ΒΙΝΤΕΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 22-ΙΑΝ-2023 : Μετανθρωπισμός: Ἀπειλή για τὸν Ἂνθρωπο

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ .. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 29/1/2023

ΔΩΡΕΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Σεμινάρια Δογματικῆς ἀπὸ τὴν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν (2022-23) Β ΕΤΟΣ

Διδάσκοντες : Δρ. Παῦλος Κλιματσάκης καὶ Δρ. Φώτης Σχοινᾶς.

«Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν». Ἡ νὲα διαδικτυακή ἐκπομπή τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν

9η ΕΚΠΟΜΠΗ: Ὀρθοδοξία, ἡ μόνη κιβωτός τῆς σωτηρίας - ΜΕΡΟΣ Β 2/2ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝ ΣΕ NEO PLAYLIST ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ

Ἀμφιολογία-ρασολογία-πολεμική

Ἀρχιμανδρίτου Σαράντη Σαράντου

Ἀμφιολογία-ρασολογία-πολεμική

Σέ μιά ἐποχή ὀξυτάτων κοινωνικῶν καί οἰκονομικῶν προβλημάτων ἀκατάσχετη ἀδολεσχία μαστίζει κάποιους κληρικούς καί μερικούς λαϊκούς θεολόγους πάνω στά ἱερά ἄμφια καί τά τίμια ράσα.

Ἐξαντλοῦνται στή ματαιόλογη ἀμφιολογία καί στήν ἀνόητη ρασολογία, ἐνῷ ἡ νεολαία μας ὑποφέρει ἀπό τήν ἀνεργία, ἀπό τήν πρόκληση τῶν ἀπατηλῶν ψυχοναρκωτικῶν καί τῶν θανατηφόρων οὐσιῶν. Ἀνθρωποφθόρα διαζύγια, χιλιάδες ἐκτρώσεις, ἐξαθλίωση ἠθῶν, ἀπαξίωση θεσμῶν, ἐντεινόμενη φτώχεια σέ παγκόσμια κλίμακα ὀγκούμενη ἀπό τά προβλήματα τῶν ἀστέγων ἀποσιωπῶνται συστηματικά.

Ὅλη ἡ περί ράσου σοβαροφανής προβληματική ὄζει Βατικανό καί νέα ἐποχή. Ἡ "ἐκσυγχρονιστική"  μανιώδης κρατική νοοτροπία πολυβολεῖ τήν Ὀρθόδοξη πολυποίκιλη Παράδοσή μας καί τήν ἐκβιάζει νά συσχηματισθεῖ μέ τόν ἐκσυγχρονιστικό ὁλοκληρωτισμό τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς Πανθρησκείας. Θέλει ὅλους τούς ἱερεῖς ὁμοιόμορφους. Μουφτῆδες, Ραββίνοι, Μονοφυσῖτες, Προτεστάντες, Βατικάνειοι ἱερεῖς, Δαλάϊ Λάμα κτλ. ὅλοι ὁμοιόμορφοι μέ τούς Ὀρθοδόξους ἱερεῖς, ἤ μᾶλλον οἱ ὀρθόδοξοι ἀφομοιωμένοι μέ τούς παραπάνω, ἀφοῦ ἔτσι τό ἐπιτάσσει ἡ νέα τάξη ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων, ὑπάκουη στήν ὁσημέραι τρομοκρατοῦσα ὅλη τή Διεθνῆ Κοινότητα Νέα Τάξη Πραγμάτων.

Στόχος τό πρόσωπο τοῦ Ὀρθοδόξου Κληρικοῦ. Πρόφαση ἡ ἀμφίεσή του. Ἐπιχειρήματα, ὅσα θέλετε. Ὁ κ. Ἄρης Πανώτης, λαϊκός θεολόγος συνταξιοῦχος, ἀναλαμβάνει νά μᾶς διαφωτίσει, ὅτι τά ἄμφια πού χρησιμοποιοῦμε μέχρι σήμερα δέν εἶναι τῆς Παραδόσεως. Μόνο τά λευκά καί λινά πού φοροῦν οἱ Παπικοί εἶναι τά γνήσια πρωτοχριστιανικά.  Ὅλη ἡ δική μας παράδοση τῶν ἀμφίων στραβή καί ἀνάποδη. Προφανέστατος ὁ σκοπός. Καί ὁ ἀφελέστερος τῶν ληπτῶν αὐτῶν τῶν πληροφοριῶν εὔκολα ἐννοεῖ τήν προπαγάνδα. Ἄν ἦταν κληρικός καί εἶχε φορέσει μία καί μόνο φορά τά εὐλογημένα μέ τίς εἰδικές εὐχές κόκκινα ἤ πράσινα ἤ θαλασσιά ἤ μαῦρα ἤ μώβ, ἁπλᾶ ἤ πολυτελῆ ἄμφια, θά ἦταν τόσο εὐτυχισμένος πού δέ θά τολμοῦσε νά τά ἀμφισβητήσει καί νά ζηλεύει τά ... παπικά.  Ὅλα τά χρώματα, ὅλες οἱ ποιότητες, ὅλες οἱ ἱεροραπτικές τέχνες ἔχουν ἐπιστρατευθεῖ στήν Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας γιά τήν τέλεση τοῦ Φρικτοῦ Ἀχράντου Μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας. Κανείς ἐκ τῶν ἁπλοϊκῶν ἀνά τήν οἰκουμένη κληρικῶν δέν ἔχει τέτοιους λογισμούς καί τέτοια προβλήματα. Μόνο ἡ κατευθυνόμενη πανθρησκειακή προπαγάνδα παρασύρει τούς μισθωτούς της ἤ τούς πολύ-πολύ ἀφελεῖς.

