ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «EΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ» Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ

YpoxrewtikotitaLandscape01

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΔΩ

EmvolioCovid
Menu1 2021 Menu2 2021 Menu3 2021
Menu11 2021 Menu22 2021 Menu33 2021
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
Αίτημα προς τους αρχιερείς ενόψει της Μεγάλης Συνόδου: Kαταψηφίστε τον Oικουμενισμό Αίτημα προς τους αρχιερείς ενόψει της Μεγάλης Συνόδου: Kαταψηφίστε τον Oικουμενισμό
ΝΕΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ / ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ.

'Ερώτηση: "Σχετικά μέ τόν ἀντιπαραδοσιακό καθεδρικό ναό τῶν Τιράνων"

Tόση ἐμπάθεια ὑπάρχει σέ σᾶς, ὥστε νά ἐκφράζεστε μέ τόση ἀπρέπεια γιά τόν Καθεδρικό Ναό τῶν Τιράνων; Νά ξέρετε ὅμως ὅτι μέ τέτοια δημοσιεύματα ἐνισχύετε τήν ἀγάπη μας στόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀναστάσιο καί τήν ἀποστροφή μας σέ σᾶς.

Σημείωσις: Πρόσφατο σχόλιο πού λάβαμε σχετικά μέ τό παλαιότερό μας ἄρθρο: «'Ο ὑπό σχεδιασμόν ὀ ρ θ ό δ ο ξ ο ς (;) καθεδρικός ναός τῶν Τιράνων».


Σᾶς εὐχαριστοῦμε κατ'ἀρχήν γιὰ τὸ σχόλιό σας, ἰδιαίτερα μάλιστα γιὰ τὸ ὅτι εἴχατε τὴ λεπτότητα νὰ εἶναι ἐπώνυμο (καὶ ὄχι ἀνώνυμο ὅπως συμβαίνει ἀρκετὲς φορές). Αὐτὸ δείχνει σοβαρότητα ἐκ μέρους σας καὶ τὸ ἐκτιμοῦμε ἰδιαίτερα.

Ἡ γνώμη σας ὅμως περί τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ τῶν Τιράνων μᾶς βρίσκει ἀντίθετους. Ἐπιπλέον ἄν πιστεύετε ὅτι τέτοιες καινοτομίες ἁρμόζουν στὴν παράδοση τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καὶ ὅτι ὁ ἁπλὸς μέσος Χριστιανὸς αἰσθάνεται οἰκειότητα ἢ κατάνυξη σὲ ἕνα τέτοιο τερατούργημα ὡς χώρου ὀρθοδόξου λατρείας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ δὲν ἔχουμε παρὰ μόνο νὰ λυπηθοῦμε γιὰ αὐτό.

Χρειάζεται ἰδιαίτερη προσοχή στίς μέρες μας νά μήν ἐμπλακοῦμε στά γρανάζια τῆς λεγομένης μεταπατερικῆς θεολογίας, κατ᾿ οὐσίαν αἱρέσεως, λύκου ἐν ἐνδύματι προβάτου. Αὐτά τά ἀρχιτεκτονικά κατασκευάσματα ἐκφράζουν τήν παραπάνω «θεολογία», ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται ἀπό φονταμενταλιστική ἀντιπάθεια πρός τήν ἁγιοπατερική παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, καί προσπάθεια οἰκουμενιστικῆς ἀνατροπῆς της, ὅπως τονίσθηκε καί στήν πρόσφατη ἡμερίδα πού ἔγινε στό Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, τήν 15η Φεβρουαρίου 2012 ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Πειραιῶς, μέ θέμα «Πατερική θεολογία καί μεταπατερική αἵρεση».

Ἐσεῖς μιλήσατε γιὰ ἀποστροφὴ πρὸς «ἐμᾶς», λυπούμεθα καὶ γιὰ αὐτό, ἐμεῖς ὅμως δὲν αἰσθανόμαστε καμμία ἀποστροφὴ καὶ καμμία ἐμπάθεια πρὸς ἐσᾶς ἢ σὲ κανένα πρόσωπο.

Νομίζουμε ὅτι ἡ εἰκόνα τῆς μακέτας τοῦ πρωτοτύπου τοῦ ναοῦ, ὅπως δημοσιεύθηκε, ἰσοδυναμεῖ κυριολεκτικὰ μὲ χίλιες λέξεις, ὥστε νά εἶναι τόσο προφανὴς ἡ ἀντίθεσή της μὲ τὴν ὀρθόδοξη παράδοση.

Ἀντιπαραθέστε τὴν εἰκόνα τοῦ ναοῦ αὐτοῦ μὲ μία ὁποιαδήποτε ἄλλη (μέ ἕνα ξωκλήσι, μέ τήν ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ/πόλεώς σας, τήν Ἅγια-Σοφιά) καὶ ρωτῆστε ἕνα παιδί, μία ἁπλὴ γιαγιάκα, νὰ σᾶς πεῖ τὴ γνώμη της πάνω στὴ σύγκριση αὐτή. Θὰ ἦταν ἐνδιαφέρον νὰ μοιραστεῖτε μαζί μας τί σᾶς εἶπαν, καὶ ἂν κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς αἰσθάνθηκαν ἀποστροφή ἢ ὄχι πρὸς τὴν εἰκόνα ποὺ παρουσιάζει ὁ ναὸς αὐτὸς ὡς ΚΤΙΣΜΑ (ἐπαναλαμβάνουμε ΟΧΙ ἀποστροφὴ σὲ πρόσωπα, ὅποια καὶ ἂν εἶναι αὐτὰ ἀλλὰ σὲ ἔργα).

Δὲν ἔχουμε ἐμπάθεια μὲ κάποιον, οὔτε σκοπεύουμε νὰ σπρώξουμε λαϊκούς καί κληρικοὺς ὑπὲρ ἢ ἐναντίον κάποιου, πόσο μᾶλλον κατά Ἱεράρχου, ἡ ἀλήθεια ὅμως πρέπει νὰ λέγεται ἀκόμα καὶ ὅταν δὲν εἶναι ἀπαραίτητα εὐχάριστη.

Εὐχόμαστε ὁ καλὸς Θεὸς νὰ μᾶς φωτίζει ὅλους καὶ νὰ μᾶς κρατᾶ ἑνωμένους στὴν πίστη, ὅπως ἐκφράστηκε ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Πατέρες τῆς «Μίας Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς ἐκκλησίας» μας ἐν Χριστῷ καὶ ἐν Πνεύματι Ἁγίω. Δὲν ἀνήκουμε σὲ καμμία «παράταξη», δὲν θέλουμε νὰ εἴμαστε οὔτε «τοῦ Παύλου, οὔτε τοῦ Ἀπολλώ, οὔτε τοῦ Κηφᾶ», (Α' Κορινθίους), οὔτε κανενὸς προσώπου· θέλουμε καὶ προσπαθοῦμε νὰ εἴμαστε τοῦ Χριστοῦ.

Στή συνέχεια παραθέτουμε σχετικές φωτογραφίες ἐκκλησιῶν πρός ἀντιπαράθεσιν ρυθμῶν καί σχολιάζουμε ἀναρωτώμενοι...

Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες:

OrthodoxChurches

 

 

ΜΗ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες:

NONOrthodoxChurches

 

Ἐσεῖς, ἀντιπαραθέτοντας τίς δύο παραπάνω ὁμάδες ναῶν,
ποῦ πιστεύετε ὅτι «ταιριάζει» ἀρχιτεκτονικὰ ὁ ἀκόλουθος;

albania

Γιὰ ἐμᾶς, μὲ ἐξαίρεση τὸν τροῦλο, πού δείχνει νὰ εἶναι ἐκεῖ προσπαθώντας νὰ δώσει ἀπελπισμένα ἕναν «ὀρθόδοξο χαρακτήρα» (ἴσως λίγο ἀπὸ τὴν «ροτόντα» τῆς πονεμένης Θεσσαλονίκης;) στὸ συγκεχυμένο «ἀρχιτεκτονικό» σύνολο ἡ ἀπάντηση εἶναι προφανής. Στήν δεύτερη!

Καί κάτι τελευταῖο : Ὅσον ἀφορᾶ τὸ (μᾶλλον) καμπαναριὸ στὴν ἄνω δεξιὰ πλευρά, κουραστήκαμε πολὺ νὰ βροῦμε κάτι ἀντίστοιχο σὲ Ὀρθόδοξες ἤ μὴ ἐκκλησίες, ἀλλὰ δὲν τὰ καταφέραμε!

Τελευταῖες ἀναρτήσεις

Ἅγιοι καί ἀσκητικές μορφές τοῦ αἰώνα μας - ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ !

 • Ἅγιος Παίσιος Ἀθωνίτης

 • Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

 • Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός

 • Ἅγιος Ἰωάννης Μαχίμοβιτς

 • Ἅγιος Φιλούμενος Ἁγιοταφίτης

 • Ἅγιος Εὐγένιος Νεομάρτυρας

 • Ἅγιος Ἰωάννης Καρασταμάτης

 • Ἅγιος Ἀνδρόνικος Ἐπίσκοπος Πέρμ

 • Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης

 • Γέρων Ἰλιέ Κλεόπα

 • Γέρων Σωφρόνιος Ζαχάρωφ

 • Γέρων Ἰουστίνος Πάρβου

 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης