ΒΙΝΤΕΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 22-ΙΑΝ-2023 : Μετανθρωπισμός: Ἀπειλή για τὸν Ἂνθρωπο

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ .. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 29/1/2023

ΔΩΡΕΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Σεμινάρια Δογματικῆς ἀπὸ τὴν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν (2022-23) Β ΕΤΟΣ

Διδάσκοντες : Δρ. Παῦλος Κλιματσάκης καὶ Δρ. Φώτης Σχοινᾶς.

«Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν». Ἡ νὲα διαδικτυακή ἐκπομπή τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν

9η ΕΚΠΟΜΠΗ: Ὀρθοδοξία, ἡ μόνη κιβωτός τῆς σωτηρίας - ΜΕΡΟΣ Β 2/2ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝ ΣΕ NEO PLAYLIST ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ

Ἐρώτηση : Δέν πιστεύω πώς ὑπάρχει στήν ἠλεκτρονική ταυτότητα μέ ὁποιοδήποτε τρόπο ὁ ἀριθμός 666 ...

Δέν πιστεύω πώς ὑπάρχει στήν  ἠλεκτρονική ταυτότητα μέ  ὁποιοδήποτε τρόπο ὁ ἀριθμός 666  (ἐπιστημονικά δέν τεκμηριώνεται  αὐτό τό πράγμα), οὔτε πιστεύω πώς  ὅποιος δεχτεῖ τήν ταυτότητα  ἀρνεῖται τό βάπτισμά του. Ὅμως  συμφωνῶ πώς ἡ παραλαβή τῆς  ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας  ἐγκυμονεῖ μεγάλους κινδύνους  γιά τήν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΟΥ καί εἶναι αὐτό καί μόνο  πέραν ἀπό ἀρκετός λόγος γιά νά  ἀρνηθεῖ ὁ κάθε ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ  ΑΝΘΡΩΠΟΣ, πέραν ἀπό φυλή ἤ  θρήσκευμα, τήν παραλαβή αὐτῆς  τῆς ταυτότητας. Ἐπίσης, εἶναι  ἀπαράδεκτο νά μή δωθεῖ ἄλλη  νόμιμη ἐναλλακτική ἐπιλογή σέ  ὃσους δέν ἐπιθυμοῦν τήν παραλαβή  τῆς ταυτότητας αὐτῆς. Μιλᾶμε γιά  δικτατορία σέ ὅλο της τό  μεγαλεῖο.   Τέλος, ἀπορῶ γιά τό πότε θά  ἐγκαταλείψουμε ἐπιτέλους τήν  Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Σέ τί μᾶς  ὠφέλησε δηλαδή; Πού συνετέλεσε  στήν οἰκονομική κατάρρευσή μας;  Πού διάβρωσε τό ἐθνικό μας  φρόνημα καί λογαριάζει νά  διαβρώσει κι’ ἄλλο τό ἤδη ἄθλιο  θρησκευτικό μας; Πού γεμίσαμε  κοινοτικούς καί ἄλλους  λαθρομετανάστες, μέ τά  συνεπακόλουθα  κοινωνικοοικονομικά προβλήματα  πού προκαλοῦν; Πού ἔρχεται τώρα  καί τό ἐπιδόρπιο τῆς  ἠλεκτρονικῆς μας φακέλωσης γιά  νά εἴμαστε εὔκολα θύματα σ' αὐτά  πού σχεδιάζει ἡ Νέα Τάξη;  Ἕλληνες, ἄς μήν φοβηθοῦμε, νά  ἀπαιτήσουμε ἐπιτέλους τήν  ἀποχώρησή μας ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή  Ἕνωση. Ἄς πτωχεύσουμε, ἄς  πεινάσουμε, ἀλλά σιγά σιγά θά  ἀνακάμψουμε, θά ἀναγεννηθοῦμε  μέσα ἀπό τίς στάχτες μας, ἡ  Ἑλλάδα ποτέ δέν πεθαίνει. Ἄς μήν  πλανώμαστε πώς ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση  μπορεῖ νά μᾶς βοηθήσει ἤ  ὠφελήσει σέ κάτι. Νά μᾶς  ὑποδουλώσουν θέλουν, ἁπλά  πράγματα, πότε θά ξυπνήσουμε νά  τό καταλάβουμε; Καλύτερα μιᾶς  ὥρας ἐλεύθερη ζωή, παρά σαράντα  χρόνια σκλαβιά καί φυλακή.  Ἀκολουθώντας τά ἔνδοξα  παραδείγματα τῶν προγόνων μας ἄς  παραμείνουμε ἐλεύθεροι, ἄς  παραμείνουμε ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ, ἄς ἐγκαταλείψουμε  ἐπιτέλους τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση  καί τούς ἐπικατάρατους  ἀπογόνους τῶν Φράγκων πού  κατέστρεψαν τό Βυζάντιο. Τοῦ Ἕλληνα ὁ τράχηλος ζυγόν δέν  ὑπομένει!

