ΒΙΝΤΕΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 22-ΙΑΝ-2023 : Μετανθρωπισμός: Ἀπειλή για τὸν Ἂνθρωπο

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ .. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 29/1/2023

ΔΩΡΕΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Σεμινάρια Δογματικῆς ἀπὸ τὴν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν (2022-23) Β ΕΤΟΣ

Διδάσκοντες : Δρ. Παῦλος Κλιματσάκης καὶ Δρ. Φώτης Σχοινᾶς.

«Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν». Ἡ νὲα διαδικτυακή ἐκπομπή τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν

9η ΕΚΠΟΜΠΗ: Ὀρθοδοξία, ἡ μόνη κιβωτός τῆς σωτηρίας - ΜΕΡΟΣ Β 2/2ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝ ΣΕ NEO PLAYLIST ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ

Σάλος γιά τίς παρακολουθήσεις μέσω Google, Facebook καί Apple ἀπό τίς ΗΠΑ.

ΤΑ ΝΕΑ: Ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς ἀμερικανικῆς Ὑπηρεσίας Πληροφοριῶν, Τζέιμς Κλάπερ, δήλωσε χθές, Πέμπτη ὅτι ἡ νομοθεσία πού ἐπιτρέπει στίς κυβερνητικές ὑπηρεσίες τῶν ΗΠΑ νά συλλέγουν δεδομένα ἀπό διαδικτυακές ἑταιρεῖες, ἐπιτρέπει νά θέτονται ὡς «στόχοι» μόνο «μή ἀμερικανοί πολίτες» ἐκτός τῆς Ἀμερικῆς.

ParakolouthUSA

Ἀπαντώντας σέ ἄρθρα πού δημοσιεύτηκαν ἀπό τίς ἐφημερίδες Washington Post καί τή βρετανική Guardian, ὁ Κλάπερ δήλωσε ὅτι τό περιεχόμενο τῶν κειμένων περιέχει «πολλές ἀνακρίβειες», ἀλλά δέν ἔδωσε περισσότερες πληροφορίες.

Οἱ δυό ἐφημερίδες δημοσίευσαν τήν Πέμπτη ἄρθρα ὑποστηρίζοντας ὅτι ἡ ἀμερικανική Ἐθνική Ὑπηρεσία Ἀσφάλειας (NSA) καί τό FBI «ἔχουν ἄμεση πρόσβαση στούς κεντρικούς διακομιστές 9 κορυφαίων ἑταιρειῶν τοῦ Διαδικτύου», μέσω ἑνός ἄκρως ἀπόρρητου προγράμματος, μέ τήν ὀνομασία PRISM.

Σύμφωνα μέ τό δημοσίευμα, οἱ ὑπηρεσίες κάνουν «ἐξαγωγή» ἠχητικῶν δεδομένων, βίντεο, φωτογραφιῶν, μηνυμάτων ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου, ἐγγράφων καί ἀρχείων σύνδεσης.

Μεγάλες τεχνολογικές ἑταιρεῖες, συμπεριλαμβανομένης τῆς Apple, Google, Facebook, Microsoft καί Yahoo, δήλωσαν τήν Πέμπτη ὅτι δέν παρέχουν σέ κυβερνητικές ὑπηρεσίες «ἄμεση πρόσβαση» στούς διακομιστές τῶν συστημάτων καί τῶν δικτύων τους, διαψεύδοντας δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας Washington Post, πού ὑποστηρίζει ὅτι κάτι τέτοιο συμβαίνει στό πλαίσιο ἑνός ἀπόρρητου προγράμματος συλλογῆς δεδομένων.

Ὄπως ἀναφέρεται στά δημοσιεύματα 9 ἑταιρεῖες ἔχουν ἐνταχθεῖ στό πρόγραμμα, μεταξύ τῶν ὁποίων εἶναι οἱ Apple, Facebook, Google καί Microsoft.

Ἡ συζήτηση γιά τό ἐάν ἡ ἀμερικανική κυβέρνηση παραβιάζει τά δικαιώματα τῶν πολιτῶν στήν ἰδιωτική ζωή τήν ὥρα πού προσπαθεῖ νά τούς προστατεύσει ἀπό τήν τρομοκρατία, κλιμακώθηκε δραματικά, χθές, μέ τίς πληροφορίες ὅτι οἱ ἀρχές συλλέγουν δεδομένα γιά ἑκατομμύρια χρῆστες τηλεφώνων.

Ἡ ἀμερικανική πολιτική τάξη ἀντέδρασε ἔντονα στίς ἀποκαλύψεις τῶν ἐφημερίδων γι' αὐτές τίς πρακτικές, γιά τήν ὕπαρξη τῶν ὁποίων ὑπῆρχαν ὑποψίες, πού ὅμως οὐδέποτε εἶχαν ἐπιβεβαιωθεῖ.

Ὁ διευθυντής τῶν ἐθνικῶν ὑπηρεσιῶν πληροφοριῶν Τζέιμς Κλάπερ δήλωσε πώς οἱ διαρροές στίς δυό ἐφημερίδες ἀπειλοῦν τήν ἐθνική ἀσφάλεια.

Οἱ ἀποκαλύψεις αὐτές ἀποτελοῦν «μία ἐν δυνάμει ἀπειλῆ γιά τή δυνατότητά μας νά ἐντοπίζουμε καί νά ἀπαντοῦμε στούς κινδύνους τούς ὁποίους ἀντιμετωπίζει ἡ χώρα μας», γράφει σέ ἀνακοίνωσή του πού δόθηκε στή δημοσιότητα χθές τό βράδυ.

Ὁ Λευκός Οἴκος ἀπό τήν πλευρά τοῦ διέψευσε ὅτι κατασκοπεύει τούς ἀμερικανούς πολίτες ἤ πρόσωπα πού ζοῦν στίς ΗΠΑ, σύμφωνα μέ ἕναν ὑπεύθυνό της κυβέρνησης Ὀμπάμα πού ζήτησε νά μήν κατονομαστεῖ.

Ἡ βρετανική ἐφημερίδα δημοσίευσε μία μυστική δικαστική ἐντολή ἡ ὁποία ὑποχρεώνει τήν ἀμερικανική ἑταιρεία τηλεπικοινωνιῶν Verizon νά παραδώσει στήν Ὑπηρεσία Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας (NSA), κατόπιν αἰτήματος τοῦ FBI, τό σύνολο τῶν τηλεφωνικῶν δεδομένων τῶν συνδρομητῶν της ἀπό τόν Ἀπρίλιο ὦς τόν Ἰούλιο, βάσει ἑνός νόμου πού εἶχε ψηφιστεῖ μετά τίς ἐπιθέσεις τῆς 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Κοινοβουλευτικοί ἐπιβεβαίωσαν στή συνέχεια πώς τό πρόγραμμα ὑφίσταται μέ αὐτή τή συστηματική μορφή ἀπό τό 2007, ἀλλά δέν ἀφορᾶ παρά τά «μεταδεδομένα», ὄπως ὁ ἀριθμός πού καλεῖται καί ἡ διάρκεια τῆς κλήσης, καί ὄχι τό περιεχόμενο τῶν συνομιλιῶν.

Χωρίς νά ἐπιβεβαιώσει ἐπισήμως τήν ὕπαρξη αὐτοῦ τοῦ προγράμματος, ὁ Λευκός Οἶκος διαβεβαίωσε ὅτι εἶναι ἀπαραίτητο γιά τόν ἀντιτρομοκρατικό ἀγώνα.

«Ἡ ὑπ' ἀριθμόν ἕνα προτεραιότητα τοῦ Προέδρου εἶναι ἡ ἐθνική ἀσφάλεια τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Ὀφείλουμε νά ἔχουμε τά ἀπαραίτητα ἐργαλεῖα γιά νά ἀντιμετωπίζουμε τίς ἀπειλές πού δημιουργοῦνται ἀπό τούς τρομοκράτες», δήλωσε ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Λευκοῦ Οἴκου Τζός Ἔρνεστ.

Τό σύστημα ἐπέτρεψε νά ἀποφευχθεῖ «μία σημαντική τρομοκρατική ἐπίθεση» στίς ΗΠΑ «αὐτά τά τελευταῖα χρόνια», διαβεβαίωσε μάλιστα ὁ ρεπουμπλικανός πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ὑπηρεσιῶν Πληροφοριῶν τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, ὁ Μάικ Ρότζερς.

Οἱ πληροφορίες εἶναι συγκεντρωμένες στούς σέρβερ τῆς NSA, ἐξήγησαν ἄλλοι κοινοβουλευτικοί, ἀλλά δέν ἀναλύονται παρά μόνον ὅταν ὑπάρχουν συγκεκριμένες ὑποψίες.

«Ἄν ἕνας ἀριθμός ἀντιστοιχεῖ σ'ἕνα τρομοκρατικό ἀριθμό ὁ ὁποῖος καλεῖται ἀπό ἕνα ἀμερικανικό ἀριθμό (...) τότε μπορεῖ νά ἐπισημανθεῖ καί μποροῦν νά ζητήσουν μία δικαστική ἐντολή γιά νά προχωρήσουν μακρύτερα σ' αὐτή τή συγκεκριμένη περίπτωση», διευκρίνισε στή διάρκεια συνέντευξης Τύπου ὁ Σάξμπι Τσάμπλις, ὁ ρεπουμπλικανός ἀντιπρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ὑπηρεσιῶν Πληροφοριῶν τῆς Γερουσίας.

Μερικές ὧρες ἀργότερα, ἡ Οὐάσινγκτον Ποστ καί ἡ Γκάρντιαν ὑποστήριξαν βασισμένες σέ διαρροές ἀπό ἕνα πρώην ἐργαζόμενο σέ ὑπηρεσία πληροφοριῶν ὅτι ἡ NSA ἔχει ἄμεση πρόσβαση στούς σέρβερ ἐννέα ἑταιρειῶν τοῦ Ἴντερνετ, μεταξύ τῶν ὁποίων οἱ Facebook, Microsoft, Apple καί Google.

Χάρη σέ μία σύμπραξη μέ τίς ἑταιρεῖες αὐτές, ἡ ὑπηρεσία κατασκοπείας μπορεῖ ἄμεσα καί χωρίς δικαστική ἐντολή νά διαβάζει τά ἠλεκτρονικά ταχυδρομεῖα καί νά ἀκούει τίς συνομιλίες χρηστῶν, ἐφόσον ὑπάρχει «εὔλογη» πιθανότητα ὁ ἕνας ἀπό τούς συνομιλητές νά βρίσκεται στό ἐξωτερικό, καθώς ἡ ἀμερικανική νομοθεσία ἀπαιτεῖ δικαστική ἐντολή μόνον ὅταν ἀμφότεροι οἱ συνομιλητές εἶναι Ἀμερικανοί.

Η Google ἀπάντησε μέ ἀνακοίνωσή της στίς δυό ἐφημερίδες ὅτι οἱ ὁμοσπονδιακές ὑπηρεσίες δέν ἔχουν κάποια «κρυφή πόρτα εἰσόδου» στούς σέρβερ της.

Η Apple ἀρνήθηκε ἐπίσης ὅτι ἔχει γνώση αὐτοῦ τοῦ προγράμματος: «Δέν παρέχουμε καμιά ἀπ' εὐθείας πρόσβαση στούς σέρβερ μας σέ κυβερνητικές ὑπηρεσίες καί κάθε ὑπηρεσία αὐτοῦ τοῦ εἴδους πού ἀναζητεῖ δεδομένα γιά ἕνα πελάτη πρέπει νά ἔχει δικαστική ἐντολή», ὑποστήριξε ἕνας ἐκπρόσωπος, ὁ Στίβ Ντάουλινκ.

