Εἰδήσεις

Μιά ἡμερίδα-ἀπάντηση στόν πόλεμο κατά τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης

Μέσα στόν εὐρύτερο σχεδιασμό τῆς Νέα Ἐποχῆς καί τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων κατά τῆς πατρίδος μας περιλαμβάνεται καί ἡ ἐπίθεση κατά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί μάλιστα κατά τῶν θεμελίων τῆς πίστεώς της. Ἕνα τέτοιο θεμέλιο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ Παλαιά Διαθήκη. Χωρίς τήν Παλαιά Διαθήκη εἶναι ἀδύνατο νά κατανοήσουμε τήν '΄Αλήθεια γιά τόν Θεό τόν ἄνθρωπο καί τόν κόσμο. Νά ἑρμηνεύσουμε τόν παραλογισμό τῆς ἁμαρτίας τή φθορά καί τόν θάνατο πού ταλανίζει τήν ἀνθρωπότητα. Εἶναι ἀδύνατον νά κατανοήσουμε τήν Καινή Διαθήκη, τό πρόσωπο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τή θυσία Του ἐπί τοῦ Σταυροῦ καί τό νόημα τῆς ὑπάρξεως καί τῆς ζωῆς μας.

'Eπιστολή σέ Εὐρωβουλευτές

EPM2

Ἀμαρούσιον 05-03-2012

Ἀξιότιμοι κύριοι Εὐρωβουλευτές.

Χαίρετε!

Ὡς Ὀρθόδοξοι κληρικοί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὡς Ἕλληνες πολῖτες, ὡς μέλη τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν καί ὡς ἰσότιμα μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἀπευθυνόμαστε στήν ἐλλογιμότητά σας σ᾿ αὐτές τίς δύσκολες ὧρες γιά τήν πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα, γιά τά παιδιά μας, τά ἐγγόνια μας καί τό μέλλον αὐτῆς τῆς χώρας.

ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΟ HACKERS ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΟ HACKERS ΠΟΥ ΔΕΧΤΗΚΑΜΕ, Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΑΛΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ:
Α) ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΣΤΟΝ EXPOLER/MOZILLA/OPERA ΚΛΠ "ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ"
Β) ΜΑΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΥΧΟΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΤΕ.

ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