ΒΙΝΤΕΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 22-ΙΑΝ-2023 : Μετανθρωπισμός: Ἀπειλή για τὸν Ἂνθρωπο

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ .. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 29/1/2023

ΔΩΡΕΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Σεμινάρια Δογματικῆς ἀπὸ τὴν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν (2022-23) Β ΕΤΟΣ

Διδάσκοντες : Δρ. Παῦλος Κλιματσάκης καὶ Δρ. Φώτης Σχοινᾶς.

«Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν». Ἡ νὲα διαδικτυακή ἐκπομπή τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν

9η ΕΚΠΟΜΠΗ: Ὀρθοδοξία, ἡ μόνη κιβωτός τῆς σωτηρίας - ΜΕΡΟΣ Β 2/2ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝ ΣΕ NEO PLAYLIST ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ

Η «ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ» ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 16ῃ Ὀκτωβρίου 2017

Εἶναι γεγονός ὅτι οἱ κυβερνήσεις τῶν τελευταίων δεκαετιῶν, ἀνεξαρτήτως κομμάτων καί ἰδεολογικῶν παρατάξεων, συναγωνίζονται, ποιά θά φέρει πρός ψήφιση νόμους, οἱ ὁποῖοι ἀνατρέπουν τήν ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας, πλήττουν καίρια τόν θεσμό τῆς οἰκογενείας καί ὁδηγοῦν μέ μαθηματική ἀκρίβεια τήν ἑλληνική κοινωνία σέ πλήρη διάλυση καί ἀποσύνθεση. Εἶναι ἐξακριβωμένο μέ βάση στοιχεῖα ἀπό ἔρευνες καί δημοσκοπήσεις, ὅτι οἱ νομοθετικές καί θεσμικές αὐτές ἀλλαγές δέν γίνονται γιά τήν συντριπτική πλειοψηφία τῶν πολιτῶν, ἀλλά γιά νά ἱκανοποιηθοῦν μικρές κοινωνικές ὁμάδες καί πρόσωπα μέ ἀποκλίσεις ἀπό τήν φυσιολογική ζωή. Κλασικό παράδειγμα οἱ πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις τῆς πολιτείας γιά τό σύμφωνο συμβίωσης ὁμοφυλοφίλων! Ἡ Ἑλλάδα χάνεται, ἀργοπεθαίνει.

Καί θά ἔπρεπε ἐμεῖς οἱ ἕλληνες, ἄν μή τί ἄλλο, τουλάχιστον νά κλαῖμε καί νά θρηνοῦμε βλέποντας τό σημερινό κατάντημα τῆς πατρίδος μας. Ἀπειλεῖται σήμερα ἡ πατρίδα μας ὄχι ἀπό κάποιους ἐξωτερικούς ἐχθρούς, ἀλλά ἔσωθεν, ἀπό ὁρισμένους ψευτοπροοδευτικούς, ἐθνομηδενιστές καί ἀντίχριστους κυβερνῆτες, πειθήνια ὄργανα τῆς «Νέας Τάξεως Πραγμάτων», οἱ ὁποῖοι βάλθηκαν νά κατεδαφίσουν ὅ, τί ὅσιο καί ἱερό ἀπέμεινε στόν τόπο αὐτό, πού εἶναι ποτισμένος μέ αἵματα ἡρώων καί μαρτύρων τῆς πίστεώς μας. Καί μακάρι τό κακό νά ἦταν μέχρις ἐδῶ. Μέ μία πρωτοφανῆ ἑωσφορική ἀλαζονεία καί ἔπαρση, πού θά τή ζήλευε καί ὁ ἴδιος ὁ διάβολος, ὕψωσαν τό λιλιπούτιο ἀνάστημά τους, γιά νά πᾶνε κόντρα στό ἴδιο τό σχέδιο τῆς θείας δημιουργίας, στήν ἴδια τήν ἀνθρώπινη φύση. Ἐπιχειροῦν νά ἀνατρέψουν τήν ἴδια τήν ἀνθρώπινη ὀντολογία, νά διορθώσουν τόν Θεό. Σάν νά λένε στό Θεό: Δημιούργησες τήν ἀνθρώπινη φύση σέ δυό φύλα, ἄρσεν καί θῆλυ, ἀλλά αὐτή ἡ δημιουργία σου ἔχει λάθη, ἔχει ἐλλείψεις, τίς ὁποῖες ἐμεῖς θά διορθώσουμε. Δέν προέβλεψες τήν δυνατότητα, νά μπορεῖ ἕνας ἄνδρας νά γίνεται γυναίκα καί ἀντίστροφα.

