ΒΙΝΤΕΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 22-ΙΑΝ-2023 : Μετανθρωπισμός: Ἀπειλή για τὸν Ἂνθρωπο

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ .. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 29/1/2023

ΔΩΡΕΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Σεμινάρια Δογματικῆς ἀπὸ τὴν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν (2022-23) Β ΕΤΟΣ

Διδάσκοντες : Δρ. Παῦλος Κλιματσάκης καὶ Δρ. Φώτης Σχοινᾶς.

«Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν». Ἡ νὲα διαδικτυακή ἐκπομπή τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν

9η ΕΚΠΟΜΠΗ: Ὀρθοδοξία, ἡ μόνη κιβωτός τῆς σωτηρίας - ΜΕΡΟΣ Β 2/2ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝ ΣΕ NEO PLAYLIST ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ

AMKA: Δευτερολογία γιὰ τὸν ΑΜΚΑ καὶ … τέλος.

Τό κείμενο πού ἀκολουθεῖ εἶναι ἕνα εἶδος ἀπαντήσεως σέ προηγούμενο κείμενο τοῦ καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μ. Γρηγορίου, στό ὁποῖο ἐγράφετο ὅτι «Ἀπὸ ποιμαντικὴ πάντως ἄποψη θὰ ἦταν ἄκαιρο νὰ ζητήσουμε ἀπὸ τόν καθέκαστα συνάνθρωπο μας, ὁ ὁποῖος ἔχει λόγους νὰ κινηθῆ μέσα στὴν σύγχρονη κοινωνία (θέματα ὑγείας, παιδείας, μετακινήσεως, δοσοληψιῶν κ.λπ.) χρησιμοποιώντας τὸν ΑΜΚΑ,  νὰ μὴ τὸν παραλάβει καὶ νὰ μπεῖ σὲ δοκιμασίες» (ΟΡΘΡΟΣ).

Σημ: Ἀρχικό κείμενο σε μονοτονικὸ – ἀκολουθεῖ πολυτονικὴ ἔκδοση.

 

Μαρούσι 4 Σεπτεμβρίου 2009

Πολυσέβαστε καὶ ἀγαπητὲ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,

Πανοσιολογιώτατε Ἅγιε Καθηγούμενε

τῆς Ι. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου, π. Γεώργιε,

Ἀσπάζομαι εὐλαβῶς τὴ Δεξιά Σας.

Διαβάσαμε προσεκτικὰ τὸ κείμενό Σας «Περὶ τῆς Κάρτας Ἀσφαλίσεως ΑΜΚΑ».

Ὄχι Κριτικὴ

Ζητήσατε ἀπὸ τὴν ἐλαχιστότητά μου τὶς παρατηρήσεις μας.  Ὁ σεβασμός μου καὶ ἡ ἀληθὴς ἐν Χριστῷ ἀγάπη μου πρὸς τὸ πρόσωπό Σας δὲν μοῦ ἐπιτρέπουν νὰ κάνω κριτική του κειμένου Σας.  Ὡστόσο τὸ μόνο ποὺ πρέπει ἀνοιχτὰ νὰ πῶ εἶναι ὅτι δὲν ἔχουμε κατανοήσει ὅτι τὸ θέμα ΑΜΚΑ μᾶς εἰσάγει ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο  τοῦ 2009 στὸ ἤδη ἱδρυθὲν ἀντίχριστο παγκόσμιο κράτος τῆς μεγάλης αἱρέσεως τῆς Νέας Ἐποχῆς ποὺ ἀναιρεῖ καὶ συνολικὰ καὶ ἀναλυτικὰ ὁλόκληρο τὸ θεανθρώπινο χριστιανικὸ τρόπο ζωῆς.

Συγκεκριμένα πρέπει νὰ τονίσουμε τὰ ἑξῆς:

1.  Ο ΑΜΚΑ περιέχει ἀπειλὴ

Κανένας νόμος μέχρι σήμερα δὲν περιεῖχε κάποια ἀπειλή.  Ὅλοι οἱ νόμοι εἶναι περιγραφικοὶ κάποιου τομέα ζωῆς καὶ καθόλου ἀπειλητικοί.  Ἀπὸ τὸ ἄρθρο 153 τοῦ νόμου 3655/2008 ἀπειλούμαστε, ἂν δὲν πάρουμε τὸν ΑΜΚΑ, νὰ ἀποκλεισθοῦμε ἀπὸ ὁλόκληρο τὸ σύστημα τῆς ζωῆς, ἀπὸ τὴ συμμετοχή μας στὸ κοινωνικὸ σύστημα τῆς πολιτείας.

