ΗΜΕΡΙΔΑ 24-ΣΕΠ-2023: «Ἠλεκτρονική ταυτότητα: ἡ πιό κομβική «διευκόλυνσή» μας πρός τό ἀντίχριστο σφρά

  Estia ID poster

Ἡ Ἡμερίδα τῆς ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ γιά τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες εἶναι ἡμερίδα μόνο ἐνημερώσεως καὶ προβληματισμοῦ γιὰ τό θέμα τῶν νέων ταυτοτήτων ἀπό θεολογικῆς, νομικῆς καί ἐπιστημονικῆς πλευρᾶς καὶ δὲν προβλέπεται ἀπό τό Πρόγραμμα καμιὰ ἄλλη ἐκδήλωση.
Παρακαλοῦμε αὐτό νά γίνει σεβαστό ἀπό τούς συμμετέχοντες στὴν ἡμερίδα.

 

ΔΩΡΕΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Σύναξη κληρικῶν καὶ μοναχῶν γιὰ τὸ θέμα τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΣ
ΚΑΙ   ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

 Επιστολή    Fylladio 1stPage

Ἐπιστολὴ πρὸς Ἐξοχώτατον Ὑπουργὸν Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων περὶ τοῦ μαθήματος τῆς «σεξουαλικῆς διαπαιδαγωγήσεως».

Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ,

Ὡς Ἕλληνας πολίτης, μέ θρήσκευμα Χριστιανός Ὀρθόδοξος ὑπερπολύτεκνος καί ἐκπαιδευτικός θέλω νά σᾶς ἐκφράσω τή λύπη ἀλλά καί τήν ἀγανάκτησή μου γιά τήν εἰσαγωγή τοῦ μαθήματος τῆς ”σεξουαλικῆς διαπαιδαγωγήσεως” στίς σχολικές τάξεις -ὦ τοῦ παραλόγου- τοῦ Δημοτικοῦ!

Ἀρχικά, κάποιοι, μέ δόλια κίνητρα, προσπάθησαν νά διαστρέψουν τήν ἱστορία τῆς πατρίδας μας· εὐτυχῶς ὁ ἴδιος ὁ λαός ἀντέδρασε καί ἔτσι ”δέν τούς πέρασε”.

Στή συνέχεια κάποιοι ἄλλοι, ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ πρότειναν καί ἐπέβαλαν τήν ἀπαλλαγή τῶν μαθητῶν ἀπό τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν -ὅσων τό ἐπιθυμοῦσαν- παρά τήν προφορική σας διαβεβαίωση τοῦ ὑποχρεωτικοῦ χαρακτήρα τοῦ μαθήματος, ἔστω ὑπό τῶν Ὀρθοδόξων μαθητῶν, χωρίς καμιά ὅμως γραπτή ἀναίρεση τοῦ προαιρετικοῦ χαρακτήρα τῆς παρακολουθήσεώς του σύμφωνα μέ τήν καλοκαιρινή ἐγκύκλιο.

Τώρα, κάποιοι ἄλλοι τολμοῦν ἀναισχύντως νά θεσμοθετήσουν τήν διαστροφή τῆς ἠθικῆς καί μάλιστα στό Δημοτικό. Στό χῶρο πού κυρίως βασιλεύει ἡ ἀθώα παιδική καρδιά, τῆς ὁποίας τό μυαλό καί τό ἐνδιαφέρον εἶναι στραμμένα ὁλοκληρωτικά στό παιχνίδι καί στήν ἀναζήτηση τῆς στοιχειώδους γνώσεως τῆς ζωῆς.

Ὁ δέ συγγραφέας τοῦ βιβλίου τοῦ ἐν λόγῳ μαθήματος, κ. Ἀσκητής, εἶναι γνωστός γιά τίς διεστραμμένες καί ἀντιχριστιανικές θέσεις του- ἄλλες φορές ἀπροκάλυπτα, ἄλλες φορές καμουφλαρισμένα· γιατί ἄραγε;- ὅσον ἀφορᾶ στά θέματα τῶν σαρκικῶν σχέσεων. Ὑπερασπιστής τῆς μοιχείας[1], τῆς ὁμοφυλοφιλίας[2], τῶν προγαμιαίων σχέσεων[3], μέ τό πρόσχημα τῆς σεξουαλικῆς ἀπελευθερώσεως καί τῆς ἀναπτύξεως τῆς ψυχοσωματικῆς ὡριμότητας τοῦ ἀτόμου, θεωρήθηκε δυστυχῶς ὁ καταλληλότερος συγγραφέας καί διακομιστής τῆς ψυχοσωματικῆς δυσωδίας.

Ἀνεξαρτήτως ὅμως συγγραφέα, σᾶς δηλώνουμε ἀπό τώρα, ὅτι δέν θά δεχθοῦμε νά παρακολουθήσουν τά παιδιά μας τό ὑποτιθέμενο μάθημα τῆς ”σεξουαλικῆς διαπαιδαγωγήσεως”, πού σίγουρα γιά τήν καλύτερη κατανόησή του θά χρησιμοποιοῦνται λέξεις, ἐκφράσεις, εἰκόνες, video, internet πού θά προσβάλουν τήν δημόσια ἀλλά καί προσωπική αἰδώ.

