ΒΙΝΤΕΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 22-ΙΑΝ-2023 : Μετανθρωπισμός: Ἀπειλή για τὸν Ἂνθρωπο

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ .. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 29/1/2023

ΔΩΡΕΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Σεμινάρια Δογματικῆς ἀπὸ τὴν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν (2022-23) Β ΕΤΟΣ

Διδάσκοντες : Δρ. Παῦλος Κλιματσάκης καὶ Δρ. Φώτης Σχοινᾶς.

«Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν». Ἡ νὲα διαδικτυακή ἐκπομπή τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν

9η ΕΚΠΟΜΠΗ: Ὀρθοδοξία, ἡ μόνη κιβωτός τῆς σωτηρίας - ΜΕΡΟΣ Β 2/2



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝ ΣΕ NEO PLAYLIST ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ

Ἡ σιχαμερή ἁμαρτία τῆς ὁμοφυλοφιλίας (αἴτια καί συνέπειες)

EΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ.

Πρίν τόν Μωσαϊκό νόμο, μέσα στόν Παράδεισο, ὅταν δημιουργοῦσε ὁ Θεός τό πρῶτο ζεῦγος, τόν Ἀδάμ καί τήν Εὔα, τούς ἔλεγε "αὐξάνεσθε καί πληθύνεσθε καί πληρώσατε καί κατακυριεύσατε τή γῆ"· τούς ἔδωσε δηλ. μέ τέσσερις προστακτικές προσταγές, μεγάλη εὐλογία. Ὅλα αὐτά συνοψίζονται στή συμπεριφορά καί στούς σκοπούς τοῦ ζεύγους.

Ὁ γάμος ἱδρύεται ἀπό τόν Πατέρα τόν Υἱό καί τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ποιήσωμεν. Τά τρία πρόσωπα συνεργάζονται γιά τήν δημιουργία τοῦ πρώτου ζεύγους καί τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.

Βεβαίως δέν πρόλαβαν, δέν χρησιμοποίησαν οἱ πρωτόπλαστοι τίς εὐλογίες αὐτές τοῦ Θεοῦ, γιατί πρόλαβε ὁ ὄφις. Τούς εἶπε ὅτι αὐτό πού σᾶς ζητᾶ ὁ Θεός μπορεῖτε νά τό κάνετε καί μόνοι σας. Αὐτό εἶναι τό μεγάλο σφάλμα τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας. Ὅτι ἄκουσαν τόν ὄφι καί πίστεψαν ὅτι πράγματι αὐτό πού τούς ζητᾶ ὁ Θεός μποροῦν νά τό κάνουν μόνοι τους. Ἡ θέωση, δηλ. νά ὁλοκληρωθοῦν ὡς προσωπικότητες χωρίς Θεό. Αὐτό τούς ἀλλοίωσε πάρα πολύ. Ἔχασαν μυαλά, ψυχή καί καλές διαθέσεις.

Προσπάθησε μέ τρεῖς ἐρωτήσεις νά τούς καταφέρει σέ μετάνοια· τόσο εἶχαν ἀλλοιωθεῖ. Κυρίως ὁ νοῦς. Χάλασε ἡ ψυχή τους· καί τελικά ἐξορίζονται ἀπό τόν Παράδεισο. Διετηρήθη ἡ νοσταλγία ἐπαναφορᾶς στόν Παράδεισο ὅπου ἦταν θαυμαστός ἀπό κάθε πλευρά ὁ τρόπος ζωῆς.