2.  Ο ΑΜΚΑ νομοθέτει γιὰ ὅλη μας τὴ ζωὴ

Μὲ ἕνα καὶ μόνο ἄρθρο, τὸ 153ο  τοῦ ἀσφαλιστικοῦ νόμου 3655/2008, κατάφερε ὁ νομοθέτης τῆς Νέας Ἐποχς νὰ συμπεριλάβει καὶ νὰ νομοθετήσει γιὰ ὅλη μας τὴ ζωή γιὰ ὅλες μας τὶς οἰκονομικὲς σχέσεις, διορισμούς, μισθούς, ἐπιδόματα, συνταξιοδοτήσεις, πληρωμές γιὰ τὴν ἰατροφαρμακευτική μας περίθαλψη καὶ γιὰ κάθε δικαιοπραξία.

3. Ἡ φιλοσοφία τῆς Νέας Ἐποχῆς

Ἡ ἀπειλὴ τεκμηριώνει τὴ βεβαιότητά μας ὅτι τὸ 153 ἄρθρο ἐντάσσει τὴ χώρα μας στὸ παγκόσμιο κράτος τῆς Νέας Ἐποχῆς.  Εἶναι σαφὲς ὅτι ἔχει ἤδη ἱδρυθεῖ ἕνα παγκόσμιο κράτος, ποὺ διοικεῖ καὶ διοικεῖται ἠλεκτρονικά.  Σὲ πολλὰ Εὐρωπαϊκά, Ἀμερικανικά, ἀκόμα καὶ Ἀσιατικὰ κράτη λειτουργοῦν οἱ ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες, ποὺ μέσω τῶν πολλῶν προσωπικῶν δεδομένων τους θὰ διοικοῦνται καὶ θὰ κατευθύνονται ὅλοι οἱ πολίτες ἐντασσόμενοι de facto  στὸ κράτος τῆς Νέας Ἐποχῆς.

Έχουμε γνωρίσει τὴ «φιλοσοφία», τὴ νοοτροπία, τοὺς σκοποὺς τῆς Νέας Ἐποχῆς.  Θέλει νὰ ἀλλοιώσει τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν οὐσία τῆς Χριστιανικῆς πίστεως, ἀναμειγνύοντας τὴν μὲ τὸ σκοτάδι, τὸ ψεῦδος καὶ τὴν ἀφέλεια ὅλων τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν ψευδοθρησκειῶν.  Θέλει νὰ ἀλλάξει ὄλον τὸν τρόπο ζωῆς ὅλων τῶν ἀνθρώπων μὴ θεωρώντας τοὺς εἰκόνες τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, προοριζόμενες γιὰ τὸ καθ’ ὁμοίωσιν.  Ἄπειρα χρήματα δαπανῶνται γιὰ νὰ προπαγανδίζει ἡ τηλεόραση τὸν ἄθεο ἢ ἀντίχριστο τρόπο ζωῆς.  Στὸ ἐξωτερικὸ φοβερὲς μηνύσεις ἔχουν ὑποβληθεῖ κατὰ καιροὺς σ’ αὐτοὺς ποὺ ἀντιδροῦν στὶς προπαγάνδες τῶν σεκτῶν καὶ στοὺς σχεδιασμοὺς τῆς Νέας Ἐποχῆς γιὰ ἐπικράτηση τοῦ παγκόσμιου κράτους.

Ἄφθονα ἐπίσης χρήματα δαπανῶνται σὲ προγράμματα ποὺ συμβάλλουν στὸ marketing καὶ στὴν ἀποδοχὴ τῶν δομῶν τοῦ παγκόσμιου κράτους τῆς Νέας Ἐποχῆς, καθὼς ἐπίσης καὶ τῆς πειθαρχίας ὅλων τῶν ἐξουσιῶν τῆς γῆς σὲ μία Ὑπερεξουσία ποὺ διὰ τῆς ἠλεκτρονικῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας μπορεῖ καὶ θέλει νὰ καθυποτάξει ἅπασαν τὴν Οἰκουμένην.

Ἀκόμη, ἡ Νέα Ἐποχή, κηρύσσει φονικότατους πολέμους μὲ τὸ πρόσχημα τῆς καταστολῆς τῆς βίας, χρησιμοποιώντας πολὺ περισσότερη βία.  Στὴν πραγματικότητα οἱ πάντες πιστεύουν, ὅτι οἱ πόλεμοι τῆς Νέας Ἐποχῆς ἐξυπηρετοῦν τοὺς παραπάνω σκοπούς.

