκε  στα χέρια μας πρό ἡμερῶν ἕνας πολυτελής τόμος τῶν ἐκδόσεων «Πατάκη».

Οἱ ἐν λόγῳ ἐκδόσεις ἔχουν συνδέσει τό ὄνομά τους κυρίως μέ βιβλία ἐκπαιδευτικοῦ περιεχομένου, γι’αὐτό καί μέ ἔκπληξη εἴδαμε τό νέο τους ἀπόκτημα. Πρόκειται γιά τό βιβλίο «ΜΑΓΟΛΟΓΙΑ» (μετάφραση ἀπό τά ἀγγλικά τοῦ βιβλίου «Wizardology»),τό ὁποῖο μάλιστα συμπληρώνει μιά τριλογία πού ἀποτελεῖται καί ἀπό ἄλλους δύο ἐπίσης μεταφρασμένους πολυτελεῖς τόμους παρομοίου περιεχομένου μέ τούς πολύ ἑλκυστικούς τίτλους: «ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑ»καί «ΔΡΑΚΟΛΟΓΙΑ» (!)

Μείναμε μέ τό στόμα ἀνοιχτό βλέποντας πόσο δελεαστικά φτιαγμένη, γραμμένη καί φιλοτεχνημένη ἦταν ἡ «ΜΑΓΟΛΟΓΙΑ» τήν ὁποία ζητήσαμε νά δοῦμε ἀπό μαθητή δημοτικοῦ πού τήν εἶχε φέρει στό σχολεῖο νά τή δείξει καί στούς συμμαθητές του.

Χοντρό ἐξώφυλλο μέ μιά μικρή τρισδιάστατη διάφανη σφαίρα στό κέντρο καί γύρω της δράκοι, φοίνικες, μονόκερα ἄλογα καί σύμβολα ἀστρολογικά, αἰγυπτιακά κ.ἄ. Κάτω-κάτω, ἡ ὑποσημείωση: «Τό βιβλίο μέ τά μυστικά τοῦ Μέρλιν».

Στό ὀπισθόφυλλο ἀνάμεσα σέ ἄλλα σύμβολα εἶναι γραμμένο: «Ἄν εἶσαι ἀμετάπειστος καί ἐπιμένεις νά μυηθεῖς στή μαγολογία, αὐτό τό βιβλίο θά σοῦ προσφέρει ὅλη τή βοήθεια καί τήν ἐνθάρρυνση πού θά ἔπαιρνες ἀπό μένα, ἄν βρισκόμουν δίπλα σου μέ σάρκα καί ὀστά.   Μέρλιν,1577»!

Ἡ ἔκπληξή μας γινόταν ὅλο καί μεγαλύτερη καθώς ξεφυλλίζαμε καί τίς 30 πολυτελέστατες σελίδες του.

Στό μπροσθινό ἐσώφυλλο ὑπάρχουν τά ὀνόματα τῶν συντελεστῶν, τοῦ συγγραφέως Dugald Steer,τῶν εἰκονογράφων καί ἑνός…ἀλχημιστῆ.Στήν ἀρχή πιστέψαμε ὅτι,ὅπως φανταστικό πρόσωπο ἦταν ὁ Μέρλιν,ἔτσι ἀλληγορικά θά ὑπῆρχε καί στούς συντελεστές ἕνας ἀλχημιστής.Ἀνατρέξαμε λοιπόν στήν ἱστοσελίδα τοῦ ἀγγλικοῦ πρωτοτύπου(ἐκδόσεων Templar Company) καί εἴδαμε πώς ὅλοι οἱ συντελεστές εἶχαν τό βιογραφικό τους,ἀκόμα κι’ ὁ ἀλχημιστής πού ἦταν κι’ἐκεῖ καταχωρημένος  μέ αὐτήν του τήν ἰδιότητα.Παρενθετικά νά ἀναφέρουμε ὅτι σύμφωνα μέ τήν ξένη ἱστοσελίδα τό ἐν λόγῳ βιβλίο ἔχει ἤδη ἀρκετές τιμητικές διακρίσεις στήν Ἀγγλία.Αὐτό εἶναι βέβαια ἀπόλυτα φυσικό μιά πού ἡ Ἀγγλία θεωρεῖται καί τό λίκνο τῆς μαγείας…

Συνεχίζοντας τήν ἀναφορά μας στό ἐσώφυλλο, βρίσκουμε  ἐπίσης ἐκεῖ  μία ἐπιστολή ,ὑποτίθεται τοῦ Μέρλιν ,πρός κάθε ἐπίδοξο νά ἀσχοληθεῖ μέ τά μυστικά αυτόῦ τοῦ βιβλίου.Ὑπάρχουν δεκάδες σύμβολα,νεκροκεφαλές καί στό τέλος τῆς σελίδας ἡ ἐπιγραφή: «Ὡς ἐν τοῖς ἄνω,οὕτω καί ἐν τοῖς κάτω»!

