ΒΙΝΤΕΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 22-ΙΑΝ-2023 : Μετανθρωπισμός: Ἀπειλή για τὸν Ἂνθρωπο

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ .. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 29/1/2023

ΔΩΡΕΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Σεμινάρια Δογματικῆς ἀπὸ τὴν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν (2022-23) Β ΕΤΟΣ

Διδάσκοντες : Δρ. Παῦλος Κλιματσάκης καὶ Δρ. Φώτης Σχοινᾶς.

«Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν». Ἡ νὲα διαδικτυακή ἐκπομπή τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν

9η ΕΚΠΟΜΠΗ: Ὀρθοδοξία, ἡ μόνη κιβωτός τῆς σωτηρίας - ΜΕΡΟΣ Β 2/2ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝ ΣΕ NEO PLAYLIST ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ

ΑΜΚΑ : Εἶναι μιά ἁπλῆ κάρτα; Ἐνημέρωση, τοποθέτηση, ὁμολογία.

Ἀπό τήν 1η Ἰουνίου 2009 καθιερώθηκε ἡ ὑποχρεωτική παραλαβή τοῦ ΑΜΚΑ, πού εἶναι γραμμένος πάνω σέ μιά ἁπλῆ κάρτα σάν ταυτότητα. 

Τήν κάρτα αὐτή τοῦ ΑΜΚΑ ὑποχρεωτικά ἔχουν παραλάβει προγενέστερα ὅλοι οἱ νομιμοποιηθέντες στή χώρα μας μετανάστες.

Καλούμαστε λοιπόν καί μεῖς, οἱ νόμιμοι Ἕλληνες πολῖτες μέχρι τήν τελευταία ἡμέρα τοῦ Σεπτεμβρίου 2009 νά τήν παραλάβουμε.  Ἄν ἀρνηθοῦμε, ἀπειλούμαστε ἀπό τό ἄρθρο 153 τοῦ νόμου 3655/2008:

·         Νά μήν ἔχουμε τό δικαίωμα ἐργασίας καί συνταξιοδότησης.

·         Νά μήν ἔχουμε ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη καί ἀσφάλιση.

·         Νά μήν πληρωνόμαστε μισθούς, ἐπιδόματα, συντάξεις.

·         Νά στερούμαστε σχεδόν πάσης δικαιοπραξίας.

Τί εἶναι ὅμως ὁ ΑΜΚΑ;

Ἀπό συνεντεύξεις ἁρμοδίων κρατικῶν παραγόντων γνωρίζουμε ὅτι δέν πρόκειται γιά μιά ἁπλῆ κάρτα καί ἕνα ἁπλό ἀριθμό ἰατροφαρμακευτικῆς ἀσφάλισης.  Αὐτή ἡ ἁπλῆ κάρτα σύντομα θά ἀλλαχθεῖ καί θά γίνει τελικά ἠλεκτρονική.  Θά γίνει σάν τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες πού χρησιμοποιοῦνται σέ ἄλλα Εὐρωπαϊκά καί Ἀμερικανικά Κράτη.

Παλαιότερες ἀντιδράσεις

χι μόνο τώρα, λλά πό πολύ παλαιότερα νησυχούσαμε καί ντιδρούσαμε γιά τήν προτεινόμενη πό διάφορες κυβερνήσεις τς χώρας μας καθιέρωση λεκτρονικν ταυτοτήτων λεκτρονικν καρτν.  Τήν ντίδρασή μας ατή εἶχαν συνειδη­τοποιήσει οἱ Εὐρωπαῖοι ἑταῖροι μας καί γιά αὐτό δέν βιάζονταν ἄκομψα νά μᾶς τίς ἐπιβάλουν.  Ὁ καγκελάριος  μάλιστα τῆς Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ τό 2000 εἶχε πεῖ, ὅτι ἐφόσον οἱ Ἕλληνες ἀντιδροῦν στίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες, ἄς τούς δώσουμε μιά ἄλλη κάρτα ἠλεκτρονική.  Ἔτσι μεθοδεύτηκε στίς μέρες μας ὁ ΑΜΚΑ, μέ προοπτική τή θέσπιση ὄχι ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας ἀλλά κάρτας ἠλεκτρονικῆς.

Συνθήκη Σένγκεν

Οἱ ἠλεκτρονικές ταυτότητες καθιερώθηκαν τό 1986 γιά πρώτη φορά μέ τό νόμο 1599 τοῦ Κουτσόγιωργα «περί ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων καί τοῦ ΕΚΑΜ».  Κινητοποιήσεις κληρικῶν καί λαϊκῶν μαζί μέ τήν ἀντίδραση τοῦ τότε ἀρχιεπισκόπου Σεραφείμ κατέστησαν ἀνενεργό τό νόμο.  Ἐφαρμόσθηκε ὅμως ὁ Α.Φ.Μ., ἕνας ἀριθμός πού χαρακτηρίζει διά βίου τόν πολίτη στίς οἰκονομικές του συναλλαγές. 

Ἀπό τῆς 8ης Δεκεμβρίου 1997 ἐφαρμόστηκε καί στήν πατρίδα μας ἡ Συνθήκη Σένγκεν.  Γιά νά λειτουργήσει τό ὅλο σύστημά της ἔπρεπε ὑποχρεωτικά νά ἐκδοθοῦν οἱ ἠλεκτρονικές ταυτότητες.  Τότε στίς 9 Φεβρουαρίου 1998 ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔστειλε τήν ὑπ’ ἀριθμό 2641 ἐγκύκλιο πρός τόν εὐσεβῆ Ὀρθόδοξο Ἑλληνικό λαό.  Ἔγινε μιά ἀντικειμενική κριτική τῆς Συνθήκης πού συμπληρώθηκε καί μέ τήν ἄποψη τοῦ ἰδίου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, τό ὁποῖο μέ σειρά ἐκθέσεων στιγματίζει τή Συνθήκη γιά «ἔλλειψη διαφάνειας καί δημοκρατικοῦ ἐλέγχου».

Τό ἰδεολογικό ὑπόβαθρο

Ἡ Συνθήκη Σένγκεν ἀποτελεῖ τό πρῶτο ἐπίσημο ἰδεολογικό ὑπόβαθρο τῆς Νέας Ἐποχῆς.  Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας θεωρεῖ τόν ἄνθρωπο ὡς κορωνίδα τῆς δημιουργίας, πεποιημένο ἀπό αὐτά τά χέρια τοῦ Δημιουργοῦ μέ αὐτονόητη τή συνεργασία τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.  Ἡ Συνθήκη Σένγκεν θεωρεῖ τόν ἄνθρωπο ἔνοχο, γιαυτό θά πρέπει παντοῦ καί πάντοτε νά ἀποδεικνύει κατά τό δυνατόν τήν ἀθωότητά του.  Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας στηριζομένη καί στήν Παλαιά καί στήν Καινή Διαθήκη καί στήν ἑρμηνευτική παράδοση τῶν Ἁγίων Πατέρων ἐξακολουθεῖ νά θεωρεῖ τόν ἄνθρωπο ὡς εἰκόνα Θεοῦ, μολονότι φέρει μεταπτωτικά «στίγματα πταισμάτων».  Ὁ ΑΜΚΑ, οἱ ἠλεκτρονικές ταυτότητες καί τελικά – μή γένοιτο – τό χάραγμα ἀποτελοῦν βδελυκτά τέκνα τῆς Συνθήκης Σένγκεν, ἡ ὁποία ἐξακολουθεῖ μέ τήν ἰσχύ της νά διαποτίζει ἰδεολογικά τήν Εὐρώπη καί κατ’ ἐπέκταση τήν παγκόσμια κοινότητα.

