ΒΙΝΤΕΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 22-ΙΑΝ-2023 : Μετανθρωπισμός: Ἀπειλή για τὸν Ἂνθρωπο

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ .. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 29/1/2023

ΔΩΡΕΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Σεμινάρια Δογματικῆς ἀπὸ τὴν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν (2022-23) Β ΕΤΟΣ

Διδάσκοντες : Δρ. Παῦλος Κλιματσάκης καὶ Δρ. Φώτης Σχοινᾶς.

«Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν». Ἡ νὲα διαδικτυακή ἐκπομπή τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν

9η ΕΚΠΟΜΠΗ: Ὀρθοδοξία, ἡ μόνη κιβωτός τῆς σωτηρίας - ΜΕΡΟΣ Β 2/2ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝ ΣΕ NEO PLAYLIST ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ

Ρωσσία: Προαιρετική ἡ ἠλεκτρονική ταυτότητα: Καί στά δικά μας!

RwsTautΣΧΟΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ: Ἐμεῖς τί κάνουμε καί σάν κράτος ἀλλά καί σάν ἐπίσημη θέση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος;

Τήν 1η Ἀπριλίου στή Ντούμα (Βουλή) τῆς Ρωσίας ὑποβλήθηκε τό νομοσχέδιο περί ἔκδοσης ἑνιαίων ἠλεκτρονικῶν καρτῶν (EHK) μόνο κατόπιν αἰτήσεως τῶν πολιτῶν. Σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες τοῦ πρακτορείου ΙΤΑΡ-ΤΑΣΣ τήν σχετική πρωτοβουλία εἰσηγήθηκαν οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ κόμματος «Ἑνιαία Ρωσία» οἱ κκ. Βλαδίμιρ Πλιγκίν, Δμίτρι Βιάτκιν καί Βλαδίμιρ Πονεβέζσκι. Ἡ πρωτοβουλία αὐτή ἀνταποκρίνεται στίς ἀπαιτήσεις τῶν ὀρθόδοξων πιστῶν πού ὑποστηρίζουν νά μήν ἐκδίδεται ἡ ΕΗΚ ὑποχρεωτικά.

Οἱ βουλευτές τῆς «Ἑνιαίας Ρωσίας» πρότειναν τροποποιήσεις στόν νόμο "Περί διοργάνωσης παροχῆς κρατικῶν καί δημοτικῶν ὑπηρεσιῶν ". Μέχρι τήν 1η Ἰανουαρίου τοῦ 2014 ἡ ἔκδοση τῶν ἑνιαίων ἠλεκτρονικῶν καρτών θά διεξάγεται μόνο μέ βάση τήν αἴτηση τῶν πολιτῶν. Μέ τήν πάροδο τῆς ἡμερομηνίας αὐτῆς, ὅμως, τέτοιες κάρτες θά λαμβάνουν ὅλοι οἱ πολίτες πού δέν ἐνημέρωσαν νωρίτερα μέ τήν σχετική αἴτηση περί ἀποδοχῆς ἤ μή ἀποδοχῆς τῆς κάρτας. Ἡ νομοθεσία ,ὅμως, δέν προβλέπει τήν διαδικασία μή ἀποδοχῆς τῆς κάρτας.

"Μέ σκοπό τήν προστασία τῶν δικαιωμάτων καί συμφερόντων τῶν πολιτῶν προτείνεται νά προβλέπεται ἡ διαδικασία ἔκδοσης τῶν ΕΗΚ μόνο στούς πολίτες οἱ ὁποῖοι ἔκαναν τήν σχετική αἴτηση ", ἀναφέρεται στό ὑπόμνημα τοῦ νομοσχεδίου. Οἱ εἰσηγητές τῶν τροποποιήσεων δέν ἀναφέρουν καθόλου τόν θρησκευτικό χαρακτήρα τῆς πρωτοβουλίας τους. Παρόλα αὐτά ἀρκετοί πολιτικοί ἀναλυτές ὑπογραμμίζουν ὅτι αὐτή ἡ πρωτοβουλία ἀνταποκρίνεται στίς ἐπιθυμίες καί ἀπαιτήσεις τοῦ ὀρθόδοξου κοινοῦ της Ρωσίας τό ὁποῖο ἐπιφυλάσσεται ὅτι ἡ εἰσαγωγή τῶν ἑνιαίων ἠλεκτρονικῶν καρτῶν θά πλησιάσει τήν ἐκπλήρωση τῶν προφητειῶν πού ἐμπεριέχονται στήν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου.

Η ΕΗΚ δημιουργήθηκε μέ βάση τήν Ὁμοσπονδιακή νομοθεσία τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας ἀπό τίς 27 Ἰουλίου τοῦ 2010 «Περί διοργάνωσης τῆς παροχῆς κρατικῶν καί δημοτικῶν ὑπηρεσιῶν» . Ἀπό τόν Ἰανουάριο τοῦ 2013 σέ ὅλες τίς περιοχές ξεκίνησε ἡ ἔκδοση τῶν ἑνιαίων ἠλεκτρονικῶν καρτῶν κατόπιν αἰτήσεων τῶν πολιτῶν. Τήν παροῦσα στιγμή ἡ ΕΗΚ περιέχει τά δεδομένα τοῦ πολίτη καί τήν ἠλεκτρονική ὑπογραφή του, καθώς καί τό τραπεζικό πρόγραμμα. Η ΕΗΚ ἐπιτρέπει τήν γρήγορη καί εὔκολη πρόσβαση στήν αἴτηση, πληρωμή καί παραλαβή κοινωνικῶν, κρατικῶν καί ἐμπορικῶν ὑπηρεσιῶν, μέ ἄλλα λόγια εἶναι καί ταυτότητα καί κάρτα πληρωμῆς μαζί. Ταυτόχρονα, ἡ κάρτα μπορεῖ νά χρησιμοποιεῖται ἀντί γιά τήν κάρτα τῆς ὑποχρεωτικῆς ἰατρικῆς ἀσφάλισης καί τό ἀσφαλιστικό πιστοποιητικό τῆς ὑποχρεωτικῆς συνταξιοδοτικῆς ἀσφάλισης. Ἡ διάρκεια τῆς ἰσχύος τῆς εἶναι πέντε χρόνια. Ὁ Δμίτρι Μεδβέδεβ ,ὁ Πρόεδρος τῆς χώρας ἐξέφρασε τήν θέληση νά ἀντικαταστήσει ἡ ΕΗΚ πολύ σύντομα ὅλα τά ἔγγραφα τοῦ πολίτη τῆς χώρας.

Ἀκριβῶς αὐτή ἡ ἀντικατάσταση προκαλεῖ τίς ἀνησυχίες τῶν ὀρθόδοξων πιστῶν. Ἰδιαίτερα ἀνησυχητικό τους φαίνεται ὅτι σύμφωνα μέ τήν ἰσχύουσα νομοθεσία ἡ ΕΗΚ θά χορηγεῖται στούς πολίτες στήν οὐσία χωρίς τή θέλησή τους ἀπό τήν 1η Ἰανουαρίου τοῦ 2014, ἐάν οἱ πολίτες δέν ἔχουν ἀρνηθεῖ μέ νόμιμο τρόπο, παρόλο πού ἡ διαδικασία τῆς μή ἀποδοχῆς τῆς κάρτας δέν ὁρίζεται πουθενά. Παρόλα αὐτά ἀνησυχώντας γιά τήν κατάσταση πού δημιουργήθηκε χιλιάδες ὀρθόδοξοι πιστοί στέλνουν γράμματα μέ τήν ἄρνηση γιά τήν ἀποδοχή τῆς ΕΗΚ στήν ΑΕ «ΕΗΚ », ἡ ὁποία μέ τήν διαταγή τῆς κυβέρνησης ὁρίστηκε ὦς ὁμοσπονδιακό ἁρμόδιο ὄργανο πού διευθύνει τήν ὅλη διοργάνωση παροχῆς κρατικῶν καί δημοτικῶν ὑπηρεσιῶν μέ τήν χρήση τῆς ΕΗΚ. Τήν παροῦσα στιγμή σέ ὅλες τίς αἰτήσεις τέτοιου εἴδους ἡ ΑΕ «ΕΗΚ» ἀπαντάει μέ τυπικές ἄνευ οὐσίας ἐπιστολές.

Οἱ τροποποιήσεις στή νομοθεσία θά ἐπιτρέψουν νά ὑπολογιστοῦν τά συμφέροντα τῶν πολιτῶν σέ ὅ, τί ἀφορᾶ στήν ἀποδοχή τῆς ΕΗΚ καθώς καί θά διευκολύνουν τήν διαδικασία ἔκδοσης τῶν καρτῶν, ὄπως ἰσχυρίζονται οἱ βουλευτές.

Ἡ Ἀρχιερατική Σύνοδος τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας πού διεξήχθη τόν Φεβρουάριου τοῦ 2013 ἐξέφρασε τήν ἄποψή της σχετικά μέ τήν ἀνάπτυξη τῶν τεχνολογιῶν ὑπολογισμοῦ καί ἐπεξεργασίας προσωπικῶν δεδομένων (βλέπε σχετικό ἄρθρο πατώντας ἐδῶ). Ὤς ἰδιαίτερα σημαντική ἡ Σύνοδος κρίνει τήν τήρησης τῆς ἀρχῆς τοῦ ἐθελοντισμοῦ κατά τήν ἀποδοχή κᾶτά τήν ἀποδοχή ὁποιωνδήποτε ἐγγράφων ταυτοποίησης, ἡ ὁποία προβλέπει τήν δυνατότητα ἐπιλογῆς παραδοσιακῶν μεθόδων ταυτοποίησης προσώπου. Ἡ Σύνοδος ὁρίζει στίς κυβερνήσεις τῶν κρατῶν τού χώρου τῆς Ἐκκλησίας μας νά τηρηθεῖ ἡ ἀρχή αὐτή. Ταυτόχρονα, ὄπως ὑπογράμμισαν οἱ ἱεράρχες τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, πρέπει νά σέβονται τά συνταγματικά δικαιώματα τῶν πολιτῶν καί νά μήν ὑποβαθμίζονται ἐκεῖνοι πού ἀρνοῦνται νά παραλάβουν τίς ἠλεκτρονικές κάρτες ταυτοποίησης. Στά πρακτικά της Συνόδου ἀναφέρεται ὅτι «στήν κοινωνία διαδίδεται ἕνα βάσιμος κίνδυνος ὅτι ἡ χρήση τοῦ διά βίου προσωπικοῦ ψηφιακοῦ ἐγγράφου ταυτοποίησης σέ μορφή κάρτας, τσίπ ἤ παρομοίου εἴδους μπορεῖ νά γίνει ὑποχρεωτικός ὅρος πρόσβασης τοῦ καθενός σέ ὄλα τά ἀνεξαιρέτως ζωτικῆς σημασίας ὑλικά καί κοινωνικά ἀγαθά. Ἡ χρήση τοῦ ἐγγράφου αὐτοῦ μαζί μέ τεχνικά μέσα θά ἐπιτρέψει νά ὑπάρχει ὁλοκληρωτικός ἔλεγχος τοῦ ἀνθρώπου χωρίς τή θέλησή του καί θά παρακολουθούνται μετακινήσεις του, ἀγορές, πληρωμές, παρακολούθηση κάποιων θεραπειῶν, παραλαβή κοινωνικῆς βοήθειας καί ἄλλες κοινωνικά σημαντικές πράξεις καί ἐνέργειές του, καθώς καί ἡ προσωπική του.

[ΠΗΓΗ: http://www.briefingnews.gr/ros/item/47625-roia]

Τελευταῖες ἀναρτήσεις

EmvolioCovid
Menu1 2021 Menu2 2021 Menu3 2021
Menu11 2021 Menu22 2021 Menu33 2021

Ἅγιοι καί ἀσκητικές μορφές τοῦ αἰώνα μας - ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ !

 • Ἅγιος Παίσιος Ἀθωνίτης

 • Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

 • Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός

 • Ἅγιος Ἰωάννης Μαχίμοβιτς

 • Ἅγιος Φιλούμενος Ἁγιοταφίτης

 • Ἅγιος Εὐγένιος Νεομάρτυρας

 • Ἅγιος Ἰωάννης Καρασταμάτης

 • Ἅγιος Ἀνδρόνικος Ἐπίσκοπος Πέρμ

 • Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης

 • Γέρων Ἰλιέ Κλεόπα

 • Γέρων Σωφρόνιος Ζαχάρωφ

 • Γέρων Ἰουστίνος Πάρβου

 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ:
Ἐνώπιον μιᾶς ἀσύμμετρης ἀπειλῆς κατά τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨEΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Taytotites Aug22

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ προσπάθεια γιά τήν κατάργηση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου στήν τωρινή ἀλλά καί στήν ἐσχατολογική της διάσταση μέσα ἀπό τό «ἠλεκτρονικό φακέλωμα», ὅπως τό ἀπεκάλεσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, πραγματώνεται πλέον ὁλοταχῶς ἀπό τήν πολιτεία, μέ πρῶτο ὁρόσημο τή λειτουργία ἠλεκτρονικῆς ἐφαρμογῆς στό κινητό σέ προσπάθεια ἀντικατάστασης τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας καί τοῦ διπλώματος ὁδήγησης.

Διαβάστε Περισσότερα ...