ΒΙΝΤΕΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 22-ΙΑΝ-2023 : Μετανθρωπισμός: Ἀπειλή για τὸν Ἂνθρωπο

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ .. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 29/1/2023

ΔΩΡΕΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Σεμινάρια Δογματικῆς ἀπὸ τὴν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν (2022-23) Β ΕΤΟΣ

Διδάσκοντες : Δρ. Παῦλος Κλιματσάκης καὶ Δρ. Φώτης Σχοινᾶς.

«Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν». Ἡ νὲα διαδικτυακή ἐκπομπή τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν

9η ΕΚΠΟΜΠΗ: Ὀρθοδοξία, ἡ μόνη κιβωτός τῆς σωτηρίας - ΜΕΡΟΣ Β 2/2ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝ ΣΕ NEO PLAYLIST ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ

ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΣΙΠΑΚΙ ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΗΣ ΗΠΑ !

Πρῶτα ἐξαθλιώνουν τούς λαούς παγκοσμίως, γιά νά τούς «βοηθήσουν» μετά ΣΦΡΑΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ!

RFID-Emfiteuma

Τά τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια, οἱ ΗΠΑ καί τό Ὑπουργεῖο Γεωργίας ἔχουν ἐνεργά προσπαθήσει νά ἀναπτύξουν νέους τρόπους γιά νά μειώσουν τήν ἀπάτη στό ὁμοσπονδιακό πρόγραμμα κουπονιῶν τροφίμων, τό ὁποῖο καλύπτει ἐπί τοῦ παρόντος περίπου 50 ἑκατομμύρια Ἀμερικανούς καί προσθέτει περισσότερους ἀπό 10.000 νέους ἐγγεγραμμένους στίς τάξεις τοῦ καθημερινά, σύμφωνα μέ δημοσιεύματα.

Ὅμως μία ἄλλη μέθοδος φαίνεται νά ἐξετάζει ὁ ὀργανισμός.

Τό ἐνδεχόμενο νά περιλαμβάνει τήν πιθανή χρήση τῶν τσίπ ραδιοσυχνοτήτων ἀναγνώρισης (RFID) πού θά ἐντοπίζει τούς παραλῆπτες κουπονιῶν τροφίμων σέ ἐθνικό ἐπίπεδο.

Δυό ξεχωριστές ἐκθέσεις ἔχουν παρουσιαστεῖ ἀπό τό Γραφεῖο Τροφίμων τοῦ USDA καί τό Πρόγραμμα Ὑπηρεσίας Διατροφῆς τό 1999 πού ἀποκαλύπτουν ὅτι ὁ ἀπώτερος στόχος τοῦ ὀργανισμοῦ εἶναι ἡ ἀνάπτυξη νέων πρωτοκόλλων παρακολούθησης πού θά βελτιώσει (δῆθεν) τήν ἀκεραιότητα τοῦ προγράμματος κουπονιῶν τροφίμων, ἐπίσης γνωστό ὦς Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Βοήθειας Διατροφῆς (SNAP). Σέ δυό ἀπό αὐτές τίς ἐκθέσεις, τό Ὑπουργεῖο Γεωργίας τῶν ΗΠΑ ἐξηγεῖ πώς οἱ νέες βιομετρικές τεχνολογίες προσδιορισμοῦ μποροῦν νά βοηθήσουν καλύτερα στό νά ἐλέγξουν τίς ταυτότητες τῶν παραληπτῶν κουπονιῶν φαγητοῦ, καί νά μειώσουν ἔτσι τήν ἀπάτη.

Αὐτός ὁ τύπος τοῦ συστήματος εἶναι ἤδη σέ ἰσχύ σέ ὅλη τήν Ἰνδία, ὅπου οἱ βιομετρικές ταυτότητες ἐκδόθηκαν πρόσφατα σέ ὅλους του 1,2 δίσ. κατοίκους τῆς χώρας – καί ἡ Ἀμερική θά εἶναι ἡ ἑπόμενη.

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ IE, 13:16

16 καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν,
17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.
18 ῟Ωδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς'.

[ΠΗΓΗ: ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΗΜΑ http://www.agioritikovima.gr/diethni/22188-mono-ooi-echoun]

Τελευταῖες ἀναρτήσεις

EmvolioCovid
Menu1 2021 Menu2 2021 Menu3 2021
Menu11 2021 Menu22 2021 Menu33 2021

Ἅγιοι καί ἀσκητικές μορφές τοῦ αἰώνα μας - ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ !

 • Ἅγιος Παίσιος Ἀθωνίτης

 • Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

 • Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός

 • Ἅγιος Ἰωάννης Μαχίμοβιτς

 • Ἅγιος Φιλούμενος Ἁγιοταφίτης

 • Ἅγιος Εὐγένιος Νεομάρτυρας

 • Ἅγιος Ἰωάννης Καρασταμάτης

 • Ἅγιος Ἀνδρόνικος Ἐπίσκοπος Πέρμ

 • Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης

 • Γέρων Ἰλιέ Κλεόπα

 • Γέρων Σωφρόνιος Ζαχάρωφ

 • Γέρων Ἰουστίνος Πάρβου

 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ:
Ἐνώπιον μιᾶς ἀσύμμετρης ἀπειλῆς κατά τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨEΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Taytotites Aug22

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ προσπάθεια γιά τήν κατάργηση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου στήν τωρινή ἀλλά καί στήν ἐσχατολογική της διάσταση μέσα ἀπό τό «ἠλεκτρονικό φακέλωμα», ὅπως τό ἀπεκάλεσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, πραγματώνεται πλέον ὁλοταχῶς ἀπό τήν πολιτεία, μέ πρῶτο ὁρόσημο τή λειτουργία ἠλεκτρονικῆς ἐφαρμογῆς στό κινητό σέ προσπάθεια ἀντικατάστασης τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας καί τοῦ διπλώματος ὁδήγησης.

Διαβάστε Περισσότερα ...