Ἠλεκτρονικές ταυτότητες

Ὅσον ἀφορᾷ τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες συνιστοῦσε ἡ Ἱερά Σύνοδος στούς πιστούς νά μή τίς δεχθοῦν, ἐφόσον ὁ βασικός κωδικός τους θά εἶναι ὁ δυσώνυμος καί ἀπαράδεκτος ἀριθμός 666, ὁ ἀριθμός τοῦ Ἀντιχρίστου.

Λόγῳ τῶν ἀντιδράσεων τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ μας, ἦταν ἑπόμενο καί ἡ διοικοῦσα Μητέρα Ἐκκλησία, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά τοποθετηθεῖ ἀρνητικά, ἀναγνωρίζουσα τή σοβαρότητα τῆς φωνῆς τοῦ λαοῦ.

Νόμοι, Ἄρθρα ΑΜΚΑ

Παρά ταῦτα καθιερώθηκε ὁ ΑΜΚΑ μέ τό ἄρθρο 64 τοῦ Ν. 2084/1992 καί συμπληρώθηκε μέ τήν παράγραφο 8 τοῦ ἄρθρου 20 τοῦ Ν. 2556/1997, τό ἄρθρο 39 τοῦ Ν. 2676/1999 καί τήν παράγραφο 8 τοῦ ἄρθρου 62 τοῦ Ν. 3518/2006.  Τέλος σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 153 τοῦ Νόμου 3655/2008 ὁρίζεται ὁ ΑΜΚΑ ὡς ὁ ἀριθμός ἐργασιακῆς καί ἀσφαλιστικῆς ταυτοποίησης ὅλων τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ὑποχρεωτικά.  Στήν παράγραφο 2 τοῦ ὡς ἄνω ἄρθρου συνιστᾶται ἡ ἀναγραφή τοῦ ΑΜΚΑ σέ κάθε ἔγγραφο τοῦ πολίτη στήν ἐργασία, τήν ἀσφάλεια καί τήν προστασία ὑγείας.  Κατά συνέπεια ἐπιβάλλεται ἐκβιαστικά ἡ ἀποδοχή του καί παραλαβή ἀπ’ ὅλους τούς πολῖτες.  Οἱ γονεῖς μάλιστα ἔχουν τήν ὑποχρέωση νά κάνουν τίς νόμιμες ἐνέργειες γιά νά παραλάβουν ΑΜΚΑ καί γιά τά ἀνήλικα τέκνα τους.

Η.ΔΙ.Κ.Α.

Συγκεκριμένα χορηγεῖται ἀπό τήν Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ, δηλαδή ἀπό τήν Ἠλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης, πού εἶναι ἀνώνυμη ἑταιρεία τοῦ δημοσίου καί ἐποπτεύεται ἀπό τή Γ.Γ.Κ.Α (Γενική Γραμματεία Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων). 

Ἰδιωτική Ἑταιρεία ΕΠΑΦΟΣ

Ὅμως τήν παραγωγή ὅλων τῶν ἐπίμαχων ἀριθμῶν ἔχει ἀναλάβει ἡ ἰδιωτική ἑταιρεία ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ ἡ ὁποία ἐξειδικεύεται σέ ἐκπαιδευτικά προγράμματα διαχειρίσεως διαφημιστικοῦ ὑλικοῦ γιά τά Μ.Μ.Ε.  Κάθε ἀπροκατάληπτος πολίτης πού μαθαίνει αὐτήν τήν πληροφορία, ἀμέσως αἰσθάνεται μιά ἀνασφάλεια.  Σέ ἀρκετές ἱστοσελίδες σχολιάζεται μέ καχυποψία ἡ ἀνάθεση αὐτοῦ τοῦ τόσο ὑπεύθυνου ἔργου σέ μιά ἰδιωτική ἑταιρεία.  Ποιός μπορεῖ νά ἐγγυηθεῖ ὅτι τά προσωπικά εὐαίσθητα δεδομένα θά μείνουν ἀπόρρητα ἀπό ἕνα ἰδιωτικό φορέα;  Τό πρακτορεῖο εἰδήσεων Reuters ἔχει ἀνακοινώσει ὅτι παραπε­τάχτηκαν προσωπικά στοιχεῖα γιά τό μισό Βρετανικό πληθυσμό.  Αὐτό σημαίνει ὅτι δέν ὑπάρχει ἀσφάλεια, μυστικότητα καί σωστή φύλαξη τῶν προσωπικῶν μας δεδομένων, πού θά κυκλοφοροῦν εἴτε ἐντός εἴτε ἐκτός τῶν ἐπικείμενων ἠλεκτρονικῶν καρτῶν, ἐν γνώσει μας ἤ ἐν ἀγνοίᾳ μας.

Μέ τό ἄρθρο 61 τοῦ Ν. 3518/2006 πού προμνημονεύσαμε συνιστᾶται εἰδικό τμῆμα ὑποστήριξης Ἐθνικῶν Μητρῴων Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης μέ ἔργο τήν ἐπίβλεψη, τόν ἔλεγχο καί συντονισμό ὅλων τῶν ἐμπλεκομένων φορέων ὡς καί τήν παροχή στοιχείων ἀπό τά Μητρῷα σέ φορεῖς τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καί τῶν κρατῶν μελῶν τῆς Ε.Ε.  Οὔτε στό νόμο αὐτό οὔτε σέ ἄλλο σχετικό προβλέπεται κάποιο δικαίωμα ἐλέγχου τοῦ πολίτη στά στάδια παραγωγῆς τοῦ ἀτομικοῦ του ΑΜΚΑ.  Ἡ ἰδιωτική ἑταιρεία ΕΠΑΦΟΣ θά ἔχει δικαίωμα νά χειρίζεται τά στοιχεῖα μας.  Ὁ ἴδιος ὁ πολίτης δέν θά ἔχει κανένα δικαίωμα νά ἐλέγχει τά δικά του στοιχεῖα.