Ἀπό τότε ἀρχίζει ἡ περιπέτεια τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Γεννοῦν τά παιδιά τους μέ ἕναν τρόπο ἔντονο καί μανιώδους σεξουαλικῆς ἐπικοινωνίας μεταξύ τους· γι᾿ αὐτό μεταβίβασαν στά παιδιά τους, τό σπέρμα τῆς ἁμαρτίας, δηλ. τῆς αὐτονομίας ἀπό τόν Θεό. Καί τό ἕνα παιδί δολοφονεῖ τό ἄλλο. Τό ¼ τῆς ἀνθρωπότητας καταστράφηκε. Δέν εἶναι μικρό τό ποσοστό. Μετά γεννοῦν καί ἄλλα παιδιά. Ὄχι μέ τόν τρόπο πού ἤθελε ὁ Θεός. Ὑπάρχει ἡ αἱμομειξία. Πολλαπλασιάζεται τό ἀνθρώπινο γένος μέ τόν φυσικό τρόπο, μέ τή σχέση ἀνδρός γυναικός καί φθάνουμε στά Σόδομα καί στά Γόμορα, ὅπου αὐτός ὁ μή εὐλογημένος τρόπος ζωῆς διαστρέφεται καί καταστρέφεται τό ¨αὐξάνεσθε, πληθύνεσθε, πληρώσατε καί κατακυριεύσατε¨ καί μέσα στίς δύο πόλεις ὑπάρχει τό ἀποκορύφωμα τῆς καταστροφῆς. Ἄνδρες μέ ἄνδρες, γυναῖκες μέ γυναῖκες. Μά μέ τόση μεγάλη μανία, ὥστε ὅταν οἱ ἄγγελοι ἐπισκέφθηκαν τόν Λώτ καί μετέφεραν τήν βουλή τοῦ Θεοῦ, νά μήν μποροῦν νά δοῦν, νά καταλάβουν οἱ κάτοικοι τί κάνουν. Δέν ἔβλεπαν τούς ἀγγέλους· τόσο πολύ τούς ἥλωσε, ἀπό τό ἁλίσκομαι (κυριεύομαι, συλλαμβάνομαι αἰχμάλωτος) κυριεύθηκαν δηλαδή ἀπό τήν ὀμορφιά τῶν ἀγγέλων πού ἤθελαν νά συνευρεθοῦν μαζί τους· τό ἄκρον ἄωτον τῆς διαστροφῆς. Ὁ Λώτ εἶχε ἀμπαρώσει τίς πόρτες του. Αὐτοί ἔσπασαν τίς πόρτες καί μπῆκαν μέσα. Τέτοια μανία πού ἐξωτερικά δέν φαινόταν εὔκολα, ὅπως καί σήμερα, ἀλλά ἡ διαστροφή φέρνει μανία.

Ἡ παιδαγωγική καί ἡ ψυχολογία ἔχει ἐκφρασθεῖ λέγοντας ὅτι, ἄν τό μωρό δέν τύχει καί δέν ἀπολαύσει τή θαλπωρή τοῦ εἰρηνικοῦ ζεύγους, τοῦ πατέρα καί τῆς μητέρας καί εἰδικά, κατ᾿ ἐξοχήν τήν ἀγάπη τῆς μητέρας, θά τή ζητήσει μανιωδῶς μεταγενέστερα καί διάστροφα. Ἐπιβεβαιώνεται καί ἀπό ἐπιστημονική ἔρευνα καί πορίσματα ψυχολόγων καί ψυχιάτρων.