Ναί μέχρις ἐδῶ ἔφθασε τό κακό, τό κατάντημα τῆς πολιτικῆς καί πολιτειακῆς ἡγεσίας μας! Ἡ σημερινή κυβέρνηση μέ τό νέο νομοσχέδιο, πού ἔφερε πρός ψήφιση στή βουλή ἐδῶ καί μερικές ἡμέρες, ἐπιχειρεῖ νά διορθώσει τήν «καλή λίαν» δημιουργία τοῦ Θεοῦ, ὅσο καί ἄν αὐτό φαίνεται ἀπίστευτο. Πρόκειται γιά τό νομοσχέδιο «ἀλλαγῆς ταυτότητας φύλου» σέ ἄτομα ἀπό δεκαπέντε ἐτῶν καί πάνω, μέ ἁπλές διαδικασίες, μέ μία αἴτηση. Τό νομοσχέδιο δυστυχῶς ψηφίστηκε μέ μεγάλη πλειοψηφία, πράγμα τό ὁποῖο συντάραξε ὁλόκληρη τήν ἑλληνική κοινωνία. Ὁ πιστός ἑλληνικός λαός, ἔχοντας αὐξημένο τό πνευματικό καί ἠθικό τοῦ αἰσθητήριο, ἀντέδρασε μέ σφοδρότητα καί ζητᾶ τήν ἀπόσυρσή του. Δεκάδες ἑνώσεις καί σωματεῖα ἐξέδωσαν ἀνακοινώσεις, ἐκφράζοντας τήν πλήρη ἀντίθεσή τους στό περιεχόμενο τοῦ νόμου καί τούς κινδύνους πού ἐλλοχεύουν στά ἄτομα, στήν οἰκογένεια καί σ’ ὁλόκληρο τόν ἑλληνικό λαό ἀπό τήν ψήφιση τοῦ ἐν λόγῳ νομοθετήματος –ἐκτρώματος.

Ἰδιαίτερα βαρύνουσα σημασία ἔχει ἡ ἀνακοίνωση τῆς «Παιδοψυχιατρικῆς Ἑταιρείας Ἑλλάδος», ἡ ὁποία ἐξετάζοντας τό θέμα ἀπό καθαρά ἐπιστημονική σκοπιά, ἐκφράζει ὄχι ἁπλά τήν ἀντίθεσή της στήν ψήφιση τοῦ νόμου, ἀλλά ἐπισημαίνει καί τούς κινδύνους, πού ἐλλοχεύουν γιά τήν ψυχική ὑγεία τῶν ἀτόμων, πού ἐπιχειροῦν νά «ἀλλάξουν φύλο» καί ἰδιαίτερα τῶν ἐφήβων. Ἡ ἀνακοίνωση τονίζει ὅτι δέν ζητήθηκε ἡ γνώμη της ἀπό τήν προπαρασκευαστική ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς, ὅπως θά ἔπρεπε, διότι εἰσάγονται ζητήματα στό νόμο, τά ὁποία ἀφοροῦν τήν ψυχική ὑγεία ἀτόμων ἐφηβικῆς ἡλικίας, γιά τά ὁποία εἶναι ἁρμόδια ἡ ἐν λόγῳ ἕνωση. Τονίζει: «Θεωροῦμε καθῆκον μας νά ἐκφράσουμε τήν ἀντίθεσή μας γιά τήν ἐπέκταση ἀλλαγῆς φύλου σέ ἄτομα αὐτῆς τῆς ἡλικίας, (15 χρονῶν ὡς τήν ἐνηλικίωση), ἡλικία ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται ἀπό ρευστότητα τῆς διαμορφούμενης ταυτότητας φύλου, καθώς καί τίς ἀνησυχίες μας, ὅτι ἡ ἐμπλοκή τῶν ἐν λόγῳ νέων στή διαδικασία θά ἐπιβαρύνει παρά θά βελτιώσει τήν ψυχική τους κατάσταση». Καί συνεχίζει ὅτι «τό θέμα τῆς ταυτότητας φύλου ἀποτελεῖ ἀντικείμενο μελέτης τῆς ψυχιατρικῆς καί παιδοψυχιατρικῆς Ἰατρικῆς Εἰδικότητας. Τόσο ἡ διάγνωση, ὅσο καί ἡ ἀντιμετώπιση ἀποτελοῦν πεδίο συζητήσεων μεταξύ ἐπιστημονικῶν καί κοινωνικῶν φορέων καί ἡ συνεχής εἰσροή δεδομένων ὁδηγεῖ σέ ἀλλαγές καί ἀναθεωρήσεις τῶν συνιστώμενων πρακτικῶν».