Μήπως καὶ οἱ μεγάλες καταστροφὲς τῆς Πελοποννήσου καὶ τῆς Ἀττικῆς ὀφείλονται καὶ αὐτὲς στὴ μανικότατη ἐπιθυμία τῆς Νέας Ἐποχῆς νὰ διαφεντεύει πλήρως τὴ χώρα μας μὲ τοὺς ἰσχυροὺς παγκοσμιοποιητικοὺς μηχανισμούς της;

4. Ἔνταξη τῆς Ἑλλάδος στὸ ἀντίχριστο παγκόσμιο κράτος

Τὸ ἀπειλητικὸ ἄρθρο 153 τοῦ ἀσφαλιστικοῦ Νόμου 3655/2008 ὁλοφάνερα πιὰ τοποθετεῖ τὶς ὁλοκληρωτικὲς βάσεις τοῦ νεοεποχίτικου ἀντίχριστου κράτους παγιώνοντας καὶ στὴ χώρα μας τὴ Δύση τῆς Δημοκρατίας. Αὐτὴ τὴ δύση τῆς δημοκρατίας καὶ τὴν ἐπιβολὴ ἀντίχριστων νόμων στὴ ζωή μας εἶχε πρὸ χρόνων προβλέψει ὁ Ἅγιος Γέροντας π. Παΐσιος..  Σ’ αὐτὴν εἶχε ἀναφερθεῖ καὶ ἡ πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων κ. Ψαρούδα - Μπενάκη, προσφωνώντας τὸ νοεκλεγέντα Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας κύριο Παπούλια.  Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ ὅσες φορὲς ἐμφανίζεται ἡ ἀξιότιμη Ὑπουργὸς Ἀπασχόλησης κ. Πετραλιὰ στὴν τηλεόραση, μιλάει μὲ ἀπίστευτη ἔνταση προπαγανδίζοντας τὸν ΑΜΚΑ.  Τὸ θεώρησε «στοίχημα» τῆς πολιτικῆς της σταδιοδρομίας καὶ καυχᾶται γιὰ τὴν ἐπιτυχία της.

5. Δομὴ ΑΜΚΑ

Ἑκατομμύρια ἀνυποψίαστοι ἐπώνυμοι, μὰ κυρίως ἁπλοὶ πολίτες πιστεύουν ὅτι ὁ ΑΜΚΑ εἶναι ἕνας ἀκίνδυνος ἁπλὸς ἀριθμὸς καὶ σπεύδουν νὰ τὸν ἀποκτήσουν, γιὰ νὰ μὴν ἔχουν προβλήματα μισθοδοσίας καὶ ἀσφαλιστικῆς κάλυψης καὶ γιὰ νὰ ἔχουν τὴν ἱκανότητα πάσης δικαιοπραξίας, μὴ κατανοώντας τὸ τί θὰ ἐπακολουθήσει.  Τώρα προσωρινὰ ὁ ΑΜΚΑ εἶναι ἕνας ἁπλὸς ἀριθμὸς σὲ μία ἁπλὴ κάρτα ποὺ δὲν ἔχει πάνω της ἢ μέσα στὶς ἴνες τῆς κανένα ἀπὸ τοὺς ἐπίμαχους δυσώνυμους συμβολισμούς, ὅπως π.χ. τὸ 666 ποὺ εἶναι ὁ συμβολικὸς ἀριθμὸς τοῦ ἀντιχρίστου.  Αὐτὸ τουλάχιστόν μας διαβεβαιώνει τὸ Ὑπουργεῖο Ἀπασχόλησης ἀπαντώντας στὶς ἔγγραφες ἀντιδράσεις τῶν πολιτῶν γιὰ τὸν ΑΜΚΑ.