Σύγχρονα Μικροτσίπς

Ἡ ἤδη δοθεῖσα κάρτα φαίνεται μιά πολύ ἁπλῆ κάρτα χωρίς τσίπ καί κατά πᾶσα πιθανότητα χωρίς bar code.  Σύμφωνα μέ συνέντευξη τύπου τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Ἀπασχόλησης κ. Δημοσθένη Μαμμωνᾶ θά ἐπακολουθήσει ἡ ἑπόμενη κάρτα, πού θά ἔχει τό τσίπ.  Τά ἐξελιγμένα καί σύγχρονα μικροτσίπς ἔχουν μεγάλη χωρητικότητα. Διαφέρουν ἀπό τά παλαιότερα ὅσο μιά σφεντόνα ἀπό ἕνα ὑπερσύγχρονο ὅπλο. Μποροῦν νά ἀποθηκεύσουν ἄπειρους χαρακτῆρες.  Εἰδικά γιά τήν ἐπερχόμενη ἠλεκτρονική ταυτότητα θά ὑπάρχουν τέσσερις χῶροι.  Ὁ πρῶτος γιά ὅλα τά θέματα τῆς ὑγείας, ὁ δεύτερος γιά ὅλα τά οἰκονομικά θέματα (πληρωμές καί μισθοί), ὁ τρίτος γιά συναλλαγές μέ δημόσιους φορεῖς καί ὁ τέταρτος γιά ὅλα τά ὑπόλοιπα. 

Ὅλες οἱ συναλλαγές μας

Μέσῳ αὐτῆς θά γίνονται ὅλες οἱ συναλλαγές μας:

·         Γύρω ἀπό θέματα διορισμῶν, ἐργασίας, συνταξιοδότησης

·         Γύρω ἀπό τά θέματα ὑγείας, φαρμάκων καί ἰατρικῆς περίθαλψης

·         Γύρω ἀπό τά θέματα μισθοδοσίας μας, οἰκονομικῶν συναλλαγῶν μέ διάφορους φορεῖς.

·         Γύρω ἀπό θέματα συναλλαγῶν μέ ὅλους τούς δημόσιους φορεῖς.

Ἀκόμα bar code;

Τί θά γίνει ὅμως μέ τό bar code καί μέ τόν δυσώνυμο ἀριθμό 666;  Οἱ προηγούμενες κυβερνή­σεις σεβάστηκαν τελικά καί τή χριστιανική συνείδηση τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων καί τό Ἑλληνικό Σύνταγμα.  Ἡ παροῦσα κυβέρνηση τί θά κάνει;

Ἀντιρρησίες Συνειδήσεως;

Τό Ἑλληνικό Δίκαιο ὑπῆρξε τόσο εὐέλικτο πού παρέσχε προστασία ἀκόμη καί στούς ἀντιρρησίες συνειδήσεως, ὅπως π.χ. θέσπιση ἐναλλακτικῆς θητείας γιά τούς μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, μέ τό νόμο 2510/1997.  Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί θά ἀντιμετωπισθοῦν μέ ἄλλο κριτήριο ὡς ταλιμπάν, ὡς φανατικοί; Μά καί αὐτοί ὑπερπροστατεύονται στή χώρα μας.  Πρόσφατα ἡ Ἑλληνική κρατική μηχανή μαζί μέ τούς δημοσιογράφους ἐπέδειξαν ἀσύλληπτη «κατανόηση» πρός τό «διωκόμενο» Μουσουλμᾶνο πρόσφυγα, πού τοῦ κατάστρεψαν κάποιοι μιά σελίδα τοῦ Κορανίου του. 

Προνόμια τοῦ Σουλτάνου στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία

Ὁ Σουλτάνος κατακτητής μετά τήν πτώση τῆς Βασιλευούσης, ἀμέσως μετά τήν διοικητική ὑπαγωγή της στήν Τουρκική αὐλή, ἔδωσε προνόμια στόν Πατριάρχη καί γενικότερα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί στούς Ὀρθοδόξους.  Σήμερα οἱ Ὀρθόδοξοι καί τό Ὀρθόδοξο Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μας καταπιέζονται ἀπό τήν Τουρκική ἀνθελληνική ἐξωτερική πολιτική.  Ὅσοι δέν πάρουμε τίς κάρτες τοῦ ΑΜΚΑ γιά λόγους χριστιανικῆς συνειδήσεως θά ἀντιμετωπισθοῦμε ὅπως καί οἱ Ἕλληνες Ὀθρόδοξοι στήν Τουρκία καί τό Ὀρθόδοξο Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο.  Θά καταντήσουμε «διωκόμενοι» ὡς μειονότητα στήν πατρίδα μας; Μά ἡ πατρίδα μας ἔχει ἐπιδείξει ἄριστη συμπεριφορά πρός τίς μικρές μειονότητες τῶν μεταναστῶν μέχρι σήμερα, ἐν ἀντιθέσει πρός ἄλλα Εὐρωπαϊκά κράτη πού συμπεριφέρονται ἐντελῶς ἀπάνθρωπα στούς οἰκονομικούς μετανάστες. 

Μάλιστα φθάσαμε στό ἔπακρο τῆς εὐαισθησίας πρός τίς μειονότητες μέσα στήν πατρίδα μας.  Φθάσαμε στό σημεῖο νά ἀπαλείψουμε ὅλοι οἱ Ἕλληνες τό θρήσκευμα ἀπό τίς ταυτότητές μας, γιά νά μή σοκάρονται καί νά μή στεναχωροῦνται, ὑποτίθεται,  οἱ ἀδύνατοι καί φτωχοί μετανάστες.  Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ἔκανε τίς λαοσυνάξεις γιά νά ἀποφύγει τήν ἀπάλειψη τοῦ θρησκεύματος ἀπό τίς ταυτότητές μας.  Τότε ὁ Ἑλληνικός λαός ἔδειξε ἔντονα ὁμολογιακή συμπεριφορά.  Τώρα τί θά γίνει;

Ἡ κυβέρνηση ἔσπευσε νά ἀνακοινώσει ὅτι ἔχουν πάρει τόν ΑΜΚΑ ἄνω τῶν 7.000.000 πολιτῶν.  Εἶναι γεγονός ὅτι πράγματι τίς πρῶτες ἡμέρες τοῦ Ἰουνίου τά ΚΕΠ ἦταν ἀσφυκτικά γεμάτα ἀπό τούς πολῖτες πού ζητοῦσαν πανικόβλητοι τόν ΑΜΚΑ.  Δέν ἀναφέρουν ὅμως τά Μ.Μ.Ε. τίς ἀντιδράσεις τῶν πολιτῶν, πού ἔχουν σωστά ἐνημερωθεῖ καί γνωρίζουν τί εἶναι ὁ ΑΜΚΑ.