Ἐπισημαίνει ἀκόμη, ποιές ἀνώμαλες ψυχοπαθολογικές καταστάσεις δημιουργοῦνται σέ ἄτομα μέ ζητήματα ταυτότητας φύλου: «Ἰδιαίτερα τονίζεται ἡ σημασία τῶν Διαταραχῶν τοῦ Φάσματος τοῦ Αὐτισμοῦ σέ ἄτομα μέ ζητήματα ταυτότητας φύλου, στά ὁποῖα ὑπάρχουν καθυστερήσεις, διαφοροποιήσεις καί παρεμβολές συμπτωμάτων στή διαμόρφωση τῆς ταυτότητας, καθώς καί παραμορφώσεις στήν ἀξιολόγηση τῶν κοινωνικῶν καταστάσεων καί στήν ἀνάπτυξη οἰκείων διαπροσωπικῶν σχέσεων. Ἐπίσης, παρατηρεῖται ὑψηλή συννοσηρότητα κατάθλιψης καί αὐτοκτονικότητας, πού δέν ὑποχωρεῖ μέ ἰατρικές διαδικασίες ἀλλαγῆς φύλου, καί δυσφορία πού παραμένει, παρά τυχόν ἐπιτυχεῖς κοινωνικές μεταβάσεις».

Τέλος τονίζει ὅτι, ἡ ἀπό μέρους τῶν γονέων συναίνεση γιά τήν «ἀλλαγή φύλου», θά ἔχει πολύ δυσμενεῖς ἐπιπτώσεις στήν ψυχική ὑγεία τῶν παιδιῶν: «Ἡ προϋπόθεση συναίνεσης τῶν γονέων δέν φαίνεται ἱκανή νά ἀποτρέψει δυσμενεῖς ἐκβάσεις, καθώς εἶναι γνωστό ὅτι ἡ ἐπιμένουσα στήν ἐφηβεία Δυσφορία Φύλου, μπορεῖ νά ἔχει τροφοδοτηθεῖ ἀπό γονεϊκή ἀνοχή ἤ καί ἐνθάρρυνση. Ἐπί πλέον, ἡ γονεϊκή ψυχοπαθολογία ἀποτελεῖ ἕναν ἀπό τά πλέον σταθερά εὐρήματα. Ἡ πρώιμη μετάβαση σέ κοινωνικούς ρόλους τοῦ ἄλλου φύλου, θεωρεῖται πλέον βασικός παράγοντας διατήρησης καί ἐπιμονῆς τῆς Δυσφορίας Φύλου» (https://www.hscap.gr/taytotita-fyloy). Νομίζουμε ὅτι ἡ Ἑταιρεία ὁμιλεῖ ξεκάθαρα καί δέν χρειάζεται νά σχολιάσουμε τίποτε στήν ὡς ἄνω δραματική ἐπιστολή της μέ τήν ὁποία τεκμηριώνει μέ σαφῆ ἐπιστημονικό ἀλλά καί κατηγορηματικό τρόπο τήν ἀντίθεσή της στό νομοσχέδιο.