Ὅμως, ὁ ἀριθμὸς ποὺ δίδεται σὲ κάθε πολίτη δὲν εἶναι ἕνας αὔξων τυχαῖος ἀριθμὸς ὅπως π.χ. ὁ ΑΦΜ. Ὁ πυρήνας τοῦ συνολικοῦ ἀριθμοῦ εἶναι τὸ πιὸ εὐαίσθητο προσωπικὸ δεδομένο.  Τὰ ἕξι πρῶτα ψηφία δηλώνουν τὴν ἡμέρα, τὸ μήνα καὶ τὸ ἔτος γέννησης τοῦ ἀνθρώπου. Στὴ συνέχεια ὑπάρχει ἕνας αὔξων ἀριθμὸς καὶ ἕνας ἀριθμὸς τοῦ κομπιοῦτερ.  Ἀργότερα, ὅταν τὸ ἠλεκτρονικὸ σύστημα φτάσει στὴν παγκόσμια ὁλοκλήρωσή του ὁ ΑΜΚΑ κάθε πολίτη θὰ περιλαμβάνει καὶ ἄλλα περισσότερα ἀριθμητικὰ ψηφία.  Μὲ τὴ μορφὴ αὐτὴ ὁ ΑΜΚΑ, ὅπως μας διαβεβαιώνει ὁ π. Παΐσιος, θὰ συνδέεται μὲ τὸν κεντρικὸ ὑπολογιστὴ τῶν Βρυξελλῶν μέσω τοῦ κωδικοῦ 666, ποὺ γιὰ ἐμᾶς τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανοὺς εἶναι ὁ δυσώνυμος ἀριθμὸς τοῦ Ἀντιχρίστου.  Ὅταν διεξάγονταν οἱ ἐπίμαχες συζητήσεις γιὰ τὸν ΕΚΑΜ καὶ τὴ σχέση του μὲ τὸ 666, τόσο ὁ Ὑπουργὸς Θεόδωρος Πάγκαλος ὅσο καὶ ἄλλοι κυβερνητικοὶ παράγοντες εἶχαν παραδεχθεῖ, ὅτι τὸ κεντρικὸ κομπιοῦτερ τῶν Βρυξελλῶν περιέχει τὸ βασικὸ κωδικὸ 666 καὶ ὅτι ἐμεῖς μία χούφτα Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων δὲν μποροῦμε νὰ ἀπαιτήσουμε ἀπὸ τὰ ἑκατομμύρια τῶν Εὐρωπαίων τὴν ἀλλαγὴ αὐτοῦ τοῦ κωδικοῦ.  Ποιὸς ὑπεύθυνος ἐπιστήμονας τῆς πληροφορικῆς μπορεῖ σήμερα νὰ μᾶς διαβεβαιώσει ὅτι ὁ γραμμωτὸς κωδικὸς code 39 δὲν περιέχει τὸ 666;

6. Αἰτιολογία θέσπισης

Γίνεται λόγος ἀπὸ τοὺς πολιτικούς μας γιὰ τὴν αἰτιολογία θέσπισης τοῦ ΑΜΚΑ.  Ὡς κυριότερος λόγος προτάσσεται ἡ εὐταξία ποὺ ἐπιδιώκεται στὴ δημόσια διοίκηση τοῦ κράτους μας.  Ἔτσι, λέγεται, ὅταν ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἠλεκτρονικὴ λειτουργία τοῦ ὅλου συστήματος, οἱ πολίτες δὲν θὰ μποροῦν νὰ παρανομήσουν, ὅπως παρανομοῦν τώρα, καὶ δὲ θὰ φοροδιαφεύγουν.

Ποιοὶ μιλοῦν σὲ ποιούς; Ποιοὶ μέσω τοῦ χρηματιστηρίου ἔκαναν φτωχότερους ὅλους τους Ἕλληνες πολίτες;  Ποιοὶ ἀντάλλαξαν τὶς νόμιμες κρατήσεις χιλιάδων δημοσίων ὑπαλλήλων τῆς χώρας μας μὲ τὸ πολυθόρυβο ὁμόλογο στὸ ΤΕΑΔΥ;

7. Ἐξέλιξη τοῦ ΑΜΚΑ

Οἱ συνεντεύξεις ποὺ ἔχει δώσει κατὰ καιροὺς ὁ Γ.Γ. τοῦ Ὑπουργείου Ἀπασχόλησης κ. Δήμ. Μαμμωνὰς δίνουν περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὸ πὼς θὰ ἐξελιχθεῖ τὸ σύστημα ΑΜΚΑ.  Θὰ γενικευθοῦν οἱ τραπεζικὲς κάρτες καὶ θὰ χρησιμοποιηθεῖ στὶς συναλλαγὲς τῶν πολιτῶν τὸ πλαστικὸ χρῆμα.  Σὲ ἑπόμενη φάση θὰ ἑνοποιηθοῦν οἱ τραπεζικὲς κάρτες μὲ τὴν κάρτα ΑΜΚΑ, ὥστε νὰ ἐφαρμοσθεῖ ἀπόλυτα ἡ ἀπειλὴ ὅτι «δὲν θὰ μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀγοράσει, νὰ πωλήσει κ.τ.λ.».  Τότε ὑποχρεωτικὰ θὰ εἶναι ἠλεκτρονικὴ μὲ τὸ μικροτσὶπ καὶ θὰ τελεῖ ὅλες τὶς ἐξυπηρετήσεις ποὺ μερικῶς ἔχουν προαναγγείλει οἱ κυβερνητικοὶ παράγοντες.

Γιὰ τὰ μικροτσὶπ ἔχουν γραφεῖ πολλά. Θὰ ἔχουν ἀπέραντη χωρητικότητα.  Τὸ παγκόσμιο κράτος τῆς Νέας Ἐποχῆς θὰ μπορεῖ νὰ συλλέξει ἄπειρες πληροφορίες γιὰ ὅλη τὴ ζωὴ ὅλων τῶν πολιτῶν, ὅλων τῶν ἀνθρώπων.  Ὁλόκληρο τὸ προφὶλ τῆς «προσωπικότητος» κάθε ἀνθρώπου θὰ βρίσκεται στὰ χέρια τοῦ ἀπρόσωπου διοικητηρίου τῆς ἀντίχριστης Νέας Ἐποχῆς. 

