Σχόλια

Ὁ «τεμπέλης» Ἀλεξ - ὁ Ἕλληνας! Μύθος ἤ Ἀλήθεια;

Ἕνα πολύ ἔξυπνο καρτούν πού προβληματίζει.

Ὁ «Ἀλεξ» ἀντιπροσωπεύει τόν μέσο Ἕλληνα πολίτη πού εἶναι «τεμπέλης» καί «διεφθαρμένος» ὄπως ἄλλωστε ἰσχυρίστηκαν ἀρκετοί «πατριῶτες» πολιτικοί συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος τοῦ κ. Γεωργίου- Τζέφρυ (Jeffrey) Ἀ. Παπανδρέου. Φυσικά ἀρκετοί ἀπό τούς ἀγαπημένους ἑταίρους τό ἔκαναν σκοινί κορδόνι καί γι'αὐτό ἀποφάσισαν ὅτι τοῦ «Άλεξ»τοῦ ἀξίζει νά μείνει ἄνεργος, ἀνιστόριτος, ἀμόρφωτος, νά μήν ἔχει τά ἀπαραίτητα πρός τό ζεῖν, νά τοῦ πάρουν τό σπίτι καί νά ζεῖ στήν ἀπόλυτη ἐξαθλίωση γιά τά ἑπόμενα 100 χρόνια - τουλάχιστον.

Εἶναι ὅμως τελικῶς ὁ «Ἀλεξ»τεμπέλης;

Δεῖτε καί διαδῶστε τό παρακάτω βίντεο. Ἡ γλώσσα (ἦχος) εἶναι στά Ἀγγλικά, ὑποστηρίζει ὅμως ὑπότιτλους στά Ἑλληνικά, Γερμανικά, Ἱσπανικά καί Γαλλικά.

Ρῶσοι φίλαθλοι φωνάζουν στό γήπεδο "Χριστός Ἀνέστη"!

Ρῶσοι φίλαθλοι λέγουν "ἀντιφωνικά" στό γήπεδο τό "Χριστός Ἀνέστη"! "Ἀληθῶς Ἀνέστη!" Ἐκπληκτικό (βίντεο τοῦ 2008).

Христос Воскрес! Воистину Воскресе! (ἀκούγεται ὡς"Χριστός Βοσκρέσιε"!, "Βιστίνα Βοσκρέσιε"!)

Ἀνάσταση μέ ἄγχος ἤ ἄγχος γιά τίς καινοτομίες; Κώστα Ναυπλιώτη

Μερικές σκέψεις γιά τό ἄρθρο τοῦ π.Β.Θερμοῦ μέ τίτλο: «Ἀνάσταση μέ ἄγχος;» ποῦ δημοσιεύθηκε στό "ΕΦΗΜΕΡΙΟ".

Anastastis Icon

Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ εὔσπλαγχνος,
ταφήν κατεδέξω τριήμερον,
ἴνα ἠμᾶς ἐλευθερώσης τῶν παθῶν.
Ἡ ζωή καί ἡ ἀνάστασις ἠμῶν, Κύριε, δόξα σοί.
(Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσεως)

Χωρίς νά ἐκπλαγοῦμε διαβάσαμε στόν ΕΦΗΜΕΡΙΟ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2011) ἄρθρο τοῦ π.Βασιλείου Θερμοῦ στό ὁποῖο μας προτείνει νά γιορτάζουμε τήν Ἀνάσταση τό Σάββατο καί ὄχι τήν Κυριακή. Παρακαλῶ διαβάστε ἀποσπάσματα ἀπό τό ἄρθρο του (οἱ ὑπογραμμίσεις καί οἱ τονισμοί τοῦ κειμένου εἶναι δικοί μας):

«ΣΤΕΝΗ» ΚΑΙ «ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΗ» ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΑ΄ ΑΙΩΝΑ

Τοῦ Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ.

Ἀστακομακαροναδονηστεύουμε,
Χριστέ μου,
ἀραχτοξαπλοπροσευχόμαστε.
ἀργοτεχνοθαυμάζουμε τό κάλλος
τῆς εἰκόνος Σου,
τουριστομοναστηροπροσκυνοῦμε,
ἀνοιχτοσφιξοχέρικα πενταροδεκαροελεουμε,
τσιγαροφραπεδοθεολογοῦμε,
πονηροματοκλεινοηθικολογοῦμε,
μεταξορασοασκητεύουμε,
σοουμπιζιερατεύουμε,
σατραποπασαδαρχιερατεύουμε,
ἱεροεξεταστικοκηρύττουμε,
κινητοτηλεφωνοδιαποιμαίνουμε,
ἐν διαδικτύῳ θαλαττεύομε,
ἐν τηλοψίᾳ ἄρρητα κάλλη
μυδριοφθάλμως ἐξετάζοντες
τόν νοῦν μας νεονηπτικώτατα τηροῦμε!
ὅλα, ὅλα τά κάνουμε d' accord,
μεταπατερικως, κατά πώς πρέπει!
Γιατί καθυστερεῖς, λοιπόν,
τόν ὑποκείμενον τῆς δόξης στέφανον,
τόν ἁμαράντινον,
σ' ἐμᾶς τούς στενοδίτας Σου
ἀγωνιστάς νά ἀποδώσεις;;;
Pourquoi ???

[ΠΗΓΗ: http://agioros.blogspot.gr/2010/12/blog-post.html]