 


 [ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ ΜΕΣΩ ΥΠΟΒΟΛΗΣ "ΣΧΟΛΕΙΩΝ" ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
"Ἀρνοῦμαι νὰ παραλάβω τὴν "Κάρτα τοῦ Πολίτη"!
]

Eἶναι ἀλήθεια ὅτι καὶ μόνο τὸ ζήτημα τῆς παραβιάσεως τῶν θεμελιωδῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων, ποὺ τελεῖται μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τῆς κάρτας τοῦ πολίτη στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ παγκοσμίως μὲ ἀνάλογες κάρτες-ταυτότητες, δικαιώνει τὴν ἄρνηση παραλαβῆς τῆς ταυτότητας, γιὰ λόγους συνειδήσεως. ἀλλά καί ἐπειδὴ ἡ ταυτότητα εἶναι κατάδηλα ἀντισυνταγματική[1]. Ἀκόμη καὶ ἐὰν δὲν ὑπῆρχε κἂν τὸ ἐνδεχόμενο παρουσίας τοῦ ἀριθμοῦ 666 στὴν κάρτα δὲν θὰ ὑπῆρχε τὸ παραμικρὸ περιθώριο συμβιβασμοῦ γιὰ τὴ λήψη της ἀπό τὸν ἄνθρωπο ἐκεῖνο ποὺ ἔχει στοιχειώδη αὐτοσυνειδησία τῆς ἀξίας τῆς προσωπικότητας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Γιὰ αὐτὸ καὶ σὲ ἄλλα Κράτη, ὅπως λ. χ. στὴν Ἀγγλία, ποὺ ἐπιχειρήθηκε νὰ ἐφαρμοστεῖ ἡ ἀνάλογη κάρτα-ταυτότητα μὲ  μικροτσίπ, ὁ λαὸς ἀντέδρασε γιὰ λόγους καθαρὰ συνειδησιακούς-πολιτικούς, ὄχι δηλαδὴ θρησκευτικούς, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀπόσυρση τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων.

Ἔγκριτοι ὅμως συγγραφεῖς ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ ἀριθμὸς 666 συνδέεται μὲ τὴν ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση ἐν γένει, καὶ κυρίως μὲ τὴν κορωνίδα της ποὺ εἶναι ἡ ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐμφύτευση τοῦ μικροτσὶπ στὸν ἄνθρωπο[2].

Ὁ ἅγιος Γέροντας Παΐσιος μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς δὲν εἶναι τυχαῖος θεολογικά, ὄχι μόνο γιατὶ ἀναφέρεται στὴν Ἀποκάλυψη ῥητὰ ὡς ὁ ἀριθμὸς-σύμβολο τοῦ Ἀντιχρίστου, ἀλλὰ διότι ἀποτελοῦσε ἤδη ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη σύμβολο ἐξουσίας γιὰ τοὺς Ἑβραίους[3].

Πέραν τῶν ἐπιστημονικῶν-τεχνοκρατικῶν δεδομένων, ὑπάρχει ἀπὸ ὅ τι φαίνεται, ἕνα εὐρύτερο κλῖμα ποὺ πιέζει τὰ πράγματα πρὸς μία κατεύθυνση, ὅπου ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς θὰ κυριαρχεῖ ὡς σύμβολο μίας νέας τάξης πραγμάτων, ἀντίθετης τῆς μέχρι τώρα, τῆς ἐποχῆς τοῦ ἰθχῦος, τοῦ Χριστοῦ, ὅπως λένε οἱ πρωτεργάτες αὐτῆς τῆς κίνησης, ποὺ ὀνομάζεται ἀπὸ αὐτοὺς νέα ἐποχὴ ἢ ἐποχὴ τοῦ ὑδροχόου[4].

Μὲ τὰ ἀνωτέρω δεδομένα ὁδηγούμαστε στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ λήψη τῆς κάρτας τοῦ πολίτη ἀποτελεῖ ἀποστασία, ὅπως αὐτὸ διδάσκει ῥητὰ ὁ ἅγιος Γέροντας Παΐσιος.

«- Γέροντα, τί σχέση ἔχει αὐτὴ ἡ ταυτότητα μὲ τὸ σφράγισμα;

- Ἡ ταυτότητα δὲν εἶναι τὸ σφράγισμα· εἶναι ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ σφραγίσματος».[5]

«Ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ πάρει μία θέση σωστή. Νὰ μιλήση, νὰ ἐξηγήση στοὺς πιστούς, γιὰ νὰ καταλάβουν ὅτι, ἂν πάρουν τὴν ταυτότητα, αὐτὸ θὰ εἶναι πτώση. Συγχρόνως νὰ ζητήση ἀπὸ τὸ κράτος τουλάχιστον νὰ μὴν εἶναι ὑποχρεωτικὴ ἡ νέα ταυτότητα»[6].

Τό ¨τουλάχιστον¨ δέν σημαίνει ὅτι ἐκ τῶν προτέρων ζητᾶμε τήν δυνατότητα ἐπιλογῆς, διότι αὐτό θά σήμαινε ὅτι δέν γνοιαζόμαστε, δέν ¨καιγόμαστε¨, δέν ἀγαπᾶμε ἐν Χριστῷ τόν πλησίον μας ὡς ἑαυτόν. Ἄν π.χ. ἐπρόκειτο γιά κάποιο προσφιλές μας πρόσωπο συγγενικό ἤ φιλικό θά προτείναμε ἔτσι ἁπλά ¨δική σου ἡ ἐπιλογή, κάνε ὅ,τι θές;¨ ἤ θά προσπαθούσαμε νά τό ἀποτρέψουμε, ἄν βεβαίως πρῶτα ἤμασταν ἐμεῖς πεπεισμένοι γιά τή σοβαρότητα τοῦ κινδύνου; Θά ἀφήναμε ἐξάλλου περιθώρια ἐπιλογῆς ἄν ἐπρόκειτο περί ναρκωτικῶν; Μήπως ἄραγε  δέν εἶναι ὑπό ἄλλη μορφή;

Πρέπει στὰ ζητήματα αὐτὰ νὰ λαμβάνεται ὑπ’ ὄψιν ὅτι οἱ γνῶμες τῶν ἁγίων Πατέρων ἔχουν ἰδιαίτερα δεσμευτικὸ χαρακτῆρα γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους πιστούς, μὲ συνέπεια τὸ καθῆκον ὑποταγῆς τῆς προσωπικῆς μας γνώμης στὴ διδασκαλία τους, ὄχι διότι δὲν ὑπάρχει δικαίωμα γνώμης στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀλλὰ ἐπειδὴ σὲ ζητήματα δογματικὰ ἀποτελεῖ μεγάλη ἐγγύηση ἡ διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων, ποὺ μᾶς ἐξασφαλίζει τὴν ἐν Χριστῷ σωτηρίᾳ, κάτι ποὺ διακυβεύεται, ἐὰν ἐπιμένουμε στὴ δική μας θέση, ὅταν αὐτὴ ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴ διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων.

Σὲ ὅ,τι ἀφορᾷ τέλος τὸ ζήτημα τῆς ἀποχωρήσεως τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἀφοῦ συμφωνήσουμε μὲ τὶς παρατηρήσεις σας, ἐπιτρέψτε μας νὰ διατυπώσουμε τὴ γνώμη, ὅτι, ἀκόμη καὶ ἐὰν οἱ πολιτικοί μας ταγοί, δὲν θέλουν, φοβοῦνται, ἢ δὲν μποροῦν νὰ μᾶς βγάλουν ἀπὸ αὐτήν, παρ’ ὅλα αὐτά, ἀπὸ ὅ,τι δείχνουν τὰ πράγματα, δὲν διαφαίνεται καὶ μακρόβιο τὸ μέλλον της, καθὼς  τὰ μέλη της προβληματίζονται πλέον γιὰ τὸ σκοπὸ τῆς ὑπάρξεώς της.[1] Βλ. τὴν ὁμιλία τοῦ δικηγόρου παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ Χρήστου Παπασωτηρίου μὲ τίτλο «Κάρτα τοῦ Πολίτη: Τὸ ἀπόλυτο μέσο στερήσεως τῆς ἀτομικῆς ἐλευθερίας», στὴν ἡμερίδα ποὺ διοργάνωσε ἡ Ἐστία Πατερικῶν Μελετῶν στὴ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν στὶς 31 Μαρτίου 2011. Ἡ ὁμιλία βιντεοσκοπημένη στὸ http://orthodox-watch.blogspot.com/2011/04/video.html#more

[2] Γιὰ ἐπιστημονικὴ τεκμηρίωση ἀπὸ σχετικὲς ἔρευνες ποὺ ἀποδεικνύουν τὴ χρήση τοῦ 666 στὰ ἠλεκτρονικὰ συστήματα μηχανογράφησης, βλ. τὸ ἐνημερωτικὸ τεῦχος «Παραχάραξη τοῦ χαράγματος, ἀναίρεση τῶν θέσεων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικοπόλεως καὶ Πρεβέζης κ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ στὸ βιβλίου του «τὸ χάραγμα τοῦ ἀντιχρίστου στὴν ὀρθόδοξη Παράδοση», ἔκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Σταγῶν Μεγάλου Μετεώρου, Ἅγια Μετέωρα 1997, σ. 89· ἀναφέρονται οἱ κάτωθι μελέτες, ποὺ εἶχαν ὑποβληθεῖ στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος: 1) Ὁ γραμμικὸς κώδικας (BAR CODE) καὶ ὁ ἀριθμὸς 666 (Μελέτες Α΄, Β΄, Γ΄ 23 – 6 – 97), ἔκδοσης τῆς Ἱ. Μ. Ὁσίου Γρηγορίου. 2) Κωδικὸ σύστημα European Article Numbering (EAN -  13). Διπλωματούχου Πληροφορικῆς Πανεπιστημίου Βόννης κ. Γεωργίου Σαχινιάν (10 – 10 – 97). 3)  Ὑπόμνημα ἕνδεκα πανεπιστημιακῶν καὶ ἄλλων εἰδικῶν στὸ χῶρο τῆς Πληροφορικῆς, πρὸς τὴν ἁρμόδια συνοδικὴ Ἐπιτροπή. 4)  Ὑπόμνημα τοῦ τεχνικοῦ κ. Σταμάτη Κούλουθρου πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο (1993). Τὸ κείμενο τῆς Ἱ. Μ. Μετεώρων καταλήγει στὸ ἀκόλουθο συμπέρασμα: «Στὶς ἔρευνες αὐτές, ἀποδεικνύεται, μὲ ἐπιστημονικὸ τρόπο, ἡ χρήση τοῦ ἀριθμοῦ 666 ὡς κωδικοῦ ἀριθμοῦ στὰ μηχανογραφικὰ συστήματα ἀναγνώσεως τῆς σχετικῆς τεχνολογίας.» Ἔνθ. ἀνωτ.

Βλ. ἐπίσης καί τό διευκρινιστικότατο περί τοῦ θέματος βιβλίο «Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ», ἐκδ.  Ἱ. Κελλίον ἁγ. Νικολάου Μπουραζέρη τοῦ Ἁγίου Ὄρους, σελ. 102-104: ¨... ἐπειδή εἶναι ἐπαναπρογραμματιζόμενα ( τά βιομετρικά διαβατήρια) μποροῦν ἀνά πᾶσα στιγμή νά τό δεχθοῦν ( τό 666) ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ κατόχου τους¨. (ἀναφορά στή σχέση RFID καί 666).

[3] «πεσε στ χέρια μου να βιβλίο πο στ ξώφυλλο εχε (179 / 180) τρία μεγάλα ξάρια! , τος φιλότιμους! Τ κάνουν γι ν παρουσιάσουν μορφα τ ξι κα ν ξοικειωθ κόσμος μ ατό. τσι σιγ - σιγ θ ρθη κα τ σφράγισμα.

- Γέροντα, κα ο σοστες πο ράβουν στ ροχα πουλιονται πάνω σ κάτι χαρτι πο χουν τν ριθμ 666.

- Βρ τον διάβολο! Στς πιστωτικς κάρτες τ χουν βάλει π καιρό. Τώρα κα στς σοστες! […] χει γραφ τι, ταν κυκλοφορήσ παράσταση μ τ φίδι ν τρώη τν ορά του, θ σημαίνει τι ο βραοι θ χουν καταλάβει λον τν κόσμο. Τώρα τ χουν βάλει σ μερικ χαρτονομίσματα. Τ 666, τί Κίνα, τί νδία χει πιάσει!

- Πς ξέρουν κα βάζουν ατν τν ριθμό, Γέροντα;

- ξερε Εαγγελιστς ωάννης τί θ κάνει διάβολος, πως κα ο Προφτες προφήτευσαν τι θ πωλήσουν τν Χριστ γι ‘τριάκοντα ργύρια’ [Ζαχ. 11, 1 – 13.], τι θ Τν ποτίσουν ξίδι [Ψαλμ. 68, 22], θ διαμερίσουν τ μάτιά Του [Ψαλμ. 21, 19]. Πρν π δύο χιλιάδες χρόνια γραψε στν ποκάλυψη τι ο νθρωποι θ σφραγίζωνται μ τν ριθμ 666. ‘ χων νον ψηφισάτω τν ριθμν το θηρίου· ριθμς γρ νθρώπου στί· κα ριθμς ατος χξς΄’ [ποκ. 13, 18.]. Τ 666 γι τος βραίους εναι σύμβολο οκονομίας. Ο βραοι, πως ναφέρεται στν Παλαι Διαθήκη, πέβαλαν μι συγκεκριμένη φορολογία στ θνη πο ποδούλωσαν μ διάφορους πολέμους. τήσια φορολογία ταν 666 τάλαντα χρυσο [Γ΄ Βασ. 10, 14, Β΄ Παραλ. 9, 13]. Τώρα, γι ν ποτάξουν λον τν κόσμο, βάζουν πάλι ατν τν παλι φορολογικ ριθμό, πο συνδέεται μ τ νδοξο παρελθν τους (180 / 181). Γι’ ατ δν θέλουν ν τν ντικαταστήσουν μ λλον ριθμό. Τ 666 δηλαδ εναι τ σύμβολο το μαμων. Τ πραν π τ σταθμ το χρυσο - δέν ξεραν ατ πο ναφέρει γιος ωάννης στν ποκάλυψη-, λλ δν παύει ν εναι μαμωνς. Τ Εαγγέλιο μως λέει ‘ Χριστ μαμων.’ ‘Ο δύνασθε Θε δουλεύειν καί μαμων.’ [Ματθ. 6, 24].» Γέροντος Παϊσίου, Λόγοι, τ. 2, Πνευματικ φύπνιση, κδ. ερο συχαστηρίου «Εαγγελιστς ωάννης Θεολόγος, Σουρωτ Θεσσαλονίκης 1999, σσ. 179 – 181.