Ὁ Λώτ βρέθηκε σέ τεράστιο πρόβλημα. Ἦταν ἄνθρωπος πιστός· ἤξερε ὅτι εἶναι ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ· πῶς νά διασώσει τούς ἀγγέλους; ἔκανε τότε στούς ἄντρες μία τελευταία πρόταση· ¨ἔχω τίς κόρες μου· νέες, ὡραῖες, πάρτε τις, συνευρεθεῖτε μαζί τους, νά σᾶς φύγει ἡ λαύρα, ἡ κάψα, ἡ μανία τοῦ σέξ¨. Αὐτοί ὄχι. Τελικά δέν ἦταν δυνατόν νά γίνει αὐτή ἡ παρανομία. Ἐπέτρεψε τότε ὁ Θεός πάνω στή μανία τους νά τυφλωθοῦν. Νά μήν βλέπουν τούς ἁγίους ἀγγέλους. Καί ἔτσι γλύτωσαν οἱ ἅγιοι ἄγγελοι· μετά ἀπ᾿ αὐτό γίνεται κατανοητό τελείως μέσα στήν ἱστορία, ὅτι αὐτή εἶναι μιά μεγάλη ἐσχάτη ἐκτροπή, ἡ κόκκινη γραμμή, πού ἄν τήν ξεπεράσει κανείς, ἀρχίζει νά ἐνεργεῖ μέσα του τό πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας, ὄχι μέ τήν ἔννοια τήν κοινή καί αἰσχρή, διότι μπορεῖ κάποιος νά ἔχει τάσεις ὁμοφυλοφιλίας ἀλλά νά μήν ἁμαρτάνει· σπάνιο βέβαια στήν ἐποχή μας. Γι᾿ αὐτό ὁ Θεός ἐπέτρεψε, ἔριξε φωτιά καί θειάφι· δέν πρέπει νά τό ἀποκρύπτουμε· νά μήν τό ἀγνοοῦμε· τό ᾿χουμε δημοσιεύσει καί παλιότερα - ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ ψάξαμε στά sites τῶν μεγαλογιατρῶν, μερικοί τῶν ὁποίων εἶναι καί ὁμοφυλόφιλοι. Λένε ὅτι δέν ὑπάρχει βλάβη στό DNA. Ὑπάρχει μικρή διαφορά. Ὅλοι ὑποστηρίζουν ὅμως ὅτι δέν εἶναι χρωμοσωμιακή ἡ αἰτία τῆς ὁμοφυλοφιλίας.

Γι᾿ αὐτό εἶναι ἕνα ἀπό τά γνωρίσματα τῆς πτώσης τοῦ πολιτισμοῦ. Ἔλεγαν οἱ προηγούμενοι παιδαγωγοί δεκαετίας τοῦ ᾿60, ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι βασικό χαρακτηριστικό συνδυασμένο μέ πτώση πολιτισμοῦ· ἀνάλογο γεγονός εἴχαμε καί στούς ἑλληνιστικούς χρόνους. Ἕναν αἰώνα πρίν τόν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ. Γι᾿ αὐτό ἀναφέρει ὁ ἅγιος Ἱερώνυμος ὅτι πρίν γεννηθεῖ ὁ Χριστός ἐστάλη ἄγγελος Κυρίου καί θανάτωσε ὅλους τούς ὁμοφυλόφιλους. Ἡ ἐποχή μας εἶναι τοῦ ἀντιχρίστου, ἰδιάζουσα, ὁριακή, πολεμεῖται ὅλη ἡ χριστιανική ζωή, ἐπετράπησαν, νομιμοποιήθηκαν οἱ ἀμβλώσεις. Ὅ,τι πιστεύαμε ὅτι δέν θά γίνει, ἔγινε. Κάθε ἔτος καταστρέφεται στήν πατρίδα μας μία ὁλόκληρη πόλη. Λένε γιά 300.000 ἐκτρώσεις τόν χρόνο. Μᾶλλον θά ᾿ναι περισσότερες. Στή συνέχεια λόγῳ κρίσης δέν παντρεύονται τά παιδιά. Εἶναι μία φαινομενικά ἰσχυρή δικαιολογία, συζοῦν, πάρα πολύ κακό, διότι ἄλλο εἶναι νά λές ὅπως λένε νέοι καί νέες ὅτι ἡ ἐποχή μας εἶναι τέτοια, δέν μποροῦμε νά μείνουμε ἐγκρατεῖς, ἄλλο εἶναι αὐτό, καί ἄλλο νά νομιμοποιήσεις, νά παγιώσεις τήν ἁμαρτία καί νά συμβιώνεις. Εἶναι μία ὕβρις ἐνώπιον Θεοῦ καί γονέων.

Βέβαια καί οἱ γονεῖς τά ἴδια ἔκαναν περίπου, πρό ἤ ἐντός τοῦ γάμου. Ἔχουμε δηλ. κοινωνία διαφθειρομένη ἤ διεφθαρμένη. Στήν ἐξομολόγηση φθάνουν ναυάγια, ἐρείπια. Ἡ Ἐκκλησία προσπαθεῖ νά ἔχει τήν οἰκονομία της. Προσπαθεῖ νά τούς τονώσει, νά διδάξει τό λόγο τῆς Ἀληθείας, νά παρηγορήσει γιά νά τούς φέρει στήν Ἐκκλησία. Ὡς ὅτου σταθοῦν στά πόδια τους καί κοινωνήσουν τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον.