Ὅσον ἀφορᾷ στή ρασολογία καί αὐτή συναγωνίζεται τήν ἀμφιολογία. Ξεσήκωσαν ἀκόμα καί τόν πρόεδρο τοῦ ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος γιά νά προτείνει τήν ἀποβολή τοῦ ράσου στούς ἐγγάμους μέ τήν αἰτιολογία ὅτι δῆθεν οἱ νέοι ὑποψήφιοι κληρικοί δέν μποροῦν νά βροῦν κοπέλλες, οἱ ὁποῖες νά θέλουν νά γίνουν πρεσβυτέρες. Ἄν παρατηρήσει ὁ π. Εὐστάθιος Κολᾶς τίς πολλές πρόσφατες χειροτονίες πού ἔχει κάνει ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκιοπος κ. Χριστόδουλος, θά διαπιστώσει ὅτι τό πλῆθος τῶν χειροτονηθέντων εἶναι λαμπροί ἐπιστήμονες μέ ἀντιστοίχου πανεπιστη μιακῆς μορφώσεως ἱκανές πρεσβυτέρες. Ἄνετα θά μποροῦσα νά καταθέσω μακροσκελῆ ἱερό κατάλογο συζύγων-πρεσβυτερῶν τῶν ἐφημερίων μόνο τοῦ λεκανοπεδίου ἤ καί ὅλης τῆς πατρίδος μας, γιά νά καταδειχθεῖ τό ἐπίπεδο καί τῶν Ὀρθοδόξων  συναδέλφων κληρικῶν καί τῶν συζύγων τους καί τῶν εὐλογημένων παιδιῶν τους. Τόν παραλείπω ὅμως, γιατί εἶναι πασίγνωστος μέσα στή ζωντανή Ὀρθόδοξη πατρίδα μας, ἡ ὁποία γνωρίζει κατ' ὄνομα καί τούς κληρικούς της καί τίς εὐλαβεῖς καί μορφωμένες πρεσβυτέρες τους καί τίς οἰκογένειές τους.

Ὁ σκοπός τῆς νέας τάξεως ἐκκλησιαστικῶν πανθρησκειακῶν πραγμάτων εἶναι ἡ κοσμικοποίηση τοῦ ἐγγάμου κληρικοῦ καί ἡ ἀπο-ϊεροποίησή του μέσα σέ μιά παγκόσμια ἀποϊεροποιούμενη νεοεποχίτικη Διεθνῆ Κοινότητα. Ἐπίσης δεύτερος καί παράλληλος στόχος εἶναι ἡ περιθωριοποίηση τῶν μοναχῶν καί ὁ ἀποκλεισμός τους στά μοναστήρια τους μακριά πάντως ἀπό τήν ἀποϊεροποιούμενη "ἐκσυγχρονιζόμενη" κοινωνία. Ἄν θέλουν καί οἱ μοναχοί-ἱερομόναχοι νά μετέχουν στό κοινωνικό γίγνεσθαι, ὀφείλουν νά συμμορφωθοῦν μέ τά ἐκσυγχρονισμένα πρότυπα τῶν ἐγγάμων κληρικῶν πού ὁραματίζεται ἡ νέα τάξη.