Πρός τήν Ἱερά Σύνοδο

Τό παρόν πόνημα ἀποτελεῖ τέλος μιά ταπεινή υἱική προτροπή πρός τή Σεπτή Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά ἀσχοληθεῖ μέ τό θέμα, ὅπως προγενέστερα μέ τήν ἐγκύκλιο 2641/1998 γιά τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες καί νά μᾶς καθοδηγήσει γιά τίς συγκεκριμένες ἐνέργειες πού πρέπει νά κάνουμε ὡς πιστά τέκνα τῆς Ἐκκλησίας μέσα σέ μιά εὐνομούμενη πολιτεία.  Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας καί θεωρητικά – θεολογικά, ἀλλά καί πρακτικά – κοινωνικά ἔχει ἀποδείξει ὅτι δέν ἔχει μονοφυσιτίζουσες τάσεις ἀλλά ἐνδιαφέρεται καί γιά τήν ἐν Χριστῷ πνευματική μας ζωή καί γιά τήν ἐπιτυχῆ κοινωνική διαβίωση.

Ἐπώνυμοι καί μορφωμένοι - καταρτισμένοι πολῖτες ἔχουν ὑποβάλει κοσμίως τίς ἐνστάσεις τους γιά τίς ἀδυναμίες τοῦ ΑΜΚΑ καί γιά τήν ὁλοκληρωτική παγκοσμιοποιητική νοοτροπία του.

 Μετά τήν παράθεση τῶν παραπάνω ἱστορικῶν καί ἐνημερωτικῶν στοιχείων πρέπει νά γνωρίζουμε εἰς βάθος τί εἶναι ὁ ΑΜΚΑ :

·         Ἰσόβιος προσωπικός ἀριθμός. Στό 153ο ρθρο καί στή 2η παρά­γραφο το σφαλιστικο Νόμου καθορίζεται ριθμός κάθε πολίτη τς χώρας πού θά εναι σόβιος, ντελς προσωπικός καί θά χει παγκόσμια σχύ.  τσι κάθε πολίτης ἐντάσσεται στό παγκόσμιο κράτος τῆς Νέας Ἐποχῆς.

·         Ἀριθμοποίηση τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ κάθε ἄνθρωπος χάνει τό βαπτι­στικό του ὄνομα ἀκόμα καί τό ἐπώνυμό του καί γίνεται γνωστός στό παγκόσμιο κράτος μέ τόν ἀριθμό πού τοῦ δίνει πλέον ἡ Νέα Ἐποχή.  Καταντᾷ ἔτσι ὁ ἄνθρωπος ὡς ἕνας ἀριθμός, οὐσιαστικά χωρίς ὄνομα.  Εἶναι ἕνας ἀριθμός μέσα στά ἑκατομμύρια τῶν ἀριθμῶν πού ἀντιστοιχοῦν σέ κάθε ἄνθρωπο.  Τό πρόσωπο τό μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο κατά τή χριστιανική ἀντίληψη μεταβάλλεται σέ ἀριθμό.

προσβολή το νθρωπίνου προσώπου μεγιστοποιεται ταν συνεκτιμηθε μέ τήν παξίωση το κύρους το Μυστηρίου τῆς Βαπτίσεως, τήν ὁποία ἐπιφέρει ἡ προαναφερθεῖσα ταυτοποίηση τοῦ προσώπου μέσῳ τοῦ ἀριθμοῦ καί ὄχι μέσῳ τοῦ ἀναγνωρισμένου Χριστιανικοῦ ὀνόματος, ὅπως συμβαίνει μέχρι σήμερα.  Ἄλλωστε ἡ προστασία τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης παρέχεται πλήρως ἀπό τό ἄρθρο 9 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, στή 1η παράγ. το 2ου ρθρου γιά τήν ξία το νθρώπου καί στή 1η  παράγ. το 13ου ρθρου πού γίνεται λόγος γιά τήν λευθερία τς θρησκευτικς συνείδησης.

Ἡ ταύτιση τοῦ φυσικοῦ προσώπου μέ ἕνα ἀριθμό καί ἡ ἀναγνώρισή του μέ αὐτόν τόν ἀριθμό ἐξομοιώνει τόν ἄνθρωπο μέ ζῷο ἤ πρᾶγμα.  Ἀνακαλεῖ στή μνήμη μας τούς κρατουμένους στά ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.  Ἀκόμη ἡ ἀριθμοποίηση καί κατά συνέπεια ὁ ὑποβιβασμός τῆς ἀξίας τοῦ προσώπου ἀντίκειται πλήρως στή διάταξη τοῦ 1ου ἄρθρου τοῦ Χάρτη τῶν θεμελιωδῶν δικαιωμάτων τῶν πολιτῶν τῆς Ε.Ε., τῆς 1ης παραγράφου τοῦ 2ου  ἄρθρου τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος πού μιλάει γιά τήν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ 57ου ἄρθρου τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος πού μιλάει γιά τήν προστασία τῆς προσωπικότητος, καθόσον ἡ ζωή καί ἡ προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι τά ὕψιστα ἀγαθά πού προστατεύονται ἀπό τό δικαιϊκό μας σύστημα, κάτι πού ἐπιδεικτικά ἀγνοεῖ ὁ Ν. 3655/2008.

·         11 ψηφία ὁ ΑΜΚΑ. Ὁ ἀριθμός εἶναι διαμορφωμένος ὥστε νά περιέχει πρός τό παρόν 11 ψηφία.  Τά ἕξι πρῶτα δηλώνουν τήν ἡμέρα, τό μήνα καί τό ἔτος γεννήσεως κάθε πολίτη.  Ἕνα εὐαίσθητο προσωπικό δεδομένο ἀποβαίνει ὡς τό πιό κοινό καί πιό ἀναγνώσιμο στοιχεῖο ἀπό τόν ὁποιονδήποτε.  Τά τέσσερα ἑπόμενα δείχνουν τόν αὔξοντα ἀριθμό τοῦ συγκεκριμένου πολίτη.  Εἶναι ὁ ἀριθμός τῆς καταχώρησης.  Ἕνα ἀκόμη ψηφίο ὀνομάζεται χαρακτήρας ἐλέγχου.

·         Ὁ νόμος ἀπειλεῖ τούς πολῖτεςν δέν δεχθον τόν ΑΜΚΑ καί δέν ποκτήσουν κάρτα, δέν θά μπορον νά χουν ατροφαρμακευτική περίθαλψη, νά εσπράξουν μισθούς, συντάξεις καί πιδόματα καί δέν θά χουν δυνατότητες δικαιοπραξιν.  Θά ποκλεισθον πό λόκληρο τό φάσμα τς ζωῆς.

Πρόδηλα ὁ νόμος ἔρχεται σέ τέλεια ἀντίθεση πρός τό Σύνταγμα τῶν Ἑλλήνων πού τά ἄρθρα του ὁρίζουν τίς ὑποχρεώσεις τοῦ πολίτη ἀλλά καί τά δικαιώματά του, ὅπως τό ἄρθρο 5 παράγραφος 1 πού ὁρίζει ὅτι «Καθένας ἔχει δικαίωμα νά ἀνα­πτύ­σ­σει ἐλεύθερα τήν προσωπικότητά του καί νά συμμετέχει στήν κοινωνική, οἰκονομική καί πολιτική ζωή τῆς Χώρας, ἐφόσον δέν προσβάλλει τά δικαιώματα τῶν ἄλλων καί δέν παραβιάζει τό Σύνταγμα ἤ τά χρηστά ἤθη», χωρίς νά θέτει ἄλλες προϋποθέσεις.

·         πίσης σύμφωνα μέ τό Χάρτη νθρωπίνων Δικαιωμάτων  τς Ε.Ε. (C 364/18-2-2000) περιγράφονται ο ποχρεώσεις τς Ε.Ε. πέναντι σέ κάθε πολίτη της μέ τά παρακάτω ρθρα:

α.  Ἄρθρο 1ο ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια

β.  Ἄρθρο 15ο ἐλευθερία ἐπαγγέλματος καί δικαίωμα πρός ἐργασία .

γ.  Ἄρθρο 29 δικαίωμα πρόσβασης στίς ὑπηρεσίες εὑρέσεως ἐργασίας

δ.  Ἄρθρο 16 ἐπιχειρηματική ἐλευθερία

ε.  Ἄρθρο 25 δικαιώματα ἡλικιωμένων

στ.  Ἄρθρο 34 κοινωνική ἀσφάλεια καί ἀρωγή

ζ.  Ἄρθρο 35 προστασία ὑγείας.

Ἐπί πλέον στήν Εὐρωπαϊκή σύμβαση ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ΝΔ 53/1974 καί Ν. 2004/1996 καί ἰδιαίτερα στά ἄρθρα 1 καί 53 γίνεται λόγος γιά τό σεβασμό τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου καί τήν προστασία τῶν ἀναγνωρισμένων δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν Ε.Ε.

·         Ἀντισυνταγματικός ὁ ΑΜΚΑ. Ὁ νόμος τοῦ ΑΜΚΑ εἶναι ἀντίθετος πρός τό 3ο ἄρθρο τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος πού ὁρίζει ὅτι ἐπικρατοῦσα θρησκεία τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη.  Οἱ νόμοι τοῦ κράτους προστατεύουν καί διαφυλάσσουν τά ἱερά κείμενα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τήν Ἱερά Παράδοση.  Στό βιβλίο τῆς Καινῆς Διαθήκης καί δή τῆς Ἀποκαλύψεως, ὁ δυσώνυμος ἀριθμός 666 εἶναι τοῦ Ἀντιχρίστου.  Ὁ ἀριθμός αὐτός ἀντιστοιχεῖ στά 666 τάλαντα χρυσοῦ πού ἐπέβαλαν οἱ Ἑβραῖοι ὡς ἑτήσιο φόρο ὑποτελείας στά Ἔθνη πού ὑποδούλωναν μέ διαφόρους πολέμους[i].  Πῶς εἶναι δυνατόν ὁ νόμος τοῦ Χριστιανικοῦ Κράτους  νά καταργεῖ καί νά καταπατᾷ τό ἄρθρο τοῦ Συντάγματος;  Ἄρα ὁ νόμος εἶναι ἀντισυνταγματικός.  Ἐπιπροσθέτως ἄς μή ξεχνᾶμε ὅτι ἡ τήρηση τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως δέν εἶναι μόνο ἠθικό χρέος ἑνός ἑκάστου ὀρθοδόξου ἀλλά καί ἀποτελεῖ Καταστατική Ἀρχή ὅπως ἀναγνω­ρίζεται στίς παρ. 1καί 3 τοῦ 3ου ἄρθρου τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος.

·         Ἐπιβολή τοῦ ΑΜΚΑ. Ἡ ἐκβιαστική ἐπιβολή ἀπό τό νόμο σέ ὑποχρεωτική ἀποδοχή τοῦ ΑΜΚΑ προσβάλλει κατάφωρα τή θρησκευτική συνείδηση καί τήν προσωπικότητα, ὡς θεμελιωδῶν δικαιωμάτων καί γιαυτό προ­στατευομένων ἀπό τό Ἑλληνικό Σύνταγμα.  Προφανῶς συνιστᾷ κατάχρηση δικαιώματος πού ρητά καί κατηγορηματικά ἀπα­γορεύεται ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Σύμβαση γιά τά Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΣΔΑ) καί τό Ἑλληνικό Σύνταγμα.

·         Κείμενα: νόμου ΑΜΚΑ καί Ἀποκαλύψεως

Τό κείμενο τοῦ νόμου πού καθορίζει τόν ΑΜΚΑ εἶναι ἐντελῶς ἀντίστοιχο τοῦ 17ου στίχου τοῦ 13ου κεφαλαίου τῆς Ἀποκαλύψεως.  Μοιάζει νά ἐμπαίζεται τό κείμενο τῆς Ἀποκαλύψεως ἀπό τό νόμο, ἤ νά κατοχυρώνεται ὁ νόμος ἀπό τό κείμενο τῆς Ἀποκαλύψεως. 

Παραθέτουμε καί τά δύο κείμενα, γιά νά φανεῖ ἡ ὁμοιότητα τῶν περιεχομένων τους:

Ἄρθρο 153 τοῦ νόμου 3655/2008

Ἀπό τήν ἴδια ὡς ἄνω ἡμερομηνία οὐδείς δύναται νά ἀπασχοληθεῖ ὡς μισθωτός ἤ ὡς αὐτοαπασχολούμενος, νά ἀσφαλισθεῖ ἤ νά καταβάλει ἀσφαλιστικές εἰσφορές, νά ἐκδώσει ἤ νά ἀνανεώσει βιβλιάριο ἀσθενείας, νά δικαιωθεῖ καί νά εἰσπράξει συντάξεις καί γενικότερα πάσης φύσεως παροχές, ἐπιδόματα καί βοηθήματα, ἐάν δέν διαθέτει ΑΜΚΑ, ὁ ὁποῖος ἀναγράφεται ὑποχρεωτικά ἐπί ὅλων τῶν ὡς ἄνω ἀντίστοιχων παραστατικῶν.

