Ὁμιλία ἀπό τόν διδάκτορα Φιλοσοφίας Φώτη Σχοινά: «Λειτουργική γλῶσσα καί νεώτεροι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας».

Μέρος Α'


Μέρος Β'


Μέρος Γ'