ΗΜΕΡΙΔΑ 24-ΣΕΠ-2023: «Ἠλεκτρονική ταυτότητα: ἡ πιό κομβική «διευκόλυνσή» μας πρός τό ἀντίχριστο σφρά

  Estia ID poster

Ἡ Ἡμερίδα τῆς ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ γιά τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες εἶναι ἡμερίδα μόνο ἐνημερώσεως καὶ προβληματισμοῦ γιὰ τό θέμα τῶν νέων ταυτοτήτων ἀπό θεολογικῆς, νομικῆς καί ἐπιστημονικῆς πλευρᾶς καὶ δὲν προβλέπεται ἀπό τό Πρόγραμμα καμιὰ ἄλλη ἐκδήλωση.
Παρακαλοῦμε αὐτό νά γίνει σεβαστό ἀπό τούς συμμετέχοντες στὴν ἡμερίδα.

 

ΔΩΡΕΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Σύναξη κληρικῶν καὶ μοναχῶν γιὰ τὸ θέμα τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΣ
ΚΑΙ   ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

 Επιστολή    Fylladio 1stPage

Βλάχοι καί …ἀριστοκράτες: Μέ ἀφορμή τήν τελετή ἁγιασμοῦ τῶν Rafale

Ἰωάννη Κουζίου,
Ἱστορικοῦ Ἐρευνητή.

Προσφάτως ἀφίχθησαν τά πολεμικά ἀεροσκάφη Rafale στήν ἀεροπορική βάση τῆς Τανάγρας καί ἀκολούθησε ἡ τελετή τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ἀεροσκαφῶν,  ἡ ὁποία προκάλεσε τόν χλευασμό τῆς κ. Σώτης Τριανταφύλλου συγγραφέως καί τοῦ κ. Νίκου Μαραντζίδη καθηγητῆ πολιτικῆς ἐπιστήμης. Ἡ κ. Τριανταφύλλου σέ ἄρθρο της  χαρακτήρισε τήν τελετή ἁγιασμοῦ ὡς «Μπουρτζοβλαχιά» καί τόν κ. πρωθυπουργό ὡς ὅμηρο μίας σκοταδιστικῆς ὀρθοδοξίας, ἐνῶ ὁ κ. Μαραντζίδης ἔνιωσε ἀπελπισία ἀπό τό ἐν λόγῳ θέαμα.

Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ ἐθνο ἀποδομητική σχολή ἔχει ἀναλάβει τό δύσκολο ἔργο τῆς ἀποδόμησης τοῦ ἑλληνισμοῦ, χτυπώντας τούς δυό βασικούς του πυλῶνες, τήν Ὀρθοδοξία καί τόν Ἑλληνικό πολιτισμό, τίποτα λοιπόν δέν μᾶς κάνει ἐντύπωση ἀπό τίς ἀνωτέρω δηλώσεις.

Ἁπλά γιά τήν ἱστορία νά θυμίσουμε ὅτι χάρη στήν Ὀρθοδοξία σήμερα μιλᾶμε καί γράφουμε τήν ἑλληνική γλώσσα, χάρη στήν ὀρθοδοξία διατηρήσαμε τήν ἐθνική μας ταυτότητα ἐπί πέντε σχεδόν αἰῶνες δουλείας, χάρη στό αἷμα τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ ( ἐνάντια στόν ἴδιο ἐχθρό πού ἴσως αὔριο κληθοῦν νά ἀντιμετωπίσουν οἱ πιλότοι τῶν Rafale), κερδίσαμε τήν ἐλευθερία μας, ὅταν κάποιοι (εὐτυχῶς ὄχι ὅλοι) σοῦπερ διαφωτιστές, ὀρθολογιστές, ἰδεολογικοί πατέρες τῶν ἀνωτέρω ἔκαναν ἐπανάσταση ἀπό τό Παρίσι μέ τόν κονδυλοφόρο, χωρίς φυσικά νά πατήσουν ποτέ τό πόδι τους στήν αἱματοβαμμένη Ἑλλάδα.

Ζητοῦμε συγγνώμη, ἄν προσβάλαμε τήν Γαλλική esans τῆς κ.Τριανταφύλλου ἀλλά δυστυχῶς γι’ αὐτήν, ζοῦμε ἀκόμα σέ ὀρθόδοξο καί ὄχι σέ ἄθεο κράτος· ὁ κ. Πρωθυπουργός εἶναι πρῶτα Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδας καί μετά Εὐρωπαῖος. Ἄν μπορεῖ νά ἀποβάλει τὴν ἐπαρχιώτικη νοοτροπία της, τόσο τό καλύτερο γι’ αὐτήν.  Νά τῆς θυμίσουμε ὅτι οἱ βλάχοι  ἔδωσαν πολύ χρῆμα καί αἷμα γιά νά σωθεῖ αὐτός ὁ τόπος· ὅσο γιά τό περί σκοταδισμοῦ θά βρεῖ μπόλικο σκοτάδι, ἄν κοιτάξει πρός Ἰσλάμ μεριά. Δέν νομίζω στό προοδευτικό Ἀφγανιστάν ἡ προοδευτικιά κ. Σώτη νά μποροῦσε νά κάνει ἀνάλογες δηλώσεις· ἐδῶ ὅμως στήν «ρατσιστική» καί «σκοταδιστική» Ἑλλάδα ἀκόμα ἔχει αὐτή τήν δυνατότητα.

Ἐπίσης δέν ἔχει διαχωριστεῖ τό Κράτος ἀπό τήν Ἐκκλησία ὅπως κάποιοι διακαῶς ἐπιθυμοῦν (βάσει τοῦ Γαλλικοῦ μοντέλου laicite) καί σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα ἡ ἐπικρατοῦσα θρησκεία στή χώρα εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη. Τό κράτος αὐτήν τή θρησκεία ἔχει τή συνταγματική ὑποχρέωση νά τήν προάγει ὡς συνδεδεμένη μέ τήν ἐθνική συνείδηση. Συνεπῶς, ἄν αὐτό δέν τούς ἱκανοποιεῖ ἄς ἀφήσουν τήν πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων νά ἀποφασίσει, καθώς ἔτσι λειτουργοῦν οἱ δημοκρατίες.

Ἐν κατακλεῖδι νά ἀναφέρουμε ὅτι ὁ ἁγιασμός τῶν ὅπλων θεολογικά ἔχει τήν ἔννοια τῆς ἀποτροπῆς τοῦ κακοῦ ἀπό τίς ἔνοπλες δυνάμεις τῆς χώρας, ὅπως ἀκριβῶς τήν ἴδια ἔννοια ἔχει ὁ ἁγιασμός τῆς οἰκίας, ἀλλά καί τῶν δημοσίων χώρων καί φυσικά δέν ταυτίζεται μέ καμία εἴδους κίτς φιέστας ὅπως διατείνονται οἱ ἀθεολόγητοι διαφωτιστές. Αἰδώς Ἀργεῖοι!

Μέ ἐκτίμηση,

Κουζίου Ἰωάννης,

Ἱστορικός Ἐρευνητής.

Τελευταῖες ἀναρτήσεις

EmvolioCovid
Menu1 2021 Menu2 2021 Menu3 2021
Menu11 2021 Menu22 2021 Menu33 2021

Ἅγιοι καί ἀσκητικές μορφές τοῦ αἰώνα μας - ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ !

 • Ἅγιος Παίσιος Ἀθωνίτης

 • Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

 • Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός

 • Ἅγιος Ἰωάννης Μαχίμοβιτς

 • Ἅγιος Φιλούμενος Ἁγιοταφίτης

 • Ἅγιος Εὐγένιος Νεομάρτυρας

 • Ἅγιος Ἰωάννης Καρασταμάτης

 • Ἅγιος Ἀνδρόνικος Ἐπίσκοπος Πέρμ

 • Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης

 • Γέρων Ἰλιέ Κλεόπα

 • Γέρων Σωφρόνιος Ζαχάρωφ

 • Γέρων Ἰουστίνος Πάρβου

 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ:
Ἐνώπιον μιᾶς ἀσύμμετρης ἀπειλῆς κατά τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨEΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Taytotites Aug22

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ προσπάθεια γιά τήν κατάργηση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου στήν τωρινή ἀλλά καί στήν ἐσχατολογική της διάσταση μέσα ἀπό τό «ἠλεκτρονικό φακέλωμα», ὅπως τό ἀπεκάλεσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, πραγματώνεται πλέον ὁλοταχῶς ἀπό τήν πολιτεία, μέ πρῶτο ὁρόσημο τή λειτουργία ἠλεκτρονικῆς ἐφαρμογῆς στό κινητό σέ προσπάθεια ἀντικατάστασης τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας καί τοῦ διπλώματος ὁδήγησης.

Διαβάστε Περισσότερα ...