Τέλος ὡς κρατοῦσα ἄρχουσα τάξη, ἡ Νέα Ἐποχή, μὲ τὰ γνωστὰ ἄγνωστα κεκρυμμένα ἄτομα ποὺ θὰ μᾶς διοικοῦν, θὰ μᾶς ἀναγκάσει στανικά, ἐπίμονα ἢ δόλια νὰ χώσουμε στὸ μέτωπό μας ἢ στὸ δεξὶ χέρι μας τὸ μικροτσίπ.  Τότε θὰ ὁλοκληρωθεῖ τὸ ὅλο σύστημα ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ τὸν ΑΜΚΑ, συνεχίζεται μὲ τὴν ἠλεκτρονικὴ κάρτα ἢ ταυτότητα καὶ κορυφώνεται, φεῦ, μὲ τὸ σφράγισμα ἢ τὸ χάραγμα πάνω στὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἀπὸ εἰκόνα Θεοῦ χριστοποιούμενη καὶ θεανθρωποιούμενη, καταντᾶ φτηνὸ ἐξάρτημα τοῦ ἀχανοῦς ἀθεϊστικοῦ ἀντιχρίστου κράτους τῆς Νέας Ἐποχῆς.

8. Ὁ Ἀντίχριστός μας ἀριθμοποιεῖ

Ἕνα ἐπίσης σοβαρὸ θέμα εἶναι πιστεύουμε ἡ ἀριθμοποίηση τῶν ἀνθρώπων.  Ὁ Ἀντίχριστος θὰ ἔχει ἐπιλέξει μόνος του νὰ μὴν ἔχει ἢ νὰ μὴ διατηρεῖ τὸ ὄνομά του.  Θὰ ἀρέσκεται, ὅπως φαίνεται, νὰ εἶναι γνωστὸς στὴν οἰκουμένη ὄχι ὡς πρόσωπο, ἀφοῦ θὰ ἔχει ἀπολέσει ἐκούσια τὸ πρόσωπό του καὶ ἑπομένως καὶ τὸ ὄνομά του, τὸ ὁποῖο καὶ θὰ βδελύσσεται. Διέκοψε βλάσφημα τὴ μακάρια μετὰ τοῦ Κυρίου ζωὴ ὁ πατέρας τοῦ ὁ Διάβολος, ἔχασε κατ’ οὐσίαν τὸ ἐκλεκτὸ ὄνομα ποὺ εἶχε, τὸ ὄνομα Ἑωσφόρος.  Κατὰ συνέπεια τὸ στρεβλὸ τέκνο του ποὺ θὰ τὸν «ἐκπροσωπεῖ» καὶ θὰ ἡγεμονεύει στὸ παγκόσμιο ἀντίχριστο κράτος, δὲ θὰ θέλει ὄνομα, ἀλλὰ θὰ ταυτοποιεῖται μὲ τὸν ἀριθμὸ 666.  Πῶς εἶναι δυνατὸν ὁ εὐσεβὴς Χριστιανὸς νὰ μὴν ἀντιδρᾶ, ὁμολογῶν χριστιανικά, ὅτι αὐτονοήτως δὲν πρέπει νὰ συνυπάρχει ὁ ἀριθμός του μὲ τὸν ἀριθμὸ τοῦ Ἀντιχρίστου;

Ἡ δύναμη τοῦ Ὀνόματος στὴν Ὀρθοδοξία:  Ἡ Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξη Παράδοση εἶναι πολὺ πλούσια στὴ χρήση πολλῶν ὀνομάτων πρὸς τιμὴν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας μας καὶ χιλιάδων Ἁγίων.  Μάλιστα ἐπεκράτησε τὸ ὄνομα νὰ δίδεται «ἐν Μυστηρίῳ», μὲ τὸ Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος καὶ Χρίσματος.  Ὁ παραγκωνισμὸς τοῦ ὀνόματός μας καὶ ἡ ἀνταλλαγή του μὲ τὸν ἀριθμὸ ΑΜΚΑ μέσα στὸ παγκόσμιο κράτος τῆς Νέας Ἐποχῆς θὰ ἐπιφέρει πολλὲς ἀλλοιώσεις στὸν τρόπο ζωῆς καὶ τὸ βιωτικὸ καὶ κυρίως τὸν ἐν Χριστῷ τρόπο ζωῆς.  Ἔτσι θὰ ποδοπατηθεῖ ὁλόκληρος ὁ πολιτισμός μας, ἡ ἱστορία μας, ἡ γλώσσα μας, τὰ βιβλία μας.  Ἑπομένως ἡ ἀπόλυτη ἀριθμοποίησή μας μέσω τοῦ ΑΜΚΑ ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ περιεχόμενο τοῦ 13ου ἂρθρου τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος.  Στὸν ΑΜΚΑ ἐλαχιστοποιεῖται τὸ ὄνομα καὶ μεγιστοποιεῖται ἡ ἀριθμοποίηση τοῦ ἀνθρώπου, αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ ἀπαιτεῖ ἡ Νέα Ἐποχή, νὰ ἐλαχιστοποιήσει τὸ πρόσωπο καὶ νὰ τὸ ὑποβαθμίσει σὲ ἀπρόσωπη μονάδα.