Μέ σεβασμό καί πόνο,

π. Βασίλειος Κοκολάκης[1] «Ἡ ἐξωσυζυγική σχέση; Καλή. Κάνει καλό... θά πεῖ ὅτι μονογαμικά ἔχεις πρόβλημα ἄρα τή χρειάζεσαι». «...για νά ἐνισχύσεις τή μονογαμία σου». «Ἔχω δεῖ πολλές φορές ζευγάρια νά ξυπνοῦν  στό σέξ μέσα ἀπό τήν ἀπειλή μιᾶς ἀπιστίας ἤ μιᾶς δεδομένης ἀπιστίας». Συνέντευξη στόν Σταῦρο Θεοδωράκη, περιοδικό ΜΕΝ, Νο 86.

[2] «Ναί πρέπει σάν κοινωνία καί κοινωνική ἠθική νά σεβαστοῦμε τήν προσωπική ζωή ἑνός ὁμοφυλόφιλου ἄνδρα...» «...δίνοντας τό δικαίωμα στόν συνειδητοποιημένο ὁμοφυλόφιλο ὥριμα, σοβαρά καί μέ αὐτοσεβασμό τό δικαίωμα τῆς ἐρωτικῆς του ζωῆς καί νά ἐπιλέγει τό σύντροφό του ὅπως ἐκεῖνος θέλει, χωρίς νά φοβᾶται, χωρίς νά περιοθωριοποιεῖται, χωρίς νά αἰσθάνεται ὅτι εἶναι ”ἄρρωστος”, ”ἀνώμαλος”, ”πρόστυχος”». «Νομίζω ὅτι εἶναι καλό ἕνας ὁμοφυλόφιλος πού θέλει νά γίνει πατέρας νά τό ἐπιδιώξει». Θ. Ε. Ἀσκητῆ, ”Ἡ σεξουαλική ἀφύπνιση τῆς ἐφηβείας”, ἐκδ. Καστανιώτη, Ἀθήνα 1997, σσ. 161-162.

[3] «Εἶναι ἀπόλυτα ὑγιές καί φυσιολογικό, ὅταν ὁ ἔφηβος νιώσει τήν ἀνάγκη τῆς ἐρωτικῆς ἐπαφῆς, νά στηριχθεῖ ψυχολογικά ἀπό τόν πατέρα, τόν ἀδελφό , τό φίλο ἤ καί ἀπό κάποια γυναίκα ἀκόμα, γιά νά ”πάει” τήν πρώτη φορά. Δέν πρέπει οὔτε νά τόν σταματήσουμε... οὔτε νά τόν σπρώξουμε... ἡ πρώτη φορά τοῦ γιοῦ μας εἶναι δική του ὑπόθεση, ἀλλά νά εἴμαστε κοντά του, ὅταν ὁ ἴδιος τό ζητήσει...». «Ἄν καί ὁ ἔφηβος, μέσα στά συντρίμμια τῆς ἀποτυχίας του, ...γρήγορα μπορεῖ νά τό ξεπεράσει πηγαίνοντας σέ μιά ἑπόμενη φορά, πού σίγουρα θά εἶναι καλύτερη ἀπό τήν πρώτη». Θ. Ε. Ἀσκητῆ, ”Ἡ σεξουαλική ἀφύπνιση τῆς ἐφηβείας”, ἐκδ. Καστανιώτη, Ἀθήνα 1997, σσ. 60-61.

Τελευταῖες ἀναρτήσεις

EmvolioCovid
Menu1 2021 Menu2 2021 Menu3 2021
Menu11 2021 Menu22 2021 Menu33 2021

Ἅγιοι καί ἀσκητικές μορφές τοῦ αἰώνα μας - ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ !

 • Ἅγιος Παίσιος Ἀθωνίτης

 • Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

 • Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός

 • Ἅγιος Ἰωάννης Μαχίμοβιτς

 • Ἅγιος Φιλούμενος Ἁγιοταφίτης

 • Ἅγιος Εὐγένιος Νεομάρτυρας

 • Ἅγιος Ἰωάννης Καρασταμάτης

 • Ἅγιος Ἀνδρόνικος Ἐπίσκοπος Πέρμ

 • Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης

 • Γέρων Ἰλιέ Κλεόπα

 • Γέρων Σωφρόνιος Ζαχάρωφ

 • Γέρων Ἰουστίνος Πάρβου

 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ:
Ἐνώπιον μιᾶς ἀσύμμετρης ἀπειλῆς κατά τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨEΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Taytotites Aug22

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ προσπάθεια γιά τήν κατάργηση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου στήν τωρινή ἀλλά καί στήν ἐσχατολογική της διάσταση μέσα ἀπό τό «ἠλεκτρονικό φακέλωμα», ὅπως τό ἀπεκάλεσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, πραγματώνεται πλέον ὁλοταχῶς ἀπό τήν πολιτεία, μέ πρῶτο ὁρόσημο τή λειτουργία ἠλεκτρονικῆς ἐφαρμογῆς στό κινητό σέ προσπάθεια ἀντικατάστασης τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας καί τοῦ διπλώματος ὁδήγησης.

Διαβάστε Περισσότερα ...