Ἡ ὁμοφυλοφιλία ὅμως εἶναι τό ἄκρον ἄωτον, ἡ κορυφή τῆς διαλύσεως τῆς κοινωνίας. Στό Ἰσραήλ συμβαίνει τό ἀντίθετο· πριμοδοτοῦν τούς ὀρθοδόξους Ἑβραίους πού κάνουν 7-8 παιδιά· ὁ πατέρας καταδέχεται, καί ἐπιδεικνύεται, ὅταν κρατᾶ στήν ἀγκαλιά του μωρό, καταδέχεται νά κρατᾶ καροτσάκι· ἡ μαμά κρατᾶ τά μεγαλύτερα· ἀκολουθοῦν χωρίς νά ντρέπονται πού οἱ γονεῖς ἔκαναν ἄλλο ἕνα μωράκι. Δείχνουν στήν κοινωνία τήν εὐλογία τοῦ γάμου τους. Ἔχουν πολλά ἔθιμα.

Ἡ ὁμοφυλοφιλία ἔχει τίς ρίζες της στήν κακή συζυγία· αὐταρχικός πατέρας ἤ αὐταρχική μητέρα μέ χιλιάδες ἄστοχες ἀδιάκριτες παρεμβάσεις στά παιδιά, μποροῦν νά καταστρέψουν τήν ἐλεύθερη ἀνάπτυξη στόν σεξουαλικό τομέα. Ὅταν βλέπει μιά κοπέλα, ἡ μητέρα νά φέρεται μέ αὐθάδεια στόν πατέρα χιλιάδες φορές, ἑκατομμύρια φορές, καί νά τόν ἀδικεῖ, μπορεῖ νά ἀγανακτήσει μέσα της καί νά πεῖ ¨δέν θέλω τέτοιο φίλο¨· τί νά τόν κάνω; ἀντίθετα ἕνα ἀγόρι πού βλέπει σατράπη τόν πατέρα πού τόν πιέζει, τόν κατασκοπεύει. Ὅταν αὐτό συμβαίνει ἄπειρες φορές, ὡς τά 15 ἤ τά 20, βρίσκεται παράλληλα καί ἕνας κατάλληλος φίλος, ἄλλοτε μικρότερος, ἄλλοτε μεγαλύτερος, ἄλλοτε ἴδιας ἡλικίας καί καθώς σήμερα ὑπάρχουν κατάλληλες συνθῆκες, μπαίνει ὁ νέος στήν πρακτική τῆς σεξουαλικῆς διαστροφῆς, καί παγιώνεται ἡ ἀπαρέσκεια πρός τό πρότυπο τοῦ πατέρα. Δημιουργοῦνται κατόπιν συναισθηματισμοί διαστροφῆς στήν ἐφηβική ἡλικία πού δένουν μέ τά προηγούμενα· δῆθεν ἀναπτύσσεται ἡ καλή φιλία. Ξεκινᾶ ὅμως στήν πραγματικότητα ἤ ὑπολανθάνει καί ἡ διεστραμμένη σεξουαλική ἐπιθυμία. Περνᾶ λίγος καιρός, ἑδραιώνεται ἡ ὑποτιθέμενη καλή φιλία, ἀλλά ἀπό τόν ἕνα ἤ καί ἀπό τούς δύο θά ἐξελιχθεῖ σέ μανιακό πάθος. Ὑπῆρξαν ἄνθρωποι μέ τέτοια διάθεση. Πίστευαν καί ἔλεγαν στόν πνευματικό, ὅτι θά εἶναι μόνο καλοί φίλοι. Μά δέν γίνεται. Δέν εἶναι συμπεριφορά καλῆς ἀνδρικῆς φιλίας. Ἄν ἔγινε τό κακό, ἡ ἁμαρτία, ἡ πτώση, μετά ἡ ἱστορία ἐξελίσσεται τραγική. Διαλύεται ἡ φιλία. Ἡ μανία φέρνει ἀντιζηλία. Ἐμφανίζεται κάποιος καλύτερος. Διαλύεται αὐτή ἡ σχέση. Ἀκολουθεῖ ἄλλη...καί ἄλλη...καί ἄλλη.

