"Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος κατά τήν κατοχή" - Ἀποσπάσματα τῆς ὁμιλίας 24 Ὀκτωβρίου 2016

κ. Μηνάογλου Χαραλάμπους,

Διδάκτορος νεώτερης ἱστορίας ΕΚΠΑ, Καθηγητοῦ στό Πειραματικό Λύκειο Πειραιᾶ (ΖΑΝΝΕΙΟ).
Πραγματοποιήθηκε στίς 24 Ὀκτωβρίου 2016, στό Δημαρχεῖο Ἀμαρουσίου.

ΕΔΩ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος κατά τήν κατοχή

ΕΠΜ - Δευτέρα 24/10/2016 Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος στήν κατοχή Ἀποσπάσματα τῆς ὁμιλίας τοῦ κ. Μηνάογλου Χαραλάμπους

Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν στά πλαίσια τῶν Φιλολογικῶν καί Θεολογικῶν μαθημάτων της διοργανώνει στό Δημαρχεῖο Ἀμαρουσίου (ἔναντι τῆς Αἰθούσης τῶν συνεδριάσεων τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου) και ὥρα 18.00 μ.μ. - 20.00 μ.μ.

Σειρά διαλέξεων περί τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας - Δευτέρα 24/10/2016.

…Ὅταν λέμε ¨ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας τήν περίοδο τῆς κατοχῆς¨ ἐννοοῦμε τή θέση ὁλοκλήρου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, γιατί ἡ Ἐκκλησία ταυτίζεται μέ τόν ἑλληνικό λαό.

Οἱ Γερμανοί εἶναι ἐχθρικοί ἀπέναντί μας. Καί φιλελεύθεροι νά ἦταν, τά ἴδια θά μᾶς ἔκαναν.

Εἴχαμε πολεμικό ὑλικό ἀπό τούς βαλκανικούς πολέμους. Τόσο ἄθλια. Οἱ Ἰταλοί εἶχαν δυνάμεις πού κινοῦνταν στό χιόνι.

Πρόκειται ἑπομένως ἡ ἑλληνικἠ νίκη για κυριολεκτικό θαῡμα, ὑπέρλογο γεγονός.

Τοῦ ἀρχπου Χρυσάνθου τοῦ προτάθηκε νά πάει στό Κάϊρο νά γλυτώσει. Βεβαίως καί ἀρνήθηκε, ἐνῶ οἱ πολιτικοί πῆγαν

Οἱ κομμουνιστές συνθηκολόγησαν μέ Γερμανία. Τότε ἄδειασε ὅλος ὁ Πόντος και φθάσαμε στή γενοκτονία.

Ἡ Ἐκκλησία βοήθησε στήν κατοχή μέσῳ ἐνοριῶν, ἀλλά καί ὑποκίνησε γιά ἀντίσταση. …ὅλη ἡ Ἐκκλησία ἦταν στήν ἀντίσταση.

Ἀκόμη καί ἱερεῖς.

Θέλουν κάποιοι νά γιορτάζουμε τήν 12η Ὀκτωβρίου, ὅπου ἐλευθερώθηκε ἡ Ἑλλάδα , ἀντί τῆς 28ης. Αὐτό δολίως τό προτείνουν, ἐπειδή
1) ἔτσι θά γιορτάζουμε τήν ἀπελευθέρωσή μας ἀπό τούς Ἄγγλογάλλους καί
2) δέν θά ἀκούγεται ὁ Μεταξάς πού εἶπε το ἡρωϊκό ΟΧΙ….