Ἀποκαλύψεως κεφ. 13 στ. 17

«… ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἤ πωλῆσαι εἰ μή ὁ ἔχων τό χάραγμα, τό ὄνομα τοῦ θηρίου ἤ τόν ἀριθμόν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ».  Πρέπει ὅμως ἐδῶ νά διευκρινίσουμε ὅτι τό κείμενο τῆς Ἀποκαλύψεως μιλάει συγκεκριμένα γιά τό χρόνο πού θά κληθοῦν οἱ ἄνθρωποι νά βάλουν στό χέρι τους ἤ στό μέτωπό τους τό χάραγμα.  Σύμφωνα μέ σαφῆ ὁδηγία τοῦ ἁγίου Γέροντος Παϊσίου τόσο ἡ κάρτα τοῦ ΑΜΚΑ, ὅσο ἀκόμα χειρότερα ἡ ἑπόμενη ἠλεκτρονική κάρτα πού θά ἐπακολουθήσει μέ τό μικροτσίπ δέν ἀποτελοῦν τό χάραγμα, ἀλλά προετοιμασία καί εἴσοδο σ’ αὐτό τό χάραγμα.  Μετά λοιπόν ἀπό τήν ἠλεκτρονική κάρτα τοῦ ΑΜΚΑ «τό φακέλλωμα», γιά νά προχωρήσουν πονηρά στό σφράγισμα θά λένε συνέχεια στήν τηλεόραση, ὅτι πῆρε κάποιος τήν κάρτα τοῦ δεῖνα, καί τοῦ σήκωσε τά χρήματα ἀπό τήν τράπεζα.  Ἀπό τήν ἄλλη μεριά θά διαφημίζουν «τό τέλειο σύστημα» τό σφράγισμα στό χέρι ἤ στό μέτωπο μέ ἀκτῖνες Laser.[ii]

Ἀπό ὅλα τά παραπάνω ἐκτεθέντα συνάγεται ἀβίαστα τό συμπέρασμα ὅτι οἱ διατάξεις τῶν Ν. 2655/2008 ἄρθρο 153 καί 3518/2006 ἄρθρο 62 εἶναι ἀντισυνταγματικές ἐπειδή ἀντίκεινται καί παραβιάζουν οὐσιώδεις διατάξεις τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, καί θεμελιώδη δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου πού περιλαμβάνονται καί στό Χάρτη θεμελιωδῶν δικαιωμάτων τῆς Ε.Ε. καθώς καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Σύμβασης ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Ἀντίσταση στόν ΑΜΚΑ

Ἑπομένως ἀποτελεῖ καθῆκον κάθε ἐλεύ­θερου καί δημοκράτη πολίτη νά ἀντισταθεῖ στήν ἐφαρμογή τῶν ἀνωτέρω νόμων καί νά ἀρνηθεῖ τήν ἀποδοχή καί παραλαβή τοῦ ΑΜΚΑ.  Ἔχει καθῆκον ἰδιαίτερα ὁ ὀρθόδοξος χριστιανός νά ἐνεργήσει κατ’ αὐτόν τόν τρόπο πρός ὁμολογία τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως.  Ἄς καταστεῖ σαφές ὅτι μέ αὐτές τίς ἐνέργειες δέν ἀποσκοποῦμε στήν ἀνυπακοή στό νόμο καί τήν πρόκληση λειτουργικῶν προβλημάτων στήν οἰκονομική καί γενικότερη ζωή τῆς κοινωνίας μας ἀλλά σέ μιά νέα νομοθετική ρύθμιση, ἡ ὁποία θά εἶναι σύμφωνη μέ τό Ἑλληνικό Σύνταγμα καί τίς διατάξεις προστασίας τῶν θεμελιωδῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου τῆς Ε.Ε.

Σέ μιά εὐνομούμενη πολιτεία μέ ἀνθρωπιά καί πολιτισμό ἀντάξιο τῆς πολυχιλιετοῦς λαμπρῆς Ἑλληνικῆς ἱστορικῆς καί πολιτισμικῆς κληρονομιᾶς μας ἁρμόζει ἔτσι νά ἀγωνιστοῦμε χωρίς φόβο καί πάθος ἀλλά μέ τόν ἐνθουσιασμό πού μᾶς παρέχει ὁ θεανθρώπινος πολιτισμός μας καί ἡ Ὀρθόδοξη ἐν Χριστῷ ἐμπειρία μας.

Ἀφθονοπάροχη ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ

Γιά τίς δύσκολες ἡμέρες τέλος ἔχουν πεῖ οἱ Ἅγιοι γέροντες π. Παΐσιος, π. Ἀμβρόσιος καί ἄλλοι, ὅτι ὄχι μόνο δέν θά μειωθεῖ ἡ ἀγαθή Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ἀλλά θά πολλαπλασιασθεῖ ὡς ἀφθονοπάροχος Ἄκτιστη Χάρη, πού θά κραταιώνει τούς πιστούς καί θά τούς ἐνισχύει γιά νά μή καμφθοῦν.  Ὅπως ἐπί 40 χρόνια στήν ἔρημο ὁ Θεός τροφοδοτοῦσε τούς Ἑβραίους μέ τό μάννα, μέ τά ὀρτύκια, μέ τό καθαρό νερό, ἔτσι καί στίς ὁριακές, στίς δύσκολες ἡμέρες τοῦ Ἀντιχρίστου, θαυματουργικά θά διάγουν τό βίο τους οἱ πιστοί Χριστιανοί.  Βέβαια ὁ Πανάγαθος Θεός θά ἐπιτρέπει ἤ θά θέλει καί τό ἱερό μαρτύριο, ἀκριβῶς γιά νά ἀναδείξει καί στήν ἐποχή μας Ἁγίους Μάρτυρες.  Στό θεόπνευστο βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως στόν 1ο στίχο τοῦ 14ου κεφαλαίου παριστάνονται οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, πού δέ θά ἔχουν δεχθεῖ τό σφράγισμα τοῦ Ἀντιχρίστου ὁλόλαμπροι ἔχοντες ἐπί τῶν μετώπων τους γεγραμμένο τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Πατρός Αὐτοῦ.  Ὁ π. Παΐσιος μάλιστα ὑπεστήριζε, ὅτι οἱ Ἅγιοι τοῦ παρελθόντος βλέποντας ἀπό τόν οὐρανό τή Χάρη καί τήν προκύπτουσα ἀσύλληπτη ὑπομονή τῶν ἁγίων μαρτύρων τῆς νέας ἐποχῆς, θά ζηλεύουν μέ τήν καλή ζήλεια καί θά εὔχονται στόν ἐν Τριάδι Θεό νά ἐπισφραγισθεῖ καί νά εὐοδωθεῖ χαρισματικά τό μαρτύριό τους πρός δόξαν Θεοῦ.

 Στό παρακάτω ἁγιογραφικό κείμενο φαίνονται ἀνάγλυφα οἱ πάρα πολλές περιπέτειες, οἱ κίνδυνοι καί οἱ δοκιμασίες πού ὑπέστη ὁ ἀπόστολος Παῦλος κατά τήν ἄσκηση τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου.  Καί ἡ προσωπική του ζωή ὅμως, ἀλλά καί τό ἐκτεταμένο ἀνά τήν οἰκουμένη ἱεραποστολικό ἔργο χαριτώθηκαν καί μέ παραδείσιες ἀποκαλύψεις ἀλλά καί μέ ἀποδοχή τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ.

