ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «EΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ» Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ

YpoxrewtikotitaLandscape01

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΔΩ

EmvolioCovid
Menu1 2021 Menu2 2021 Menu3 2021
Menu11 2021 Menu22 2021 Menu33 2021
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
Αίτημα προς τους αρχιερείς ενόψει της Μεγάλης Συνόδου: Kαταψηφίστε τον Oικουμενισμό Αίτημα προς τους αρχιερείς ενόψει της Μεγάλης Συνόδου: Kαταψηφίστε τον Oικουμενισμό
ΝΕΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ / ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ.

Ἡ Ἀλήθεια πρέπει νά λέγεται !

Μέ ἀφορμή τήν ἀνάρτησή μας σχετικά μέ τά σχόλια τοῦ Μητροπολίτου Καλαβρύτων γιά τό προωθούμενο νομοσχέδιο «κατά τοῦ ρατσισμοῦ καί τῆς ξενοφοβίας», ὡς δευτερολογία ἀλλά καί γενικεύοντας τή φιλοσοφία μας γιά τό ὅτι «Ἡ ἀλήθεια πρέπει νά λέγεται» θά θέλαμε νά ξεκαθαρίσουμε ὁρισμένα πράγματα πρός ἀποφυγή παρεξηγήσεων ἀλλά καί πρός ψυχωφέλεια τῶν ἀναγνωστῶν μας.

Ἡ ἀντίδραση τοῦ Μητροπολίτου Καλαβρύτων κου Ἀμβροσίου στό προωθούμενο νομοσχέδιο «κατά τοῦ ρατσισμοῦ καί τῆς ξενοφοβίας», ἦταν ἰσχυρότατη· ἀλλά καί ἀπό ἄλλους Ἱεράρχες ὅπως π.χ. τοῦ Μητροπολίτου Δωδώνης, πρώην Ζακύνθου κ. Χρυσοστόμου, ἀκούσθηκαν ἰσχυρές ἀφυπνιστικές φωνές. Βεβαίως καί ἀπό τήν πολιτική ἡγεσία (βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ἀχαΐας, κα Μαρία Κανελλοπούλου), ἀκούσθηκαν ἀνάλογες ἀντιδράσεις.

Ἐμεῖς ταπεινῶς πρεσβεύουμε ὅτι «ἡ ἀλήθεια πρέπει νά λέγεται». Ἐπειδή:

α) ζοῦμε σέ πονηρές ἐποχές ὅπου ἡ ἀλήθεια καί τό ψεῦδος ἔχουν μεταλλαχθεῖ καί κατ' ἐπέκταση δέν ἀποτελοῦν πάντοτε διακριτές ἔννοιες,

β) οἱ πολιτικοί μας δέν πείθουν πλέον ὅτι τά νομοσχέδια πού προσπαθοῦν νά περάσουν εἶναι γιά τό καλό τοῦ λαοῦ, ἀλλά οὔτε καί ὅτι εἶναι καί ἀπαραίτητα συμβατά μέ τόν ὀρθοδόξο τρόπο ζωῆς.

Βεβαίως καί ἡ Ὀρθοδοξία μας εἶναι συνυφασμένη μέ τήν ἀγάπη καί κατ' ἐπέκταση ἀντιτίθεται στό φαινόμενο τοῦ ρατσισμοῦ. Ἔχουμε ὀρθοδόξους λαϊκούς καί κληρικούς κάθε χρώματος καί κάθε φυλῆς παγκοσμίως. Μεταλλαμβάνουμε ὅλοι ἀπό τό κοινό ποτήριο τῆς Ζωῆς σέ κάθε θεία Λειτουργία Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ, ἀγαπώντας ἀλλήλους καί ἐν ὁμονοίᾳ ὁμολογώντας «Πατέρα Υἱόν καί Ἅγιον Πνεῦμα Θεόν, Τριάδα ὁμοούσιον καί ἀχώριστον». Αὐτά βέβαια εἶναι λεπτά γράμματα γιά ἐκείνους πού θεωροῦν «συνωστισμό» τή Μικρασιατική καταστροφή καί τή γενοκτονία τῶν Ποντίων καί προσπαθοῦν ἀπεγνωσμένα νά μεταλλάξουν τήν Ἑλλάδα σέ μία δαιμονική κοινωνία ὑποτεταγμένη στή νέα τάξη πραγμάτων, χωρίς ἐλευθερία, χωρις Χριστό, χωρίς Ἱστορία.

Παραπέμπουμε σέ ἀπόσπασμα τοῦ «προφητικοῦ» λόγου τῆς κας Ψαρούδας-Μπενάκη -προσφώνησή της πρός τόν τότε νέο-ἐκλεχθέντα (2005) πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας κο Κάρολο Παπούλια.

«...ἕνα μέρος τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας θά περιορισθοῦν χάριν τῆς εἰρήνης, τῆς εὐημερίας καί τῆς ἀσφάλειας στή διευρυμένη Εὐρώπη, τά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ πολίτη θά ὑποστοῦν μεταβολές καθώς θά μποροῦν νά προστατεύονται, ἀλλά καί νά παραβιάζονται ἀπό ἀρχές καί ἐξουσίες πέραν τῶν γνωστῶν καί καθιερωμένων καί πάντως ἡ Δημοκρατία θά συναντήσει προκλήσεις καί θά δοκιμασθεῖ ἀπό ἐνδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης...»

Ἔτσι λοιπόν ὅπως χάριν τῆς «εὐημερίας» τά «δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ πολίτη θά μποροῦν καί νά παραβιάζονται» - πλέον τοῦ ὅτι μιλᾶμε γιά δῆθεν εὐημερία, ἔτσι (ἐνδεχομένως) καί χάριν τῆς «καταπολέμησης τῆς ξενοφοβίας» (σιγά μήν καί καταπολεμηθεῖ) μπορεῖ νά καταλήξουμε ὅλοι οἱ νομοταγεῖς πολῖτες εἴτε ὡς φιμωμένοι εἴτε ὡς καταδιωκώμενοι.

Βέβαια, μπορεῖ νά μήν ἔχουν τά πράγματα ἀκριβῶς ὅπως τά «ὑπολογίζει» ὁ κος Ἀμβρόσιος, ἐπειδή ὅμως δέν ὑπάρχουν τά ἐχέγγυα ὅτι οἱ κυβερνήσεις πού ἔχουμε δροῦν ὑπέρ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί τῶν συμφερόντων τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ (ἀνεξαρτήτως θρησκεύματος) θεωροῦμε πιό πιθανή τήν ἐκδοχή τοῦ Μητροπολίτου Ἀμβροσίου παρά τῆς «Ἑλληνικῆς» Βουλῆς (ναί, σέ εἰσαγωγικά τό Ἑλληνικῆς).

Τώρα, ἄν ὁ Σεβ. Ἀμβρόσιος ἔχει ἀντιλήψεις σέ ἄλλα θέματα μέ τά ὁποῖα δέν συμφωνοῦμε, αὐτό δέν θά μᾶς βγάλει ἐκτός θέματος ὅσον ἀφορᾶ στίς θέσεις του γιά τό συγκεκριμένο θέμα τοῦ προωθουμένου νομοσχεδίου «κατά τοῦ ρατσισμοῦ καί τῆς ξενοφοβίας».

Γιά παράδειγμα, ἀπό ὅ,τι φαίνεται, ὁ Σεβασμιώτατος δείχνει νά τυγχάνει κάποιας εὐνοίας πρός τήν Χρυσή Αὐγή. Ἐμεῖς διαφωνοῦμε ἀπολύτως μέ τίς θέσεις καί τά «πρεσβεύω» τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ὅσο «πατριωτικά» καί ἄν προσπαθοῦν νά τά μασκαρέψουν - εἴμαστε ἀπολύτως κάθετοι σέ αὐτό.

Ἡ ἀλήθεια πρέπει νά λέγεται !

Γιά μεγαλύτερη κατανόηση τῶν λεγομένων ἄς δοῦμε χαρακτηριστικά δηλώσεις πρωθυπουργῶν τῆς Μ.Βρεττανίας ἀπό τό 1922 μέχρι τό 2013 (σήμερα).

