«Ὁ ἰαμβικός κανόνας τῶν Χριστουγέννων»

Βίντεο ΟΜΙΛΙΑΣ

Στά πλαίσια τῶν Φιλολογικῶν καί Θεολογικῶν μαθημάτων τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν, τήν Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου καί ὥρα 19:00 στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Δημαρχείου Ἀμαρουσίου πραγματοποιήθηκε ὁμιλία ἀπό τόν φιλόλογο κ. Κων/νο Γανωτή μέ θέμα: « Ὁ ἰαμβικός κανόνας τῶν Χριστουγέννων »