 

Ἀνεπανάληπτες Παύλειες ἐμπειρίες: Πρός Κορινθίους Β΄

Κεφάλαιον ια΄

Ἀδελφοί, ἐν ᾧ δ᾿ ἄν τις τολμᾷ, ἐν ἀφροσύνῃ λέγω, τολμῶ κἀγώ.

῾Εβραῖοί εἰσι; κἀγώ· ᾿Ισραηλῖταί εἰσι; κἀγώ· σπέρμα ᾿Αβραάμ εἰσι; κἀγώ·

διάκονοι Χριστοῦ εἰσι; παραφρονῶν λαλῶ, ὑπὲρ ἐγώ· ἐν κόποις περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως, ἐν φυλακαῖς περισσοτέρως, ἐν θανάτοις πολλάκις·

ὑπὸ ᾿Ιουδαίων πεντάκις τεσσαράκοντα παρὰ μίαν ἔλαβον,

τρὶς ἐρραβδίσθην, ἅπαξ ἐλιθάσθην, τρὶς ἐναυάγησα, νυχθημερὸν ἐν τῷ βυθῷ πεποίηκα·

ὁδοιπορίαις πολλάκις, κινδύνοις ποταμῶν, κινδύνοις λῃστῶν, κινδύνοις ἐκ γένους, κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, κινδύνοις ἐν πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ, κινδύνοις ἐν θαλάσσῃ, κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις·

ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ, ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις, ἐν λιμῷ καὶ δίψει, ἐν νηστείαις πολλάκις, ἐν ψύχει καὶ γυμνότητι·

χωρὶς τῶν παρεκτὸς ἡ ἐπισύστασίς μου ἡ καθ᾿ ἡμέραν, ἡ μέριμνα πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν.

τίς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ; τίς σκανδαλίζεται, καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι;

εἰ καυχᾶσθαι δεῖ, τὰ τῆς ἀσθενείας μου καυχήσομαι.

ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ οἶδεν, ὁ ὢν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ὅτι οὐ ψεύδομαι.

ἐν Δαμασκῷ ὁ ἐθνάρχης ᾿Αρέτα τοῦ βασιλέως ἐφρούρει τὴν Δαμασκηνῶν πόλιν πιάσαι με θέλων,

καὶ διὰ θυρίδος ἐν σαργάνῃ ἐχαλάσθην διὰ τοῦ τείχους καὶ ἐξέφυγον τὰς χεῖρας αὐτοῦ.

Κεφαλαιον ιβ΄

Καυχᾶσθαι δὴ οὐ συμφέρει μοι· ἐλεύσομαι γὰρ εἰς ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις Κυρίου.

οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων· εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν· ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ.

καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον· εἴτε ἐν σώματι εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν·

ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ρήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι.

ὑπὲρ τοῦ τοιούτου καυχήσομαι, ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαι εἰ μὴ ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου.

ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων· ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ· φείδομαι δὲ μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με ἢ ἀκούει τι ἐξ ἐμοῦ.

Καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατᾶν, ἵνα με κολαφίζῃ ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι.

ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν Κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ᾿ ἐμοῦ·

καὶ εἴρηκέ μοι· ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ᾿ ἐμὲ ἡ  δύναμις τοῦ Χριστοῦ.

Τό κείμενο ατό ς ποτελέσει γιά λους μας ναυσμα γιά γνες ν Χριστ πνευματικούς.  ξίζει νά γωνισθομε καί μες πρτα γιά τήν κκοπή τν παθν μας, γιά νά προικισθομε μέ τή θεοσθένεια, τή δύναμη το Θεο γιά τήν ληθινή ν Χριστ μολογία π’ εκαιρία το ΑΜΚΑ καί τν περχομένων.

 

Συμπεράσματα

 Ἀπό τήν προσεκτική μελέτη ὁλοκλήρου τοῦ θέματος ΑΜΚΑ προκύπτουν τά παρακάτω συμπεράσματα:

·         Εἶναι βέβαιο ὅτι ὁ ἐλεύθερος ἐπώνυμος δημοκράτης πολίτης γίνεται ἕνας ἀριθμός, ἀριθμοποιεῖται μέσα στό κατασκευαζόμενο παγκόσμιο κράτος.  Ὁλοκληρώνεται πλέον ἡ «παγκοσμιοποίηση» καί πολιτογραφόμαστε στό παγκόσμιο κράτος τῆς Νέας Ἐποχῆς.  Ἀπό τήν ἁπλῆ καί μόνο ἀνάγνωση τῶν ἑπτά ἄρθρων τοῦ ἄρθρου 153 τοῦ νόμου 3655/2008 ἀντιλαμβανόμαστε εὔκολα τόν ὁλοκληρωτισμό τοῦ «νέου Κράτους».

·         Κατά τό δεύτερο στάδιο, μέ τήν ἠλεκτρονική κάρτα περιορίζονται οἱ ἐλευθερίες τοῦ ἀνθρώπου, ἀντίθετα πρός τό Ἑλληνικό Σύνταγμα καί τίς διαβεβαιώσεις γιά προστασία τοῦ ἀτόμου ἀπό τή Χάρτα τῆς Ε.Ε.

·         Τά προσωπικά δεδομένα τοῦ ἀνθρώπου πού θά  «διαφυλάσσονται» στήν ἠλεκτρονική κάρτα ἀσφάλισης, καθόλου δέ θά διασφαλίζονται ἀπό τήν σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία. 

·         Ἡ ἐπιβολή τοῦ ΑΜΚΑ προέκυψε χωρίς τόν παραμικρό κοινωνικό διάλογο.  Γιά ἥσσονος σημασίας νομοσχέδια προηγή­θηκαν ἐπί μῆνες συζητήσεις ἐπί συζητήσεων.  Μήπως ὄντως βρισκόμαστε «στή δύση τῆς δημοκρατίας» μέ δεδομένη τήν a priori κατάφαση ὅλων τῶν πολιτικῶν μας ἀρχόντων; (ἐκτός κάποιων τιμητικῶν ἐξαιρέσεων).

·         Ἔστω καί μετά ταῦτα μποροῦν νά γίνουν διορθώσεις στό νόμο, μαζί μέ τήν ἀφαίρεση τῶν ἐπίμαχων ἀπειλῶν πρός τούς πολῖτες.

·         Δέν ὑπάρχει κανένας λόγος νά ἔχουν τίς ἴδιες «ὑποχρεώσεις» ἔναντι τοῦ ΑΜΚΑ καί νά ἐντάσσονται στό σύστημα καί τά ἀνήλικα παιδάκια.  Ἔχουν δικαίωμα δικαιοπραξίας τά ἀνήλικα παιδιά; Πῶς γιά ἕνα τόσο σοβαρό θέμα ὁλοκλήρου ζωῆς ἀναλαμβάνουν τήν εὐθύνη τους οἱ γονεῖς;

·         Ὅλοι μας πρέπει μέ μετάνοια καί πᾶσα νηφαλιότητα νά δεηθοῦμε τοῦ Κυρίου νά ἀποτρέψει τόν παρόντα κίνδυνο, πού ἅπτεται τῆς αἰωνίου ζωῆς μας.  Ὅμως καθένας μας ἔχει τό μερίδιο τῆς δικῆς του εὐθύνης.

