Παρέμβαση: Φάσεις τῆς πολεμικῆς πού ἀσκήθηκε σέ βάρος τοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος τά τελευταῖα χρόνια.

Γράφτηκε από τον/την Ἀναστάσιος Μαρίνος.

[Παρέμβαση Ἀναστάσιου Μαρίνου, Ἀντιπροέδρου τοῦ ΣτΈ ἔ.τ. στήν ΗΜΕΡΙΔΑ: "ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ή ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ"; ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 19-5-2012]

Σημαντική παρέμβαση ἔκανε ὁ Ἀναστάσιος Μαρίνος, Ἀντιπρόεδρος τοῦ ΣτΈ ἔ.τ. Ὁ κ. Ἄν. Μαρίνος ἀναφέρθηκε στίς φάσεις τῆς πολεμικῆς πού ἀσκήθηκε σέ βάρος τοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος τά τελευταῖα χρόνια.

AMarinἈρχικά ἀναφέρθηκε στίς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΈ τήν ἐποχή πού ὁ ἴδιος ἦταν Ἀντιπρόεδρος καί εἶπε:

«Ἦρθε τό ζήτημα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στό ΣτΈ ... Πλέον εἶχα γίνει Ἀντιπρόεδρος (ἔνν. τοῦ ΣτΈ). Καί ἐδικάσθηκε. Εἶπε λοιπόν τό ΣτΈ ὅτι τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν πρέπει νά διδάσκεται ὑποχρεωτικά κατά τό ὀρθόδοξο χριστιανικό δόγμα. Δεύτερον, πρέπει νά διδάσκεται ἐπί ἱκανόν ἀριθμόν ὠρῶν διδασκαλίας ἐβδομαδιαίως. Πρέπει νά τηροῦνται ὅλα τά ἄλλα θρησκευτικά στοιχεῖα, προσευχή, ἁγιασμός κλπ. καί ὅποιοι δέν εἶναι χριστιανοί ὀρθόδοξοι θά τό δηλώνουν καί θά ἀπαλλάσσονται ἀζημιώτως τοῦ μαθήματος».

Ἀκολούθως ἀναφέρθηκε στήν πολεμική πού βασίστηκε στή μείωση τῶν ὠρῶν διδασκαλίας τοῦ μαθήματος καί τόνισε: «Γιά νά ἀποφύγουν αὐτά πού ἔλεγε τό ΣτΈ ἔκαναν νόμο πού ἔλεγε ὅτι τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν θά διδάσκεται μία ὥρα τήν ἑβδομάδα». Ἔγινε σχετική προσφυγή. «Δικάστηκε ἡ ὑπόθεση καί εἶπε τό ΣτΈ ὅτι ἡ μία ὥρα τήν ἑβδομάδα δέν εἶναι ἱκανός ἀριθμός ὠρῶν διδασκαλίας».

Τέλος ἀναφέρθηκε στήν ἐπιχειρούμενη ἀλλαγή τοῦ περιεχομένου καί τοῦ χαρακτήρα τοῦ μαθήματος πού ὑπῆρξε ἡ τελευταία φάση πολεμικής ἐναντίον τοῦ μαθήματος πού βρίσκεται μάλιστα ἀκόμη σέ ἐξέλιξη. Ὁ κ. Μαρίνος τόνισε: «Εἶπαν, νά κάνουμε θρησκειολογική διδασκαλία. Διάφοροι φερέλπιδες ἐπιστήμονες καί νέοι, καί κάποιος Γιαγκάζογλου ἀνεφέρθη. Ἀναγκάστηκα νά ἀρθρογραφήσω τότε μέσω τῆς ἐφημερίδος ΕΣΤΙΑ καί νά πῶ ὅτι αὐτό εἶναι ἀντίθετο μέ τήν ἀπόφαση τοῦ ΣτΈ, μέ τίς δυό ἀποφάσεις. Παραβιάζετε τίς ἀποφάσεις ἄρα παραβιάζετε τό Σύνταγμα. Τά μαζέψανε... Μετά εἴπανε νά κάνουμε πλουραλιστική διδασκαλία Ὅλα αὐτά εἶναι σαφῶς ἀντίθετα πρός τίς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΈ, δηλαδῆ εἶναι ἀντισυνταγματικά.

Δέν μπορεῖ ὁ νομοθέτης νά λέει πράγματα τά ὁποῖα εἶναι ἀντίθετα μέ ὅ,τι εἶπε τό Ἀνώτατο δικαστήριο. Γι' αὐτό καί σέ πρόσφατη ἐπιφυλλιδογραφία μου στήν ΕΣΤΙΑ εἶπα ὅτι πρέπει νά ἀναθεωρηθεῖ τό Σύνταγμα καί μία ἀπό τίς ἀναθεωρήσεις πού πρέπει νά γίνουνε εἶναι ὅτι ἐάν ὁποιοσδήποτε Ὑπουργός π.χ. ἡ κυρία Διαμαντοπούλου ἤ δέν ξέρω ποιά ἄλλη κυρία, λέγει ἤ κάνει τά ἀντίθετα ἀπό ὅτι εἶπε τό ΣτΈ τότε διαπράττει συνεχές κακούργημα τό ὁποῖο διώκεται αὐτεπαγγέλτως καί παραγράφεται κατά τίς πάγιες διατάξεις καί πρέπει νά ἀναθεωρηθοῦν οἱ διατάξεις περί ἀσυλίας βουλευτῶν καί ὑπουργῶν».

Κατέληξε μάλιστα λέγοντας ὅτι «Ὅλα αὐτά πού θέλουν νά κάνουνε τώρα, τά πολυπολιτισμικά, εἶναι ἀντισυνταγματικά, εἶναι ἀντίθετα πρός τίς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΈ. Αὐτό νά τό καταλάβουν».

Κλείνοντας τή σύντομη παρέμβασή του ὁ Ἀναστάσιος Μαρίνος ἔκανε μία ἀναφορά στήν ἐπικαιρότητα καί εἶπε: «Αὐτή τήν ἐποχή γίνεται ἕνας πόλεμος στόν τόπο μας. Ἐάν οἱ ἐκλογές τοῦ 1920, πού ἔγιναν γιά νά χαθοῦνε, ὁδήγησαν στή Μικρασιατική καταστροφή, οἱ ἐκλογές τῆς 6ης Μαΐου, πού δέν ἔπρεπε νά γίνουν, θά ὁδηγήσουν σέ μεγαλύτερη καταστροφή. Ὁ Θεός νά βάλει τό χέρι Του».

 

[ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ]

{mp4}EPM-PM-Thriskeutika/PM8-Marinos |480|360|autoplay{/mp4}