ΒΙΝΤΕΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 22-ΙΑΝ-2023 : Μετανθρωπισμός: Ἀπειλή για τὸν Ἂνθρωπο

ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 22-ΙΑΝ-2023 : Μετανθρωπισμός: Ἀπειλή για τὸν Ἂνθρωπο

 

ΔΩΡΕΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Σεμινάρια Δογματικῆς ἀπὸ τὴν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν (2022-23) Β ΕΤΟΣ

Διδάσκοντες : Δρ. Παῦλος Κλιματσάκης καὶ Δρ. Φώτης Σχοινᾶς.

«Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν». Ἡ νὲα διαδικτυακή ἐκπομπή τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν

12η ΕΚΠΟΜΠΗ: Ἡ κρίση τῆς Συνοδικότητας στὴν σύγχρονη ὈρθοδοξίαΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝ ΣΕ NEO PLAYLIST ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ

Ἀπαγγελία τοῦ «Ὀλυμπιακοῦ Ὕμνου» σὲ σχολικὲς γιορτές, μὲ ἀφορμὴ τὴν λήξη τοῦ σχολικοῦ ἔτους

Γράφτηκε από τον/την Δημοσιεύουμε επιστολή πού λάβαμε ἀπό αναγνώστη μας.

(δημοσιεύουμε επιστολή πού λάβαμε ἀπό αναγνώστη μας)

Παλλήνη 7-6-2004,

Θέμα:  Ἀπαγγελία τοῦ «Ὀλυμπιακοῦ Ὕμνου» σὲ σχολικὲς γιορτές, μὲ ἀφορμὴ τὴν λήξη τοῦ σχολικοῦ ἔτους

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Εἴμαστε πολύτεκνοι (4 τέκνα). Τὸ πρῶτο παιδί μας πηγαίνει στὸ νηπιαγωγεῖο καὶ τὸ δεύτερο σὲ παιδικὸ σταθμό, ἡλικίας 6 καὶ 4 ἐτῶν ἀντίστοιχα, τὰ ὑπόλοιπα 2 εἶναι πιὸ μικρά. Ἐπικοινωνοῦμε μαζί σας γιὰ νὰ σᾶς θέσουμε ἕνα πρόβλημα ποὺ ἀντιμετωπίζουμε καὶ μὲ τὰ δυὸ σχολεῖα, σχετικὰ μὲ τὸν «Ὀλυμπιακὸ Ὕμνο», ὁ ὁποῖος συμπεριλαμβάνεται στὴν ἐτήσια παιδικὴ γιορτὴ ποὺ διοργανώνουν τὰ σχολεῖα μὲ ἀφορμὴ τὴ λήξη τῆς σχολικῆς χρονιᾶς.

Ἐκ πρώτης ὄψεως φαίνεται πὼς εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονὸς ὅτι καὶ στὰ δυὸ σχολεῖα ἡ γιορτὴ ἔχει τὴν ἴδια θεματολογία. Νομίζουμε ὅμως ὅτι καὶ ἄλλοι γονεῖς ἀντιμετωπίζουν τὴν ἴδια κατάσταση, σὲ σχολεῖα ποὺ ἔχουν ἐπιλέξει αὐτὸ τὸ θέμα, ἁπλὰ δὲν ἔχει συνειδητοποιήσει τὸ πρόβλημα.

Πιὸ συγκεκριμένα τὸ θέμα τῶν γιορτῶν εἶναι οἱ Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες, θέμα πολὺ ἀγαπημένο στὰ παιδιά. Τὸ πρόβλημα ὅμως εἶναι ὅτι ἡ ἐκδήλωση δὲν περιορίζεται στὰ ἀθλητικὰ δρώμενα, στὴν εὐγενῆ ἅμιλλα καὶ τὸν συναγωνισμό, ἀλλὰ σὲ αὐτὴ ἔντεχνα συμπεριλαμβάνεται καὶ τὸ κατωτέρω κείμενο τὸ ὁποῖο τὰ παιδιά, ντυμένα ἢ ὄχι μὲ χιτῶνες ὦς ἀρχαῖες ἱέρειες, καλοῦνται νὰ τὸ ποῦν σὲ ὁμαδικὸ χορό:

«ρχαο πνεμα, θάνατο, γν πατέρα

το μεγάλου, το ραίου κα το ληθινο

Κατέβα, φανερώσου κα στραψε δω’πέρα,

Τ δόξα τς δικς σου γς κα τ’ ορανού.

 

Στ δρόμο κα στ πάλεμα κα στ λιθάρι,

Στν εγενν γώνων λάμψε τν ρμή,

Κα μετ’ μάραντο στεφάνωσε κλωνάρι

Κα σιδερένιο πλάσε κι ξιο τ κορμί.