Χρησιμοποιήθηκε σέ αὐτήν τήν πολεμική καί ὁ παιδοψυχίατρος π. Βασίλειος Θερμός. Εἶναι γνωστός ὁ π. Βασίλειος Θερμός γιά τίς ἀντιθέσεις του κατά τῆς Ὀρθοδόξου λατρείας μας (προτείνει "διορθωμένη" Θ. Λειτουργία, ἡ γλῶσσα τῆς λατρείας μας εἶναι κατ' αὐτόν ψυχοαμυντική κτλ. κτλ. ), γιά τήν ἀντικατάσταση τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως ἀπό τήν ψυχοθεραπεία (θεραπεία ὀντολογικῆς τάξεως πραγματοποιεῖται μέ τήν ψυχοθεραπεία κατ' αὐτόν).

Τώρα ἐπιστρατεύθηκε μέ "θεολογικά"  καί ψυχολογικά ἐπιχειρήματα κατά τῆς ἱερατικῆς περιβολῆς. Ἦταν ἀναμενόμενο. Στήν ἡμερίδα τὴς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τήν Πέμπτη 4 Ὀκτωβρίου 2001 ἔβαλε ὅλα του τά δυνατά γιά νά ἀποδείξει ὅτι στήν Ἐκκλησία μας

·         "... παραμένουν σταθερά καί ἀναλλοίωτα μόνο τά δόγματα... ἐνῷ ὅλα τά ὑπόλοιπα στοιχεῖα ὡς ἐγκόσμιοι συντελεστές καί κέλυφος τοῦ πυρῆνα τῆς Παραδόσεως, δέχτηκαν καί δέχονται μεταβολές..." (σελ. 1)

·         "... τότε εἴχαμε μιά Ἐκκλησία πιό ζωντανή καί γι' αὐτό περισσότερο εὐέλικτη", ἐνῷ σήμερα δέν ἔχουμε. (σελ. 2)

·         Πρέπει "νά ἀντιληφθοῦμε τίς ἀγκυλώσεις τίς ὁποῖες σήμερα ἔχουμε ὑποστῆ " (σελ. 2)

·         "Σέ πλεῖστες πτυχές τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ζωῆς δικαιοῦται νά διερωτηθῆ καλοπροαίρετα κάποιος ἄν καί σέ ποιό βαθμό ἡ σημερινή Ἐκκλησία διατηρῆ ὀργανικό σύνδεσμο μέ τό πρόσωπο τοῦ Κυρίου " (σελ. 5)

·         "... ἡ σύμπραξη τῆς Ἐκκλησίας μέ τήν κοσμική ἐξουσία ὅπως εἶναι ἀναμενόμενο ἐπιφέρει χαλάρωση τῆς πρωτοχριστιανικῆς αὐτο-συνειδησίας. Αὐτή μέ τή σειρά της γεννᾶ τάσεις θρησκειοποιήσεως ὑπό τήν ἔννοια ὅτι τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας διαφοροποιεῖται περαιτέρω ὡς ἵδρυμα... " (σελ. 6)

·         Ὑπάρχουν "καιροί ἐντονότερου συσχηματισμοῦ μέ τήν κρατική ἐξουσία καί κρίσεως ἐκκλησιαστικῆς αὐτοσυνειδησίας"  (σελ. 6)

·         "Τό ἐκκλησιαστικό ὅραμα γίνεται ἐνδοκοσμικό: σέ πληθώρα πηγῶν τῆς ἐποχῆς ἐξαίρεται ἡ σημασία τοῦ κληρικοῦ γιά τή δημόσια τάξη καί τά χρηστά ἤθη. " (σελ. 7)

·          Ἡ Ἐκκλησία δέ νοιάζεται πιά νά πείθη ... Ὁ κληρικαλισμός ἐπισφραγίζεται καί παγιώνεται.

·         "Ρέπουμε πρός κληρικαλισμό, ἕνα νοσηρό φαινόμενο " (σελ. 8)

·         Ἡ παρουσία τοῦ περίεργα(;) ἐνδεδυμένου κληρικοῦ δίπλα τους συχνά γεννᾶ ἐρωτηματικά, ἀμηχανία, ἀποξένωση, ἐνόχληση ὄχι σπάνια θυμό καί περιφρόνηση" (σελ. 9)

·         "Τό βαρύ καί πολύπλοκο ἱερατικό σχῆμα παρασύρει πρός ἀδυναμία συναντήσεως μέ τό σημερινό ἄνθρωπο καί υἱοθέτηση ἑνός ρόλου ἐξωπραγματικοῦ, ἑνός προσωπείου ἀγγελισμοῦ..." ( σελ. 9)

Παρέθεσα ἐνδεικτικά τίς πολύ "κολακευτικές" ἀπόψεις τοῦ π. Βασιλείου Θερμοῦ τόσο γιά τήν ἁγία Ἑκκλησία μας, ὅσο καί γιά τό σχῆμα τῶν κληρικῶν. Ὁλόκληρη ἡ εἰσήγησή του εἶναι γεμάτη ἀπό αὐτήν τήν προβληματική πού εἶναι παντελῶς ξένη γιά μᾶς τούς κληρικούς πού εἴμαστε μάχιμοι ἐφημέριοι σέ καθημερινή εἰκοσιτετράωρη βάση μέσα στούς καϋμούς, στίς πίκρες, στίς πτώσεις, στίς " διώξεις" τοῦ ὀρθοδόξου Ἑλληνικοῦ λαοῦ μας, ἀλλά καί στίς χαρές του.

Ὁ π. Βασίλειος εἶναι κλεισμένος στό γραφεῖο ἤ τό ἰατρεῖο τοῦ παιδοψυχιάτρου ἐξετάζοντας ἀρρώστους, δέν ἔχει τό χρόνο γιά νά ἀσχοληθεῖ μέ τή μάχιμη ἱερατική-ἐφημεριακή διακονία καί εἶναι ἑπόμενο νά μήν ἔχει ἄμεση γνώση τῶν πραγματικῶν προβλημάτων τῶν συγχρόνων ἀνθρώπων, παρά μόνο τῶν ψυχασθενῶν.

Τόσο ἡ ἐλαχιστότητά μου ὅσο καί χιλιάδες κληρικοί στήν πατρίδα μας (ἔχω γνωρίσει ἀπό πολύ κοντά τίς χιλιάδες τῶν ἁπλῶν καί τιμίων κληρικῶν μας πού πέρασαν ἀπό τίς ἐκκλησιαστικές Σχολές καί ὑπηρετοῦν σιωπηλά καί εὐδόκιμα ἀνά τό Πανελλήνιο) δέν ἔχουμε συναντήσει τήν παραπάνω προβληματική "Πανώτη-Θερμοῦ" πουθενά μά πουθενά μέσα στό λαό μας. Μόνο μιά γνωστή κάστα δοτῶν οἰκουμενιστῶν Θεολόγων καί κληρικῶν λανσάρουν τήν παραπάνω προβληματική γιά τούς πασίγνωστους σ' ὅλους πιά πανθρησκειακούς ὁραματισμούς τους.

Εἶναι πέρα πασης ἀμφισβητήσεως ὅτι ὁ λαός μας καθόλου δέ νοιάζεται γιά τό τί στολή ἤ ποιά ράσα θά φορέσει ὁ κληρικός. Εἶναι τόσα πολλά τά βιωτικά καί πνευματικά προβλήματα, ὥστε δέν ἔχουν τήν πολυτέλεια οὔτε καί τήν περιέργεια νά ἀσχοληθοῦν μέ τό τί φορᾶμε. Ὅμως χαίρονται ὅταν μᾶς βλέπουν ἱεροφορεμένους. Εἶναι τόσος μάλιστα ὁ ἱερός ἐνθουσιασμός τους καί ἡ συγκίνησή τους, πού ὄχι μόνο οἱ "ἀφελεῖς" σκύβουν καί ἀσπάζονται τά ἄμφιά μας ἤ πολλές φορές καί τά ράσα μας.

Ἐντίμως καί εἰλικρινῶς ὁμολογῶ ὅτι ἐκπλήσσομαι διότι ὁ π. Βασίλειος Θερμός μαζί μέ τίς "ἐκκλησιολογικές" του ἀπόψεις ἐμπλέκει καί ὅλα τά θέματα πού ἀπασχολοῦν τούς ἀνά τήν οἰκουμένη Οἰκουμενιστές. Μιλάει γιά τήν "αὐξημένη κινητικότητα τῆς ἐποχῆς μας καί τή χρήση τοῦ ΙΧ αὐτοκινήτου ἀπό τούς κληρικούς "  γιά "τά παιδιά του πού κρατάει στήν ἀγκαλιά του ὁ παπᾶς" γιά τή μετακίνησή του μέ τά " μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς", γιά τή "μεταβολή τοῦ κλίματος παγκοσμίως" γιά "τίς πιέσεις τῆς πρεσβυτέρας καί τῶν παιδιῶν"  γιά τή "βέρα-δαχτυλίδι τοῦ γάμου τῶν κληρικῶν" μαζί μέ τή θεολογία τοῦ Γάμου, καί τίς καταχρήσεις ἐκ μέρους τῶν ἐπισκόπων, γιά τήν "ἀνύψωση τοῦ τέμπλου", γιά την ἀποσιώπηση τῶν Εὐχῶν τῆς Λειτουργίας, γιά τήν ἀπουσία τῆς συμψαλμωδίας". Ὅλα αὐτά τά θέματα μαζί μέ μερικά ἄλλα κοσμικῆς καθαρά νοοτροπίας τῆς νέας ἐποχῆς, ἀπαρτίζουν τόν κατάλογο θεμάτων τῆς "Μελλούσης Πανορθοδόξου Συνόδου" τῶν ἀπανταχοῦ Οἰκουμενιστῶν.

Ταπεινῶς καί εἰλικρινῶς καταθέτω ὅτι ὁ Ὀρθόδοξος λαός μας ἔχει διαμορφώσει μιά λαμπρά ἀρχετυπική αἰσθητική περί ράσου καί ἱερῶν ἀμφίων πού ἀπορρέει ἀπό τήν ἱερή χαρμολύπη πού διαμορφώνει ὅλα τά κριτήρια τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Καμαρώνουν τόν παπᾶ τους ὡς θεανδρική εἰκόνα μέ τό ράσο του καί τή λοιπή περιβολή του. Τό φαρδύ ράσο, ὅπως σήμερα εἶναι διαμορφωμένο καλύπτει ὅλες τίς ψυχοσωματικές μας ἀτέλειες, ἀλλά καί δημιουργεῖ τήν ἁπλῆ καί ἐλάχιστη κατανυκτική πρϋπόθεση γιά νά ἐπικοινωνήσει ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος μαζί μας ἀλλά κάι ἐμεῖς μέ αὐτόν σωτηριολογικά. Τόσο ἐδῶ στήν "ἡμεδαπή" ὅσο καί στήν "ἀλλοδαπή" πάντοτε μολονότι ἀναξιότατος, εἰσέπραξα καί εἰσπράττω ἀφάνταστη τιμή ἀπό τούς ἀνθρώπους γενικά μέ ἐνδιάμεσο περιβολή τό ἱερό ράσο. Κοινή παρόμοια ἐμπειρία ἐκφράζουν οἱ χιλιάδες καί τῶν ἐγγάμων ἀλλά καί τῶν ἀγάμων κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι μοναδικά τιμῶνται ἀπό τό λαό μας καί μέ τό πολύ εὐρύχωρο ράσο τους δίνουν τό ἄμεσο μήνυμα τῆς χριστομεγαλοψυχίας καί τῆς χριστοελπίδος στό σύγχρονο ἄνθρωπο, κατά τόν ἅγιο Συμεών Θεσσαλονίκης.

Εἶναι ἀπαράδεκτα ὅσα ὑποτιμητικά γράφει στήν εἰσήγησή του ὁ π. Βασίλειος Θερμός στήν ἡμερίδα τῆς 4ης Ὀκτωβρίου στήν 6η σελίδα γιά τούς κληρικούς τοῦ 18ου καί 19ου αἰώνα. Θά ἔπρεπε νά ἐλάμβανε ὑπόψη του, ὅτι οἱ κληρικοί αὐτοί ὄχι μόνο δέν εἶχαν καμιά "κρατιστική" "αὐτοκρατορική" ἤ "ἐξουσιαστική" νοοτροπία ἀλλά καί δέν πληρώνονταν καθόλου ἀπό τό κράτος. Εἶναι οἱ ἄνδρες  μέ τά χοντρά καί ροζιασμένα χέρια, πού ξέρουν καί νά δουλεύουν σκληρά στά κτήματά τους καί στίς διάφορες χειρωνακτικές δουλειές τους καί μέ τά ἴδια ἔντιμα ροζιασμένα χέρια νά προσφέρουν τήν ἀναίμακτη θυσία στόν ἐν Τριάδι Θεό. Λίγη αἰδώς δέ βλάπτει ὅταν μιλᾶμε γιά τέτοιες ἀρχοντικές προσωπικότητες πού κράτησαν ὁλόκληρο τόν ἑλληνοχριστιανικό πολιτισμό ἐκπεφρασμένο καί συγκεφαλαιωμένο στό τίμιο ράσο τους.

Οἱ ἴδιοι μεγαλόπρεποι ἐν τῇ ἁπλότητί τους ἄνδρες στίς βαρειές χειρωνακτικές ἐργασίες τους μπορεῖ μερικές φορές νά ἀπέβαλαν τό ράσο τους γιά νά δουλέψουν εὐκολότερα στά βαρειά διακονήματά τους, ἀλλά ποτέ δέν ἀπασχολήθηκε νοσηρά ὁ λογισμός τους μέ ἕνα σύνδρομο ἀμφιομανίας ἤ ρασομανίας ἤ ἄλλης ἀντιπαραδοσομανίας. Οὔτε ὁ λαός ποτέ τούς παρεξήγησε, γιατί κάποιες στιγμές τούς εἶδε ἀράσωτους, ἀκριβῶς γιατί αὐτή ἡ συμπεριφορά ἦταν τῆς ἀνάγκης.

