ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ Π. ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΑΡΑΝΤΟ 4/4/22


Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν σᾶς προσκαλεῖ νά παρακολουθήσετε διαδικτυακά

τή ΔΕΥΤΕΡΑ 4/4/22 στίς 7.00 τό ἀπόγευμα

τό ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

στόν μακαριστό πνευματικό μας πατέρα

ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΑΡΑΝΤΟ.

Θά γίνει ἀπαγγελία κειμένων του
σχετικῶν μέ τό Τριώδιο, τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή,
& τή μετάνοια, ὡς τό κυριότερο γνώρισμα τῆς περιόδου.

Συντονιστεῖτε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἑστίας https://www.orthros.eu/

 

EmvolioCovid
Menu1 2021 Menu2 2021 Menu3 2021
Menu11 2021 Menu22 2021 Menu33 2021
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
Αίτημα προς τους αρχιερείς ενόψει της Μεγάλης Συνόδου: Kαταψηφίστε τον Oικουμενισμό Αίτημα προς τους αρχιερείς ενόψει της Μεγάλης Συνόδου: Kαταψηφίστε τον Oικουμενισμό
ΝΕΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ / ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ.

Χαιρετισμὸς τῆς Κοσμήτορος τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς κ. Μαρίκας Θωμαδάκη.

[ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» 31 Μαρτίου 2011, AULA ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ]

Ὡς Κοσμήτορας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, χαιρετίζω μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ καὶ μὲ ξεχωριστὸ ἐνδιαφέρον τὴν ἐκδήλωση ποὺ διοργανώνει ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν μὲ θέμα τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴν ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση.

Ἡ Φιλοσοφικὴ Σχολή, κατ' ἐξοχὴν Σχολὴ Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν, διακονεῖ τὶς ἐπιστῆμες τοῦ ἀνθρώπου καὶ διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ τῆς εἰς βάθος ἑρμηνείας τῶν δραστηριοτήτων καὶ τῶν σχέσεων τοῦ Ἀνθρώπου μὲ τὸν Κόσμο, ἐπιχειρεῖ νὰ βρεῖ τὴν ἀλήθεια τῆς ζωῆς. Ἐντούτοις, ἡ φιλοσοφία ἀναζητεῖ ἐναγωνίως ἀλλὰ ματαίως τὴν ἀλήθεια καθὼς σὲ κάθε βῆμα συναντᾶ τὴν ἀβεβαιότητα, τὸ ρευστὸ καὶ τὸ φευγαλέο της ὑπάρξεως.

Σὲ ἄλλη παράμετρο, μὲ ἐπίκεντρο ὅμως καὶ πάλι τὸν ἄνθρωπο, ἡ Ἐπιστήμη πατάει σὲ πολὺ πιὸ στέρεο ἔδαφος καλούμενη νὰ ἀναδείξει τὴν ἀλήθεια τοῦ σύμπαντος ποὺ περιβάλλει τὸν ἄνθρωπο μέσα ἀπὸ ἀποδεικτικὲς διαδικασίες. Συχνὰ τὸ ἐπιτυγχάνει ἀλλὰ τὶς περισσότερες φορὲς ἀντιλαμβάνεται ὅτι οἱ λύσεις ἀκολουθοῦνται ἀπὸ καινοφανῆ προβλήματα.

Πιστεύω ὅτι ὄλβιος θνητὸς θεωρεῖται μόνον ὁ χριστιανὸς ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος ἔχει δεχθεῖ ἀποκαλυπτικὰ καὶ διὰ στόματος Κυρίου τὴν ἀληθινὴ Ἀλήθεια τῆς ὀντικῆς οὐσίας καὶ τῶν πολυσχιδῶν ἐκφράσεών της.

Κλείνοντας τὸν σύντομο αὐτὸ χαιρετισμὸ θὰ ἤθελα νὰ συγχαρῶ τὴν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν γιὰ τὴν πρωτοβουλία της αὐτὴ στοὺς ἐξαιρετικὰ δύσκολους καιροὺς ποὺ διανύει ἡ ἀνθρωπότητα, παντοειδῶς βαλλόμενη ἀπὸ ἀνησυχίες, ταραχὲς καὶ ἀγωνίες. Εὔχομαι εὐόδωση τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἡμερίδας καὶ ἐπιτυχία τῶν στόχων ὅλων ὑμῶν τῶν φωτισμένων ἐκπροσώπων τοῦ σεπτοῦ Ἱερατείου ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἐνστερνίζονται τὶς πρωτοβουλίες σας.

Τελευταῖες ἀναρτήσεις

Ἅγιοι καί ἀσκητικές μορφές τοῦ αἰώνα μας - ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ !

 • Ἅγιος Παίσιος Ἀθωνίτης

 • Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

 • Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός

 • Ἅγιος Ἰωάννης Μαχίμοβιτς

 • Ἅγιος Φιλούμενος Ἁγιοταφίτης

 • Ἅγιος Εὐγένιος Νεομάρτυρας

 • Ἅγιος Ἰωάννης Καρασταμάτης

 • Ἅγιος Ἀνδρόνικος Ἐπίσκοπος Πέρμ

 • Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης

 • Γέρων Ἰλιέ Κλεόπα

 • Γέρων Σωφρόνιος Ζαχάρωφ

 • Γέρων Ἰουστίνος Πάρβου

 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης