ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σέ ὁμιλία μέ θέμα: «Ὁ ἰαμβικός κανόνας τῶν Χριστουγέννων»

OmiliaIamvikosEPM Logo WhiteNB

Στά πλαίσια τῶν Φιλολογικῶν καί Θεολογικῶν μαθημάτων τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν,
τήν Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου καί ὥρα 19:00
στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Δημαρχείου Ἀμαρουσίου θά πραγματοποιηθεῖ ὁμιλία ἀπό τόν φιλόλογο
κ. Κων/νο Γανωτή μέ θέμα: « Ὁ ἰαμβικός κανόνας τῶν Χριστουγέννων »

Εἶσθε ὅλοι προσκεκλημένοι.
Ἐκ τῆς Γραμματείας