Τήν ἀντίθεσή της ἐξέφρασε ἐπίσης καί ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία ἐξέδωσε αὐστηρή ἀνακοίνωση, μέ τήν ὁποία καταδικάζει ἀπερίφραστα τό νομοσχέδιο καί καλεῖ τήν πολιτεία νά τό ἀποσύρει. Μεταξύ ἄλλων πολύ εὔστοχα τονίζει, ὅτι «τό φύλο ἀποτελεῖ ἱερή παρακαταθήκη καί ὡς ἐκ τούτου δέν εἶναι ἐπιλέξιμο, ἀλλά ὡς δῶρο ἀποτελεῖ θεῖο χάρισμα στόν ἄνθρωπο…. Καθορίζεται βάσει ἀνατομικῶν, φυσιολογικῶν καί βιολογικῶν χαρακτηριστικῶν πού ὁρίζουν τήν ταυτότητα τοῦ ἀνθρώπου.…[Τό νέο νομοσχέδιο] προκαλεῖ τό αἴσθημα τῆς κοινωνίας, τορπιλίζει τόν ἱερό θεσμό τῆς οἰκογένειας, ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τά χρηστά ἤθη καί τήν κοινή λογική καί κυρίως καταστρέφει τόν ἄνθρωπο. Ἀντί νά λιγοστεύει τή σύγχυση καί τίς ψυχικές διαταραχές, θά τίς αὐξήσει καί θά δώσει διαστάσεις ἐπικίνδυνου κοινωνικοῦ φαινομένου. Ἰδίως ὅταν ἐπεκτείνει τίς δυνατότητές του καί μεταξύ τῶν μαθητῶν, δημιουργεῖ ἐκρηκτική κατάσταση καί στά σχολεῖα…. Πίσω ἀπό ὅλες αὐτές τίς προσπάθειες διακρίνει τήν ὕπαρξη ἰσχυρῶν ὁμάδων, μέ ἀποτέλεσμα τή διάλυση τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς καί τήν πνευματική νέκρωση τοῦ ἀνθρώπου».
Τόν ἔντονο προβληματισμό του γιά τά ὅσα συμβαίνουν τίς τελευταῖες ἡμέρες στήν πατρίδα μας ἐξέφρασε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. κ. Σεραφείμ σέ ραδιοφωνική συνέντευξη πού παραχώρησε στόν Alpha 98.9 καί τήν ἐκπομπή «Καλή Παρέα». Μιλώντας γιά τόν προσφάτως ψηφισθέντα νόμο περί «ἀλλαγῆς φύλου», σημείωσε πώς «δέν ὑπάρχει ἀνθρώπινο δικαίωμα, ἐάν δέν εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένο μέ τήν ἀνθρώπινη φύση. Αὐτό λοιπόν τό τόσο πασίδηλο γεγονός, καταστρατηγήθηκε μέ αὐτό τό νόμο». Ἀναφέρθηκε καί στό ἀνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, «ἡ ὁποία παρακάλεσε τήν πολιτεία, νά μήν συνεργήσει σέ αὐτή τήν ἀπαράδεκτη καί ἐντελῶς ἐκτός λογικῆς καί ἀνθρώπινης τάξεως καί πίστεως ἐνέργεια καί ψήφιση. Δυστυχῶς δέν εἰσακουστήκαμε καί βέβαια αὐτό εἶναι γενικά ἕνα γεγονός πού καταδεικνύει τό ἦθος ὅλων αὐτῶν πού ἀπό τή μία πλευρά παρουσιάζονται, ἐμφανίζονται ὡς διαπρύσιοι κήρυκες τῆς Δημοκρατίας καί ἀπό τήν ἄλλη περιφρονοῦν τόν θεσμικό ἑταῖρο τοῦ Κράτους πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἔχει τήν εὐθύνη γιά τήν πνευματική καθοδήγηση τοῦ λαοῦ μας. Αὐτό ἀποδεικνύει τό γεγονός τῶν λεγόμενων ‘διακριτῶν ρόλων’ ὑπογράμμισε, τονίζοντας πώς ‘ἡ Ἐκκλησία δέν ἐπιζητεῖ πολιτική ἐξουσία καί πολιτική δύναμη’».

