Συνεχίζονται καί φέτος τά δωρεάν φιλολογικά καί θεολογικὰ ἑρμηνευτικὰ μαθήματα Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας.

EPMLogo2013

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ συνεχίζει καί φέτος τά δωρεάν φιλολογικά καί θεολογικὰ ἑρμηνευτικὰ μαθήματα
Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας,
μέ τήν εὐλογία καί ἔγκριση τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου & Ὠρωποῦ κ. Κυρίλλου, στὸ φιλόξενο χῶρο τοῦ
ἐνοριακοῦ κέντρου τοῦ Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου,
κάθε
Δευτέρα ἀπόγευμα ( 17:00-20:00).

 

Τήν Δευτέρα 7 Ὀκτωβρίου καί ὥρα 17:00 θά τελεσθεῖ ὁ ἁγιασμός μας στόν προαναφερθέντα χῶρο.

Πιό συγκεκριμένα διδάσκονται:

Γραμματική καὶ Συντακτικό τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας,

α. μέσα ἀπό τούς Μύθους τοῦ Αἰσώπου ἤ μέσα ἀπό ἐκλεκτές ἱστορίες τοῦ ¨Γεροντικοῦ¨ (βιβλίο μέ περιστατικά τῆς ζωῆς ἁγίων γερόντων), γιά μαθητές, εἰδικά προσαρμοσμένη διδασκαλία

β. μέσα ἀπό ἐπιλεγμένα λειτουργικά κείμενα τῶν ὑμνολογικῶν κανόνων μεγάλων ἑορτῶν τῆς Ἐκκλησίας μας καί

γ. μέσα ἀπό κείμενα ἀρχαίας κλασσικῆς φιλολογίας καί πατερικῆς θεολογίας.

Σέ κάθε μάθημα ὑπάρχουν λεξιλογικές, συντακτικές καί ἐννοιολογικές    

παρατηρήσεις πού ἐπιβεβαιώνουν τήν ὑπερτρισχιλιετῆ ἀξία τῆς ἀρχαιοελληνικῆς γλώσσας μας καί τήν ἁρμονική καί χαρισματική σύζευξή της μέ τήν ἄκτιστη θεία Χάρη.

 

Δηλώσεις συμμετοχῆς: Ὀδ. Ἀνδρούτσου 10 Μαροῦσι, κάθε Δε., Τρ., Τε., Πε.,Πα. 11-13μ.μ καὶ Δε., Τε., Πα. 18-20μ.μ ∙ καὶ ψηφιακά στὴ διεύθυνση estiapm@gmail.com.

Δὲν ὑπάρχει περιορισμός ἡλικίας καὶ ἐπιπέδου γνώσεως. Γίνονται δεκτοί ἐνήλικες, ἔφηβοι καὶ παιδιὰ Ε΄-ΣΤ΄Δημοτικοῦ Σχολείου.