9.  Ἀντιδράσεις τῶν πολιτῶν

Πολλοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ λαϊκοὶ ὄχι μόνο τώρα, ἀλλὰ πολὺ προγενέστερα ἀνησυχοῦσαν καὶ ρωτοῦσαν γιὰ τὸ θέμα τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων.  Τώρα ὅμως ποὺ ξαφνικὰ θεσμοθετήθηκε ἡ κάρτα Ἀσφάλισης ΑΜΚΑ καὶ μάλιστα τώρα ποὺ ἀπειλεῖται ὁ πολίτης, ὅτι ἂν δὲν πειθαρχήσει, ἀποκλείεται ἀπ’ ὅλο τὸ σύστημα τῆς ζωῆς, οἱ πιστοὶ δεινῶς προβληματίζονται καὶ ἐπίμονά μας ἐρωτοῦν.  Πολλοὶ ἐκ τῶν πιστῶν λαϊκῶν ἔχουν καταλάβει τὸ ὅλο θέμα καὶ ἀντιδροῦν.  Στὸ Ὑπουργεῖο Ἀπασχόλησης ἤδη ἔχουν κατατεθεῖ 30000 γραπτὲς ἀντιδράσεις, ποὺ ζητοῦν νὰ μὴν ἰσχύσει ἡ ἀπειλὴ ἐναντίον τοὺς ὡς πολιτῶν, ποὺ προστατεύονται τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματά τους καὶ σύμφωνα μὲ τὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα, ἀλλὰ καὶ σύμφωνα μὲ τὴ Χάρτα ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῆς Ε.Ε.

Ἀκόμα καὶ σὲ μερικὲς Ἀμερικανικὲς πολιτεῖες ἀλλὰ καὶ σὲ Εὐρωπαϊκὲς χῶρες, ὑπάρχουν ἀντιδράσεις σὲ μία τέτοια προοπτικὴ ἐπιβολῆς ΑΜΚΑ ἢ ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων.  Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρουμε τὴν εὐαισθησία ποὺ ἔδειξε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ρουμανικῆς Ἐκκλησίας ἀκόμα καὶ στὸ θέμα τῶν διαβατηρίων.  Συνιστᾶ στὴν πολιτεία καὶ στοὺς πολίτες νὰ μὴν ὑπάρχει πάνω στὸ διαβατήριο κανένα βιομετρικὸ ἢ ἄλλο «ὕποπτο» στοιχεῖο.

«Τὴν ἀνησυχία της γιὰ τὰ νέα βιομετρικὰ διαβατήρια, τὰ ὁποῖα θὰ περιέχουν πληροφορίες ἀποθηκευμένες σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή, ἐξέφρασε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Ὀρθοδόξου Πατριαρχείου Ρουμανίας.  Μετὰ τὴν συνεδρία τῆς 25-2-2009 ἐξεδόθη ἀνακοίνωση, ἡ ὁποία ὑπογράφεται ἀπὸ ὅλους τους Συνοδικοὺς Ἱεράρχες καὶ στὴν ὁποία μεταξὺ ἄλλων ἐπισημαίνονται τὰ ἑξῆς:

Ἡ ἀπόκτηση διαβατηρίου εἶναι δικαίωμα καὶ ὄχι ὑποχρέωση τοῦ πολίτη.  Ἄρα ὅσοι προβάλλουν λόγους θρησκευτικῆς συνειδήσεως δὲν εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ ἀποκτήσουν τὸ νέο τύπο βιομετρικου διαβατηρίου.

Κάθε πολίτης ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ γνωρίζει λεπτομερῶς τὰ προσωπικά του στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα περιλαμβάνονται στὸν ἠλεκτρονικὸ χῶρο ἀποθηκεύσεως τῶν νέων διαβατηρίων.

Στὶς 16-3-2005 ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ Ἐπιστημονικῆς Ἠθικῆς καὶ Νέων Τεχνολογιῶν ἐξέφρασε τὴν ἀντίθεσή της στὴν ἐμφύτευση ἠλεκτρονικοὴ τσὶπ στὰ διαβατήρια.  Σὲ ἀντίθετη περίπτωση ἀπειλεῖται ἡ ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια καὶ ἡ δημοκρατικὴ κοινωνία…».  (Περιοδικὸ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Μάρτιος 2009).

 

Συμπερασματικὰ πρέπει νὰ κατανοήσουμε, ὅτι παίρνοντας αὐτὸ τὸν ἀριθμὸ ἤδη ἐντασσόμαστε καὶ ἐνσωματωνόμαστε στὸ ἀντίχριστο κράτος τῆς Νέας Ἐποχῆς. Ἑνωνόμαστε καὶ μεῖς ἀδιαμαρτύρητα μαζὶ μὲ τὰ κράτη ποὺ ἔχουν δώσει τὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες στοὺς πολίτες τους.  Ἤδη αὐτὲς οἱ ταυτότητες λειτουργοῦν ἠλεκτρονικά.  Δίνουν τὰ στοιχεῖα ποὺ τοὺς ζητοῦνται καὶ δέχονται καινούργια στοιχεῖα γιὰ τοὺς κατόχους τους.  Ἀπὸ δεκαετίες ἡ Νέα Ἐποχὴ ἔχει καταφέρει νὰ ψηφιστοῦν ἀντίχριστοι νόμοι ἀπὸ τὰ Κοινοβούλια τῶν μελῶν κρατῶν.  Ἔτσι ἡ ἄθεη καὶ ἀπάνθρωπη νοοτροπία τῆς ἔχει ἐπιβληθεῖ σὲ πολλοὺς τομεῖς τῆς ζωῆς συνιστώντας μὲ ἄλλον τρόπο τὸ νέο παγκόσμιο ἢ παγκοσμιοποιούμενο κράτος τοῦ Ἀντιχρίστου.

Ὑπολείπεται τώρα μὲ τὴν ἀπειλὴ τοῦ ΑΜΚΑ νὰ ἐνταχθοῦμε καὶ ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι πολίτες στὸ παγκόσμιο κράτος τῆς Νέας Ἐποχῆς.  Ὅταν ὁλοκληρωθοῦν διὰ τοῦ ΑΜΚΑ καὶ τῶν ἐπερχομένων ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων ἢ καρτῶν οἱ διαδικασίες αὐτές, τότε θὰ εἶναι ἕτοιμα τὰ πάντα γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ Ἀντιχρίστου.

Ὄχι πανικός, ἀλλὰ ποιμαντικὸ χρέος ἡ ἐνημέρωση περὶ ΑΜΚΑ

Ὅλα τὰ παραπάνω θὰ πρέπει νὰ ἔχουμε ὑπ’ ὄψη ὅλοι μας, κάθε χριστιανὸς πολίτης τῆς πατρίδος μας, ὄχι γιὰ νὰ καταληφθοῦμε ἀπὸ τὸν πανικὸ τῶν ἐπερχομένων δεινῶν, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐμβολιασθοῦμε μὲ τὴν καλὴ ἐν Χριστῷ ἀνησυχία καὶ τὴν καλὴ ἐν Χριστῷ ἑτοιμασία.  Οἱ χριστιανοὶ τῶν πρώτων χριστιανικῶν χρόνων, παρὰ τοὺς ἀπηνείς  διωγμούς, δὲν ἀπαξίωναν τὴν παροῦσα ζωή, τὸ γάμο, τὴν οἰκογένεια, τὸ ἐπάγγελμα, ὅλες τὶς ἐν τῷ κόσμῳ δραστηριότητες, ὅπως μας πληροφορεῖ σαφῶς ὁ ἅγιος Ἰουστίνος, φιλόσοφος καὶ μάρτυρας στὴ γνωστὴ ἀπολογητικὴ ἐπιστολή του, ἀλλὰ ἦταν ζωντανὰ ἑνωμένοι μὲ τὸ Χριστό, πανέτοιμοι γιὰ τὴν αὐτονόητη θεοσθενὴ ὁμολογία Χριστοῦ, καὶ γιὰ τὸ ἱερὸ Μαρτύριο, ὅποτε αὐτὸ ὁμολογουμένως τοὺς ἐζητεῖτο.

Ἀπαραίτητο ποιμαντικὸ χρέος μας εἶναι ἡ ἐνημέρωση τῶν πιστῶν μας ὄχι φυσικὰ μόνο στὸ παραπάνω θέμα περὶ ΑΜΚΑ, ἀλλὰ πρωτίστως στὸν ἐν Χριστῷ πνευματικόν μας ἀγώνα.