·         Πρέπει νά ἀρχίσει ἕνας γόνιμος διάλογος ἀνάμεσα στόν Ὀρθόδοξο Ἑλληνικό λαό καί τή Σεπτή Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας μας.  Ἤδη ὑπάρχει τοποθέτηση ἀπό τό παρελθόν ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς Ἐγκυκλίου 2641/98, πού βοηθάει ὅλους μας νά συνεργαζόμαστε καί νά συμπνευματιζόμαστε ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ - ἐκκλησιολογικῷ τῷ τρόπῳ.  Αὐτή ἡ ἐν Χριστῷ ἀλληλοπεριχώρηση θά ἑλκύσει τήν Ἄκτιστη Χάρη τοῦ Παναγάθου Κυρίου μας καί τήν κραταιά Προστασία Του πρός τό λαό Του.

·         Ὁ καλοπροαίρετος διάλογος θά αὐξήσει τό φρόνημα τῆς ὑπακοῆς πρός τούς ὑπευθύνους πνευματικούς Πατέρες, τούς Ἐπισκόπους τῆς Ἱεραρχίας μας καί σύμπασα ἡ Ἐκκλησία μας θά πάρει θεοφώτιστες ἀποφάσεις.

·         Χρειαζόμαστε χρόνο γιά νά ἐνημερωθοῦμε σωστά,  ἐκτενέστερα καί σέ βάθος.  Ἐκ Θεοῦ μᾶλλον ἦταν ἡ ἀναβολή μέχρι 1ης  Ὀκτωβρίου.  Μακάρι ἡ ἀγαθή Πρόνοια τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ νά μᾶς δώσει καί ἄλλο χρόνο, ὥστε ὅλα, εἰ δυνατόν, τά μέλη ἑκάστης οἰκογενείας νά συντονισθοῦν στίς θεοφώτιστες ἀποφάσεις τῆς μεγάλης οἰκογενείας, τῆς Ἐκκλησίας μας.

·         Μποροῦμε ὡστόσο νά στέλνουμε τή διαμαρτυρία μας πρός τήν Κυβέρνησή μας.  Ταπεινῶς φρονοῦμε ὅτι εἶναι δυνατόν τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος, νά ἀνατραποῦν οἱ Κυβερνητικές ἀποφάσεις καί νά δοθοῦν καλύτερες λύσεις.

·         Ἔχουν συνταχθεῖ ἀπό κάποιους ἐν Χριστῷ ἀδελφούς λαϊκούς κάποιοι τύποι διαμαρτυρίας - ἐνστάσεως πρός τό Ὑπουργεῖον Ἀπασχόλησης καί Κοινωνικῆς Προστασίας, Γεν. Γραμματεία Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων, πού μποροῦμε ἀπό τώρα νά στείλουμε ἐπώνυμα τίς ἀπόψεις μας, τήν κριτική μας καί τέλος νά διατυπώσουμε τήν ἄρνησή μας γιά τήν παραλαβή τοῦ ΑΜΚΑ.

 

Στήν Ὀρθόδοξη Ρουμανία, χώρα πού ἀνήκει ἤδη στήν Ε.Ε. στίς ἑνορίες  καί στά Μοναστήρια της συγκεντρώνονται χιλιάδες καί χιλιάδες ὑπογραφές, γιά νά δηλώσουν οἱ πιστοί τήν ἄρνησή τους πρός τήν προετοιμαζόμενη ἠλεκτρονική ταυτότητα, ἀντίστοιχη πρός τό δικό μας ΑΜΚΑ.  Ὁ ἅγιος γέροντας π. Iustin Pârvu τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Petru Vodā τῆς Ρουμανικῆς Μολδαβίας, πνευματικός πατέρας χιλιάδων Ρουμάνων, σάν τόν π. Πορφύριο, π. Παΐσιο, π. Ἰάκωβο, προετοιμάζει τούς πιστούς νά μή συνταχθοῦν στό ἀντίστοιχο κράτος τῆς Νέας Ἐποχῆς. 

Ἀξιοθαύμαστο καί ἀξιομίμητο παράδειγμα γιά ὅλους μας ὁ ἁγιασμένος γέροντας  πατήρ Ἰουστῖνος μέ ὅλα τά πνευματικά του τέκνα.  Οἱ ἅγιες εὐχές του μαζί μέ τίς εὐχές ὅλων τῶν ἁγίων μας προσφάτων καί παλαιοτέρων νά συνοδεύουν καί νά κραταιώνουν ὅλους μας στήν Ὀρθόδοξη ἐν Χριστῷ ὁμολογία.


[i] Γ΄ Βασιλειῶν 10,14 καί Β΄ Παραλείπ.  9,13, Γέροντος Παϊσίου Πνευματική Ἀφύπνιση σελ 180.

[ii] Γέροντος Παϊσίου «Σημεῖα τῶν καιρῶν» σελ. ιιι

Τελευταῖες ἀναρτήσεις

EmvolioCovid
Menu1 2021 Menu2 2021 Menu3 2021
Menu11 2021 Menu22 2021 Menu33 2021

Ἅγιοι καί ἀσκητικές μορφές τοῦ αἰώνα μας - ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ !

 • Ἅγιος Παίσιος Ἀθωνίτης

 • Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

 • Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός

 • Ἅγιος Ἰωάννης Μαχίμοβιτς

 • Ἅγιος Φιλούμενος Ἁγιοταφίτης

 • Ἅγιος Εὐγένιος Νεομάρτυρας

 • Ἅγιος Ἰωάννης Καρασταμάτης

 • Ἅγιος Ἀνδρόνικος Ἐπίσκοπος Πέρμ

 • Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης

 • Γέρων Ἰλιέ Κλεόπα

 • Γέρων Σωφρόνιος Ζαχάρωφ

 • Γέρων Ἰουστίνος Πάρβου

 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ:
Ἐνώπιον μιᾶς ἀσύμμετρης ἀπειλῆς κατά τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨEΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Taytotites Aug22

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ προσπάθεια γιά τήν κατάργηση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου στήν τωρινή ἀλλά καί στήν ἐσχατολογική της διάσταση μέσα ἀπό τό «ἠλεκτρονικό φακέλωμα», ὅπως τό ἀπεκάλεσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, πραγματώνεται πλέον ὁλοταχῶς ἀπό τήν πολιτεία, μέ πρῶτο ὁρόσημο τή λειτουργία ἠλεκτρονικῆς ἐφαρμογῆς στό κινητό σέ προσπάθεια ἀντικατάστασης τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας καί τοῦ διπλώματος ὁδήγησης.

Διαβάστε Περισσότερα ...