Ἐξετάζοντας τό θέμα ἀπό θεολογική σκοπιά καί ὡς συνέχεια τῶν ὡς ἄνω ἐπισημάνσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, θά μπορούσαμε μέ πολλή συντομία μεταξύ ἄλλων νά προσθέσουμε τά ἑξῆς: Ὁ ἄνθρωπος πλασμένος ἀπό τόν Θεό κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωση τοῦ Δημιουργοῦ του ἀποτελεῖ τήν κορωνίδα τῆς δημιουργίας. Πλάστηκε κατά ἕνα ἰδιαίτερο τρόπο καί προικίστηκε μέ χαρίσματα καί δυνατότητες, τίς ὁποῖες ἀξιοποιώντας τές σωστά μπορεῖ νά φτάσει μέχρις αὐτή τήν κατά χάριν θέωση. Πλάστηκε, ὡς «ἄρσεν καί θῆλυ» (Γέν.1,26), μέ σκοπό νά γίνει συνδημιουργός τοῦ Θεοῦ, φέρνοντας καί ἄλλα ἀνθρώπινα πρόσωπα στήν ὕπαρξη. Ὁ Ἀδάμ ἀναγνώρισε τόν ἑαυτό του, ὅταν ἀντίκρισε τήν Εὕα καί δήλωσε μέ χαρά τήν ὀργανική ἑνότητα μ’ αὐτήν: «τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου καί σάρξ ἐκ τῆς σαρκός μου» (Γέν.2,23). Αὐτή εἶναι ἡ ἔννοια τοῦ προσώπου, ὅταν ὑπάρχει τό ἄλλο πρόσωπο, γιά νά ἀλληλοκατοπτρίζονται τά πρόσωπα σέ κοινωνία ἀγάπης. Σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, ἕνα ἀπό τά κυριότερα γνωρίσματα τῆς κατ’ εἰκόνα Θεοῦ δημιουργίας τοῦ εἶναι τό θεόσδοτο δῶρο τῆς ἐλευθερίας του. Ὁ ἄνθρωπος πλάσθηκε ἐλεύθερος, γιά νά μπορεῖ νά ἀποδέχεται, ἤ νά ἀπορρίπτει ἀκόμη καί τόν ἴδιο τόν δημιουργό του, νά ἐπιλέγει τήν αἰώνια ζωή, ἤ τόν αἰώνιο θάνατό του. Ὡστόσο ἡ ἐλευθερία πού τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός εἶναι σχετική, δέν εἶναι ἀπεριόριστη καί ἄπειρη, ὅπως εἶναι ἡ ἐλευθερία τοῦ Θεοῦ. Κινεῖται μέσα σέ ὁρισμένα πλαίσια. Ἦρθε σ’ αὐτό τόν κόσμο, ἐπειδή οἱ γονεῖς τοῦ τό θέλησαν, χωρίς νά τόν ρωτήσουν, ἄν θά ἤθελε νά γεννηθεῖ. Τόν γέννησαν μέ συγκεκριμένο φύλο ἐπί τῇ βάσει τῶν δευτερευόντων χαρακτηριστικῶν του φύλου, πού καθορίζονται ἀπό τήν στιγμή τῆς συλλήψεως ἀπό τά λεγόμενα χρωματοσώματα τοῦ φύλου Χ καί Ὕ, χωρίς νά τοῦ δώσουν τήν δυνατότητα νά ἐπιλέξει, ἄν θά ἤθελε νά γεννηθεῖ ἄνδρας, ἡ γυναίκα. Ἀλλά καί ἀφοῦ ἦρθε σ’ αὐτό τόν κόσμο, εἶναι ὑποχρεωμένος νά ζήσει τήν παροῦσα ζωή, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν τοῦ τήν βιολογική του ὑπόσταση καί τίς βασικές του ἀνάγκες γιά τήν συντήρηση τῆς φθαρτῆς του φύσεως, νά ἐξασφαλίσει δηλαδή τροφή, ἔνδυμα καί κατοικία. Καλεῖται νά ζήσει τήν παροῦσα ζωή χωρίς νά γνωρίζει, πότε θά φύγει ἀπό αὐτή, καί χωρίς νά εἶναι σέ θέση νά ἐπιλέξει, πόσα χρόνια θά ἤθελε νά ζήσει στήν παροῦσα ζωή. Εἶναι λοιπόν παραλογισμός καί παραφροσύνη, ἀλλά καί ὕβρις κατά τοῦ ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ, νά ἔχει τήν ἀξίωση ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος, νά ὑπερβεῖ τά ὅρια τῆς κτιστῆς φύσεώς του.