Ὅμως οἱ ἀποκαλύψεις αὐτές συγκεκριμενοποίησαν τούς χειρότερους φόβους τῶν ὑποστηρικτῶν τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν, πού προσπαθοῦν νά ρίξουν φῶς στή χρησιμοποίηση ἀπό τήν κυβέρνηση τοῦ «Πατριωτικοῦ Νόμου» (Patriot Act), ὁ ὁποῖος ψηφίσθηκε μετά τήν 11η Σεπτεμβρίου.

«Αὐτό ὑπερβαίνει τόν Ὄργουελ», κατήγγειλε ὁ Τζαμίλ Τζάφερ τῆς μή κυβερνητικῆς ὀργάνωσης Ἀμερικανική Ἕνωση Πολιτικῶν Ἐλευθεριῶν (ACLU), ἐπικαλούμενος τό φουτουριστικό βιβλίο "1984" τοῦ Τζόρζ Ὄργουελ.

Τό 2006, ἡ ἐφημερίδα USA Today εἶχε προκαλέσει σόκ ἀποκαλύπτοντας πώς ἡ NSA συγκέντρωνε μυστικά τά δεδομένα ἐπικοινωνιῶν Ἀμερικανῶν ἀπό μεγάλες ἑταιρεῖες τηλεπικοινωνιῶν.

Τό πρόγραμμα δέν ἀφοροῦσε τότε παρά τίς ἐπικοινωνίες ἀνάμεσα σέ ἕνα συνομιλητή στίς ΗΠΑ καί ἕναν ἄλλο στό ἐξωτερικό. Στή συνέχεια τό πρόγραμμα τέθηκε ὑπό τήν αἰγίδα ἑνός μυστικοῦ δικαστηρίου ἀπό 11 δικαστές πού εἶναι ἁρμόδιο νά ἐγκρίνει ὁποιαδήποτε ὑποκλοπή.

Η Verizon ἀρκέσθηκε νά ἀναφέρει σέ ἀνακοίνωσή της πώς ἡ ἑταιρεία εἶναι νομικά ὑποχρεωμένη νά ὑπακούει σέ τέτοιες δικαστικές ἐντολές.

ΠΗΓΗ [http://www.tanea.gr/news/world/article/5022448/mono-mh-amerikanoys-polites-parakoloythei-sto-diadiktyo-h-yphresia-plhroforiwn-twn-hpa/]

Τελευταῖες ἀναρτήσεις

EmvolioCovid
Menu1 2021 Menu2 2021 Menu3 2021
Menu11 2021 Menu22 2021 Menu33 2021

Ἅγιοι καί ἀσκητικές μορφές τοῦ αἰώνα μας - ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ !

 • Ἅγιος Παίσιος Ἀθωνίτης

 • Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

 • Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός

 • Ἅγιος Ἰωάννης Μαχίμοβιτς

 • Ἅγιος Φιλούμενος Ἁγιοταφίτης

 • Ἅγιος Εὐγένιος Νεομάρτυρας

 • Ἅγιος Ἰωάννης Καρασταμάτης

 • Ἅγιος Ἀνδρόνικος Ἐπίσκοπος Πέρμ

 • Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης

 • Γέρων Ἰλιέ Κλεόπα

 • Γέρων Σωφρόνιος Ζαχάρωφ

 • Γέρων Ἰουστίνος Πάρβου

 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ:
Ἐνώπιον μιᾶς ἀσύμμετρης ἀπειλῆς κατά τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨEΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Taytotites Aug22

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ προσπάθεια γιά τήν κατάργηση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου στήν τωρινή ἀλλά καί στήν ἐσχατολογική της διάσταση μέσα ἀπό τό «ἠλεκτρονικό φακέλωμα», ὅπως τό ἀπεκάλεσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, πραγματώνεται πλέον ὁλοταχῶς ἀπό τήν πολιτεία, μέ πρῶτο ὁρόσημο τή λειτουργία ἠλεκτρονικῆς ἐφαρμογῆς στό κινητό σέ προσπάθεια ἀντικατάστασης τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας καί τοῦ διπλώματος ὁδήγησης.

Διαβάστε Περισσότερα ...