Τό μαῦρο χρῶμα τοῦ ράσου τους, ὅπως ἀπορροφᾷ τήν ἡλιακή ἀκτινοβολία, ἔτσι ἀπορροφοῦσε ὅλους τούς κραδασμούς τῆς ἑκάστοτε εἰσαγόμενης ἀθεϊστικῆς κουλτούρας. Τό μαῦρο χρῶμα τοῦ ράσου μέ τήν ἁπλότητά του, μέ τήν ἐπισημότητά του, μέ τή μνήμη τοῦ θανάτου καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας, παιδαγωγοῦσε καί παιδαγωγεῖ καί ἐποπτικά ἀλλά καί χαρισματικά γενιές καί γενιές.

Δικαιολογημένα οἱ ἱεροί κανόνες ΚΖ τῆς Πενθέκτης, ΙΣΤ τῆς Ζ Οἰκουμενικῆς μιλοῦν ἀναλυτικά γιά τό ἱερατικό σχῆμα καί ἔχουν περιβάλει μέ κῦρος Οἰκουμενικῶν Συνόδων τίς εἰδικές ἀπονεμηθεῖσες ἱερατικές στολές, ἀκριβῶς ἐπειδή προέβλεπαν τίς ἰσχυρές καί ἔντονες κοσμικές ἀμφισβητήσεις πάνω γενικά στήν ἱερατική περιβολή.

Ὅσον ἀφορᾷ στή βέρα τοῦ γάμου τῶν κληρικῶν ἄς μᾶς ἐπιτραπεῖ καί ἐδῶ νά σημειώσουμε, ὅτι οἱ πλειάδες τῶν ἁπλῶν ἱερέων σεβάστηκαν αὐτή τήν ἄγραφη παράδοση μετά τή χειροτονία τους νά μή φοροῦν τήν βέρα τους. Δέν εἶναι καταγεγραμμένο κανένα παράπονο καμιᾶς πρεσβυτέρας. Ἡ ἔνσταση βρίσκεται μόνο σέ μερικούς κληρικούς, οἱ ὁποῖοι ἐξωθοῦνται σέ ἀντιπαραδοσιακές ἑρμηνεῖες κατά τό ἀτομικό δοκοῦν αὐτῶν. Οἱ σημερινοί ἔγγαμοι σεβαστοί πατέρες ἐξ ὅσων γνωρίζω, μετά τή χειροτονία τους κρεμοῦν τή βέρα τους στήν ἁλυσίδα πού κρατάει κατάσαρκα τόν ἐπιστήθιο βαπτιστικό σταυρό τους ἐπαληθεύοντας ἔτσι τή θεμελιώδη φράση τῆς κεντρικῆς εὐχῆς τῆς ἱερᾶς Ἀκολουθίας τοῦ γάμου " Ὁ τοῦ μυστικοῦ καί ἀχράντου γάμου ἱερουργός..." καί κρατώντας στήν καρδιά τους τήν ἀκατάλυτη, θερμότατη καί μοναδική ἀγάπη πρός τήν πρεσβυτέρα τους. Μόνο οἱ φρεσκοαρραβωνιασμένοι καμαρώνουν τίς βέρες τους ἐπειδή ἀκριβῶς δέν ἔχει συντελεσθεῖ τό μυστήριο τῆς Ἀγάπης μέσα στίς ψυχές τους καί δέν ἔχουν πλήρη τήν ὡριμότητα τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου πού ἄλλωστε ἀναμένουν.

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος ξεκίνησε ἕνα σθεναρό ἀγώνα, τόν ἀγώνα τῶν ταυτοτήτων, στόν ὁποῖο ἔνθερμα συντάχθηκε ὅλος ὁ Ἑλληνικός λαός, γιά νά μήν ἀπαλειφθοῦν ἀπό τήν ταυτότητά μας δύο λέξεις: Χριστιανός Ὀρθόδοξος.

Καλά, δέν καταλαβαίνουν οἱ ὡς ἄνω κληρικοί πολέμιοι τῆς ἱερατικῆς περιβολῆς μας, ὅτι θά κατηγορήσουν τά media, καί τό Μακαριώτατο καί ὅλους μας πού κατεβήκαμε στήν Πλατεῖα Συντάγματος στήν Ἀθήνα καί στόν Πύργο τῆς Θεσσαλονίκης γιά νά διαδηλώσουμε τήν ἐμμονή μας σέ δύο λέξεις, ἐνῷ ἀντίθετα τρωγόμαστε μέ τά ροῦχα μας καί ἀγωνιζόμαστε γιά τό ἀκριβῶς ἀντίθετο ἀπ' ὅ,τι τότε διαδηλώναμε; Δέ θά μᾶς χαρακτηρίσουν σχιζοφρενεῖς; Δέ θά μᾶς κράξουν ὡς ἀράσωτους ὄχι μόνο τά media, ἀλλά καί ὁ θεματοφύλαξ λαός μας ὡς προδότες ἐκείνου τοῦ ἀγῶνος πού , ὅπως εὐρέως ἀκουγόταν, δέν ἦταν ἀγώνας μόνο γιά τίς ταυτότητες, ἀλλά καί γιά σειρά ἀλλαγῶν πού θά ἐπακολουθήσουν;

Ταπεινῶς φρονοῦμε ὅτι ὁ ἀγώνας γιά τό ράσο μας εἶναι πολύ πιό σοβαρός ἀπό τίς ταυτότητες σέ μᾶς τούς κληρικούς. Κανείς, μά κανείς δέν μπορεῖ νά μᾶς ἀποσχηματίσει. Ἄν τό τολμήσει μαζί μέ τό τίμιο ράσο μας καί μέ ὁλόκληρη τήν περιβολή μας θά πρέπει γιά νά μᾶς τά βγάλει νά κόψει μαζί καί τά κρέατά μας, τά χέρια μας, τά πόδια μας, τό κεφάλι μας. Γιατί τό ράσο μας, ἡ περιβολή μας, τό ἱερατικό σχῆμα μας ἔχουν κολλήσει πάνω στό σῶμα μας καί μέσα στήν ψυχή μας. Ξεκολλώντας τό ράσα μας, θά ξεκολλήσει καί τίς σάρκες μας, θά ξεκολλήσει καί τήν ψυχή μας.

Εὐτυχῶς πού ἐμεῖς οἱ ἔγγαμοι κληρικοί ἔχουμε ὑπερασπιστές τίς πρεσβυτέρες μας καί τά σαρκικά μας παιδιά μαζί μέ τά πνευματικά μας, πού δέ θά ἀφήσουν κανένα νά μᾶς γδύσει, νά μᾶς ἀποσχηματίσει. Ὁ σεβασμός τους καί ἡ ἀγάπη τους θά γίνουν ἀσπίδα τῆς πιό ἀρραγοῦς προστασίας ἀπό κάθε "ἐχθρό καί πολέμιο" τοῦ ἱερατικοῦ μας σχήματος, πού εἶναι ἀλληλοπεριχωρημένο μέ ὁλάκερη τή ζωή μας.

Αὐτό τό σκεπτικό καί αὐτή ἡ νοοτροπία κυριαρχοῦσε σ' ὁλόκληρη τήν ποιμαντική δραστηριότητα καί σ' ὅλη τή ζωή τοῦ ἁγίου Λουκᾶ τοῦ γιατροῦ. Ἀκόμα καί ὅταν χειρουργοῦσε τούς ἀσθενεῖς του δέν ἔβγαζε τό τίμιο ράσο. Ἀκόμη καί ὅταν ἀπειλήθηκε ἀπό τό Ρωσικό δικτατορικό ἀθεϊστικό καθεστώς μέ σκοπό τήν ἀποβολή τοῦ ἱερατικοῦ του σχήματος, ἀκόμη καί τότε ὁμολογοῦσε, μέ ὁλόκληρο τό ἱερατικό του σχῆμα καί μεταγενέστερα τό ἀρχιερατικό του, ἔνθερμα τήν ἀγάπη Του πρός τό Χριστό και τήν ἁγιοτάτη Ἐκκλησία μας. Καί φυσικά δέν εἶχε συγκαταλεγεῖ μέ τήν κοσμική οὑμανιστική κουλτούρα τῆς "ἀνωτέρας" κοινωνικῆς τάξεως πού τόν ἤθελε κατ' ἐξοχήν γιατρό καί λιγότερο ἱερέα. Ἐκεῖνος ὁ ἅγιος ἄνδρας ζοῦσε τό Μυστήριο τῆς Ἱερωσύνης ὡς μεῖζον Χάρισμα καί μέσα του στή ψυχή του συντελεσμένο ἀλλά καί στή σάρκα του τήν ὁποία κοσμοῦσε τό ἱερό ράσο του.