 • Λόϋδ Τζώρζ πρωθυπουργός Μεγάλης Βρεττανίας, στό βρεττανικό κοινοβούλιο (23 Ἰουλίου 1922) περί τῆς γενοκτονίας τῶν Ποντίων: «Τί συνέβη ἐκεῖ; Ὄχι μεμονωμένα περιστατικά, ἀλλά δεκάδες χιλιάδες ἄνδρες, γυναῖκες καί παιδιά ἐκτοπίστηκαν καί δεκάδες χιλιάδες βρῆκαν τό θάνατο».
 • Οὐίνστων Τσώρτσιλ, πρωθυπουργός τῆς Μ. Βρεττανίας κατά τήν διάρκεια τοῦ Β΄ Παγκοσμίου πολέμου: «Μέχρι τώρα συνηθίζαμε νά λέμε ὅτι οἱ Ἕλληνες πολεμοῦν σάν ἥρωες. Τώρα θά λέμε ὅτι οἱ ἥρωες πολεμοῦν σάν Ἕλληνες».
 • Ὁ νῦν πρωθυπουργός τῆς Ἀγγλίας, David Cameron,ἔχει ἐναντιωθεῖ στίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες πολλές φορές: «δέν θά μειώσει τήν ἐγκληματικότητα καί τήν παράνομη μετανάστευση, ἀντιθέτως θά ἀποτελέσει μία οἰκονομική σπατάλη» (μιλάει γιά τό κόστος ἔκδοσης τῶν καρτῶν) «καί θά παραβιάσει τά ἀνθρώπινα δικαιώματα».

Ἐμεῖς χαιρόμαστε γιά αὐτές τίς δηλώσεις, γιά αὐτές τίς ἀλήθειες πού ἐκφράσθηκαν δημόσια!

Αὐτό τί σημαίνει; Πώς ὅ,τι καί ἄν λέει ἕνας πρωθυπουργός τῆς Μ.Βρεττανίας ἐμεῖς θά τό ἀσπαζόμαστε καί θά τό χειροκροτοῦμε; Ἤ ὅτι θά ἐκθειάσουμε τόν (δυστυχῶς) σχεδόν ἀντίχριστο τρόπο ζωῆς – κατά τήν πλειοψηφία – στή σημερινή Μ. Βρεττανία ἤ γενικότερα στήν Εὐρώπη;

Ὁ νῦν πρωθυπουργός τῆς Ἀγγλίας, David Cameron τάσσεται ὑπέρ τῆς νομιμοποιήσεως τῆς ὁμοφυλοφιλίας, θά συμφωνήσουμε; ΟΧΙ βεβαίως !

Νά ποῦμε καί κάτι τολμηρό; Ὁ διάβολος γνωρίζει ποιός εἶναι τό «ἀφεντικό» καί ΟΜΟΛΟΓΕΙ τόν Τριαδικό Θεό ὡς δημιουργό τῶν πάντων (πολλές ἀναφορές στό γεγονός αὐτό ἀπό μαρτυρίες πατέρων, Ἁγίων, ἀναφορές στήν Ἁγία Γραφή κλπ. Ἐπιφυλασσόμεθα νά ἀρθρογραφήσουμε εἰδικά περί αὐτοῦ τοῦ θέματος στήν Ἱστοσελίδα τοῦ Ὄρθρου). Αὐτό τί σημαίνει; ὅτι ὑπακοῦμε στόν διάβολο ἤ ὅτι παρατασσώμεθα μαζί του;

Μήπως κάποιους τούς βολεύει ἡ ὑπέρ-ἁπλουστευμένη λογική τοῦ ὅτι εἴμαστε «εἴτε μαζί τους εἴτε ἐναντίον τους» (Τζώρτζ Μπούς) γιά νά ἐπιβάλουν τήν ἀπόλυτη τρομοκρατία-κυριαρχία ἐπί τῆς γῆς;

Ἡ ἀλήθεια πρέπει νά λέγεται καί θά λέγεται – χωρίς αὐτό νά ἐννοεῖ ἤ νά ὑπονοεῖ ὅτι ταυτιζόμαστε μέ ὅλες τίς θέσεις ἑνός προσώπου εἴτε μέ τό πρόσωπο αὐτό καθ' ἑαυτόν – ὅποιο καί ἄν εἶναι.

Τελευταῖες ἀναρτήσεις

Ἅγιοι καί ἀσκητικές μορφές τοῦ αἰώνα μας - ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ !

 • Ἅγιος Παίσιος Ἀθωνίτης

 • Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

 • Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός

 • Ἅγιος Ἰωάννης Μαχίμοβιτς

 • Ἅγιος Φιλούμενος Ἁγιοταφίτης

 • Ἅγιος Εὐγένιος Νεομάρτυρας

 • Ἅγιος Ἰωάννης Καρασταμάτης

 • Ἅγιος Ἀνδρόνικος Ἐπίσκοπος Πέρμ

 • Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης

 • Γέρων Ἰλιέ Κλεόπα

 • Γέρων Σωφρόνιος Ζαχάρωφ

 • Γέρων Ἰουστίνος Πάρβου

 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης