«Ἡ σημερινή ἀπαξίωση τοῦ σχολείου»

KatalipsiΓεωργίου Σπανοῦ

Ὅταν σήμερα μπαίνει ἕνας μαθητής στό Πανεπιστήμιο δέν ἐπαινεῖ τό σχολεῖο του γιά τούς καλούς καθηγητές του, ἀλλά τό φροντιστήριο πού πήγαινε. Ἡ πιό κραυγαλέα ἀπαξίωση τοῦ ἴδιου τοῦ σχολείου.

Ὁ δάσκαλος τοῦ σχολείου παλαιότερα ἦταν περίβλεπτος. Σήμερα ἔχει ἀπαξιωθεῖ.

Τί μποροῦμε νά κάνουμε;

Πρῶτα ἀπ’ ὅλα μήν καταριέσαι τό σκοτάδι· ἄναψε ἕνα κερί.

Σκοπός τοῦ σχολείου εἶναι νά μάθει τά παιδιά πῶς νά μαθαίνουν· πῶς νά συμβιώνουν μέ ἄλλους, πῶς νά λύνουν προβλήματα, πῶς νά τά ΄χουν καλά μέ τόν ἑαυτό τους, πῶς νά εἶναι ἰσορροπημένα, καί κατόπιν ἡ γνώση  διαφόρων τομέων τοῦ ἐπιστητοῦ....

Ὡς πρός τούς μετανάστες πού ἔχουν κατακλείσει τά σχολεῖα, ὡς χριστιανοί πού εἴμαστε, νά μήν εἴμαστε σκληροί. Ὅμως νά φτιάξουμε τέτοιες συνθῆκες πού νά μήν γίνονται οἱ μετανάστες βάρος γιά τούς Ἕλληνες.

Ὑπάρχουν τέσσερις ὁρίζουσες γιά ἕνα καλό ἐκπαιδευτικό σύστημα:

1η: ὁ σκοπός τοῦ σχολείου,
2η : τά μαθήματα ὡς ἐπιλογές πολιτιστικῆς ὀντότητας,
3η: Σχεδιασμός μαθήματος,
4η: Ἀξιολόγηση ἐκπαιδευτικῆς ἱκανότητας.

Ἡ ἱστορία καλλιεργεῖ τήν αὐτογνωσία. Μέ βοηθᾶ νά παραδεχθῶ τά λάθη μου. Χρειάζεται ταπείνωση.

Τό συντακτικό βοηθᾶ στήν ἄσκηση τοῦ νοῦ.

Τεράστια σημασία οἱ βίοι τῶν ἁγίων γιά τήν καλλιέργεια τῶν ψυχῶν τῶν μαθητῶν.

Πρέπει νά δοθεῖ ἔμφαση στή γενική παιδεία. Ἡ ἐξειδίκευση προκαλεῖ προβλήματα, δέν φτιάχνει στέρεες βάσεις. Ἡ γενική παιδεία διαμορφώνει ἦθος, σχέση μέ τόν Θεό. Τό κατ’εἰκόνα καί καθ᾿ ὁμοίωσιν. Βλέπω τόν ἄλλο στά μάτια. Τά πειραματικά σχολεῖα πολύ σημαντικά. Ἅμιλλα, αὐτενέργεια, κριτική-δημιουργική σκέψη, πειθαρχία, δικαιοσύνη, ἀμοιβαῖος σεβασμός.

Σχέση σημαίνει συνάντηση.

Παιδαγωγικός ἔρωτας: τό παιδί σέβεται τόν δάσκαλο γιά αὐτό πού εἶναι. Καί ὁ δάσκαλος γιά αὐτό πού μπορεῖ νά γίνει ὁ μαθητής.


Ἀπόσπασμα ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ Γεωργίου Σπανοῦ ( διδάκτορος τοῦ τμήματος ΦΠΨ Παν/μίου Ἀθηνῶν) μέ θέμα
«Ἡ σημερινή ἀπαξίωση τοῦ σχολείου»
κατά τόν ἁγιασμό τῶν φιλολογικῶν – θεολογικῶν μαθημάτων
τῆς ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