[4]Βλ. ἐνδεικτικὰ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΒΛΙΑΓΚΟΦΤΗ (Μοναχοῦ), Οἰκουμενισμός, Νεοειδωλολατρεία, καὶ Νέα Ἐποχή, ἐκδ. Παρακαταθήκη, Θεσσαλονίκη 2006, ὅπου καὶ περαιτέρω βιβλιογραφία.

[5] Γέροντος Παϊσίου, ἔνθ. ἀνωτ., τ. 2, σ. 183.

[6] Ἔνθ. ἀνωτ., σ. 184, ὑπογραμμίσεις δικές μας. Ἡ ἔννοια τοῦ ὅρου τῆς πτώσης προδήλως ἑρμηνευτικὰ συνάγεται ὅτι ἐμπίπτει στὸ ποινικὸ ἀδίκημα τῆς ἀποστασίας, ἀρνήσεως, λαμβανομένων ὑπ’ ὄψιν τῶν ἀνωτέρω διδασκαλιῶν τοῦ Γέροντος. Βλ. καὶ τὴν κάτωθι μαρτυρία: «Τὸ σφράγισμα εἶναι ἄρνηση. Ἀκόμη καὶ ἡ ταυτότητα εἶναι ἄρνηση.» Ἰσαὰκ Ἱερομονάχου, ἔνθ. ἀνωτ., σ. 301.

Τελευταῖες ἀναρτήσεις

EmvolioCovid
Menu1 2021 Menu2 2021 Menu3 2021
Menu11 2021 Menu22 2021 Menu33 2021

Ἅγιοι καί ἀσκητικές μορφές τοῦ αἰώνα μας - ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ !

 • Ἅγιος Παίσιος Ἀθωνίτης

 • Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

 • Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός

 • Ἅγιος Ἰωάννης Μαχίμοβιτς

 • Ἅγιος Φιλούμενος Ἁγιοταφίτης

 • Ἅγιος Εὐγένιος Νεομάρτυρας

 • Ἅγιος Ἰωάννης Καρασταμάτης

 • Ἅγιος Ἀνδρόνικος Ἐπίσκοπος Πέρμ

 • Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης

 • Γέρων Ἰλιέ Κλεόπα

 • Γέρων Σωφρόνιος Ζαχάρωφ

 • Γέρων Ἰουστίνος Πάρβου

 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ:
Ἐνώπιον μιᾶς ἀσύμμετρης ἀπειλῆς κατά τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨEΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Taytotites Aug22

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ προσπάθεια γιά τήν κατάργηση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου στήν τωρινή ἀλλά καί στήν ἐσχατολογική της διάσταση μέσα ἀπό τό «ἠλεκτρονικό φακέλωμα», ὅπως τό ἀπεκάλεσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, πραγματώνεται πλέον ὁλοταχῶς ἀπό τήν πολιτεία, μέ πρῶτο ὁρόσημο τή λειτουργία ἠλεκτρονικῆς ἐφαρμογῆς στό κινητό σέ προσπάθεια ἀντικατάστασης τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας καί τοῦ διπλώματος ὁδήγησης.

Διαβάστε Περισσότερα ...