(Tό παρακάτω περιστατικό εἶναι ἀληθινό, ἀλλά γιά λόγους εὐνόητους διατηρεῖται ἀνωνυμία).

Κάποτε κάποιος ὁμοφυλόφιλος εἶπε τήν δική του ἁμαρτωλή ἐμπειρία σέ ἕναν ἐξομολόγο· ἐκεῖνος τόν συμβούλεψε νά σταματήσει νά ἁμαρτάνει· τοῦ εἶπε πώς τότε θά ξεκαθαρίσει μέσα του τό τοπίο· θά δεῖ ὁ νοῦς του ξεκάθαρα, νηφαλιότερα, θά βρεθεῖ μιά κοπέλα¨· ὁ παθών κάπου τό πίστευε, κάπου ὄχι· ἀφοῦ ἐξαφανίσθηκε γιά 2-3 χρόνια, τηλεφωνεῖ κατόπιν στόν ἐξομολόγο γιά νά πάει νά τόν δεῖ. Ἀπ᾿τόν τρόπο πού μίλησε, κατάλαβε ὁ ἱερέας ὅτι τά πράγματα ἦταν πολύ σοβαρά. Πῆγε τό μυαλό του στήν ἀρρώστια. Ἔδωσαν ραντεβού στό ναό· καθώς ἔμπαινε ὁ ἱερέας εἶδε κάποιον ἔξω στό σκαλάκι, πού καθόταν σάν ζητιάνος· ἀρχικά δέν τόν κατάλαβε· μετά λέει "αὐτός εἶναι". Ἦταν 10 χρόνια γεροντότερος, μιά μορφή...Προσκύνησε, ἐκεῖνος ὅμως (ὁ πάσχων) τόν πλησίασε καί τοῦ λέει: "Δέν μέ γνωρίσατε. Καταλάβατε τί συνέβη. Τό εἶδα ἀπό τή συμπεριφορά σας". Κάθισαν καί τοῦ εἶπε τά ἑξῆς: ¨Εἶχα ἕναν πολύ καλό φίλο, παντοῦ ἁρμονισμένοι, κοινά ἐνδιαφέροντα· μεγάλη ταύτιση. Εἴπαμε χωρίς προφυλακτικό σχέσεις¨. Τελικά τοῦ λέει ὅτι τόν κόλλησε ὁ ἄλλος μέ AIDS. Καί ὅτι ταλαιπωρεῖται. Τοῦ λέει τότε ὁ ἱερέας "τουλάχιστον τώρα θά σταματήσεις τήν ἁμαρτία;" "Μά τί νά λέμε γιά ἁμαρτία;" τοῦ ἀπαντᾶ. "Τό θέμα εἶναι νά ζήσουμε". Τοῦ λέει ξανά ὁ ἱερέας "θά ζήσεις, ἄν σταματήσεις τήν ἁμαρτία. Ὁ Θεός μπορεῖ νά κάνει θαύματα"· ἐκεῖνος τό ἔκανε· τήρησε πιστά τή συμβουλή τοῦ ἐξομολόγου· πῆγε πάρα πολύ καλά· κανείς δέν τόν καταλαβαίνει τώρα.

Τραγικά λοιπόν τά πράγματα.

Ἡ ὁμοφυλοφιλία ξεκινᾶ ἀπό τή μικρή ἡλικία. Πόσο πρέπει νά ᾿μαστε προσεκτικοί· παποῦδες, γιαγιάδες, συγγενεῖς, παιδαγωγοί.

Πρέπει νά ἐνημερώνουμε τά παιδιά· στή Θεσσαλονίκη πέρισυ ἔγινε μεγάλη συγκέντρωση 20.000 ἀτόμων πού δήλωσαν ἀπαρέσκεια στό pride gay. Παράδειγμα πρός μίμησιν καί γιά Ἀθήνα. Πάσχουν δυστυχῶς οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀπό τόσο κόμπλεξ κατωτερότητας καί γίνονται τόσο ἀδίστακτοι, πού θέλουν καί νά καταξιωθοῦν ἀπό τήν κοινωνία καί τό κράτος.

Κανείς πνευματικός βεβαίως δέν ἔχει ἀποπάρει κάποιον ὁμοφυλόφιλο. Ἀφοῦ λέει τήν ἀδυναμία του, τήν ἁμαρτία του, αὐτό εἶναι πολύ σημαντικό, καί γι᾿ αὐτό πρέπει νά προσέχουν οἱ πνευματικοί. Τά Σόδομα καί τά Γόμορα (Ρωμ. θ΄, 29) ἀποτελοῦν παράδειγμα εὐλογότατο πού πρέπει νά τό λέμε στά παιδιά μας, στά σχολεῖα, στά κατηχητικά.

Τί ἄλλο νά λέμε; ὁ ἴδιος ὁ Θεός σιχαίνεται αὐτό τό ἁμάρτημα· ἀσυγχώρητο τό ὀνομάζει ὁ ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος.

Οἱ ὁμοφυλόφιλοι
1) δέν ἀγαποῦν τό φύλο τους,
2) δέν ἐκτιμοῦν τό ἕτερο φύλο, πού ὁ Θεός τό ἔδωσε·Ἐκεῖνος ἔφτιαξε τά φύλα,
3) εἶναι ἀπρόκοφτοι ἄνθρωποι, δέν μπαίνουν στό γάμο,
4) δέν μετέχουν στίς σχέσεις δημιουργίας ¨αὐξάνεσθε, πληθύνεσθε, πληρώσατε καί κατακυριεύσατε¨.
Ὁ ἱερός Χρυσόστομος λέει ὅτι ὅταν δέν ἀκοῦν ἐντολές, ἀποκτοῦν ἔπαρση. Αὐτή φέρνει πτώση καί ἡ πτώση μεγαλύτερη ἔπαρση.
Ὁ ἱ. Χρυσόστομος ἑρμηνεύει τήν πρός Ρωμαίους καί τήν Α΄ Κορινθίους... (πόρνοι, μοιχοί, μαλακοί, ἀρσενοκοῖτες, Βασιλεία τοῦ Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι). (Α΄Κορ . στ΄, 9-10).

Τά πράγματα εἶναι πολύ σοβαρά.

Τελευταῖες ἀναρτήσεις

EmvolioCovid
Menu1 2021 Menu2 2021 Menu3 2021
Menu11 2021 Menu22 2021 Menu33 2021

Ἅγιοι καί ἀσκητικές μορφές τοῦ αἰώνα μας - ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ !

 • Ἅγιος Παίσιος Ἀθωνίτης

 • Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

 • Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός

 • Ἅγιος Ἰωάννης Μαχίμοβιτς

 • Ἅγιος Φιλούμενος Ἁγιοταφίτης

 • Ἅγιος Εὐγένιος Νεομάρτυρας

 • Ἅγιος Ἰωάννης Καρασταμάτης

 • Ἅγιος Ἀνδρόνικος Ἐπίσκοπος Πέρμ

 • Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης

 • Γέρων Ἰλιέ Κλεόπα

 • Γέρων Σωφρόνιος Ζαχάρωφ

 • Γέρων Ἰουστίνος Πάρβου

 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ:
Ἐνώπιον μιᾶς ἀσύμμετρης ἀπειλῆς κατά τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨEΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Taytotites Aug22

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ προσπάθεια γιά τήν κατάργηση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου στήν τωρινή ἀλλά καί στήν ἐσχατολογική της διάσταση μέσα ἀπό τό «ἠλεκτρονικό φακέλωμα», ὅπως τό ἀπεκάλεσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, πραγματώνεται πλέον ὁλοταχῶς ἀπό τήν πολιτεία, μέ πρῶτο ὁρόσημο τή λειτουργία ἠλεκτρονικῆς ἐφαρμογῆς στό κινητό σέ προσπάθεια ἀντικατάστασης τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας καί τοῦ διπλώματος ὁδήγησης.

Διαβάστε Περισσότερα ...