Τά πλήρη περιεχόμενα ἔχουν ὡς ἑξῆς:

Κεφ.Ι            Τό ἔργο τοῦ μάγου,

Κεφ.ΙΙ          Ὁ παγκόσμιος χάρτης τοῦ μάγου,

Κεφ.ΙΙΙ        Τό ἐργαστῆρι τοῦ σοφοῦ μάγου,

Κεφ ΙV        Οἱ μανδύες καί τά ἐργαλεῖα τοῦ μάγου,

Κεφ V          Μάγια καί ξόρκια ,

Κεφ.VI         Οἱ πιστοί βοηθοί τοῦ μάγου ,

Κεφ VII       Τό μαγικό θηριοτροφεῖο τοῦ μάγου,

Κεφ.VIII     Μαγική πτήση καί μαγικά χαλιά,

Κεφ.ΙΧ         Φίλτρα,θεραπεῖες καί μεταμορφώσεις,

Κεφ.Χ          Φυλαχτά καί ἄλλα μαγικά ἀντικείμενα.

Κεφ.ΧΙ         Μαντεία καί κρυσταλλοσκοπία ,

Κεφ.ΧΙΙ       Ἀλχημεία ,ἀστρολογία καί νέες ἐπιστῆμες,

Κεφ. ΧΙΙΙ    Διάσημοι μάγοι τῆς ἱστορίας καί τέλος,


Συμπέρασμα ἤ τό μυστήριο τῆς μαγολογίας, Φανερά καί ἀπόκρυφα.

Τά κεφάλαια αὐτά εἶναι γραμμένα μέ πολλές λεπτομέρειες πού μᾶς κάνουν πάρα πολύ συχνά νά διερωτώμαστε κατά πόσο πρόκειται γιά ἕνα βιβλίο «φαντασίας» ὅπως τό ἀποκαλεῖ ὁ συγγραφέας ἤ κατά πόσο τελικά γίνεται ἕνα σαφές ἐγχειρίδιο μύησης στή μαγεία.

·         Ἡ διγλωσσία τῆς Νέας Ἐποχῆς σέ ὅλο της τό μεγαλεῖο!

·         Ἐνῶ παρουσιάζει ἀναλυτικά κατασκευές φίλτρων, δίνει ὁδηγίες γιά μάγια,φυλαχτά καί κατάρες,

·         ἐνῶ παρέχει 8 κάρτες ἐξηγώντας τόν τρόπο τοποθετήσεώς τους γιά νά μᾶς δώσουν πληροφορίες γιά τό μέλλον,

·         ἐνῶ περιέχει βιβλίο-μινιατούρα μαντικῆς,

·         ἐνῶ προσφέρει ὡς δῶρα στόν κάτοχο, φτερό ἀπό πουλί-φοίνικα καί κομμάτι ἀπό μαγικό ὕφασμα ,

·         ἐφιστᾶ κατά διαστήματα τήν προσοχή τοῦ ἀναγνώστη στό νά μήν ἀσχοληθεῖ μέ κακά πνεύματα ἀλλά μόνο μέ καλά γιά νά μήν ἔχει ἄσχημες συνέπειες!

 • ἐφιστᾶ κατά διαστήματα τήν προσοχή τοῦ ἀναγνώστη στό νά μήν ἀσχοληθεῖ μέ κακά πνεύματα ἀλλά μόνο μέ καλά γιά νά μήν ἔχει ἄσχημες συνέπειες!

Ὅλα αὐτά μᾶς δημιούργησαν μεγάλη ἀγανάκτηση καθώς μάθαμε πώς τό ἐν λόγῳ βιβλίο θεωρεῖται κατάλληλο γιά τίς ἡλικίες ἀπό 8 καί πάνω.Ἀφοῦ λοιπόν προετοιμάσαμε τό ἔδαφος μέ τά Harry Potter,ἦρθε τώρα ἡ ὥρα νά ποτίσουμε  τά βαφτισμένα ἑλληνόπουλα καί μέ τά μυστικά τῆς μαγείας.Δέν θά ἦταν πάντως ἄστοχο νά θέσουμε στίς ἐκδόσεις Πατάκη κάποια ἐρωτήματα,ἀκόμα καί νά δείξουμε τήν ἀντίδρασή μας.Πολλοί γονεῖς ἐμπιστεύονται τό ὄνομά του πιστεύοντας ὅτι κάθε τι πού ἐκδίδει εἶναι καί παιδαγωγικό, ὅπως ἴσως οἱ γονεῖς τοῦ μαθητοῦ μας.Ἄς τούς ἐνημερώσουμε μέ τή δυσαρέσκειά μας ὅτι στήν ὀρθόδοξη Ἑλλάδα κάτι κρατοῦμε ἀκόμη.Εἰδ’ ἄλλως,γινόμαστε ὑπεύθυνοι καί συνένοχοι γιά τά φαινόμενα τῆς Βέροιας καί κάθε «Βέροιας»…

Διαβάζοντας τό ἐξαίρετο ἐγκυκλοπαιδικό λεξικό τοῦ Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Τσιάκκα περί θρησκειῶν καί αἱρέσεων μαθαίνουμε γιά «τήν πονηριά τῆς σύγχρονης προπαγάνδας τοῦ σατανισμοῦ, ἡ ὁποία δέν δηλώνει ἀπ’εὐθείας πίστη στό σατανᾶ ἀλλά στίς ἀπόκρυφες ἐσωτερικές δυνάμεις τοῦ ἀνθρώπου... Ἐμφανίζεται μάλιστα ἄλλες φορές ὁ σατανισμός ὡς λευκή μαγεία , κατά την ὁποία ὁ στόχος φαίνεται καλός…Μέ τή χρήση τῶν δῆθεν «ἀγαθῶν δυνάμεων» ὁ διάβολος ἐπιχειρεῖ μία ἐκ δεξιῶν εἰσβολή στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Ἔτσι χρησιμοποιεῖ φαινομενικῶς ἀκίνδυνα μέσα…ἀστρολογία, ὀνειρομαντεία, χειρομαντεία, μέντιουμ, πνευματισμό, καφεμαντεία… μέχρι πού ὁ ἄνθρωπος νά ἐξαρτηθεῖ ἀπό τά δῆθεν «ἀγαθά πνεύματα»….Σταδιακῶς φεύγει ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ὁ ἄνθρωπος γαντζώνεται κυριολεκτικῶς καί μεταφορικῶς ἀπό τό σατανᾶ…

Συνήθης τρόπος μυήσεως στή μαγεία εἶναι ἀρχικῶς ἕνα παιχνίδι μέ τά χαρτιά ταρώ, τό τραπεζάκι, ἡ ἐπικοινωνία μέ τά πνεύματα μέχρι πού τά νέα θύματα νά ἀνταποκρίνονται θετικά σέ ὑποσχέσεις γιά ἐξουσία, δόξα, δύναμη.Ὅταν πλέον κάποιος πιστέψει στή δύναμη τοῦ σατανᾶ και ὅτι αὐτός θα τοῦ λύσει ὅλα τά προβλήματα πού τόν ἀπασχολοῦν ,τότε κάνει τό ἑπόμενο βῆμα , πού εἶναι ἡ ὑπογραφή συμβολαίου μέ τόν διάβολο καί ὁ ὅρκος πλήρους ὑποταγῆς καθώς καί ἡ ἄρνηση τοῦ Χριστιανικοῦ Βαπτίσματος καί ὀνόματος…. Τά περισσότερα ἀπό τά θύματα πού προσπαθοῦν νά φύγουν ἀπό τήν ὁμάδα , αὐτοκτονοῦν. Ἐκεῖ τούς ὁδηγεῖ ἡ τρομοκρατία πού ἀσκεῖται πάνω τους….Κάθε φορά πού θά θελήσει κάποιος νά κάνει «πισωγυρίσματα», δηλαδή νά ἀποδεσμευθεῖ ἀπό τήν ἐξάρτηση τοῦ σατανᾶ καί νά καταφύγει στήν ἀγάπη καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ , τότε ὁ σατανᾶς ἐμφανίζεται ἐνώπιόν του καί ζητᾶ τά δικαιώματα πού ἔχει ἀποκτήσει πάνω στήν ψυχή τοῦ θύματός του….Οἱ ὀμματόπετρες , τά πέταλα, οἱ σταυροί σέ μεγάλο ἀκανόνιστο μαῦρο σχῆμα καί ἄλλα διάφορα φυλαχτά καθίστανται ἄκρως ἐπικίνδυνα καί πρέπει νά ἀποφεύγονται». ( σελ. 546-555 ).