Περαίνοντας, θεωροῦμε ὅτι σήμερα περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορᾶ ὑπάρχει ἐπιτακτική ἀνάγκη, νά ἀρθοῦμε στό ὕψος τῶν περιστάσεων. Εἶναι ἀνάγκη νά συνειδητοποιήσουμε, ὅτι τό κακό ἔφθασε πλέον στό ἀπροχώρητο, «δέν πάει ἄλλο». Καλούμαστε ὅλοι μας νά ἀφυπνιστοῦμε ἀπό τό θανατηφόρο λήθαργό της ἀδιαφορίας καί ἀφοῦ ἀποβάλλουμε κάθε φόβο καί δειλία νά πράξουμε τό ἱστορικό καθῆκον μας. Καλούμαστε σέ ἐπαγρύπνηση, σέ μετάνοια καί ἀγωνιστικότητα.

Ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπί τῶν Αἱρέσεων καί τῶν Παραθρησκειῶν

Τελευταῖες ἀναρτήσεις

EmvolioCovid
Menu1 2021 Menu2 2021 Menu3 2021
Menu11 2021 Menu22 2021 Menu33 2021

Ἅγιοι καί ἀσκητικές μορφές τοῦ αἰώνα μας - ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ !

 • Ἅγιος Παίσιος Ἀθωνίτης

 • Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

 • Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός

 • Ἅγιος Ἰωάννης Μαχίμοβιτς

 • Ἅγιος Φιλούμενος Ἁγιοταφίτης

 • Ἅγιος Εὐγένιος Νεομάρτυρας

 • Ἅγιος Ἰωάννης Καρασταμάτης

 • Ἅγιος Ἀνδρόνικος Ἐπίσκοπος Πέρμ

 • Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης

 • Γέρων Ἰλιέ Κλεόπα

 • Γέρων Σωφρόνιος Ζαχάρωφ

 • Γέρων Ἰουστίνος Πάρβου

 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ:
Ἐνώπιον μιᾶς ἀσύμμετρης ἀπειλῆς κατά τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨEΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Taytotites Aug22

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ προσπάθεια γιά τήν κατάργηση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου στήν τωρινή ἀλλά καί στήν ἐσχατολογική της διάσταση μέσα ἀπό τό «ἠλεκτρονικό φακέλωμα», ὅπως τό ἀπεκάλεσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, πραγματώνεται πλέον ὁλοταχῶς ἀπό τήν πολιτεία, μέ πρῶτο ὁρόσημο τή λειτουργία ἠλεκτρονικῆς ἐφαρμογῆς στό κινητό σέ προσπάθεια ἀντικατάστασης τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας καί τοῦ διπλώματος ὁδήγησης.

Διαβάστε Περισσότερα ...