Ὅμως ἂν δὲ γίνεται ἐκ μέρους μας ἐνημέρωση περὶ ΑΜΚΑ, ἠλεκτρονικῶν καρτῶν καὶ τῶν δεινῶν ἐξελίξεων, θὰ ἐξομοιωνόμαστε μὲ τὴν τακτική της στρουθοκαμήλου ποὺ βυθίζει τὸ κεφάλι της στὴν ἄμμο καὶ μὴ βλέποντας τὸν ἐπερχόμενο κίνδυνο, πέφτει θύμα στὶς παγίδες τοῦ ἐχθροῦ.

Δὲν ἐπιτρέπεται, ταπεινῶς φρονοῡμε, νὰ εἰρωνευόμαστε ὅσους προβληματίζονται μὲ τὸ ὅλο θέμα περὶ ΑΜΚΑ καὶ νὰ τοὺς κατατάσσουμε στοὺς γραφικοὺς τύπους ἢ στοὺς ἀφελεῖς ἢ φανατικούς.  Ἀναμένουμε ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὅρους καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, χωρὶς φόβο καὶ πάθος, νὰ δώσουν ἕνα λόγο «παντὶ τῷ αἰτούντι» καὶ γιὰ νὰ μὴν αἰσθάνονται οἱ πιστοί μας ὀρφανοὶ ἀπὸ μητέρα, τὴ Μητέρα μας Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ ἑτοιμαζόμαστε, ὅσοι πιστοὶ γιὰ τὶς πιὸ δύσκολες ἡμέρες, καθὼς πορευόμαστε πρὸς τὰ Ἔσχατα.

Ἀπαραίτητη ἡ Συνοδικὴ ἐνημέρωση

Χωρὶς ἐκκλησιολογική, δηλαδὴ Συνοδικὴ ἐνημέρωση θὰ ἀπολέσουμε τὰ κριτήριά μας καί, ὅταν ἔρθει ὁ Ἀντίχριστος, δὲν θὰ τὸν ἀναγνωρίσουμε, ἀφοῦ θὰ προσπαθήσει, ὡς ἀντίχριστος, νὰ παραπλανήσει εἰ δυνατὸν καὶ τοὺς ἐκλεκτούς.  Τότε ἴσως, φεῦ, ἔχοντας στὸ χέρι ἢ στὸ μέτωπο τὸ ἀντίχριστο χάραγμα, νὰ τὸν ὑποδεχθοῦμε μὲ ἐνθουσιασμὸ καὶ μὲ ἐπευφημίες.  Ἀλίμονο, ἂν ἐπαληθευθεῖ  μὲ τὴν ἐνδοτικὴ ἐνδοεκκλησιαστικὴ συμπεριφορά μας τὸ τῆς Θείας Ἀποκαλύψεως: «Τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ἐστῶς ἐν τόπῳ Ἁγίω».  Μὴ γένοιτο!

Μὲ τὴν ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

Εὔχεσθε,

π. Σαράντης Σαράντος.

Τελευταῖες ἀναρτήσεις

EmvolioCovid
Menu1 2021 Menu2 2021 Menu3 2021
Menu11 2021 Menu22 2021 Menu33 2021

Ἅγιοι καί ἀσκητικές μορφές τοῦ αἰώνα μας - ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ !

 • Ἅγιος Παίσιος Ἀθωνίτης

 • Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

 • Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός

 • Ἅγιος Ἰωάννης Μαχίμοβιτς

 • Ἅγιος Φιλούμενος Ἁγιοταφίτης

 • Ἅγιος Εὐγένιος Νεομάρτυρας

 • Ἅγιος Ἰωάννης Καρασταμάτης

 • Ἅγιος Ἀνδρόνικος Ἐπίσκοπος Πέρμ

 • Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης

 • Γέρων Ἰλιέ Κλεόπα

 • Γέρων Σωφρόνιος Ζαχάρωφ

 • Γέρων Ἰουστίνος Πάρβου

 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ:
Ἐνώπιον μιᾶς ἀσύμμετρης ἀπειλῆς κατά τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨEΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Taytotites Aug22

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ προσπάθεια γιά τήν κατάργηση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου στήν τωρινή ἀλλά καί στήν ἐσχατολογική της διάσταση μέσα ἀπό τό «ἠλεκτρονικό φακέλωμα», ὅπως τό ἀπεκάλεσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, πραγματώνεται πλέον ὁλοταχῶς ἀπό τήν πολιτεία, μέ πρῶτο ὁρόσημο τή λειτουργία ἠλεκτρονικῆς ἐφαρμογῆς στό κινητό σέ προσπάθεια ἀντικατάστασης τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας καί τοῦ διπλώματος ὁδήγησης.

Διαβάστε Περισσότερα ...