ΒΙΝΤΕΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 22-ΙΑΝ-2023 : Μετανθρωπισμός: Ἀπειλή για τὸν Ἂνθρωπο

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ .. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 29/1/2023

ΔΩΡΕΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Σεμινάρια Δογματικῆς ἀπὸ τὴν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν (2022-23) Β ΕΤΟΣ

Διδάσκοντες : Δρ. Παῦλος Κλιματσάκης καὶ Δρ. Φώτης Σχοινᾶς.

«Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν». Ἡ νὲα διαδικτυακή ἐκπομπή τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν

9η ΕΚΠΟΜΠΗ: Ὀρθοδοξία, ἡ μόνη κιβωτός τῆς σωτηρίας - ΜΕΡΟΣ Β 2/2ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝ ΣΕ NEO PLAYLIST ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ

ΠΕΡΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

(ἘφημέριουἹεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἄρεως)

Σὲ ὅ,τι ἀφορᾷ τὴν Ἐγκύκλιο τοῦ Διευθυντοῦ Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Μεσολογγίου διὰ τήν, κατὰ προαίρεσιν, καὶ πολὺ διακριτικὰ Ἐξομολόγησιν τῶν μαθητῶν εἰς τὰ Γυμνάσια καὶ Λύκεια τῆς περιφερείας αὐτῆς ἀπὸ Ὀρθοδόξους Ἱερεῖς μέσα στοὺς χώρους τῶν σχολείων ἔχω νὰ κάνω τὶς ἑξῆς ἐπισημάνσεις. Αὐτὸ, διότι εἶμαι πατέρας 11 παιδιῶν καὶ παπποὺς 15 ἐγγόνων.

Α. Ἡ Ἱερὰ Ἐξομολόγησις, λένε οἱ Ἅγιοι Πατέρες, εἶναι τὰ κλειδιὰ τοῦ Παραδείσου, ποὺ ὁ καλὸς Θεὸς ἄφησε ἐπὶ τῆς γῆς, ὥστε ὁ καθένας, ἀφοῦ βαπτισθεῖ παίρνοντας τὸ δικό του κλειδί, μὲ τὴν συμμετοχή του στὸ Μυστήριο αὐτὸ ἐφ’ ὅρου ζωῆς, δύναται νὰ ἀνοίξῃ τὶς πύλες τοῦ Παραδείσου. Ἀλλέως θὰ παραμένουν αἰώνια κλειστὲς οἱ πύλες αὐτές, σὲ ὅσους ἀρνοῦνται αὐτὴ τὴν δωρεὰ καὶ ἡ ἁμαρτία τους γίνεται ἁμαρτία πρὸς θάνατον. Κάθε ἁμαρτία γιὰ τὴν ὁποία δὲν μετανοοῦμε εἶναι «πρὸς θάνατον». Διότι περιφρονοῦμε τὴν μεγάλη δωρεὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὴν μετάνοια.

Β. Ὁ Κύριος λέει «μετανοεῖτε», δὲν λέει «μετανοήσετε», ποὺ σημαίνει συνεχῆ καὶ Ἁγία Ἐξομολόγηση. Ὁ ἄνθρωπος μακρὰν τοῦ Μυστηρίου τῆς μετανοίας καὶ Ἐξομολογήσεως ἀποκτᾷ πωρωμένη συνείδηση καὶ ἔτσι κλείνει τὴν πόρτα τῆς ψυχῆς του στὴν Θεία Χάρη.

Ἀπορῶ λοιπὸν μὲ τὴν στάση τῆς τοπικῆς ΕΛΜΕ, τῆς ΟΛΜΕ καὶ τῶν ἰδιωτικῶν καναλιῶν, ποὺ μὲ λύσσα καὶ μανία πολέμησαν καὶ πολεμοῦν, κατηγόρησαν καὶ κατηγοροῦν ὡς σκοταδιστικὴ τὴν ἐγκύκλιο αὐτὴ τοῦ εὐλογημένου καὶ ἀξίου αὐτοῦ λειτουργοῦ τῆς δημοσίας ἐκπαιδεύσεως.

Ἀποδεικνύουν ὅλοι αὐτοὶ ὅτι εἶναι ἄγευστοι τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως καὶ ξένοι τῆς ἐμπειρίας τῶν Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι γεύτηκαν καὶ γεύονται τὴν Χρηστότητα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ προτιμοῦν τὰ ὑποπροϊόντα τῆς Νέας Ἐποχῆς καὶ τὰ θολὰ ὅσο καὶ ἐπιβλαβῆ μηνύματα τῆς παγκοσμιοποιήσεως σὰν τροφὴ στὴν Ὀρθόδοξη νεότητα τῆς Πατρίδος μας. Ὅλα ὅμως αὐτὰ τὰ ὑποπροϊόντα γεμίζουν τὴν ζωὴ τῶν νέων μὲ κάθε εἴδους κακία, τοὺς ὁδηγοῦν σὲ πολύμορφη σκλαβιὰ καὶ ἐμποδίζουν τὴν πορεία τους πρὸς τὸ εὖ εἶναι.

Ἀντίθετα ὁ εὐλαβὴς αὐτὸς παιδαγωγὸς μὲ τὴν εγκύκλιο αὐτὴν θέλησε ν’ ἀπομακρύνει τὰ βήματα τῶν νέων καὶ νεανίδων ἀπὸ τὴν φθορὰ καὶ τὴν ἁμαρτία, θέλησε νὰ διδαχτοῦν μέσα ἀπὸ τὸν ἐλεύθερο διάλογο κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Μυστηρίου τῆς μετανοίας καὶ Ἐξομολογήσεως τὴν ὁδὸ τῆς ἀρετῆς, νὰ γευθοῦν τῆς ἀκτίστου Χάριτος, ποὺ καθοδηγεῖ τὰ βήματα κάθε μετανοοῦντος πρὸς τὴν αἰώνιον ζωήν, καὶ νὰ καταστήσῃ στοὺς νέους χειροπιαστό, ἀντιληπτὸ θὰ ἔλεγα τὸ μεγαλεῖον τῆς Θείας φιλανθρωπίας.

Τέλος, ἂς μὴν ξεχνᾶμε τὴν ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ μας, ὁ Ὁποῖος μᾶς προτρέπει νὰ μὴν ἐμποδίζουμε τὰ παιδιά μας, τοὺς νέους μας στὴν πορεία τους πρὸς Αὐτόν, ἀλλὰ ἀντιθέτως μὲ ἀγάπη, διάκριση καὶ ἐλευθερία ἂς τὰ ὁδηγοῦμε μέσω τῶν Ἁγίων Μυστηρίων εἰς τὴν ἐν Χριστῷ Σωτηρίαν διδάσκοντάς τους νὰ ἔχουν ὡς πρότυπα αἰώνια τοὺς Ἁγίους μας καὶ τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Ἀμήν.

Πρεσβύτερος Ἀθανάσιος Μηνᾶς

Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἄρεως

Τελευταῖες ἀναρτήσεις

EmvolioCovid
Menu1 2021 Menu2 2021 Menu3 2021
Menu11 2021 Menu22 2021 Menu33 2021

Ἅγιοι καί ἀσκητικές μορφές τοῦ αἰώνα μας - ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ !

 • Ἅγιος Παίσιος Ἀθωνίτης

 • Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

 • Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός

 • Ἅγιος Ἰωάννης Μαχίμοβιτς

 • Ἅγιος Φιλούμενος Ἁγιοταφίτης

 • Ἅγιος Εὐγένιος Νεομάρτυρας

 • Ἅγιος Ἰωάννης Καρασταμάτης

 • Ἅγιος Ἀνδρόνικος Ἐπίσκοπος Πέρμ

 • Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης

 • Γέρων Ἰλιέ Κλεόπα

 • Γέρων Σωφρόνιος Ζαχάρωφ

 • Γέρων Ἰουστίνος Πάρβου

 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ:
Ἐνώπιον μιᾶς ἀσύμμετρης ἀπειλῆς κατά τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨEΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Taytotites Aug22

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ προσπάθεια γιά τήν κατάργηση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου στήν τωρινή ἀλλά καί στήν ἐσχατολογική της διάσταση μέσα ἀπό τό «ἠλεκτρονικό φακέλωμα», ὅπως τό ἀπεκάλεσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, πραγματώνεται πλέον ὁλοταχῶς ἀπό τήν πολιτεία, μέ πρῶτο ὁρόσημο τή λειτουργία ἠλεκτρονικῆς ἐφαρμογῆς στό κινητό σέ προσπάθεια ἀντικατάστασης τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας καί τοῦ διπλώματος ὁδήγησης.

Διαβάστε Περισσότερα ...