Στήν 9η σελίδα τῆς εἰσηγήσεώς του ὁ π. Βασίλειος Θερμός γιά νά γίνει πειστικότερος παραθέτει ἕνα περίεργο ἐπιχείρημα. Ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι πιθανό οἱ σημερινοί ἄσχετοι μέ τήν ἐκκλησία μας νέοι νά μᾶς συγχέουν μέ τούς " Ἰσλαμιστές ἡγέτες"  πού κατά κόρον ἰδιαίτερα στίς μέρες μας παρουσιάζουν τά media… Ἄρα...

Χωρίς φόβο καί πάθος πάντως θέλουμε νά κάνουμε γνωστό πρός ὅλες τίς κατευθύνσεις, ὅτι παρά τήν ἀναξιότητά μας, εἴμαστε κατενθουσιασμένοι, γιατί μᾶς ἀξίωσε ὁ ἐν Τριάδι Θεός μέ τίς πολλές πρεσβεῖες τῆς Κυρίας Θεοτόκου νά φέρουμε τήν Ἱερωσύνη παντοῦ καί πάντοτε σ' ὅλες τίς πτυχές τοῦ παρόντος κόσμου... Καί δηλώνουμε συγκεκριμένα καί ἀπερίφραστα, ὅτι οὔτε τό ράσο μας οὔτε τό ἀντερί μας οὔτε τό καλυμαύχι μας, οὔτε τά γένια καί τά μαλλιά μας σκοπεύουμε νά μεταποιήσουμε.

Πιστεύουμε ὅτι κάθε προτεινόμενη μεταποίηση θά ἀχρειώσει τήν ἀριστοτεχνικότερη θεανθρώπινη εἰκόνα τοῦ ἱερέως καί τῆς Ἱερωσύνης πού ἔχει ὅλος ὁ κόσμος γιά μᾶς καί θά μᾶς παγιώσει σέ μιά μανιώδη προσπάθεια ἐνδοκοσμικοῦ μονοφυσιτικοῦ συσχηματισμοῦ χωρίς ἱερό ἐν Χριστῷ ζῆλο γιά τή νηπτική ἐσωτερική ἐργασία μας καί χωρίς τήν ἐν Χριστῷ ἀγάπη γιά τή σωτηρία τῶν ἀδελφῶν μας.

 

Υ.Γ. Τό ὕφος καί οἱ ἀπόψεις τοῦ ὡς ἄνω δημοσιεύματος δέν ὑπονοοῦν καμιά προσωπική ἀντιπαράθεση κατά τοῦ π. Εὐσταθίου Κολᾶ, τοῦ π. Βασιλείου Θερμοῦ καί κατά τοῦ κ. Ἄρη Πανώτη.  Ἐφ' ὅσον ὅμως δημόσια ἐξέφρασαν τίς ἀπόψεις τους, δημοσία ἐκφράσαμε καί ἐμεῖς τά πιστεύματα

Τελευταῖες ἀναρτήσεις

EmvolioCovid
Menu1 2021 Menu2 2021 Menu3 2021
Menu11 2021 Menu22 2021 Menu33 2021

Ἅγιοι καί ἀσκητικές μορφές τοῦ αἰώνα μας - ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ !

 • Ἅγιος Παίσιος Ἀθωνίτης

 • Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

 • Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός

 • Ἅγιος Ἰωάννης Μαχίμοβιτς

 • Ἅγιος Φιλούμενος Ἁγιοταφίτης

 • Ἅγιος Εὐγένιος Νεομάρτυρας

 • Ἅγιος Ἰωάννης Καρασταμάτης

 • Ἅγιος Ἀνδρόνικος Ἐπίσκοπος Πέρμ

 • Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης

 • Γέρων Ἰλιέ Κλεόπα

 • Γέρων Σωφρόνιος Ζαχάρωφ

 • Γέρων Ἰουστίνος Πάρβου

 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ:
Ἐνώπιον μιᾶς ἀσύμμετρης ἀπειλῆς κατά τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨEΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Taytotites Aug22

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ προσπάθεια γιά τήν κατάργηση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου στήν τωρινή ἀλλά καί στήν ἐσχατολογική της διάσταση μέσα ἀπό τό «ἠλεκτρονικό φακέλωμα», ὅπως τό ἀπεκάλεσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, πραγματώνεται πλέον ὁλοταχῶς ἀπό τήν πολιτεία, μέ πρῶτο ὁρόσημο τή λειτουργία ἠλεκτρονικῆς ἐφαρμογῆς στό κινητό σέ προσπάθεια ἀντικατάστασης τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας καί τοῦ διπλώματος ὁδήγησης.

Διαβάστε Περισσότερα ...