"Τό πνευματικό ὑπόβαθρο τοῦ μακεδονικοῦ ἀγῶνος καί οἱ σύγχρονες ἐξελίξεις"

κ. Κων/νου Χολέβα

Ἀπόσπασμα τῆς ὁμιλίας τοῦ κ. Κων/νου Χολέβα, Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονα,
"Τό πνευματικό ὑπόβαθρο τοῦ μακεδονικοῦ ἀγῶνος καί οἱ σύγχρονες ἐξελίξεις"
στό Δημαρχεῖο Ἀμαρουσίου τήν 21η Ὀκτωβρίου 2018 ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐκδηλώσεως τῆς ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
¨γιά τήν Μακεδονία μας¨.


 (Ἡ ἐκδήλωση ἄνοιξε μέ τροπάρια ἀπό τή χορωδία «Ἐν Ψαλτηρίῳ» τῆς Βυζαντινῆς Σχολῆς ¨Σχολεῖο Ψαλτικῆς¨ ὑπό τήν διεύθυνση τῶν Κωννου Φωτοπούλου καί Κωννου Μπουσδέκη. Ἀκολούθησε θεατρική παράσταση ἀπό μαθητές τοῦ 5ου Γυμνασίου Ἀμαρουσίου ὑπό τήν ἐποπτεία τῆς ἐκπ/κοῦ κ. Εὐανθίας Στεφάνου καί πλαισιώθηκε τέλος μέ σχετικά παραδοσιακά τραγούδια ἀπό τήν Ἑλένη Δαμανάκη, τήν ὁποία συνόδευσαν δάσκαλοι τοῦ ¨Σχολείου Ψαλτικῆς¨, Ἀντώνης Καλλιούρης στό κλαρίνο καί Κυριάκος Ταπάκης στό λαοῦτο).

Ὁ μακεδονικός ἀγώνας εἶναι ἀγώνας ὅλου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ κατά τοῦ Τούρκου, κατά τοῦ Βουλγάρου, κατά τοῦ ἐθνικισμοῦ, κατά τῆς ἐξαρχίας, κατά τῶν κομιτατζήδων.

Τά ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα καταδικάζουν τόν ἐθνοφυλετισμό.

«...Κάθε χρόνο στίς 7 Ἰουνίου ἄς γονατίζουμε καί ἐμεῖς νοερά μπροστά στήν καρυδιά πού κράτησε τά ἄψυχα σώματα τῶν δύο ἡρώων. Ὁ Ἄγρας ὡς ἐθελοντής πού ἦλθε ἀπό τήν ἐλεύθερη Ἑλλάδα γιά νά μεταδώσει τήν στρατιωτική ἐμπειρία του. Ὁ Μίγγας ὡς ἐντόπιος πού ἀγωνίσθηκε γιά τήν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας ἔστω κι ἄν διάφορες ἱστορικές περιπέτειες τόν εἶχαν ἀναγκάσει νά χρησιμοποιεῖ ἕνα ἑλληνοσλαβικό γλωσσικό ἰδίωμα.

Ἄς δώσουμε στά παιδιά μας νά ξαναδιαβάσουν τό βιβλίο «Στά μυστικά τοῦ Βάλτου». Ἄς τούς μιλήσουμε γιά τήν Ἱστορία μας, ἡ ὁποία σήμερα διαστρεβλώνεται καί ἀφελληνίζεται. Ἄς βοηθήσουμε τή νέα γενιά νά καταλάβει γιατί ἀρνούμαστε νά παραχωρήσουμε στά Σκόπια τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας. Καί ἄς προσευχηθοῦμε στόν Ἅγιο Δημήτριο νά φυλάττει πάντοτε τή Βόρειο Ἑλλάδα ἀπό κάθε ἐπιβουλή.

Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί θέλουμε νά ζοῦμε εἰρηνικά μέ ὅλους τούς γείτονες καί μέ ὅλους τούς λαούς τῆς Ὑφηλίου. Θέλουμε νά ἀξιοποιήσουμε τήν κληρονομιά τῶν Θεσσαλονικέων Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, πού μᾶς συνδέει μέ τούς Ὀρθοδόξους τῶν Βαλκανίων καί τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης. Αὐτό, ὅμως, δέν σημαίνει ὅτι θά λησμονήσουμε τούς ἥρωες καί τούς Ἐθνομάρτυρες. Δέν θά δεχθοῦμε νά σβήσουμε ὁλόκληρα κεφάλαια τῆς Ἱστορίας μας γιά νά ὑπηρετηθοῦν πρόσκαιρες σκοπιμότητες. Ὁ Καπετάν Ἄγρας τῶν παιδικῶν μας χρόνων ἄς μᾶς καθοδηγεῖ καί τώρα πού μεγαλώσαμε. Στήν ἐποχή τῆς πνευματικῆς καί οἰκονομικῆς πτωχεύσεως τέτοιες ἁγνές μορφές μᾶς θυμίζουν τό χρέος μας πρός τήν Πατρίδα.

...

...Αὐτή ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν προσβάλλει τήν Ἱστορία μας καί τήν ἐθνική μας ἀξιοπρέπεια. Περιφρονώντας τό αἷμα χιλιάδων Ἑλλήνων πού ἀγωνίσθηκαν γιά τήν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας καί ἀγνοώντας τή βούληση τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν Ἑλλήνων, ἡ κυβέρνηση παραχωρεῖ ὄνομα, ταυτότητα, γλῶσσα στούς Σκοπιανούς. Ἕνα πολυεθνικό κράτος, τοῦ ὁποίου ὁ Πρωθυπουργός ἔχει δηλώσει ὅτι εἶναι ἀλβανικῆς καταγωγῆς καί ἕνας πρώην Πρωθυπουργός δηλώνει Βούλγαρος, ἀποκτᾶ μέ ἑλληνική ὑπογραφή - ὅ μή γένοιτο- τό δικαίωμα νά ἐμφανίζεται διεθνῶς ὡς τό κράτος τῶν Μακεδόνων.

...Ὅσο θά ὑπάρχει ὁ προσδιορισμός Βόρεια θά δίδεται ἡ ἐντύπωση ὅτι κάποια στιγμή πρέπει νά ἑνωθεῖ μέ τή Νότια Μακεδονία...

Ἡ σημερινή γλῶσσα τῶν Σκοπίων εἶναι μεῖγμα σερβικῶν καί βουλγαρικῶν. Καμία σχέση μέ τόν μακεδονικό πολιτισμό....

                Καλλιεργεῖται τό ἔδαφος γιά τόν ἀναγεννώμενο βουλγαρικό ἐθνικισμό....

                Παραμένει ἀμφίβολο ἄν θά μποροῦν τά ἑλληνικά προϊόντα νά ὀνομάζονται μακεδονικά (πχ κρασιά).

...

Τόν Αὔγουστο 1944 στό μοναστήρι τοῦ Προχόρ Πιτσίνσκι ὁ ἡγέτης τῶν ἀριστερῶν Παρτιζάνων (ἀντιστασιακῶν) τῆς Γιουγκοσλαβίας, ὁ Κροάτης Τίτο, ἀποφασίζει τήν ἵδρυση τῆς Λαϊκῆς (μετέπειτα Σοσιαλιστικῆς) Δημοκρατίας τῆς «Μακεδονίας» μέσα στά ὅρια τῆς νέας κομμουνιστικῆς Γιουγκοσλαβίας. Σκέφθηκε πονηρά ὅτι μέ αὐτό τό ὄνομα θά διεκδικεῖ ἐδάφη καί «μειονότητες» ἀπό τήν Ἑλλάδα καί τή Βουλγαρία. Ἡ ἐπίσημη γραμμή τοῦ Τίτο εἶναι ὅτι ἡ «Μακεδονία» του Βαρδάρη μέ ἕδρα τά Σκόπια, πρέπει νά ἀπελευθερώσει τή Μακεδονία του Αἰγαίου ἀπό τήν Ἑλλάδα καί τή Μακεδονία του Πιρίν ἀπό τή Βουλγαρία.