Ἐκτός τῶν παραπάνω ὅμως ὀφείλουμε ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί  νά μήν πέφτουμε στίς ἑκάστοτε παγίδες τοῦ διαβόλου πού μᾶς στήνει μέ τίς διάφορες δελεαστικές του ἰδέες , εἰκόνες , ἀντικείμενα, πρόσωπα, γεγονότα. Ὅπως ἀκριβῶς τίς ἀπέφυγε ὁ Χριστός . Στό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο ( ια,΄1-11) πού ἀναφέρονται οἱ τρεῖς πειρασμοί τοῦ Χριστοῦ παρατηροῦμε ὅτι  ὅταν ὁ διάβολος προσπάθησε νά Τόν πειράξει , δέν Τοῦ πρότεινε ἄμεσα νά γίνει δικός του διότι φυσικά δέν θά τό ἀποδεχόταν . Ἀλλά διαλέγει νά τοῦ προτείνει τή  δελεαστική μέθοδο:

1.         τῆς ἐπιδείξεως τῆς θεϊκῆς Του δυνάμεως ,-«εἰπέ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται»-

2.         τῆς κενόδοξης φιλοδοξίας-«εἰ υἱός εἶ τοῦ Θεοῦ , βάλε σεαυτόν κάτω ἀπό τό πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ»-καί

3.         τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας-« ταῦτα πάντα σοι δώσω, ἐάν πεσών προσκυνήσῃς μοι».

 

Ὁ Χριστός λοιπόν καί τούς τρεῖς πειρασμούς τούς ἀποκρούει .

·         Τόν πρῶτο λέγοντας «οὐκ ἐπ’ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ’ἐπί παντί ῥήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ».

·         Τόν δεύτερο λέγοντας «οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τόν Θεόν σου» καί

·         τόν τρίτο λέγοντας «Κύριον τόν Θεόν σου προσκυνήσεις καί αὐτῶ μόνῳ λατρεύσεις».

 

Ἄς παραδειγματιζόμαστε λοιπόν ἀπό τήν ἴδια τή ζωή τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Ἁγίων μας μή περιπλανώμενοι σέ  θανατηφόρους δρόμους χωρίς ἐπιστροφή.

Τελευταῖες ἀναρτήσεις

EmvolioCovid
Menu1 2021 Menu2 2021 Menu3 2021
Menu11 2021 Menu22 2021 Menu33 2021

Ἅγιοι καί ἀσκητικές μορφές τοῦ αἰώνα μας - ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ !

 • Ἅγιος Παίσιος Ἀθωνίτης

 • Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

 • Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός

 • Ἅγιος Ἰωάννης Μαχίμοβιτς

 • Ἅγιος Φιλούμενος Ἁγιοταφίτης

 • Ἅγιος Εὐγένιος Νεομάρτυρας

 • Ἅγιος Ἰωάννης Καρασταμάτης

 • Ἅγιος Ἀνδρόνικος Ἐπίσκοπος Πέρμ

 • Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης

 • Γέρων Ἰλιέ Κλεόπα

 • Γέρων Σωφρόνιος Ζαχάρωφ

 • Γέρων Ἰουστίνος Πάρβου

 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ:
Ἐνώπιον μιᾶς ἀσύμμετρης ἀπειλῆς κατά τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨEΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Taytotites Aug22

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ προσπάθεια γιά τήν κατάργηση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου στήν τωρινή ἀλλά καί στήν ἐσχατολογική της διάσταση μέσα ἀπό τό «ἠλεκτρονικό φακέλωμα», ὅπως τό ἀπεκάλεσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, πραγματώνεται πλέον ὁλοταχῶς ἀπό τήν πολιτεία, μέ πρῶτο ὁρόσημο τή λειτουργία ἠλεκτρονικῆς ἐφαρμογῆς στό κινητό σέ προσπάθεια ἀντικατάστασης τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας καί τοῦ διπλώματος ὁδήγησης.

Διαβάστε Περισσότερα ...