Εἰδήσεις

Ἀρνητική ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ δικαστηρίου ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων γιά τήν ἀναγραφή τοῦ θρησκεύματος στίς ταυτότητες.

(27 -12- 02)

Διαβάσαμε σέ πρόσφατα δημοσιεύματα τοῦ Τύπου ὅτι τό Εὐρωπαϊκό δικαστήριο ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων (Ε.Δ.Α.Δ)  ἀπεφάσισε κατόπιν προσφυγῆς Ἑλλήνων κληρικῶν καί θεολόγων ὅτι ἡ ἀναγραφή εἴτε ὑποχρεωτική εἴτε προαιρετική τοῦ θρησκεύματος στά δελτία ἀστυνομικῆς ταυτότητος θίγει τήν θρησκευτική ἐλευθερία! Δικαίωσε ἔτσι τήν ἀπόφαση τῆς Ἑλληνικῆς κυβερνήσεως. 

Ἡ Γρίπη τῶν χοίρων καί ἡ παπική ἐκκλησία

Θεία Κοινωνία ἤ ἁπλό ψωμί καί κρασί;

Μετά τίς τρελές ἀγελάδες, τίς διοξίνες, τήν γρίπη τῶν πτηνῶν, τήν μαζική εὐθανασία πουλερικῶν πού ὁδήγησαν πολλές μικρές ἐπιχειρήσεις στήν πτώχευση, θυμηθήκαμε καί … τά καημένα τά γουρουνάααακια!

«Γρίπη τῶν χοίρων» λοιπόν δυνάμει παγκοσμίων ἐπιδημικῶν διαστάσεων. Τώρα, κατά πόσο θά ἔχουμε πολυάριθμα θύματα σέ παγκόσμια κλίμακα;  Ὅσο εἴχαμε καί στίς ἄλλες «παγκόσμιες» ἐπιδημικές κρίσεις πού ἡ Νέα Ἐποχή ἄλλες φορές δημιουργεῖ ἄμεσα, εἴτε ἁπλῶς ἐκμεταλλεύεται, ἔμμεσα, γεννήματα τῆς ἀποστασίας τῶν ἀνθρώπων προκειμένου νά σπείρει τόν πανικό καί τήν ἀπόγνωση. Νά γίνουμε ὅλοι ἄβουλα καί φοβισμένα ρομποτάκια, φυτά καί γουρουνάκια - φυτά στήν ἀντίληψη, γουρουνάκια κυλιόμενα στό βόρβορο τοῦ καταναλωτισμοῦ καί τῆς φιληδονίας ὡς ἀμοιβής μας γιά τήν «ἐν φυτῷ» κατάστασή μας.