Μέ ἐντολή τοῦ Τίτο κατασκευάσθηκε «Μακεδονική» Ἀκαδημία Ἐπιστημῶν, «Μακεδονική» γλῶσσα μέ ἀνάμιξη βουλγαρικῶν καί σερβικῶν στοιχείων, «Μακεδονική» Ἱστορία γιά νά κατακλυσθοῦν οἱ βιβλιοθῆκες ἀνά τόν κόσμο καί... «Μακεδονική» Ἐκκλησία. Μάλιστα! Πρώτη φορά στήν ἱστορία εἴδαμε ἕναν ἄθεο κομμουνιστή   νά ἱδρύει ...Ἐκκλησία.

Τό 1958 ὁ Τίτο ὑποχρέωσε τρεῖς Ὀρθοδόξους Ἐπισκόπους ἀπό τήν περιοχή Σκοπίων νά ἀποσχισθοῦν ἀντικανονικῶς ἀπό τό Πατριαρχεῖο Σερβίας. Τό 1967 πάλι ὁ Τίτο τούς ὤθησε νά ἀνακηρύξουν τήν Αὐτοκεφαλία τους μέ τόν τίτλο «Μακεδονική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία». Οὔτε τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, οὔτε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, οὔτε ὁποιαδήποτε ἄλλη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τούς ἀνεγνώρισε. Πρό μιᾶς δεκαετίας μία ὁμάδα μετριοπαθῶν Σκοπιανῶν ἐπανῆλθε ὑπό τό Πατριαρχεῖο Σερβίας καί ἀκολουθεῖ σήμερα τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀχρίδος καί Μητροπολίτη Σκοπίων Ἰωάννη. Ὅσοι Ἐπίσκοποι παραμένουν δέσμιοι τοῦ «μακεδονισμοῦ» καί στηρίζονται ἀπό τό κράτος ἀποφάσισαν τόν Νοέμβριο τοῦ 2017 νά ζητήσουν προστασία ἀπό τή Βουλγαρική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Δέν πρέπει σήμερα, ὅταν ἔχουν πλέον καταρρεύσει τά κομμουνιστικά καθεστῶτα, νά νομιμοποιήσουμε μέ τήν ὑπογραφή μας τό τεχνητό «μακεδονικό» ἔθνος πού κατασκεύασε ὁ Τίτο. Γι’ αὐτό θά πρέπει μέ κάθε τρόπο νά ἀποφύγουμε τήν παραχώρηση τοῦ ὅρου Μακεδονία στήν ὀνομασία τοῦ γειτονικοῦ μας κράτους. Οὔτε ὄνομα οὔτε ταυτότητα οὔτε γλῶσσα οὔτε ἐθνότητα. Δέν παραχωροῦμε ἀπολύτως τίποτα!

Ἡ ἐξέγερση τῶν Μακεδόνων ἐπικεφαλῆς εἶχε τόν κλῆρο.

Ὅ Ἕλληνας ὅταν ἔχει σκοπό τήν Μεγάλη Ἰδέα τῆς ἑνωμένης Ἑλλάδος, συντονίζεται, ὀργανώνεται.

Ἡ Ἑλλάδα τότε, τήν ἐποχή τῶν Μακεδονομάχων βρισκόταν σέ χειρότερη κατάσταση ἀπό σήμερα ( Τρόϊκα, Μνημόνια...). Εἶχε ὅμως πνευματικό έκκλησιαστικό ὑπόβαθρο καί θριάμβευσε. Λεφτά δέν ὑπῆρχαν, μόνο οἱ ἐθνικοί εὐεργέτες. Ὑπῆρχε ὅμως ἑλληνορθόδοξη παράδοση καί παιδεία, ἐκτίμηση τῆς προσφορᾶς τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, Χριστός, ἀγάπη στήν πατρίδα, καί αἴσθηση τῆς ἱστορικῆς συνέχειας.

Χριστός καί ψυχή χρειάζονται. Προσευχή ἀπ’τήν ἀρχή ὡς τό τέλος.

Τό προοίμιο τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος ¨Εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος¨ εἶναι ἡ ψυχή τοῦ Ἕλληνα.