 

Κάμποι, βουν κα πέλαγα φέγγουνε μαζί σου

Σν νας λευκό-πόρφυρος μέγας νας

Κα τρέχει στ να δ, προσκυνητής σου,

ρχαο πνεμα θάνατο, κάθε λας

 

μνος ατς γράφηκε π τν μεγάλο μας ποιητ Κωστ Παλαμ (1859-1943) κα μελοποιήθηκε π τ συνθέτη Σπύρο Σαμαρ (1863-1918) γι τν τελετ ναρξης τς πρώτης λυμπιάδας στν θήνα τ 1896. Μ πόφαση τς Διεθνος λυμπιακς πιτροπς, π τν λυμπιάδα το 1952, εναι πίσημος μνος τν γώνων κα κούγεται π τότε στν ναρξη κάθε λυμπιάδας, που χορωδία τν ψέλνει στ λληνικά.»

Κατὰ τὴ γνώμη μας αὐτὸ τὸ κείμενο εἶναι ἐπίκληση καὶ δὲν εἶναι ἕνα ἀθῶο ποίημα ποὺ μποροῦν νὰ τὸ ποῦν τὰ παιδιὰ χωρὶς νὰ πολυκαταλαβαίνουν τί λένε. Οὔτε εἶναι ἕνα κείμενο «ποὺ ἀναφέρεται γενικὰ στὸ θεῖο» ὄπως μας ἀπάντησε εὐγενικὰ ἡ δασκάλα τοῦ παιδιοῦ μας ὅταν τῆς θέσαμε τὸν προβληματισμό μας. Νομίζουμε ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ ὁρισμὸς τῆς διαθρησκειακῆς συμπροσευχῆς, ὅπου πολλοὶ μαζὶ μὲ διαφορετικὰ πιστεύω, ἀλλὰ κάτω ἀπὸ τὴν ὀμπρέλα ἑνὸς ἑνιαίου κειμένου, ἀναφέρονται σὲ «κάποιο Πατέρα», δήλ. ὁ καθένας στὸν δικό του !!!

Σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο, ἐμεῖς ὦς γονεῖς καλούμαστε νὰ λάβουμε μία ἀπόφαση γιὰ τὸ τί πρέπει νὰ κάνουν τὰ παιδιά μας, νὰ πᾶνε στὴν παιδικὴ γιορτὴ ἢ νὰ μὴν πᾶνε καὶ ἐὰν πᾶνε νὰ ποῦνε αὐτὸ τὸ κείμενο ἢ νὰ μὴν τὸ ποῦνε;

     Προσωπικά, μετὰ ἀπὸ πολὺ σκέψη, ἀποφασίσαμε νὰ μὴν στείλουμε τὰ παιδιά μας στὶς γιορτές, παρόλο ποὺ ξέρουμε ὅτι τοὺς στοιχίζει κάτι τέτοιο, γιατί εἶναι κάτι ποὺ γίνεται κάθε χρόνο καὶ τὸ περιμένουν καὶ παράλληλα βλέπουν τὶς πρόβες ποὺ γίνονται σχεδὸν καθημερινὰ καὶ πιθανῶς νὰ ζηλεύουν ποὺ δὲν συμμετέχουν σὲ κάτι ποὺ εἶναι συλλογικὴ προσπάθεια.

Οἱ παράμετροι ποὺ ἔπαιξαν ρόλο στὴν ἀπόφασή μας ἦταν:

1.   Ὅταν πρωτοδιαβάσαμε τὸ κείμενο εἴπαμε στὸ παιδί μας:

·         «Κάτι μας προβληματίζει μὲ αὐτὸ τὸ κείμενο, θέλουμε νὰ τὸ συζητήσουμε».

·         «Ἃ κατάλαβα, ἐπειδὴ ἀναφέρεται σὲ ψεύτικους θεούς!!!»

·         «Ναὶ ἀγόρι μου αὐτὸς εἶναι ὁ βασικὸς λόγος...»

·         Τὸ παιδὶ δήλ. κατάλαβε μόνο τοῦ ὅτι τὸ κείμενο εἶναι προβληματικό.

2.   Ἡ «ὁμολογία πίστεως» -ἐὰν αὐτὸ θεωρεῖται ὁμολογία πίστεως, δὲν νομίζουμε ὅτι ἔχει ἡλιακὸ ὅριο. Κατὰ τὴν γνώμη μας, ὁ καθεὶς καὶ μὲ τὸ μέτρο τοῦ πρέπει νὰ δίνει τὴν μαρτυρία του, ἰδιαίτερα δὲ ὅταν οἱ εὐαίσθητες παιδικὲς καρδιὲς καταλαβαίνουν τὴν οὐσία τῶν πραγμάτων καὶ φυσικὰ ζητᾶνε τὸ ἔμπρακτο παράδειγμα, πέραν τοῦ «θεωρητικοῦ» ἀπὸ τὶς ἱστορίες ποὺ τοὺς διαβάζουμε.

3.   Ἡ ἀγάπη καὶ ἡ περιέργεια τῶν παιδιῶν γιὰ τοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες δὲν πλήττεται μὲ αὐτὴ τὴν ἀπόφαση, γιατί κάλλιστα μπορεῖ νὰ ἱκανοποιηθεῖ πηγαίνοντας τὰ παιδιὰ νὰ δοῦν τὰ ἀγωνίσματα τὸν Αὔγουστο.

4.   Ἐὰν ἀντιδράσουν καὶ ἄλλοι γονεῖς, τότε θὰ πρόκειται γιὰ μία κίνηση ποὺ μπορεῖ νὰ προβληματίσει τοὺς δασκάλους, νὰ μὴν υἱοθετοῦν θέματα στὸ πρόγραμμά τους ποὺ δὲν εἶναι ἀποδεκτὰ ἀπὸ τοὺς γονεῖς. Ἄλλωστε εἴμαστε ὀρθόδοξοι καὶ ἔχουμε τὴν ἀπαίτηση τὰ σχολεῖα μας νὰ διδάσκουν ὀρθόδοξα πράγματα στὰ παιδιά μας καὶ ὄχι ἀνάμικτα…

5.   Τέλος, ἡ ἀρχαιολατρία εἶναι κίνημα τὸ ὁποῖο μὲ ἀφορμὴ τοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες, ἔχει ἀρχίσει νὰ γίνεται συμπαθὲς σὲ διάφορους ἀνθρώπους. Ἐπιτρέποντας στὰ παιδιά μας τὴν συμμετοχὴ σὲ τέτοιου εἴδους ἐκδηλώσεις, δὲν τοὺς μειώνουμε τὶς ἀντιστάσεις; μὲ ἀποτέλεσμα στὸ μέλλον -καὶ φυσικὰ ἐὰν ὑπάρξουν καὶ ἄλλοι λόγοι-, νὰ γίνουν ὀπαδοὶ τέτοιων κινημάτων; Γιατί ἐν γνώσει μας νὰ βάλουμε ἕνα μικρὸ λιθαράκι σὲ μία τέτοια ἐξέλιξη;

Πιστεύοντας ὅτι δὲν ἀποτελοῦμε κάποιο εἶδος ἀκραίων «φονταμενταλιστῶν», ἀλλὰ ἁπλὰ κάνοντας κάτι πολὺ μικρὸ καὶ ἁπλὸ πνευματικά, σᾶς παρακαλοῦμε, μὲ ὅποιο τρόπο ἐσεῖς κρίνετε πρόσφορο, ὄπως βοηθήσετε στὴν εὐαισθητοποίηση τῶν γονιῶν σχετικὰ μὲ αὐτὸ τὸ θέμα.

Μὲ ἐκτίμηση

Σ.Α.

Ε.Α.

Παλλήνη Ἀττικῆς

Τελευταῖες ἀναρτήσεις

EmvolioCovid
Menu1 2021 Menu2 2021 Menu3 2021
Menu11 2021 Menu22 2021 Menu33 2021

Ἅγιοι καί ἀσκητικές μορφές τοῦ αἰώνα μας - ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ !

 • Ἅγιος Παίσιος Ἀθωνίτης

 • Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

 • Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός

 • Ἅγιος Ἰωάννης Μαχίμοβιτς

 • Ἅγιος Φιλούμενος Ἁγιοταφίτης

 • Ἅγιος Εὐγένιος Νεομάρτυρας

 • Ἅγιος Ἰωάννης Καρασταμάτης

 • Ἅγιος Ἀνδρόνικος Ἐπίσκοπος Πέρμ

 • Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης

 • Γέρων Ἰλιέ Κλεόπα

 • Γέρων Σωφρόνιος Ζαχάρωφ

 • Γέρων Ἰουστίνος Πάρβου

 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ:
Ἐνώπιον μιᾶς ἀσύμμετρης ἀπειλῆς κατά τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨEΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Taytotites Aug22

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ προσπάθεια γιά τήν κατάργηση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου στήν τωρινή ἀλλά καί στήν ἐσχατολογική της διάσταση μέσα ἀπό τό «ἠλεκτρονικό φακέλωμα», ὅπως τό ἀπεκάλεσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, πραγματώνεται πλέον ὁλοταχῶς ἀπό τήν πολιτεία, μέ πρῶτο ὁρόσημο τή λειτουργία ἠλεκτρονικῆς ἐφαρμογῆς στό κινητό σέ προσπάθεια ἀντικατάστασης τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας καί τοῦ διπλώματος ὁδήγησης.

Διαβάστε Περισσότερα ...